Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium"— Előadás másolata:

1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Polgármesteri hivatal Közös önkormányzati hivatal Megyei önkormányzati hivatal 2012. március 9. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Helyettes Államtitkár, Államtitkári Kabinetfőnök Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

2 Az előadás tematikája 1. Polgármesteri hivatal
- elmélet jogi szabályozás gyakorlat 2. Közös önkormányzati hivatal - jogi szabályozás 3. Megyei önkormányzati hivatal az új megye jogi szabályozás

3 A közigazgatás rendszere
1. Államigazgatási alrendszer - államigazgatási feladatok ellátása hatósági ügyek igazgatási feladatok (intézményfenntartás) - végrehajtó hatalom - központi államigazgatási szervek /pl. kormány, minisztérium/ - területi államigazgatási szervek Kormányhivatal egyéb területi szervek jegyző 2. Önkormányzati alrendszer helyi közügyek intézése közszolgáltatások biztosítása állami feladatot elláthat képviselő-testület és szervei biztosítják a feladatellátást

4 A helyi önkormányzás alapelvei
Alaptörvény helyi közügyek intézése helyi közhatalom gyakorlása Új Ötv. - választópolgárok közösségének joga Helyi önkormányzatok Európai Chartája /1997. évi XV. tv./ jogi megalapozás helyi önkormányzás fogalma közügyek saját hatáskörű intézése

5 Az egységes polgármesteri hivatal
Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület szervei biztosítják polgármester bizottság polgármesteri hivatal önkormányzati feladatot lát el önkormányzati és hatósági hatáskört nem kaphat Polgármesteri hivatal feladata: önkormányzat működése polgármesteri, jegyzői feladat- és hatáskörök Előkészítés, végrehajtás Polgármesteri Hivatal - önkormányzati és államigazgatási hatáskört nem gyakorol hivatásos szakapparátus /előkészít, végrehajt/ egységes munkaszervezet belső szervezeti egységekre tagozódhat gyámhivatal sajátos jogállású szervezet (feladat – hatáskör - hatósági jogkör fogalma)

6 Az egységes polgármesteri hivatal
Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok adminisztráció belső igazgatási, szakmai háttér előkészít döntést végrehajt döntést Polgármester, jegyző (ügyintéző) államigazgatási ügyeinek hivatali intézése új dimenzió előkészít végrehajt ellenőriz JÁRÁS Nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeit biztosítja Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve Bizottságok működésének ügyviteli feladatai

7 A polgármesteri hivatal létrehozása
Képviselő-testület hozza létre határozatban alapító okirat állami nyilvántartásba vétel Polgármesteri Hivatal – jogi személy, költségvetési szerv munkáltató szerződést köthet Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját költségvetése van intézmény nem önállóan gazdálkodó PH a gazdálkodás felelőse Elnevezése: főváros: főpolgármesteri hivatal kerület: polgármesteri hivatal megye: megyei önkormányzati hivatal település: polgármesteri hivatal közös önkormányzati hivatal Működés finanszírozása feladat-finanszírozás elkülönített számlára

8 A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata
SZMSZ – képviselőtestület fogadja el: jegyző javaslatára polgármester előterjesztésére Ügyrend – belső szervezeti egységek feladatait részletezi SZMSZ szervezeti felépítés működés rendje létszám feladatok elosztása, felelőse munkarend ügyfélfogadás rendje alaptevékenységek Szervezet kialakulásának tényezői település nagysága lakosságszám intézményháló ügyirat forgalom

9 A polgármesteri hivatal irányítása és vezetése
A vezetés és irányítás fogalma A polgármesteri hivatalt a polgármester irányítja jegyző vezeti A polgármester irányítási jogköre képviselő-testület döntései szerint saját hatáskörben meghatározza a feladatokat hatáskört átruházhat belső szervezetre, létszámra, munkarendre előterjesztést nyújt be önkormányzati jogkörökre korlátozva A jegyző vezetése munkáltatói joggyakorlás /polgármester egyetértési joga/ javaslatot tesz a polgármester egyes irányítási jogköreire konkrét munkaszervezési utasításokat ad a munkát szervezi, vezeti, ellenőrzi belső kontroll rendszer kialakítása /FEUVE, belső ellenőrzés/

10 A polgármesteri hivatal szervezeti egységei, állománya
Polgármester / Alpolgármester/ Titkárság vagy Kabinet Jegyző /Jegyzői Titkárság vagy Kabinet/ Belső ellenőrzés Aljegyző /Titkárság (általában hatósági osztállyal együtt) - Főosztály /Osztály/ Iroda/ Csoport titkárság humán erőforrás pénzügy gazdálkodás, beszerzés hatósági feladatok szervezés humán feladatok (oktatási, egészségügyi, szociális, közművelődés) jogi testület (peres képviselet) - állomány jogszabályban szakképzettségi előírás (kinevezés feltétele)

11 A megyei önkormányzati hivatal
A megye új szerepe - Intézményeit az állam átvette január 1-től - Új feladatok: területfejlesztés, vidékfejlesztés területrendezés koordináció Megyei közgyűlés megyei önkormányzati hivatalt hoz létre Közgyűlés elnöke irányítja a hivatalt A jegyző vezeti a hivatalt

12 A közös önkormányzati hivatal
körjegyzőségek megszűnnek január napon belül közös hivatalok Önkormányzati társulás egyik formája A társult képviselő-testület költségvetés egyesítésére közös intézmény működtetésére szabad megállapodás Kötelező közös hivatal járáson belül egy település választja el lakosságszám 2000 fő alatt legalább 2000 fő vagy 7 település alkossa Létrehozása - megállapodás általános önkormányzati választás napját követő 60 napig ha nincs megállapodás: kormánymegbízott jelöli ki város kötelező székhely Megállapodás – létszám: város állapítja meg községek esetén egyező akarat

13 A közös önkormányzati hivatal 2.
biztosítani kell az igazgatás erőforrásait ügyfélfogadás: kirendeltség, ügyfélszolgálati megbízott Megállapodás Jegyző köteles biztosítani az ügyfélfogadást Jegyző köteles képviselő-testület ülésen részt venni Jegyző jogállása jegyző vezeti a közös hivatalt valamennyi településen ellátja a jegyzői feladatot kinevezés, felmentés: polgármester többségi döntése szükséges

14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések