Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felkészülés a 2014. évi országgyűlési képviselő-választásra Kampány a szavazás napján Előadó: dr. Kovács Zoltán a TVI vezető jogi helyettese 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felkészülés a 2014. évi országgyűlési képviselő-választásra Kampány a szavazás napján Előadó: dr. Kovács Zoltán a TVI vezető jogi helyettese 1."— Előadás másolata:

1 Felkészülés a 2014. évi országgyűlési képviselő-választásra Kampány a szavazás napján Előadó: dr. Kovács Zoltán a TVI vezető jogi helyettese 1

2 A választási kampány A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól – 2014. február 15-től - a szavazás napján a szavazás befejezéséig (2014. április 06-án 19.00) tart. Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a a) plakát, b) jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés, c) politikai reklám és politikai hirdetés, d) választási gyűlés. Nem minősül választási kampánynak: -a választási szervek tevékenysége, -az állampolgárok - mint magánszemélyek - közötti személyes kommunikáció. Nincs kampánycsend! De vannak tilalmazott, illetve engedélyhez kötött tevékenységek! 2

3 A választási kampány Tilalmak: 1.) A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható. 2.) A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a szavazóhelyiséghez való eljutásához más személy segítségét jogosult igénybe venni. Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállítás nem végezhető. 3

4 A választási kampány 3.) A szavazás napján választási gyűlés nem tartható és politikai reklám nem tehető közzé. 4.) A szavazás napján a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be, a választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja, és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg. Az ilyen módon készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) is csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni. 4

5 A választási kampány Jogorvoslati fórumok a médiakampámyban: 1.) NVB: médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve a filmszínházak választási kampányban való részvételével, - az e törvény rendelkezéseinek megsértésével - kapcsolatos kifogást a Nemzeti Választási Bizottság bírálja el. 2.) OEVB: körzeti és helyi illetve lekérhető médiaszolgáltatással vagy nem országosan terjesztett sajtótermékkel kapcsolatos kifogást az országgyűlési képviselők választásán és az Európai Parlament tagjainak választásán a médiatartalom- szolgáltató székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, A bizonyítás a médiakampányban: A kifogásban a kérelmező megjelöli, vagy lehetőség szerint csatolja a törvénysértés bizonyítékául szolgáló műsorszámot vagy médiatartalmat. A megjelölt műsorszámot az illetékes választási bizottság - amennyiben szükséges és a kérelmező nem csatolta - hivatalból szerzi be. 5

6 A választási kampány Szankciók médiakampányban: Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, a 218. § (2) bekezdése a-c) pontjaiban foglalt jogkövetkezmények alkalmazásán túl kötelezi a médiatartalom-szolgáltatót, hogy határozata rendelkező részét: •a) napilap és internetes sajtótermék, valamint lekérhető médiaszolgáltatás esetében a határozat közlésétől számított 3 napon belül, a jogsértő közléshez hasonló módon, •b) más időszaki lap esetében a legközelebbi számban, a jogsértő közléshez hasonló módon, •c) lineáris médiaszolgáltatás esetében a határozat közlésétől számított 3 napon belül, a jogsértő közléssel azonos napszakban és ahhoz hasonló módon tegye közzé. •d) bírság (szabályai a következő dián), (218. § Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad a) megállapítja a jogszabálysértés tényét, b) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől, c) a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és megismételteti,) 6

7 A választási kampány A választási bizottság bírságot is kiszabhat. Annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit - így különösen a jogsértéssel érintett médiaszolgáltató típusát, lefedettségét, a jogsértéssel érintett sajtótermék típusát, a jogsértés súlyát és a jogsértés ismétlődő jellegét - veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. A bírság legmagasabb összege a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötvenszerese. (max.: 5.075.000 MFt) 7

8 Köszönöm a figyelmet! dr. Kovács Zoltán aljegyző a TVI vezető jogi helyettese 8


Letölteni ppt "Felkészülés a 2014. évi országgyűlési képviselő-választásra Kampány a szavazás napján Előadó: dr. Kovács Zoltán a TVI vezető jogi helyettese 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések