Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gróf Gabriella Kamarai tag könyvvizsgáló

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gróf Gabriella Kamarai tag könyvvizsgáló"— Előadás másolata:

1 Gróf Gabriella Kamarai tag könyvvizsgáló
Az általános forgalmi adó és a társasági adótörvény változásai Gróf Gabriella Kamarai tag könyvvizsgáló

2 Szolgáltatások teljesítési helye
Jogforrási háttér 2008/8/EK irányelv - a szolgáltatások teljesítési helye 2008/9/EK irányelv – visszatérítés másik tagállamból 2008/117/EK irányelv – összesítő nyilatkozat T/ sz. Parlament által elfogadott törvény – a évi CXXVII. (áfa törvény módosításáról

3 Szolgáltatások teljesítési helye
Fogalmi háttér Vállalkozások közötti értékesítés (B2B) Vállalkozások és fogyasztók közötti ügyletek (B2C) Adóalany: - Törvény szerinti adóalany Nem adóalanyként eljáró adóalany, kivéve ha saját vagy alkalmazottai magánszükségeltéteit elégíti ki Nem adóalany jogi személy (adószámos) Nem adóalany, aki 6. § (4) alapján váltak adóalannyá Nyilatkozattételi kötelezettség adóalanyisággal kapcsolatban a szolgáltatás nyújtója felé

4 Szolgáltatások teljesítési helye
Adófizetésre kötelezett: A teljesítési hely szerinti tagállamban az fizet, aki ott letelepedett Ha mindkét szerződő partner letelepedett: az fizet, aki a szolgáltatást nyújtotta. Ha csak az igénybe vevő a letelepedett, az adót ő fizeti meg a fordított adózás szabályai szerint. Nem a magyar eladó fizet áfát: A teljesítés helye nem belföld, vagy A törvény alapján a vevő köteles az adót megfizetni (fordított adózás)

5 Szolgáltatások teljesítési helye
Főszabály a szolgáltatás igénybevételének helye: Igénybe vevő székhelye/telephelye Fogyasztás helye Nyújtó székhelye/telephelye Kivételek 2010-től Székhely: központi ügyintézés helye Telephely: szolgáltatásnyújtáshoz szükséges erőforrások (humán és technikai) folyamatosan rendelkezésre állnak Teljesítési hely: az a székhely vagy telephely, ahova illetve ahonnan a szolgáltatást nyújtják

6 Szolgáltatások teljesítési helye
Különbség 1. sz. főszabály: Megrendelő adóalany teljesítés helye főszabály szerint az igénybevevő székhelye/telephelye, de vannak kivételek (EU tagország – harmadik ország megkülönböztetése nem létezik) 2. sz. főszabály: Megrendelő nem adóalany teljesítés helye a szolgáltatást nyújtó székhelye/telephelye Kivételi szabály létezése esetén ezt kell alkalmazni.

7 Szolgáltatások teljesítési helye
Ebből következő változások, melyekre tekintettel kell lenni: Eddigi kivételek egy része megszűnik, vagy csak a fogyasztók felé teljesített ügyletekre vonatkozik Harmadik országból fogadott szolgáltatás után áfa fizetési kötelezettség áll fenn Harmadik országbeli igénybevevő felé nem kell áfát felszámítani A külföldi áfa helyett a magyar alkalmazandó Kiemelten figyelemmel kell lenni a megrendelő adóalanyiságának ellenőrzésére Fordított adózás alá tartozó ügyletek adóalanyok között

8 Szolgáltatások teljesítési helye
Eddigi kivételek közül főszabály lesz érvényes az adóalanyok között szolgáltatások esetében Közvetítés Árufuvarozás és járulékos szolgáltatások Bérmunka Ingóság értékbecslése Speciális Távközlés Elektronikus

9 Szolgáltatások teljesítési helye
Kivételek az 1.főszabály alól: Ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások Azon szolgáltatások, melyeknél a meghatározó a tényleges szolgáltatásnyújtás Személyszállítás Közlekedési eszköz rövid távú bérbeadása Éttermi, vendéglátóipari szolgáltatások

10 Szolgáltatások teljesítési helye
Kivételek a 2. főszabály alól: Ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások Azon szolgáltatások, melyeknél a meghatározó a tényleges szolgáltatásnyújtás Személyszállítás Közlekedési eszköz rövid távú bérbeadása Éttermi, vendéglátóipari szolgáltatások Közvetítői szolgáltatás Közösségi teherfuvarozás Járulékos szolgáltatások Jelenlegi szabályozás 15. § (5), 46. § szolgáltatásai

11 Szolgáltatások teljesítési helye
Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások Meghatározó az ingatlan fekvése, ez a teljesítési hely Ez vonatkozik az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokra is, úgymint (példálózó felsorolás): Ingatlan közvetítői, ügynöki, szakértői szolgáltatás, Kereskedelmi szálláshely szolgáltatás, Ingatlan használatával kapcsolatos jogok átengedése, Kiállítási terület bérbeadása Építészeti tervezés Építés, bontás, általános mérnöki munka Ingatlankezelő, tervező Ingatlanértékelés Nincs közvetlen kapcsolat: Ingatlannal kapcsolatos tanácsadás, információadás Meghalt személy ingatlanának jogi rendezése Adóbevallás készítése

12 Kulturális, tudományos, stb szolgáltatások
Adóalanyok között: teljesítési hely a tényleges végzés helye Nem adóalany részére nyújtott: teljesítési hely a tényleges végzés helye E szolgáltatási körbe tartozik: Kulturális Művészeti Tudományos Oktatási Szórakoztatási Sportszolgáltatások Előzőekhez kapcsolódó szolgáltatások, különösen a kiállítás, vásár, bemutató rendezése Előzőekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatások 2011-től új szabály: Rendezvényszervezés adóalanyok között: a főszabály alkalmazandó Belépőjegy árusítása adóalanyok között: az esemény helye a meghatározó Rendezvényszervezés nem adóalanyok között: az esemény helye a meghatározó

13 Személyszállítás Adóalanyok között: teljesítési hely a ténylegesen megtett útszakasszal arányos rész Nem adóalanyok részére nyújtott: teljesítési hely a megtett útszakasszal arányos rész Árufuvarozás Adóalanyok között: teljesítési hely az igénybevevő székhelye Nem adóalanyok részére nyújtott: teljesítési hely - közösségen belül: indulás helye - egyéb árufuvarozás: megtett útvonallal arányos rész Közösségen belüli árufuvarozás: indulás és érkezés két különböző tagállamban van

14 Szolgáltatások teljesítési helye
Közlekedési eszköz bérbeadása Hosszú távú bérbeadás: főszabály érvényesül Rövid távú bérbeadás: ahol a megrendelő ténylegese rendelkezésére bocsátják - személygépjármű: max. 30 nap - hajó: max. 90 nap Változás 2013-tól: Adóalanyok közötti hosszú és rövid távú bérbeadás esetén a főszabály érvényes Nem adóalanynak nyújtott szolgáltatásnál a megrendelő letelepedési helye a meghatározó (hajókra eltérő szabályozás vonatkozik)

15 Szolgáltatások teljesítési helye
Közvetítés Adóalanyok között: főszabály a megrendelő adóalany székhelye/telephelye Nem adóalany részére nyújtott: a közvetített ügylet teljesítési helye Regisztrációs kötelezettség Másik tagállamban, de nem adóalanynak nyújt adóalany szolgáltatást Számlázási és bevallási kötelezettségek

16 Szolgáltatások teljesítési helye
Éttermi szolgáltatások Általában: teljesítési hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen nyújtják Fedélzeten történő szolgáltatás nyújtás: teljesítési hely a személyszállítás indulási helye

17 Szolgáltatások teljesítési helye
Terméken végzett munka (kivéve ingatlanon) Szállításhoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatások Termékre irányuló szakértői munka (kivéve ingatlannal kapcsolatos) Adóalanyok között: igénybe vevő székhelye a teljesítési hely Nem adóalanyok részére nyújtott: a tényleges nyújtás, a munkavégzés helye a meghatározó

18 Szolgáltatások teljesítési helye
Speciális szolgáltatások Melyek a régi áfa törvényünk 15. § (5) bek. És a 46. §-ban szabályozott Például: Számviteli szolgáltatás Szellemi jogok Reklám szolgáltatás Tanácsadás Mérnöki szolgáltatás Elektronikus szolgáltatások Közösségen kívüli, nem adóalanyok részére nyújtják, teljesítési hely ott van, ahol a fogyasztó letelepedett

19 Szolgáltatások teljesítési helye
Összetett ügyletek Járulékosan kapcsolódó költségek Komplex szolgáltatás módszer: főszabály alá tartozik Domináns szolgáltatás módszer: jellemző szolgáltatás alá történő besorolás

20 Adminisztrációs kötelezettségek Regisztrációs kötelezettség Számlázás
Annak a tagállamnak a szabályai érvényesek, ahol az értékesítő HÉA azonosító számmal rendelkezik Nem érvényesek a 60. § szerinti előírások → tényállásszerű teljesítés Adólevonási jog → szükséges a számla Összesítő nyilatkozat: Közöségen belüli termékértékesítés Közösségen belüli termékbeszerzés Közösségen belüli szolgáltatásnyújtás Közösségen belüli szolgáltatás igénybevétele Bevallási kötelezettség nincs → tárgyhót követő 20-ig Bevallási kötelezettség van → havi bevallók a tárgyhót követő 20-ig Bevallási kötelezettség van → negyedéves bevallók a tárgyhót követő 20-ig Különös szabály: Bevallási kötelezettség van, de közösségi értékesítés tárgyévben eléri a EUR-t → havi bevallók a tárgyhót követő 20-ig

21 Szolgáltatások teljesítési helye
EVA alanyok: - Termékimport - Közösségi termékbeszerzés - Közösségi szolgáltatás igénybevétel - Fordított ügyletek után áfát kell fizetniük.

22 Társasági adó változások
Változásokat tartalmazó jogszabály: 2009. évi LXXVII. törvény 2009. november 9-én elfogadott törvény (kihirdetés folyamatban)

23 Társasági adó változások
Fogalmak változása Behajthatatlan követelés (2009) Nyilvántartott értékvesztés (2009) Bejelentett részesedés Ellenőrzött külföldi társaság Kapcsolt vállalkozás Ingatlannal rendelkező társaság Külföld szervezet

24 Társasági adó változások
Adóalanyi kör változása Külföldi szervezet Ingatlannal rendelkező társaság Adómérték változás Általános: 19 % (külföldi szervezet 30 %) Kedvezményes kulcs esetén 9 % a kedvezmény

25 Társasági adó változások
Adóalap meghatározás érintő változások Megszűnő adóalap csökkentő tételek: Iparűzési adó levonhatósága Kapcsolt vállalkozások közötti kamathoz kapcs. adóalapcsökkentés Környezetvédelmi beruházással kapcsolatos céltartalék csökkentés Üvegházhatású gázok forgalmával kapcs. bevétellel összefüggő csökkentés Képzőművészti alkotások adóalapkedvezménye Mintaoltalom adóalapkedvezménye Adóalapmódosító tételek változása: Elengedett kötelezettség, tartozás átvállalás Elengedett követelés Adott támogatások Új csökkentő tétel: műemlékvédelem, helyi védelem alatt álló épület, építmény felújítása

26 Társasági adó változások
Külföldi szervezet adózása Adóalany Belfölditől kapott bevétel meghatározása Kivételek Adókötelezettség: 30 % Adókötelezettség teljesítése

27 Társasági adó változások
Ingatlannal rendelkező társaság adózása Adóköteles ügylet Adókötelezettség általános szabályok szerint Feltételek vizsgálata (törvényi vélelem) Adókötelezettség teljesítésének szabálya


Letölteni ppt "Gróf Gabriella Kamarai tag könyvvizsgáló"

Hasonló előadás


Google Hirdetések