Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vén Gabriella előadása 2010.December 16.. I. Feltételek Kifizetés igénylésének feltételei: JOGERőS helyt adó vagy részben helyt adó határozattal kell.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vén Gabriella előadása 2010.December 16.. I. Feltételek Kifizetés igénylésének feltételei: JOGERőS helyt adó vagy részben helyt adó határozattal kell."— Előadás másolata:

1 Vén Gabriella előadása 2010.December 16.

2 I. Feltételek Kifizetés igénylésének feltételei: JOGERőS helyt adó vagy részben helyt adó határozattal kell rendelkezni Egy ügyfél egy célterületre egy kifizetési kérelmet nyújthat be Egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be Utolsó kifizetési kérelem benyújtása: fejlesztés megvalósulását követően 2 éven belül Megvalósítás: Vhr. 25.§ (2). kizárólag gép: támogatási döntés kézhezvételétől számított 2 éven belül, Közösségi célú, vállalkozási alapú egyéb beruházás (Vhr): döntés kézhezvételétől számított 3 éven belül. (Vhr) Minden egyéb jogcím ( rendezvény, képzés, térségen belüli-, nemzetközi együttműködés): támogatási döntés kézhezvételétől számított 24 hónapon belül. ( 109/2010. (VI.30.) MVH közlemény) Egyéb jogszabályok: 2007. évi XVII. Tv., támogatási rendelet

3 I. Feltételek Kifizetési kérelem benyújtható, ha: Ügyfél rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó JOGERőS határozattal Szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt Természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységgel összefüggő végrehajtási eljárás alatt Eleget tesz a végrehajtási rendeletben, valamint a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban

4 II. Kötelezettségek Kiadási bizonylaton szereplő kötelező elemek: 1. SZJ vagy VTSZ szám 2. Ügyfél-regisztrációs szám 3. Támogatási határozat azonosító szám (iratazonosító) 4. „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzés 5. Kiadási tételazonosító (támogatási határozaton található kód) A bizonylat nem kerül elfogadásra, ha bármely kötelezően feltüntetendő elem hiányzik, vagy arra utaló jel szerepel a bizonylaton, hogy azt már más támogatáshoz is benyújtották!

5 III. További feltételek 1. A teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi jótállási és szavatossági okiratokkal kell rendelkezni 2. Gépek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél hosszabb idő ne teljen el 3. Ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább az 50%-át teljesíteni 4. Támogatás összegét kettős könyvvezetés esetén tőketartalékba, nem kettős könyvvezetés esetén egyéb bevételek közé kell helyezni 5. Az EREDETI bizonylatokat fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában kell tartani 6. Tájékoztatás és nyilvánosságra vonatkozó szabályok: 1974/2006/EK rendelet alapján 1. Szlogen feltüntetése 2. UMVP logo 3. EU-logo 4. LEADER logo

6 III. További feltételek Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el Amennyiben az nem felel meg a Vhr. 19.§ (6) bekezdésében foglaltaknak, nem számolható el Nem számolható el a támogatási döntéssel jóváhagyott mértéket meghaladó illetve a nem művelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás Kifizetési kérelemben az elszámolás alapját csak Az ügyfélnél felmerült kiadások képezhetik Az ügyfél nevére kiállított pénzügyileg rendezett kiadást igazoló bizonylat támaszt alá (árucsere, lízing nem fogadható el) Szankció: Amennyiben az igényelt összeg több mint 3%-kal meghaladja az MVH által megállapított támogatási összeget, az MVH a megállapított támogatási összeget csökkenti az igényelt és a megállapított támogatási összeg különbözetével Egyéb elszámolható kiadások nem haladhatják meg az egyéb elszámolható kiadások nélkül számított kiadások 12%-át

7 IV. Közösségi célú fejlesztés (Térségen belüli együttműködés) Tradicionális eszköz beszerzése esetén nem szükséges két árajánlat csatolása, az összeg megállapítása egyedi elbírálás alapján történik Üzemeltetési kötelezettség: utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 év (109/2010. (VI.30.) MVH közlemény ) eltérően a VHR-ben foglalt 6 évtől Üzemeltetési kötelezettség mellett a fejlesztés, beruházás az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható

8 V. Vállalkozás alapú fejlesztés ( 4 EUME üzemméret alatti gazdálkodások, családi vállalkozások ) Üzemeltetési kötelezettség: 5 év Üzemeltetési kötelezettség: utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 év (109/2010. (VI.30.) MVH közlemény ) eltérően a VHR-ben foglalt 6 évtől Üzemeltetési kötelezettség mellett a fejlesztés, beruházás az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható Kizárólag gépbeszerzést támogatási döntés kézhezvételétől 2 éven belül, egyéb beruházást tartalmazó fejlesztés esetén 3 éven belül Gépbeszerzés időpontja:megrendelés írásban történő bejelentése vagy adásvételi szerződés megkötése vagy számlán szereplő teljesítési dátum Építési beruházás időpontja: kiviteli szerződés megkötésének napja vagy közbeszerzés esetén az építési naplóba történő első bejegyzés dátuma

9 V. Vállalkozás alapú fejlesztés (4 EUME üzemméret alatti gazdálkodások, családi vállalkozások) Beruházás tárgya lecserélhető : Azonos rendeltetésű, vagy magasabb műszaki tartalommal rendelkező tárgyi eszközre Gépberuházás esetén olyan gépre, amely szerepel a cserére irányuló kérelem benyújtásakor hatályos gépkatalógusban, beletartozik a támogathatónak minősített gépcsoportba Gépbeszerzés esetén: Gépbeszerzés esetén egyenértékű, ha: szerepel a cserére irányuló kérelem benyújtásakor hatályos gépkatalógusban, beletartozik a támogathatónak minősített gépcsoportba Azonos gépváltozatba tartozik (a gépkód első négy számjegye megegyezik) Korszerűsítési mutatója magasabb EGY GÉPET CSAK EGY GÉPRE LEHET MÓDOSÍTANI

10 VIII. Kifizetési kérelem benyújtása 1. Formanyomtatványon 2. Postai úton, ( elektronikus úton ) 3. Határidőben (Javaslat: tértivevénnyel adja fel!) 4. Benyújtás helye: LEADER HACS munkaszervezeti irodája 5. Szkennelésre alkalmas formában (különálló, egyoldalas lapok formájában, összefűzés nélkül)

11 IX. Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás Érdemi vizsgálat nélküli elutasítást von maga után ha: Nem a megfelelő formanyomtatványon, Nem postai úton Nem határidőben Az arra jogosult nem írja alá Nem az arra jogosult terjeszti elő a kifizetési kérelmet Nem jelenti be a fizetési számlaszámát legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg Olyan adatot nem tartalmaz a kérelem, amely nem hiánypótoltatható

12 X. Kifizetési kérelem módosítása, visszavonása A benyújtási időszakon belül, legkésőbb az elsőfokú eljárás során hozott kifizetési döntés kézhezvételéig van lehetőség, azt követően nem módosítható

13 XI. Csatolandó dokumentumok FORMANYOMTATVÁNYOK D3310-01 Kifizetési kérelem - Főlap (Az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséhez) D0034-02 Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap – bizonylatösszesítő D0035-03 Számla- és bizonylatösszesítő B betétlap D0054-01 Kifizetési kérelem – Építési tételek (ÉNGY) betétlap D0055-02 Tételrészletező betétlap D0077-03 Nyilatkozat közbeszerzési eljárás lefolytatásáról (csak önkéntes alapon történő közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén benyújtandó!) D0053-01 Árajánlatos tétel bejelentő lap Támogatási határozattal kapcsolatos jogorvoslati jogról lemondó nyilatkozat LETÖLTHETŐ A WWW.MVH.GOV.HU OLDALRÓLWWW.MVH.GOV.HU

14 XI. Csatolandó dokumentumok További csatolandó dokumentumok: Vállalkozási alapú fejlesztés esetén: adóbejelentkezési lap másolata induló egyéni vállalkozó ügyfél esetén hatósági igazolást az egyéni vállalkozó regisztrációba vételéről és az ügyfél tevékenységi köréről Térségen belüli együttműködés esetén: 122/2009. (IX.17. FVM rendelethez kapcsolódó pályázati felhívásban szereplő dokumentumok Jelenléti ív

15 XI. Csatolandó dokumentumok Építési beruházások esetén: Jogerős építési engedély hiteles másolata, vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedély-köteles Üzemeltetéshez szükséges engedély, valamint engedélyköteles épületek esetében a művelet befejezését igazoló hatósági dokumentumot Engedélyköteles építési tevékenység esetén használatbavételi engedély

16 XII. További tudnivalók Árfolyam: forinttól eltérő pénznemben kiállított számla esetén a bizonylaton szereplő teljesítés időpontját megelőző hónap utolsó napján az MNB által közzétett hivatalos középárfolyamon kell számolni Elbírálás: hiánytalan beérkezést követő 45 munkanapon belül Kifizetés: átutalással forintban, a döntés közlésétől számított 22 munkanapon belül

17 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Elérhetőség: homokhatsag.leader@gmail.com homokhatsag.leader@gmail.com +36 70/33-22-208


Letölteni ppt "Vén Gabriella előadása 2010.December 16.. I. Feltételek Kifizetés igénylésének feltételei: JOGERőS helyt adó vagy részben helyt adó határozattal kell."

Hasonló előadás


Google Hirdetések