Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fogyasztók tájékoztatása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fogyasztók tájékoztatása"— Előadás másolata:

1 A fogyasztók tájékoztatása
és oktatása

2 Fogyasztók tájékoztatása
Jogforrások Fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV. törvény) Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) Egyéb jogi normák A tájékoztatás célja A tájékoztatás formái Felelősségi szabályok Ártörvény Fogyasztói szerződésekre vonatkozó Kormányrendeletek Miniszteri rendeletek A Ptk. „Bevezető rendelkezései” Előzetes tájékoztatási kötelezettség Ptk § (3) szerinti tájékoztatás Tájékoztatási kötelezettség az egyes szerződéseknél

3 A tájékoztatási kötelezettség szabályai a Polgári Törvénykönyvben
A Ptk. „Bevezető rendelkezései” Előzetes tájékoztatási kötelezettség Ptk § (3) szerinti tájékoztatás Tájékoztatási kötelezettség az egyes szerződéseknél Ptk. 4. § (1) bekezdése: a „polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és a tisztességesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni” Ptk § (4) bekezdése: „a felek a szerződés megkötésénél együttműködni kötelesek…A szerződéskötést megelőzően is tájékoztatniuk kell egymást a megkötendő szerződést érintő minden lényeges körülményről” „A felek a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek egymást tájékoztatni” Adásvételi szerződésnél Vállalkozási szerződéseknél Megbízási szerződések körében Fuvarozási szerződéseknél

4 Alapvető tulajdonságokról Használatról és veszélyekről
A fogyasztóvédelmi törvény fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai I. A tájékoztatás célja A fogyasztó megfelelő ismeretekkel rendelkezzen az áru és a szolgáltatás kiválasztásához Tájékoztatás Minőségről Árról Alapvető tulajdonságokról Használatról és veszélyekről

5 Használati és kezelési útmutató A megfelelőség tanúsítása
A fogyasztóvédelmi törvény fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai II. A tájékoztatás formái Címkézés Csomagolás Használati és kezelési útmutató A megfelelőség tanúsítása Árfeltüntetés

6 A fogyasztóvédelmi törvény fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai III.
„Az áru akkor hozható forgalomba, ha a csomagolásán, vagy másutt, de az árutól elválaszthatatlanul elhelyezett címkén jól olvashatóan, közérthetően és egyértelműen tartalmazza a fogyasztók tájékoztatásához és a hatóság ellenőrzéséhez szükséges adatokat” Címkézés Címke általánosan kötelező tartalmi elemei az áru pontos megnevezése az áru gyártójának vagy forgalmazójának neve származási hely, kivéve ha EGT-ből származik Címke „árspecifikus” tartalmi elemei áru mérete, nettó mennyisége felhasznált összetevők minőségmegőrzésének várható időtartama alapvető műszaki jellemzők energiafelhasználási ismérvek megfelelőségi jelölés stb.. Megjelenítés módja nincsenek szigorú formai követelmények, kivéve pl. gyógyszerek, élelmiszerek, játékok, kozmetikai cikkek… módja: szöveggel, számmal, képpel, ábrával közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie

7 Használati és kezelési útmutató
A fogyasztóvédelmi törvény fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai IV. Használati és kezelési útmutató Tájékoztatja a fogyasztókat az áru rendeltetésszerű használatának, felhasználásának, eltarthatóságának és kezelésének módjáról Közérthetően és egyértelműen magfogalmazva és magyar nyelven kell rendelkezése bocsátani (lehetnek szimbólumok is) A használati útmutatóval forgalmazható áruk körét jogszabály határozza meg (pl. gyógyszerek, textíliák, lábbelik)

8 A megfelelőség tanúsítása
A fogyasztóvédelmi törvény fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai V. A megfelelőség tanúsítása A gyártó vagy az arra jogosult laboratórium tanúsítja, hogy a termék megfelel a minőségi követelményeknek vagy szabványnak Jogszabály megfelelőség-tanúsítási kötelezettséget írhat elő (pl. villamossági termékek, kozmetikumok, építési anyagok, stb.) Tanúsítás történhet leírással, jelzéssel vagy a szabvány jelének ill. számának feltüntetésével

9 A fogyasztóvédelmi törvény fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai VI.
Árfeltüntetés A forgalmazó köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni az eladási árról és az egységárról (Fizetendő ár! ÁFA-val növelt összeg!) Forintban kell meghatározni Egyértelműen, könnyel azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni 7/2001. (III.29.) GM rendelet a fogyasztói forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások árának feltüntetéséről (98/6/EK sz. irányelv alapján): Eladási ár: Az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő ár, amely magában foglalja az általános forgalmi adó és a szolgáltatást terhelő más adók ill. fizetési kötelezettségek összegét. Egységár: Az áru kilogrammjáért, literjéért, darabjáért stb.. fizetendő eladási ár.

10 A fogyasztóvédelmi törvény fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai VII.
Csomagolás A csomagolásnak olyannak kell lennie, hogy megóvja áru minőségét ill. mennyiségét Védje az áruval kapcsolatba kerülő személyek biztonságát Sajátos csomagolási körülmények: pl. veszélyes anyagok, dohányáruk, vetőmag, gyógyszerek stb. Adathordozó funkció

11 Felelősség a tájékoztatási és csomagolási szabályok megsértéséért I.
A tájékoztatásért –az árfeltüntetést kivéve – elsődlegesen a gyártó felel A gyártó felel a címkézéssel, a használati és kezelési útmutatóval, a megfelelőség-tanúsítással, valamint a csomagolással kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért Ha hiányoznak, forgalmazó köteles pótolni Árfeltüntetésre vonatkozó szabályok betartása kizárólag a forgalmazót terheli

12 Felelősség a tájékoztatási és csomagolási szabályok megsértéséért II.
Bizonyítási teher, igényérvényesítés A Törvény a bizonyítási kötelezettséget a forgalmazóra helyezi A forgalmazónak kell bizonyítani, hogy a tájékoztatást megadta A fogyasztó a gyártóval, ill. az árut forgalomba hozó bármelyik gazdálkodó szervezettel szemben is érvényesítheti A forgalmazó a gyártóval szemben megtérítési igényt érvényesíthet

13 A fogyasztók oktatása A hatékony fogyasztói érdekvédelemhez a fogyasztók aktivitására is szükség van A fogyasztóvédelmi oktatás elsősorban állami feladat Nemzeti Alaptanterv része Az állam az oktatási feladatait az oktatási intézményeken keresztül, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséggel és a fogyasztói érdekképviseleti szervekkel együtt látja el

14 Köszönöm a figyelmet... © Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter – dr. Szuchy Róbert


Letölteni ppt "A fogyasztók tájékoztatása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések