Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény EP választásra vonatkozó különös részi szabályai Előadó: Dr. Molnár Krisztián főjegyző, TVI vezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény EP választásra vonatkozó különös részi szabályai Előadó: Dr. Molnár Krisztián főjegyző, TVI vezető."— Előadás másolata:

1 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény EP választásra vonatkozó különös részi szabályai Előadó: Dr. Molnár Krisztián főjegyző, TVI vezető Felkészülés az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25-ei választására

2 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény EP választásra vonatkozó különös részi szabályai I. Vannak olyan országgyűlési képviselők választására vonatkozó különös részi szabályok, amelyeket az EP különös részi szabályinál is alkalmazni kell: 1.) Az országgyűlési képviselők (Európai Parlament tagjainak) választásán a következő választási bizottságok működnek: a) Nemzeti Választási Bizottság, b) országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, c) szavazatszámláló bizottság (egy szavazókörös településen a helyi választási bizottság).

3 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény EP választásra vonatkozó különös részi szabályai 2.) A kinyomtatott szavazóköri névjegyzék nem tartalmazza a külképviseleti névjegyzékben és – a 257. § (1b) bekezdésében foglalt kivétellel – a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok adatait sem. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a mozgóurna iránti kérelemben a település területén lévő tartózkodási helyet jelölhet meg, ahova a mozgóurna kivitelét kéri. 3.) Az átjelentkezésre vonatkozó szabályok (Ve.: 250. §) ugyanazok, mint az OGY választáson,

4 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény EP választásra vonatkozó különös részi szabályai 4.) A megismételt szavazás névjegyzékére vonatkozó szabályok (Ve.: 251. §) ugyanazok, mint az OGY választáson, 5.) A 256. § (2) bekezdésének alkalmazása téves hivatkozás, nincs levélben szavazás! 6.) A kijelölt szavazókör mozgóurnás illetékességi szabálya (Ve.: 257. § (3) bek.) ugyanazok, mint az OGY választáson, 7.) A külképviseleti névjegyzékre vonatkozó szabályok (Ve.: 259-264. §) ugyanazok, mint az OGY választáson,

5 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény EP választásra vonatkozó különös részi szabályai 8.) A külképviseleti szavazásra vonatkozó szabályok (Ve.: 269-273. §) ugyanazok, mint az OGY választáson, azzal a kivétellel, hogy most nem a lakcíme szerinti OEVK szavazólapot kapja meg a választópolgár. 9.) A jogorvoslati résznél (Ve.: 297. §) a bizottsági hatásköri szabályok is megegyeznek az OGY választásnál alkalmazott hatásköri szabályokkal:

6 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény EP választásra vonatkozó különös részi szabályai Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt: a) a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról, b) minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az egyéni választókerületi választáshoz kapcsolódik.

7 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény EP választásra vonatkozó különös részi szabályai A Nemzeti Választási Bizottság dönt: a) minden olyan kifogásról, amely nem tartozik az (1) bekezdés b) pontja alá, b) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről.

8 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény EP választásra vonatkozó különös részi szabályai 1.) Az Európai Unió más tagállama állampolgárának névjegyzékbe vétele iránti kérelem - Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb a szavazást megelőző 16. napon kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. A kérelemnek a 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatokon túl tartalmaznia kell: a) a választópolgár nyilatkozatát, hogy szavazati jogát csak Magyarországon gyakorolja, b) ha alkalmazható, akkor annak a településnek vagy választókerületnek a megjelölését, amelynek névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették. - Az Európai Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára legkésőbb a szavazást megelőző 10. napon kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki.

9 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény EP választásra vonatkozó különös részi szabályai 2.) Az Európai Unió más tagállama állampolgárának névjegyzékbe vétele - A Nemzeti Választási Iroda legkésőbb a szavazást megelőző tizenötödik napig értesíti az Európai Unió tagállamainak az európai parlamenti választás során ezen adatok fogadására illetékes központi szerveit azokról az állampolgáraikról, akik a szavazóköri névjegyzékében szerepelnek. Az értesítés a választópolgár következő adatait tartalmazza: a) név, b) nem, c) születési hely és idő, d) állampolgárság, e) az a település vagy választókerület, amelynek névjegyzékében az érintett az állampolgársága szerinti államban utoljára szerepelt. - Az Európai Parlament tagjainak választására az Európai Unió más tagállamában névjegyzékbe vett magyar állampolgárokról kapott értesítés alapján az érintett választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda törli a szavazóköri névjegyzékből.

10 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény EP választásra vonatkozó különös részi szabályai 3.) Szavazás Ha a külképviseletről érkezett urnában lezáratlan boríték van, az le nem adott szavazatnak számít, és külön kell csomagolni. 4.) A szavazatszámlálás A külképviseleten leadott szavazatokat a Nemzeti Választási Bizottság felügyelete mellett a Nemzeti Választási Iroda számlálja meg. A számlálást nem lehet megkezdeni a szavazás napján 19 órát megelőzően.

11 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény EP választásra vonatkozó különös részi szabályai 5.) A választás eredményének megállapítása A szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy példányát a helyi választási iroda a Nemzeti Választási Irodához továbbítja. A Nemzeti Választási Bizottság a) a szavazóköri jegyzőkönyvek, b) a külképviseleti szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján megállapítja a választás eredményét. A választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatokat, valamint a választási eredményt csak azt követően lehet közzétenni, hogy a szavazás az Európai Unió valamennyi tagállamában befejeződött. (2014. május 25-én 23.00-tól)

12 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet EP választásra vonatkozó fontosabb rendelkezései Figyelem!!! A rendelet 2014.05.06 –ai hatállyal módosult!

13 1.) Megváltoztak a napközbeni jelentések időpontjai és újabb időpont került be (18.30) 2.) A rendelet mellékletében található egyes nyomtatványok tartalma változott.

14 Felkészülés az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25-ei választására Köszönöm a figyelmet! Dr. Molnár Krisztián főjegyző, TVI vezető


Letölteni ppt "A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény EP választásra vonatkozó különös részi szabályai Előadó: Dr. Molnár Krisztián főjegyző, TVI vezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések