Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A távközlési piac állami felügyelete dr. Orosi Renáta Hírközlési Felügyelet Hírközlési Felügyelet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A távközlési piac állami felügyelete dr. Orosi Renáta Hírközlési Felügyelet Hírközlési Felügyelet."— Előadás másolata:

1 A távközlési piac állami felügyelete dr. Orosi Renáta Hírközlési Felügyelet Hírközlési Felügyelet

2 2002. 03. 19. dr. Orosi Renáta www.jogiforum.hu 2 Az állami feladatok ellátásának szintjei:  Országgyűlés  Kormány  Miniszterelnöki Hivatal  Hírközlési Felügyelet

3 2002. 03. 19. dr. Orosi Renáta www.jogiforum.hu 3 Állami feladatok…  Kormány:  állami szervezetrendszer struktúrájának meghatározása  hírközlés-politika kialakítása, liberalizáció koordinálása  nemzetközi feladatok ellátásának irányítása, nemz. szerződések megkötése

4 2002. 03. 19. dr. Orosi Renáta www.jogiforum.hu 4 …Állami feladatok  Miniszterelnöki Hivatal  a szervezetrendszer szakmai irányítása, felügyelete  javaslat a hírközlés-politika vonatkozá- sában  a Kormány kapcsolódó nemzetközi tevékenységének előkészítése

5 2002. 03. 19. dr. Orosi Renáta www.jogiforum.hu 5 Állami felügyelet általában  előzetes beavatkozás - közig. jogalkalmazó tevékenység  hatósági felügyelet - az önkéntes jogkövetés figyelemmel kísérése kísérése - jogsértés esetén szankciók alkalmazása

6 2002. 03. 19. dr. Orosi Renáta www.jogiforum.hu 6 Hírközlési Felügyelet § jogállása (2001. évi XL. tv., § jogállása (2001. évi XL. tv., 248/2001. (XII. 18.) Korm. rend.) 248/2001. (XII. 18.) Korm. rend.) § Kormány irányítása § Miniszterelnöki Hivatalt vezető Miniszter felügyelete felügyelete § függetlensége (politikai, piaci) § jogállása (2001. évi XL. tv., § jogállása (2001. évi XL. tv., 248/2001. (XII. 18.) Korm. rend.) 248/2001. (XII. 18.) Korm. rend.) § Kormány irányítása § Miniszterelnöki Hivatalt vezető Miniszter felügyelete felügyelete § függetlensége (politikai, piaci)

7 2002. 03. 19. dr. Orosi Renáta www.jogiforum.hu 7 A Felügyelet szervei:  Hírközlési Főfelügyelet  Hírközlési Területi Hivatal  Hírközlési Döntőbizottság » teljes hatósági jogkörrel rendelkező önálló hatáskörű és országos illetékességű önálló hatáskörű és országos illetékességűszervek

8 2002. 03. 19. dr. Orosi Renáta www.jogiforum.hu 8 A Felügyelet tevékenységének célja:  a hírközlési piac megfelelő működése  a hírközlési tevékenységet végzők és a felhasználók érdekeinek védelme  tisztességes és szabályozott piaci verseny fenntartásának elősegítése » a piac résztvevői által tanúsított magatartás felügyelete révén

9 2002. 03. 19. dr. Orosi Renáta www.jogiforum.hu 9 Hírközlési Döntőbizottság – piac-igazgató tevékenység  erős beavatkozási jogosítvány a piaci szereplők egymás közötti szerződéses és belső gazdasági viszonyaiba  a szolgáltatók közötti együttműködési ügyekkel kapcsolatos viták, jogsértések esetén való eljárás – új állami feladat (korábban jogszabályok, konc. szerződések rendezték az együttműködést) rendezték az együttműködést)

10 2002. 03. 19. dr. Orosi Renáta www.jogiforum.hu 10 A HDB feladatai… 1.) A döntés címzettje mindig jól körülhatárolható, egy személy személy pl.: - SMP szolgáltató azonosítása, e minősítés megszüntetése pl.: - SMP szolgáltató azonosítása, e minősítés megszüntetése - referencia hálózati szerződési ajánlatok jóváhagyása 2.) Az eljárás célja a felek közötti vitás kérdések rendezése pl.: együttműködési kötelezettségek teljesítésének előse- pl.: együttműködési kötelezettségek teljesítésének előse- gítése gítése

11 2002. 03. 19. dr. Orosi Renáta www.jogiforum.hu 11 …A HDB feladatai 3.) A hagyományos közigazgatási gyakorlattól eltérő eljárás eltérő eljárás - dönthet a hírközlést érintő elvi jelentő- ségű ügyekben ségű ügyekben pl.: SMP azonosítás elvei pl.: SMP azonosítás elvei

12 2002. 03. 19. dr. Orosi Renáta www.jogiforum.hu 12 A HDB speciális eszközei:  Nyilvános meghallgatás  hírközlést érintő jogszabályok szakmai előkészítése érdekében  a hírk. jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos gya- korlat kialakítása, kialakult vélemények megismerése érdekében  Egyeztető eljárás  Elvi jelentőségű döntés

13 2002. 03. 19. dr. Orosi Renáta www.jogiforum.hu 13 A HDB sajátos eljárási rendje – Áe. eljárási szabályai Az Áe. szabályainak alapulvételével, de bizonyos eltérésekkel. pl.: a HDB határozata ellen állig. úton nincs helye jogorvoslatnak helye jogorvoslatnak » Fővárosi Bíróság – felülvizsgálat » Fővárosi Bíróság – felülvizsgálat -keresetlevél 15 napon belül a HDB-hez -soron kívüli bírósági eljárás -elsőfokú bír. hat. ellen fellebbezési határidő 8 nap 8 nap

14 2002. 03. 19. dr. Orosi Renáta www.jogiforum.hu 14 Szolgáltatói Tanácsadó Testület  A szolgáltatók és a Hatóság közötti kommunikáció egyik színtere  A HIF elnökének tanácsadó testülete » feladata: tanácsadás, véleményezés » a szolgáltatók különböző érdekcsoportjai egyenlő eséllyel nyernek képviseletet egyenlő eséllyel nyernek képviseletet

15 2002. 03. 19. dr. Orosi Renáta www.jogiforum.hu 15 Az SZTT eszközei:  testületi ülések  nyilvános meghallgatás kezdeményezése  a Hatóság és a HDB tevékenységének véle- ményezése  HDB beszámoló véleményezése  nyilvánosság, dokumentumok közzététele

16 2002. 03. 19. dr. Orosi Renáta www.jogiforum.hu 16 A Hatóság piacfelügyeleti tevékenysége  egyrészt: könnyebb piacra lépés (engedélyezés - bejelentés)  másrészt: erős piacfelügyelet (a piacon tevékenykedők fokozott és teljes körű felügyelete, ellenőrzése)

17 2002. 03. 19. dr. Orosi Renáta www.jogiforum.hu 17 A piacfelügyeleti tevékenység során a hatóság ellenőrzi:  jogszabályokban  hatósági engedélyekben  szerződésekben  szabályzatokban foglaltak betartását

18 2002. 03. 19. dr. Orosi Renáta www.jogiforum.hu 18 Szankciók alkalmazása: ! jogsértő tevékenység folytatásának megtiltása ! jogosultság nélkül használt eszköz lefoglalása ! a tevékenység-végzés feltételeinek megállapítása ! végrehajtás elrendelése ! bírság kiszabása

19 2002. 03. 19. dr. Orosi Renáta www.jogiforum.hu 19Összefoglalás  Liberalizált hírközlési piac - állami feladatok  Az állam szabályozó, ellenőrző szerepének iránya  piaci esélyegyenlőség  domináns piaci szereplők szabályozása  fogyasztók védelme  Munkamegosztás az ágazat felügyeleti szervei között (együttműködés az ágazaton kívüli szervekkel is)


Letölteni ppt "A távközlési piac állami felügyelete dr. Orosi Renáta Hírközlési Felügyelet Hírközlési Felügyelet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések