Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Az Áfa 2010. évi változásai. 2 1. CÉL: a fogyasztás helyén adóztatni („célország szerinti adózás elve”)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Az Áfa 2010. évi változásai. 2 1. CÉL: a fogyasztás helyén adóztatni („célország szerinti adózás elve”)"— Előadás másolata:

1 1 Az Áfa 2010. évi változásai

2 2 1. CÉL: a fogyasztás helyén adóztatni („célország szerinti adózás elve”)

3 3 2. A szolgáltatások teljesítési helye (közösségi tagállamból/ba és harmadik államból/ba irányuló ügyletek esetén is) adóalanyok esetében főszabály: a szolgáltatás igénybe vevő állama kivételek (5) „ahol ténylegesen történik” : –ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások –személyszállítás –kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások (kiállítások, vásárok, bemutatók) nyújtása és szervezése –közlekedési eszköz rövid távú bérbeadása –éttermi és egyéb vendéglátóipari szolgáltatások (kiv. közlekedési eszközön)

4 4 az eddigi kivételek megmaradnak, de már csak nem adóalanyokra vonatkoznak: –ügynöki közvetítés –termékfuvarozás –Közösségen belüli termékfuvarozás –személyszállításhoz, termékfuvarozáshoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatások –szakértői értékelés (kiv. ingatlan) –bérmunka *

5 5 3. Az adófizetésre kötelezett személye csak ha a TH. belföld! belföldi szolgáltatásnyújtó esetén: a nyújtója (Áfa tv. 138.§) külföldi szolgáltatásnyújtó esetén*: az igénybe vevő a TH. főszabály szerintiek esetében a szolgáltatást igénybe vevő adóalany az 5 kivétel esetében a szolgáltatás igénybe vevője, ha az belföldi adóalany

6 6 * - 137/A.§ ! Lásd: CÉL! Új 36.§ - „kiterjesztett adóalanyiság”: adóalany esetében akkor is alkalmazni kell, ha az Áfa tárgyi hatályán kívüli tevékenysége érdekében vesz igénybe (levonási joga nem lesz) nem adóalany jogi személy esetében, ha termékbeszerzése miatt már van közösségi adószáma

7 7 4. A speciális adóalanyok és a közösségi adószám nem adóalany jogi személy: KBB - 10.000 € felett kötelező, alatta választható KBÉ - nem értelmezhető szolgáltatásnyújtás - nem értelmezhető szolgáltatás igénybe vétel - nem kell, de ha van neki, adóalanynak minősül!

8 8 alanyi adómentes: KBB - 10.000 € felett kell, alatta választható* KBÉ - nem kell (alanyi mentesként jár el) szolgáltatásnyújtás - kell** (sic! belföldi TH?  nem kell összesítő!) szolgáltatás igénybe vétel - kell [193.§ (3)] ** - ha a TH. külföld, nem járhat el alanyi mentes minőségében (levonási joga is van!) [Áfa tv. 193.§ (1) bek. új d) pontja] * - ha szolgáltatásnyújtás/igénybe vétel miatt van neki, és megadta, akkor azzal választott! [Áfa tv. 20.§ új (7) bek.]

9 9 kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző: KBB - 10.000 € felett kötelező, alatta választható KBÉ - nem értelmezhető (ha eseti áfás értékesítés, akkor kell [Art. 22.§ (11)] szolgáltatásnyújtás - kell (sic! belföldi TH? pl. oktatás, személyszállítás) szolgáltatás igénybe vétel - kell

10 10 (kizárólag*) mezőgazdasági különös jogállású (* - ebbéli minőségében): KBB - 10.000 € felett kötelező, alatta választható KBÉ - nem kell, kompenzációs felárat hárít át a számlán (egyébként a mögöttes jogállása szerint) szolgáltatásnyújtás - kell - sic! itt is kompit hárít át! (egyébként a mögöttes jogállása szerint) szolgáltatás igénybe vétel - kell

11 11 evás: KBB - 10.000 € felett kötelező, alatta választható, KBÉ* - kell szolgáltatásnyújtás* - kell szolgáltatás igénybe vétel* - kell** * - Art. 22.§ (9) írja elő, az Eva tv. 16.§ új (4) bekezdése szerint az áfaalanyokkal esik egy tekintet alá. ** - nem a ’86-os bevalláson! [Eva tv. 16.§ (3)

