Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NAV ÁNTSZ OMMF Fogyasztóvédelem Jogszabályfigyelés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NAV ÁNTSZ OMMF Fogyasztóvédelem Jogszabályfigyelés"— Előadás másolata:

1 NAV ÁNTSZ OMMF Fogyasztóvédelem Jogszabályfigyelés
16. Tétel Szalonja törvényes működését a felettes hatóságok biztosítják, ellenőrzik. Sorolja fel a hatósági jogkörrel felruházott szerveket és ellenőrzési jogkörüket! Foglalja össze, hogy milyen módon tájékozódik Ön a jogszabályi változásokról!   NAV ÁNTSZ OMMF Fogyasztóvédelem Jogszabályfigyelés

2 NAV: Nemzeti Adó és Vámhivatal
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal valamint a Vám- és Pénzügyőrség egyesülésével január 1. napjával - létrehozott adóigazgatási szervezet. A NAV feladata az államot megillető bevételek teljes körű kontrollja és védelme, az adó-, a vám- és büntetőjog eszközeivel.

3 NAV: Nemzeti Adó és Vámhivatal
Feladata: Adó-,járulék-, és illetékkel kapcsolatos feladatok (pl: bevallásfeldolgozás) Ellenőrzési tevékenység Hátralékbehajtás Jog-hatósági tevékenység (pl: büntetőjogi tevékenység)

4 NAV: Nemzeti Adó és Vámhivatal
A NAV államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal, amelynek felügyeletét a miniszterelnök által kijelölt miniszter látja el. A NAV vezetője az elnök.

5 A NAV felépítése NAV szervezeti felépítése háromszintű, feladatait központi, középfokú és alsó fokú területi szervei útján látja el.

6 A NAV központi szervei Központi Hivatal, Bűnügyi Főigazgatóság,
Informatikai Intézet, Integrált Informatikai és Telekommunikációs Intézet, Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet.

7 A NAV középfokú adóztatási és vámszervei
regionális adó főigazgatóságok Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága ("KAFIG"), középfokú vámszervei regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságok, a Repülőtéri Főigazgatóság, a Bevetési Főigazgatóság a Szakértői Intézet

8 Alsófokú adóztatási szervek
Az illetékessége az adott megyéhez igazodik

9 ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat)
Az egészségügyi miniszter irányítása alatt álló központi hivatal. Szervezetrendszere az Országos Tisztifőorvosi Hivatalból (OTH) és az irányítása alatt álló országos intézetekből áll. Az OTH központi hivatal, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, vezetője az országos tisztifőorvos.

10 ÁNTSZ és szerveinek feladatkörei
közegészségügy (környezet- és település- egészségügy, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság); járványügy, egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés, egészségmegőrzés); egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció; feladatkörükbe utalt szakfelügyeleti feladatok ellátása az egészségügyi szolgáltatók felett.

11 OMMF helyett NMH Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet beolvadásával létrejött a Nemzeti Munkaügyi Hivatal.

12 NMH feladatai, tevékenysége
2012. január 1-jei hatállyal munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH)Munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatokat lát el. Az NMH központi hivatal, amelynek irányítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter látja el

13 Az NMH szervei Munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei: -Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság (MMI) továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok Munkahigiénés és foglalkozás- egészségügyi szerve: - Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság (MMI)

14 Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság (MMI)
A Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság az NMH önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége. A Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságot a miniszter által kinevezett főigazgató- helyettes vezeti. A főigazgató-helyettes a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság szervezeti egységein keresztül ellátja a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek szakmai irányítását.

15 Fogyasztóvédelem - A fogyasztói érdekek védelmének alapelvei
Az Európai Unióban a fogyasztói érdekek védelme öt elvre épül: a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme, a fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme, a fogyasztók tájékoztatása és oktatása, a fogyasztói kárigény érvényesítése, a fogyasztók képviselete. A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény ezekre az alapjogokra építve határozza meg a fogyasztói érdekek védelmének alapintézményeit.

16 Fogyasztóvédelem - A fogyasztói érdekek védelmének alapelvei
A fogyasztók egészségének és biztonságának védelme Általános termékbiztonság,Élelmiszerbiztonság A fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme a fogyasztó a vásárlástól számított 8 napon belül elállhasson indokolás nélkül a nem üzletben létrejött ügylettől. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról A fogyasztók tájékoztatása és oktatása a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet.

17 Fogyasztóvédelem - A fogyasztói érdekek védelmének alapelvei
A fogyasztói igény érvényesítése - Az igények érvényesítése a fogyasztóvédelmi intézményrendszeren és az igazságszolgáltatáson keresztül történik. Végrehajtói: A fogyasztóvédelem állami intézményrendszere Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság A fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési rendszere: Békéltető testületek, Hazai Európai Fogyasztói Központ A fogyasztók képviselete az állampolgárok által létrehozott fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek civil szervezetek

18 Jogszabályfigyelés A jogszabályfigyelés módjai:
Kamarák honlapjai, szaklapjai Adóhatóság információs füzetei Minisztériumi honlapok Tanácsadó irodák segítségének igénybe vétele NAV, Fogyasztóvédelmi hatóság, NMH honlapjai

19 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "NAV ÁNTSZ OMMF Fogyasztóvédelem Jogszabályfigyelés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések