Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kaponya László Kérelemkezelési vezető szakreferens

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kaponya László Kérelemkezelési vezető szakreferens"— Előadás másolata:

1 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kezelt jogcímek kifizetései
Kaponya László Kérelemkezelési vezető szakreferens MVH Somogy Megyei Kirendeltség 1 1

2 Támogatás kifizetése Kétlépcsős eljárás:
Támogatási kérelem (pályázat): A támogatási jogosultság megszerzése (határozat), jogosultság a kifizetési kérelem benyújtására. Kifizetési kérelem: A ténylegesen kifizetésre kerülő támogatás megállapítása (max. a támogatási határozatban szereplő összeg)

3 A kérelmekkel kapcsolatos jogszabályok
2007. évi XVII. Törvény (MVH törvény) 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (végrehajtási rendelet) Ez tartalmazza az általános előírásokat Az aktuális jogcímrendelet. Az általánostól eltérő, a jogcímre vonatkozó speciális előírások Az elszámolással kapcsolatos MVH közlemény (a kérelem kitöltéséhez kapcsolódó egyéb tudnivalók)

4 A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei
Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt. Az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal.

5 Kifizetési kérelem benyújtása I
Évente két, a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak van: től ig, illetve től ig Egy ügyfél, egy támogatási határozat alapján, egy évben max. kettő kifizetési kérelmet nyújthat be, kivéve Turi TK5 és alapszolgáltatás Egyéb költség önállóan csak az utolsó kifizetési kérelemmel számolható el

6 Kifizetési kérelem benyújtása II
Egy kifizetési időszakban benyújtható több kifizetési kérelem, ha: Az előző kérelem benyújtása óta 3 hónap eltelt Az előző kifizetésre vonatkozó döntést az MVH közölte az ügyféllel Az előző kérelmét az ügyfél legkésőbb az új kérelem benyújtásával egyidejűleg visszavonja től kifizetési kérelem csak elektronikusan ügyfélkapun keresztül nyújtható be

7 Kiadások elszámolása, kifizetés I.
A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, és pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat (számla) igazol. (utófinanszírozás) Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el. A kiadásigazoló bizonylaton az ügyfélnek legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell tüntetnie a támogatási határozat azonosító számát és a "Támogatás elszámolására benyújtásra került" rájegyzést.

8 Kiadások elszámolása, kifizetés II.
Építési beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása, valamint építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedély köteles. Az MVH a felmérési napló benyújtására hívhatja fel az ügyfelet. kivéve LEADER rendezvény keretében végzett tereprendezést, 21- es munkanem Ft elszámolható kiadást meg nem haladó építési beruházás esetén nem kell igazolni az MVH felé a műszaki ellenőr alkalmazását. Műszaki ellenőr alkalmazásának elmulasztása a jóváhagyott támogatási összeg 10 %-os csökkentését vonhatja maga után. Az építési napló vezetésének elmulasztása a tevékenységben való jogosulatlan részvételnek minősül.

9 Kiadások elszámolása, kifizetés III. .
Építési beruházásokra vonatkozó különös rendelkezések A kérelemhez csatolni kell: az építési normagyűjtemény (ÉNGY) alapján elkészített számlarészletezőt ÉNGY-ben szereplő tételek esetében ÉNGY tétel bejelentő lapot ÉNGY nem szereplő tétel esetén árajánlatos tétel bejelentő lapot, legalább kettő részletes árajánlatot, kivéve ha az ügyfél a támogatott műveletre vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytat le vagy a támogatási kérelemben már benyújtotta

10 Kiadások elszámolása, kifizetés IV.
Gépberuházásokra vonatkozó különös rendelkezések Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amelyek szerepelnek az IH által közzétett gépkatalógusban ellenkező esetben 2 árajánlat vagy közbeszerzés; amelyekhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal; amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el.

11 A projekt befejezésének időpontja I.
A beruházást legkésőbb ig meg kell valósítani Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb ig kell benyújtani.

12 Fontosabb tudnivalók a kifizetési kérelemmel kapcsolatban I.
Nem számolható el a támogatási határozatban szereplőnél magasabb összeg Az elszámolás a támogatási határozatban szereplő kiadási tétel azonosítóknak (pl. E1) megfelelően történik, építési tételek esetében ez max. 20%-kal túlléphető, úgy hogy a megvalósítási helyre adott támogatási összeget nem lépjük túl

13 Fontosabb tudnivalók a kifizetési kérelemmel kapcsolatban II.
Az adott kiadási tétellel kapcsolatos ÉNGY-s tételekhez tartozó elszámolni kívánt összeg nem lehet magasabb, mint a tételek referencia árainak összege. A támogatási kérelemben megadott ÉNGY tételek betartása nem kötelező, bejelentés nélkül is módosíthatóak, ill. árajánlatos tételre cserélhetők

14 Fontosabb tudnivalók a kifizetési kérelemmel kapcsolatban III.
Alapszolgáltatásokról szóló 104/2013 VM rendelet esetében: A vhr-ben megjelölt időszakokban 3 havonta nyújtható be kifizetési kérelem. A támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül kell kifizetési kérelmet benyújtani, amelyben az egyéb költség összegével csökkentett támogatás 10%-ával el kell számolni. (kivéve járműbeszerzés: ha egy hónapon belül a szállítói igazolás megküldésre kerül az MVH-nak, hogy miért nem lehet a megrendelést 6 hónapon belül teljesíteni Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 3 hónapon belül, de legkésőbb ig kell benyújtani

15 Fontosabb tudnivalók a kifizetési kérelemmel kapcsolatban IV
Turizmus TK5 jogcímre 104/2013 VM rendelet alapján: A vhr-ben megjelölt időszakokban 3 havonta nyújtható be kifizetési kérelem. A támogatási határozat kézhezvételét követő 6 hónapon belül kell kifizetési kérelmet benyújtani, amelyben az egyéb költség összegével csökkentett támogatás 10%-ával el kell számolni A többi kifizetési kérelemben a támogatás 10%-ával el kell számolni.(kivéve utolsó kk) Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 6 hónapon belül Amennyiben az ügyfél a beruházást a támogatási határozat jogerőre emelkedését megelőzően megkezdte, akkor a határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül kell az utolsó kk-t benyújtani De mindkét esetben legkésőbb g (jelenleg nincs kifzetési időszak januárban)

16 Fontosabb tudnivalók a kifizetési kérelemmel kapcsolatban V.
Nagyon fontos!!!!! A kifizetési kérelemben a ténylegesen felhasználásra került ill. beépített eszközök, gépek, építési anyagok kódjai,megnevezései, ÉNGY kódjai szerepeljenek. Nem a támogatatási kérelemben megadottak, nem nagyjából az, nem valami hasonló!!!

17 Fontosabb tudnivalók a kifizetési kérelemmel kapcsolatban VI.
Az ügyfél köteles a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%- át teljesíteni. Ha legalább 50%-át teljesítik, de a 80%-ot nem, akkor a teljes kifizethető összeg 20%-kal csökkentésre kerül. Kivéve, ha a közbeszerzésen nyertes ajánlat lett alacsonyabb a jóváhagyott kiadás 80 %-ánál.

18 Fontosabb tudnivalók a kifizetési kérelemmel kapcsolatban VII.
A 102/2012 és a 103/2012 rendelet alapján benyújtott kérelmek esetében a kifizetési kérelmet a támogatási határozat közlésétől számított 6 hónapon belül be kell nyújtani. A102/2012 és a 103/2012 rendelet alapján benyújtott kérelmek esetében az egyéb költségen kívüli összes költség min. 10%-val kell elszámolni. A 35/2013 VM rendelet alapján benyújtott kérelmek esetében, amennyiben a kérelem nem kizárólag rendezvény megvalósítására, tanulmánykészítésre vagy képzésre vonatkozik, a kifizetési kérelmet a támogatási határozat közlésétől számított 6 hónapon belül be kell nyújtani és az egyéb költségen kívüli összes költség min. 10%-val kell elszámolni a 6 hónapon belül (lehet több kifizetés kérelem) Ha a kérelem kizárólag rendezvény megvalósítására, tanulmánykészítésre vagy képzésre vonatkozik, akkor a kifizetési kérelmet a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül be kell nyújtani

19 Gyakori hibák, problémák
A referencia árak összegét meghaladó összeget akarnak az adott kiadási tétel esetében elszámolni Nem az ÉNGY kódnak megfelelő anyag került beépítésre Az Építőipari Normagyűjteményben szereplő tételt árajánlatos tételként akarnak elszámolni A kiadási tételek alapján elszámolni kívánt összeg magasabb, mint a számlán szereplő

20 Gyakori hibák, problémák II.
A megvalósítási helyre elszámolható támogatásnál magasabb összeget akarnak elszámolni Speciális költségkategóriák esetében nagyobb arányú összeget számolnak el, mint amit a jogszabály megenged (pl. egyéb ktg- nél max.: 12%) Használt eszköz, gép beszerzése (kivétel: Tradicionális eszköz) ill. használt anyag beépítése

21 Esetleges szankciók I. Ha nem a kifizetési kérelemben feltüntetett mennyiség került megvalósításra, akkor a támogatás a hiányzó mennyiség értékével csökken Ha a megítélt támogatásnál vagy az adott megvalósítási helyre megítéltnél vagy a referencia árak összegénél többet akarnak elszámolni, akkor a különbözet levonásra kerül

22 Esetleges szankciók II.
Ha a speciális költségek esetében a jogszabályban meghatározottnál magasabb összeget kívánnak elszámolni, a különbözet szintén levonásra kerül Ha a 24 hónap letelik és az MVH megállapítja, hogy nem lehetséges a beruházás legalább 50%-os szintű elszámolása, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik! Ha az ügyfél a támogatási határozat kézhezvételétől számított 6 hónapon belül nem számol el, (kivéve Leader egyes intézkedései, alapszolgáltatás) vagy csak egyéb költséget számol el, a támogatáshoz való jogosultsága megszűnik! Nagyon fontos!!!: Ha az MVH által megítélt támogatás több, mint 3%-kal eltér az ügy fél által kért összegtől, az eltérés szankcióként még egyszer levonásra kerül

23 A kérelem módosítása I. A támogatási határozatban szereplő eszközök, gépek, ÉNGY tételek módosítása, amennyiben a határozatban szereplőnél nem rosszabb műszaki és minőségi paraméterekkel rendelkezik, magával a kifizetési kérelemmel történik. Külön módosítási kérelemre nincs szükség. Amennyiben ÉNGY-s tételt módosítunk árajánlatosra szükséges az adott tételhez a műbizonylat ill. szállítólevél benyújtása. Amennyiben a műszaki tartalom módosítására lenne szükség (építésnél új kiadási tétel ) ennek két módja lehetséges: a.) kötelező érvényű hatósági határozat alapján. Bármikor, akkor is, ha már nyújtottak be kifizetési kérelmet b.) ha az ügyfél még nem nyújtott be kifizetési kérelmet, műszaki ellenőri szakvéleménnyel alátámasztva. A módosítási kérelemnek a kifizetési kérelem benyújtását megelőző 30. napig legkésőbb be kell érkeznie a hivatalba. A határnap elmulasztása érdemi vizsgálat nélküli elutasítást von maga után. A módosítási kérelemhez a műszaki ellenőri szakvéleményét be kell nyújtani. c.) a kifizetési kérelemmel, amennyiben a módosított tétel mérete, funkciója megegyezik az eredetileg tervezett munkanemmel (D – es formanyomtatvány)

24 A kérelem módosítása II.
● Amennyiben a megvalósítási hely módosítására lenne szükség ez csak kötelező érvényű hatósági határozat alapján történhet. Kivéve, ha az Ügyfél az erre vonatkozó kérelmét legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak lejártát megelőző 60. napig előterjeszti (csak egy alkalommal adható be) A hivatal külön határozatban dönt a módosításról, de az ügyfél saját felelősségére a határozat kézhezvétele előtt is megkezdheti a beruházást.

25 Egyéb kötelezettségek
Nyilvánosságra vonatkozó szabályok betartása 97/2012 (VIII.15.) IH közlemény A támogatással kapcsolatos iratok elkülönített tárolása A támogatott beruházás számvitelileg elkülönített nyilvántartása A beruházás üzemeltetése a kötelező üzemeltetési idő végéig (jogcím függő)

26 Nyilvánosságra vonatkozó tábla

27 Nyilvánosságra vonatkozó tábla
Építési beruházás esetében fel kell tüntetni a táblán a kivitelezés idejét A kivitelező adatait A műszaki ellenőr adatait LEADER pályázat esetén a LEADER logót természetesen fel kell feltüntetni

28 Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "Kaponya László Kérelemkezelési vezető szakreferens"

Hasonló előadás


Google Hirdetések