12 12 5. Az összesítő nyilatkozat [Art. 8. számú melléklet] „normál” adóalanyok esetében: –csak az Áfa tv. 37.§-a szerinti szolgáltatásokról! –az Áfa-bevallás gyakoriságához igazodik –tárgyhót/tárgynegyedévet követő hó 20-áig –ha a negyedévesre kötelezett KBÉ-e átlépi a 100.000 €-t, havira vált a köv. hónaptól (  elválhat a bevallástól!) –ha az köv. 4 (naptári) negyedév egyikében sem éri el az értékhatárt, visszatér negyedévesre speciális adózói kör esetében: –a gyakoriság havi, követő hó 20-áig

13 13 6. Egyéb Áfa tv. 60.§ (5) –nem alkalmazható arra a szolgáltatásnyújtásra, amely esetében az adót a 140. § a) pontja szerint a szolgáltatás igénybevevője fizeti  teljesítés időpontjában keletkezik fizetendő adó! Áfa tv. 127.§ (1) b) Az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele –KBB esetében a számla (+ 168.§ új (3) bekezdése: számla ami a HÉA-irányelvnek) –szolgáltatás igénybe vétele esetén mindazon okiratok, amelyek a fizetendő adó összegszerű megállapításához szükségesek Áfa tv. 88.§ (4) –Az adóalany dönthet úgy is, hogy választási jogát csak a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanokra kiterjedően gyakorolja

14 14 Áfa tv. 206.§ (1) c) –utas: az, aki az utazásszervezési szolgáltatást igénybe veszi ca) nem adóalanyként vagy nem adóalanyi minőségében cb) adóalanyként a saját nevében és javára és erről a teljesítést megelőzően az utazásszervezőnek nyilatkozik Áfa tv. 85.§ (1) m) –a sportolással, testedzéssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtás mentes, akkor is, ha nem természetes személynek, hanem egyéb személy, szervezet részére nyújtják, ha az természetes személy javára történő közvetlen biztosítása érdekében veszi igénybe

15 15 7. Hatályba léptető rendelkezések A módosító törvény a 2009. évi CX. törvény 2010. január 1. napján lép hatályba [Mód.tv. 61.§ (1)] Az Áfa tv. módosuló rendelkezéseit azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a teljesítés (vagy ha ez korábbi, akkor a fizetendő adó megállapítási kötelezettség) 2010. január 1. napján vagy azt követően áll be [Mód.tv. 61.§ (3)] Ha a TH 2010. január 1-től már nem belföld, de az ügylettel kapcsolatban előlegfizetés történt, az előleg utáni áfa-kötelezettség megszűnik, az önellenőrzés pótlékmentesen elvégezhető [Mód.tv. 68.§]

16 16 Az Art. idézett rendelkezései a törvény kihirdetését követő 8. napon lépnek hatályba azzal, hogy e rendelkezéseket a 2009. december 31. napját követően előterjesztett kérelmekre, bejelentésekre kell alkalmazni, de az Art. 22.§ (5) vagy (9) bekezdése szerinti kérelmét a hatályba lépéstől, november 21- től előterjesztheti az állami adóhatósághoz, mely alapján az állami adóhatóság a közösségi adószámot 2010. január 1-i hatállyal állapítja meg [Mód.tv. 61.§ (12)] Az Art. 8. számú mellékletét a jövő évi adómegállapítási időszakokra kell alkalmazni, de ha az adóalany 2009. év bármely naptári negyedévében meghaladja a 100 000 eurónak megfelelő pénzösszeget, az adózó a 2010. évben havi gyakorisággal kezd! [Mód.tv. 61.§ (15)] A lakóingatlan adókötelessé tételére szolgáló nyilatkozat 2010. január 1-től számított 30 napon belül (február 1.) megtehető, illetve megváltoztatható. A nyilatkozata 2010. január 1-től kezdődően alkalmazandó! [Mód.tv. 67.§]


Letölteni ppt "1 Az Áfa 2010. évi változásai. 2 1. CÉL: a fogyasztás helyén adóztatni („célország szerinti adózás elve”)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések