Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kifizetési kérelem EMVA III. tengely 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kifizetési kérelem EMVA III. tengely 1."— Előadás másolata:

1 Kifizetési kérelem EMVA III. tengely 1

2 KÉRELMEK Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési kérelem > támogatás igénylése (elszámolás)‏ /utólagos finanszírozás/ Vállalt projekt teljesítését követően az ügyfél által történt kifizetések utólagos elszámolása

3 Kettős finanszírozás elkerülése
1975/2006/EK rendelet alapján Program szinten Műveleti szinten Bizonylati szinten MÁK által működtetett Országos Támogatási Monitoring Rendszer adatai alapján Köztartozás Nem kizáró > Adótartozás levonás 3

4 Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el
Alapjogosultság Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt nem formanyomtatványon vagy, nem postai úton vagy ügyfélkapun, nem a megadott határidőben nyújtották be, vagy a főlap az arra jogosult által nincs, vagy nem megfelelő módon van aláírva. 4 4

5 Benyújtandó mellékletek
Kifizetési kérelemhez: az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles; engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős hatáskörrel rendelkező építési hatóság engedélyét a létesítmény használatba vételéhez. 5

6 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér:
2007 évi XVII tv. 23/2007 FVM rendelet, intézkedésekre vonatkozó FVM rendeletek, MVH közlemények, egyéb jogszabályok: ÁFA tv, számviteli tv, GT, PTK,  

7 Kérelmek benyújtása postai úton, MVH által rendszeresített formanyomtatványon Feltétele: az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott jóváhagyó támogatási döntéssel, és eleget tesz a 23/2007 FVM rendeletben, valamint a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban előírt feltételeknek. Nem áll felszámolás, végelszámolási adósságrendezési eljárás alatt term. személy gazdálkodásával összefüggő végrehajtási eljárás alatt. célok megvalósítását szolgáló támogatások igénybevételére ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem. az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési időszakban kell benyújtani, amely a művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg.

8 Kérelmek feldolgozása
Kifizetési kérelem feldolgozása: támogatási döntésben foglaltak, valamint a kifizetési kérelemben feltüntetett illetve ténylegesen megvalósított tételek dokumentális, valamint fizikális összehasonlítása, figyelemmel a jogszabályokban előírtakra Teljes körű adminisztratív ellenőrzés Egyszeri hiánypótlási lehetőség (egy tárgyra vonatkozóan) Helyszíni ellenőrzés 

9 Projekt megkezdhető: A támogatási rendeletek alapján megvalósuló fejlesztések a Vhr. rendelkezéseitől eltérően - projekt a felújítással korszerűsítéssel járó beruházás (támogatási kérelem befogadását követően) kivételével a támogatási kérelem benyújtását követően az ügyfél saját felelősségére megkezdhető- abban az esetben kezdhetőek meg, ha az ügyfél rendelkezik a támogatási kérelem pozitív elbírálásáról szóló határozattal. Kezdés időpontok: építési beruházás, nem beruházás jellegű művelet, tervezési, előkészítési költség 

10 Kifizetés alapja Elszámolható:
Max. a támogatási döntéssel jóváhagyott összeg, a támogatási cél, művelet végrehajtása érdekében az ügyfélnél felmerült kiadások, melyet teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol. Projekt megkezdése utáni gazdasági eseményről kiállított bizonylat kivéve a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült kiadásokra, melyek esetében a művelet megkezdése előtti 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra.  Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el. 

11 Számviteli bizonylat Meg kell felelni a számvitelről szóló évi C. törvény vagy a számla az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény formai vagy tartalmi előírásainak.

12 Számviteli bizonylat Számláról:
igazoltan kiegyenlített, fontos a kifizetés igazolható voltának ellenőrzése (banki kivonat, banki igazolás, szállítói igazolás, készpénz, 5 M felett kp. APEH bejelentő) csak készpénz és banki átutalás jóváhagyott projekt kedvezményezett nevére, címére kiállított fizikai teljesítés igazoltan megtörtént (előlegszámla önmagában nem) más programhoz nem került benyújtásra, eredeti bizonylat kötelező rájegyzések: bizonylaton fel kell tüntetni a tétel SZJ vagy VTSZ számát, az ügyfél-regisztrációs számot, „támogatás elszámolására benyújtása került”.

13 Számla Számla a befogadó felelőssége Egyszerűsített ill. számla
Előleg, részszámla Számlajavítások APEH által jóváhagyott nyomdai sorszám Teljesítés időpontja (ha nem azonos a kiállítással) Fordított adózás Nettó-bruttó Fizetési határidő (nem kötelező, szerződés része) 

14 Egyéb dokumentumok Kapcsolódó, igazoló dokumentumok összhangja:
írásos szerződés részletező kimutatás teljesítés igazolás (műszaki átadás átvétel, teljesítési jegyzőkönyv, szállítólevél, stb..) használatba vétel, üzembe helyezési jegyzőkönyv, T.e. minőségi, megfelelőségi igazolások könyvelés szakhatósági engedélyek építési napló

15 Építéssel járó tevékenységek
a) az első kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát, vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles; b) engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős hatáskörrel rendelkező építési hatóság engedélyét a létesítmény használatba vételéhez.  Építési beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles.

16 Építéssel járó tevékenységek
Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyt, valamint az építési (létesítési) engedélyköteles beruházások esetén a művelet befejezését igazoló hatósági (használatbavételi, forgalomba-helyezési, üzemeltetési) engedélyt is.  Építési beruházás esetén a támogatási kérelem eredeti műszaki tartalma a hatóság kötelező előírásainak teljesítése érdekében a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző 30. napig módosítható, támogatás összege nem növelhető, kérelemhez mellékelni kell a hatóság kötelező előírását igazoló dokumentumot. 

17 Egyéb feltételek A beruházáshoz kapcsolódóan az alábbi kiadások után is vehető igénybe támogatás:  az engedélyezési eljárás díja, szakértői, tervezési díj max 12% kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban felmerült A kifizetés az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésről szóló döntés meghozatalától számított 30 napon belül.  Döntéssel összefüggő gazdasági eseményekről elkülönített nyilvántartást köteles vezetni

18 Jogkövetkezmények A támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének, műszaki tartalmának legalább 50 %-át kell teljesíteni. Közbülső elszámolások során nem fizethető ki több támogatás, mint a határozatban jóváhagyott támogatási összeg 80%-a.


Letölteni ppt "Kifizetési kérelem EMVA III. tengely 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések