Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalkozási alapismeretek: „adózzunk”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalkozási alapismeretek: „adózzunk”"— Előadás másolata:

1 Vállalkozási alapismeretek: „adózzunk”

2 1. Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai  2. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 3. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 5. Az egyszerűsített vállalkozói adó évi legfontosabb szabályai 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 6. Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai 11. Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség  14. Tevékenységét kezdő adóalany általános forgalmi adó kötelezettségének alapvető szabályai

3 Adóköteles bevételszerző tevékenység végezhető:
Vállalkozás útján (Egyéni vállalkozó, Bt, Kft, Kkt) Adószámmal rendelkező magánszemélyként -Önálló tevékenységből származó bevételként Minősítői, falusi szállásadók, vendéglátók bevételének elszámolási lehetőségei: Vállalkozás útján (Egyéni vállalkozó, Bt, Kft, Kkt) Önálló tevékenységből származó bevételként Adószámmal rendelkező magánszemélyként

4 Bejelentkezési kötelezettség:
Egyablakos rendszer: egyéni vállalkozók okmányirodai, társas vállalkozások cégbírósági bejelentkezésükkel egyidejűleg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartásába is bekerülnek. -Adószámos magánszemély: 13T101 nyomtatvány -Szálláshely fekvése szerint illetékes település jegyzőjénél. Bejelentkezési kötelezettség: Személyi adatok, tevékenység megnevezése, tevékenység végzésének formája, áfa.

5 ÖNNÁLÓ VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGI
JEGYZÉKE (máshová nem sorolt) Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás; (Ide tartoznak a korábban hatályos Szakmakód jegyzék szerinti SZJ Fizető-vendéglátás, illetve az SZJ Falusi szállásadás.) Egyéb szálláshely-szolgáltatás; (A korábban hatályos Szakmakód jegyzék szerint SZJ Egyéb kereskedelmi szállás-hely szolgáltatás.)

6 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
2007.évi CXXVII.tv. 27% általános mérték 18% szálláshelyszolgáltatás ,- ft alanyi áfamentesség ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

7 MIT VÁLASSZAK? Személyi jövedelmadó alá bejelentkezett
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ EVA KATA Átalányadózás MI LEGYEK??Milyen vállalkozási formában folytassam gazdasági tevékenységemet??? Egyéni vállalkozók ADÓSZÁMOS MAGÁNSZEMÉLY Önálló tevékenységként Tételes átalányadózás

8 bejelentkezés dec. 20-ig, feltétel 2 megelőző adóév
Vállalkozói szja Átalányadó EVA KATA nincs maximálva bevétel max. 15 mill 30 mill. bevétel max mill vállalkozás kezdete bejelentkezés váll. kezdése, ill. febr. 15., megszünés évét köv. 4 év után bejelentkezés dec. 20-ig, feltétel 2 megelőző adóév vállalkozás kezdete, ill.bármikor naplófőkönyv bevételi, kiadási bizonylatolás alanyi áfament.pénztárkönyv bevételi nyilvántartást vezet, bevételi nyilvántartást vezet 10% ill. 19% bevétel 40%-ának 16%-a bevétel 37% Ft/év

9 Vállalkozásból származó nettó jövedelem 1 512 210 1 847 250 340 250
Vállalkozói szja Átalányadó EVA KATA Éves bevétel Egyéb költség Fizetendő adó Fizetendő járulék Vállalkozásból származó nettó jövedelem Vállalkozói szja: főállású egyéni vállalkozó, saját maga után a minimálbér és az osztalék utáni járulékait, adóját megfizeti. Átalányadózó: szálláshely szolgáltatási tevékenység után csak 40% költséghányadot ismer el, igy nem érdemes, mert 60% jövedelem, és még a saját minimálbér utáni járulék és adó is az ővé. EVA: csak mellékállásban és nagyon csekény mértékű költség felmerülése mellett érdemes, mert számlaérték 37%-a adó. KATA: havi 50e Ft-tal kiváltok sok járulék és adófiezetést, van hátránya.

10 ADÓSZÁMOS MAGÁNSZEMÉLY NAV-nál 13T101 nyomtatvány
Önálló tevékenységként adózik Tételes átalányadózó 32ezer Ft/év/szoba + 20% eü.hj Dilemmák: Önálló tevékenységkénti adózás jan. 1-től ugyanaz, mintha megbízási jogviszonyban foglalkoztatnám a számlaadót, tőle egyéni járulékokat és adót, számla befogadó 27%tfizet. Vállalkozások nem szeritik, ha nem kifizető a számla befogadó, akkor az adószámos magánszemélynek kell megfizetnie saját maga után az adó és a 27% eü.hj.-t. Tételes: ha év közben kezdi a tevékenységet a 32e Ft egész évre, vagy tevékenység kezdetétől arányosan fizetik??

11 Áltanános forgalmi adó:
27% 2013 től alanyi adómentességi határ ,- Ft 2013-tól tételes áfa bevallás Adóév utolsó napjáig kell bejelenteni a pénzforgalmi elszámolás választását (Art. 22.§(1) i.pont)

12 Pénzforgalmi elszámolás választásának feltételei:
Kis- és középvállalkozások, Belföldi székhely, Csőd- és felszámolási eljárás alatt nem áll, Sem a tárgyévben várhatóan, sem azt megelőző évben 125 M Ft-t NEM érte el az összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása, Tárgy naptári évre választható.

13 EGYÉNI VÁLLALKOZÓ TEVÉKENYSÉGET VÁLASZTHATJA:
magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló részes más államnak az állampolgára, - a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LEHET:

14 NEM VÁLASZTHATJA: aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, - akit jogerős szabadságvesztés végrehajtásárs ítéltek egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

15 BEJELENTKEZÉS: Területileg illetékes okmányirodákban személyesen, illetve Ügyfélkapun keresztül, Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása 10.000,-Ft, Személyi okmányok szükségesek

16 VÁLLALKOZÓI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
27% szociális hozzájárulási adó min.bér 112.5%-a után 16% szja 10% nyugdijjárulék 7% egbizt. a min.bér 150%-a után 1,5% munkerő piaci járulék min.bér 150%-után 16% szja osztalék 14% eü.hj osztalék 10% vállalkozói adó

17 KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGŰ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
Saját jogú öregségi nyugdíjas Csak a ténylegesen kifizetett bér után 16% szja -10% nyugdijjárulék -7% egészségbiztosítási járulék -havi 6660,-Ft eü-i szolgáltatási járulék (222/nap)

18 KATA = KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA
/2012.évi CXLVII. Tv/ VÁLASZTHATJÁK: Egyéni vállalkozók, Egyéni cégek, Betéti Társaságok (csak magánszemély taggal) Közkereseti Társaságok (csak magánszemély taggal)

19 NEM VÁLASZTHATJÁK: Bejelentést megelőző két évben a vállalkozás adószámát törölte, vagy jogerősen felfüggesztette az adóhatóság Biztosítási ügynökök, Saját tulajdonú ingatlan bérbeadói BEJELENTÉS: NAV nyomtatványon Bejelentést követő hó első napjától él Tevékenységét év közben kezdődő vállalkozás azonnal kérheti (EVA-val ellentétben)

20 MEGSZÜNÉS: Bejelentéssel, Vállalkozási forma megváltozásával,
Vállalkozás megszűnésével, Bejelentett kisadózó tag kilépésével, halálával, ha 90 napon belül más kisadózó nem kerül bejelentésre, Mulasztási bírságot megállapító határozat jogerőre emelkedésének napjától, Adószám felfüggesztését megállapító határozat jogerőre emelkedésének napjától, Végelszámolás, felszámolás kezdő időpontja megelőző nappal, KATA adóalanyiság megszűntetését követő 24 hónapon belül nem választható a KATA.

21 KATA MÉRTÉKE ÉS MEGFIZETÉSE:
A kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után havi 50ezer forint, „ „ „ főállásúnak nem minősülő kisadózó után 25ezer Ft/hó Minden egyes bejelentett kisadózó után meg kell fizetni a tételes adót, Minden megkezdett hónap után meg kell fizetni az adót (3munkanap után kilép a kisadózó, akkor is meg kell fizetni a tételes havi adót) Évi 6millió forint árbevételt meghaladó KATA-s adózó 40% mértékű különadót fizet. Kiállított számlára fel kell tüntetni a „Kisadózó” szöveget, különben mulasztási bírsággal sújtják.

22 MILYEN ADÓKAT VÁLT KI A KATA?
Vállalkozói szja, vállalkozói osztalékalap utáni adó és átalányadó, Tánya alól, Szja, járulékok és eü.hj, Szociális adó, egészségügyi hj, valamint a szakképzési hj alól. E mellett a vállalkozásoknak meg kell fizetni a munkaviszonyra tekintettel, a kisadózónak nem minősülő személyek utáni járulékokat.

23 ÖSSZEHASONLÍTÁS ELŐNYÖK
TÖBB MARAD A VÁLLALKOZÓ, VÁLLAKOZÁS ZSEBÉBE, BEJELENTÉS ALAPJÁN-NINCS VÁRAKOZÁSI IDŐ „KEDVEZŐ” ADÓÖSSZEG SOK ADÓT VÁLT KI ADMINISZTRÁCIÓ CSÖKKENÉSE CSAK BEVÉTELI NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGE VAN NEM KELL KÖNYVELŐ

24 HÁTRÁNYOK NEM MINDENKI VÁLASZTHATJA, 6 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKHATÁR,
FŐÁLLÁSÚ KISADÓZÓ BIZTOSÍTOTTI ALAPJA FT (táppénz, nyugdíj, stb) NEM FŐÁLLÁSÚ KISADÓZÓ NEM BIZTOSÍTOTT JELENTENI KELL AZ ADÓZÓKNAK AZOKAT A KISADÓZÓKAT AKIKTŐL ÉVES SZINTEN 1 MILLIÓ FELETTI SZÁMLÁT FOGADTAK BE

25 AMIRE MÉG FIGYELNI KELL!!!
Társas ill. egyéni vállalkozások elérhetősége, Minden változást be kell jelenteni a NAV-nak, Számviteli bizonylatok alaki, formai követelményeinek betartás, KATA, EV alanyainak a számlán fel kell tüntetni adózási formájukat 24/1995. PM rendelet 3. § (1) Nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel teljesíthetik az 1. számú melléklet szerinti adóalanyok, illetve üzletek. Üzemanyagkút esetében pénztárgépként csak erre a célra kialakított, kútfejjel összekötött, típusjóváhagyott pénztárgép használható. (2) Az állami adóhatóság a nyugtaadásra kötelezett indokolt kérelmére felmentést adhat pénztárgép kötelező alkalmazása alól abban az esetben, ha a) szociális vagy egészségügyi helyzete miatt a pénztárgép alkalmazása rá aránytalanul nagy terhet róna, b) gazdasági tevékenységének természete vagy tevékenysége végzésének egyéb körülményei miatt a nyugta adása pénztárgép alkalmazásával nem oldható meg, vagy csak aránytalanul nagy megterheléssel lenne megoldható.

26 3/2013. NGM rendelet 1.§ (1) Nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel teljesíthetik az adóalanyok az 1. mellékletben meghatározott tevékenységük során. (1.sz. Melléklet) 1. Az Áfa tv § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek:b) a okt. 15. napján hatályos TEÁOR ‘ az 55.1–55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási

27 2007. CXXVII.tv (áfa tv) 166. § (1) Abban az esetben, ha az adóalany a 165. (2) Nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban előírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól [178. § (1) bekezdése]. Magyarán: ha minden bevételről számlakiállítás történik, pénztárgép használata alól mentesül a vállalkozás.

28 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Vállalkozási alapismeretek: „adózzunk”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések