Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fogyasztók tájékoztatása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fogyasztók tájékoztatása"— Előadás másolata:

1 A fogyasztók tájékoztatása
és oktatása © dr. Szuchy Róbert – Dr. habil. Miskolczi Bodnár Péter

2 Fogyasztók tájékoztatása
Jogforrások Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) Fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV. törvény) Egyéb jogi normák A tájékoztatás célja A tájékoztatás területei A tájékoztatás, címkézés formái Felelősségi szabályok Ártörvény Fogyasztói szerződésekre vonatkozó Kormányrendeletek Miniszteri rendeletek „Bevezető rendelkezései” Előzetes tájékoztatási kötelezettség Együttműködési kötelezettség Szerződéskötés Teljesítés Tájékoztatási kötelezettség az egyes szerződéseknél

3 A tájékoztatási kötelezettség szabályai a Ptk-ban
A Ptk. „Bevezető rendelkezései” Ptk § (3) Tájékoztatási kötelezettség az egyes szerződéseknél Ptk. 4. § (1) bekezdése: a „polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és a tisztességesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni” Ptk § (4) bekezdése: „a felek a szerződés megkötésénél együttműködni kötelesek… A szerződéskötést megelőzően is tájékoztatniuk kell egymást a megkötendő szerződést érintő minden lényeges körülményről” „A felek a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek egymást tájékoztatni” Adásvételi szerződésnél Vállalkozási szerződéseknél Megbízási szerződések körében Fuvarozási szerződéseknél

4 A Fvtv. fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai I.
A tájékoztatás célja A fogyasztó megfelelő ismeretekkel rendelkezzen az áru és a szolgáltatás kiválasztásához igényérvényesítéshez felhasználásához Pl. jótállási jog, elállási jog, stb.

5 A Fvtv. fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai II.
A fogyasztó megfelelő ismeretekkel rendelkezzen az áru és a szolgáltatás kiválasztásához A tájékoztatás Minőségről Használatról és veszélyekről Alapvető tulajdonságokról Árról

6 A Fvtv. fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai III.
A tájékoztatás formái Címkézés Csomagolás Használati és kezelési útmutató A megfelelőség tanúsítása Árfeltüntetés

7 A Fvtv. fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai IV.
„Az áru akkor hozható forgalomba, ha a csomagolásán, vagy másutt, de az árutól elválaszthatatlanul elhelyezett címkén jól olvashatóan, közérthetően és egyértelműen tartalmazza a fogyasztók tájékoztatásához és a hatóság ellenőrzéséhez szükséges adatokat” Címkézés Címke általánosan kötelező tartalmi elemei az áru pontos megnevezése az áru gyártójának vagy forgalmazójának neve a származási hely, kivéve ha EGT-ből származik Címke „áruspecifikus” tartalmi elemei áru mérete, nettó mennyisége felhasznált összetevők minőségmegőrzésének várható időtartama alapvető műszaki jellemzők energiafelhasználási ismérvek megfelelőségi jelölés környzet-, ill. termékkímélő jelleg stb.. Megjelenítés módja nincsenek szigorú formai követelmények, kivéve pl. gyógyszerek, élelmiszerek, játékok, kozmetikai cikkek… módja: szöveggel, számmal, képpel, ábrával közérthetőnek és egyértelműnek, jól olvashatónak kell lennie

8 A Fvtv. fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai V.
Használati és kezelési útmutató Tájékoztatja a fogyasztókat az áru rendeltetésszerű használatának, felhasználásának, eltarthatóságának és kezelésének módjáról a rendeltetésszerű használathoz szükséges feltételekről a minőség megtartásához szükséges különleges tárolási, kezelési feltételekről Közérthetően és egyértelműen megfogalmazva és magyar nyelven kell rendelkezése bocsátani (lehetnek szimbólumok is) A csak használati útmutatóval forgalmazható áruk körét jogszabály határozza meg (pl. gyógyszerek, textíliák, lábbelik)

9 A Fvtv. fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai VI.
A megfelelőség tanúsítása A gyártó vagy az arra jogosult laboratórium tanúsítja, hogy a termék megfelel a minőségi követelményeknek vagy szabványnak Jogszabály megfelelőség-tanúsítási kötelezettséget írhat elő (pl. villamossági termékek, kozmetikumok, építési anyagok, stb.) Tanúsítás történhet leírással, jelzéssel (pl. CE) vagy a szabvány jelének ill. számának feltüntetésével

10 A Fvtv. fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai VII.
Árfeltüntetés A forgalmazó köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni az eladási árról és az egységárról (Fizetendő ár! ÁFA-val növelt összeg!) Egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni Érvényes fizetőeszközben (ma: Forintban) kell meghatározni 7/2001. (III.29.) GM rendelet a fogyasztói forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások árának feltüntetéséről (98/6/EK irányelv alapján): Eladási ár: Az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő ár, amely magában foglalja az általános forgalmi adó és a szolgáltatást terhelő más adók ill. fizetési kötelezettségek összegét. Egységár: Az áru kilogrammjáért, literjéért, darabjáért stb. fizetendő eladási ár. Különböző kiszerelések. Vevő igényétől függő mennyiség (pl. 20 dkg paprika) +

11 A Fvtv. fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai VIII.
Csomagolás A csomagolásnak olyannak kell lennie, hogy megóvja áru minőségét ill. mennyiségét megkönnyítse az áru szállítását megkönnyítse a kiszolgálást védje az áruval kapcsolatba kerülő személyek biztonságát Sajátos csomagolási követelmények: pl. veszélyes anyagok, dohányáruk, vetőmag, gyógyszerek stb. Adathordozó funkció

12 Felelősség a tájékoztatási és csomagolási szabályok megsértéséért I.
A tájékoztatásért – az árfeltüntetést kivéve – elsődlegesen a gyártó felel A gyártó felel a címkézéssel, a használati és kezelési útmutatóval, a megfelelőség-tanúsítással, valamint a csomagolással kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért Ha hiányoznak, forgalmazó köteles pótolni Árfeltüntetésre vonatkozó szabályok betartása kizárólag a forgalmazót terheli

13 Felelősség a tájékoztatási és csomagolási szabályok megsértéséért II.
Bizonyítási teher, igényérvényesítés A Törvény a bizonyítási kötelezettséget a forgalmazóra helyezi A forgalmazónak kell bizonyítani, hogy a tájékoztatást megadta A fogyasztó a gyártóval, ill. az árut forgalomba hozó bármelyik gazdálkodó szervezettel szemben is érvényesítheti A forgalmazó a gyártóval szemben megtérítési igényt érvényesíthet

14 A fogyasztók oktatása A hatékony fogyasztói érdekvédelemhez a fogyasztók aktivitására is szükség van A fogyasztóvédelmi oktatás elsősorban állami feladat Nemzeti Alaptanterv része Az állam az oktatási feladatait az oktatási intézményeken keresztül, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal és a fogyasztói érdekképviseleti szervekkel együtt látja el


Letölteni ppt "A fogyasztók tájékoztatása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések