Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

jogorvoslati rendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "jogorvoslati rendszere"— Előadás másolata:

1 jogorvoslati rendszere
A fogyasztóvédelem jogorvoslati rendszere © dr. Horváth Zsófia- Ujváriné dr. Antal Edit

2 Fogyasztói igények érvényesítésének eszközei
A) Bíróságon Általános eszközök Közérdekű kereset Ptk.-ban Fvtv.-ben Tpvt.-ben Ktv.-ben B) Bíróságon kívül Békéltetés © Horváth Zsófia

3 A fogyasztói igényérvényesítés bírósági eszközei I
A fogyasztói igényérvényesítés bírósági eszközei I. Általános eljárási eszközök Főszabály: a bíróság a felek által előterjesztett kérelmekhez, jognyilatkozatokhoz kötve van. Rendelkezések a Pp-ben: kérelem, jognyilatkozat tartalom szerinti elbírálás elve eljárás tisztességes és ésszerű határidőn belül történő lefolytatásának elve egyfokú eljárás kis perértékű ügyekben per megindítását megelőző kérelem, kereset jegyzőkönyvbe mondása alanyi, tárgyi költségmentesség

4 A fogyasztói igényérvényesítés igazságszolgáltatási eszközei II
A fogyasztói igényérvényesítés igazságszolgáltatási eszközei II. Közérdekű kereset I. (popularis actio) Kik indíthatják? állami vagy érdekvédelmi szervezetek (csak azok, akiket a tv. erre feljogosított!) Tárgya: közérdek vagy közösségi érdek érvényesítése (az ilyen keresetnek helyt adó bírósági ítélet erga omnes hatályú, azaz mindenkire kiterjed!)

5 Közérdekű kereset II. Közérdekű kereset* megindításának esetei:
Tisztességtelen szerződési feltételek (Ptk.) Versenytörvény fogyasztókra kiható megsértése (Tpvt.) Fogyasztóvédelmi szabályok megsértése (Fvtv.) * A fogyasztó érdekében.

6 Közérdekű kereset IV. a)Tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása közérdekű keresettel
Ptk.209.§ Megtámadásra jogosult: (Ptké.5.§) ügyész, miniszter, országos hatáskörű szerv vezetője, központi hivatal vezetője, jegyző, főjegyző, gazdasági-, szakmai kamara, érdek-képviseleti szervezet, fogyasztói érdekképviseletet ellátó társadalmi szervezet. Európai Unión (vagy EGT-n) belül bejegyzett minősített szervezet külön jogszabály alapján Lásd….anyag

7 Közérdekű kereset V. b) Közérdekű kereset a Fogyasztóvédelmi törvényben
Ha: a jogszabályba ütköző tevékenység fogyasztók széles körét érinti jelentős nagyságú hátrányt okoz Megtámadásra jogosult: fogyasztóvédelmi hatóság fogyasztói érdekek képviseletét ellátó szervezetek ügyész PSZÁF (csak biztosítási, valamint pénzügyi és nyugdíjpénztári szolgáltatásnál) nem szükséges a sérelmet szenvedett fogyasztó kilétének ismerete keresetindítás határideje: jogsértés bekövetkezte + 1 év az ítélet országos napilapban nyilvánosságra hozható

8 Ha: a törvénybe ütköző tevékenység
Közérdekű kereset VI. c) Versenytörvényben szabályozott közérdekű kereset Ha: a törvénybe ütköző tevékenység fogyasztók széles körét érinti jelentős nagyságú hátrányt okoz Megtámadásra jogosult: fogyasztók érdekvédelmét ellátó társadalmi szervezet GVH (csak a hatáskörébe tartozó ügyben, ha a jogsértést megállapította) Gazdasági kamarák nem szükséges a sérelmet szenvedett fogyasztó kilétének ismerete keresetindítás határideje: hátrány bekövetkezte + 1 év az ítélet országos napilapban közzétehető

9 A fogyasztói igényérvényesítés bírósági eljáráson kívüli eszköze Békéltető testület I.
„területi gazdasági kamarák mellett működő független testület” fogyasztói jogvita rendezése egyezséggel az ügy eldöntése (ha nem jön létre egyezség) Cél

10 Békéltető testület II. Hatáskörébe tartozó jogviták tárgya:
1. az áruk és szolgáltatások minősége, biztonságossága 2. termékfelelősségi szabályok alkalmazása 3. szerződések megkötése és teljesítése Illetékesség alapja: fogyasztó lakóhelye, tartózkodási helye vagy a szerződés teljesítésének helye

11 Békéltető testület III.
Szervezete ( fő) teljes jogkörrel képviseli a testületet a tagok maguk közül választják elnök elnök- helyettes az elnök munkáját segíti követelmény: felsőfokú végzettség és legalább 2 éves szakmai gyakorlat 3 évre szóló megbízatás újraválasztás lehetősége függetlenség, pártatlanság, titoktartás gazdasági kamara, fogyasztói érdekvédelmi szervezet – 50-50%-ban – jelöli ki őket tagok

12 Békéltető testület IV. Eljárása: 3 tagú tanácsban a fogyasztó, ill.
a fogyasztó érdekvédelmi szervezet jelöl ki 1 tagot 1 tagot a gazdasági kamara jelöl ki elnököt a kijelölt 2 tag jelöli ki (Egyszerűnek tartott ügyben a felek megegyezése esetén a 1 tagra is eljárhat)

13 Békéltető testület V. Előzetes egyeztető eljárás:
eljárás megindításának előzménye a fogyasztó a panasz rendezését közvetlenül az érintett gazdálkodó szervezettel megkísérelte Eljárás megindítása: a) a fogyasztó b) a fogyasztói érdekek képviseletére jogosult társadalmi szervezet (több fogyasztót érintő vitás ügyben, az érintettek felhatalmazása alapján) kérelemére (az eljárás megindítása az elévülést megszakítja!)

14 Békéltető testület VI. a felek meghallgatása:
eljárás megindításától számított 30 napon belül (elnök kezdeményezheti az eljárás írásbeli lefolytatását) az eljárás időtartama: az eljárás megindítását követő 60 nap (max nap) ha a megkötött egyezség megfelel a jogszabálynak nem felel meg a jogszabálynak a tanács jóváhagyó határozatot hoz a tanács lefolytatja az eljárást

15 Békéltető testület VII.
a tanács határozata nem érdemi döntés érdemi döntés Például: a fogyasztó kérelmét visszavonja egyezség jóváhagyása kötelezés ajánlás a gazdálkodó szervezet a tanács döntését kötelezőnek fogadja el a gazdálkodó szervezet a tanács döntését nem fogadja el kötelezőnek .

16 Békéltető testület VIII.
a határozata ellen fellebbezésnek nincs helye ha: az eljárási, ill. hatásköri szabályokat megsértették a határozat érvénytelenítése kérhető a békéltető testület székhelye szerint illetékes megyei bíróságtól az érdemi határozat végrehajtásának ellenőrzése: kamara és a fogyasztóvédelmi felügyelőség végzi végrehajtás foganatosítása (kötelezést tartalmazó határozat, egyezség esetén)

17 Ügyfélszolgálat a fogyasztói bejelentések és panaszok kivizsgálására és orvoslására; a fogyasztók tájékoztatására az ügyfelek részére nyitva álló helyiséget kötelesek működtetni Közüzemi,pénzügyi, nyugdíjpénztári,biztosítási, távközlési szolgáltatási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek


Letölteni ppt "jogorvoslati rendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések