Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ETT tagi jóváhagyási eljárás magyar sajátosságai és a tagállami jóváhagyó hatóságok gyakorlatai Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ETT tagi jóváhagyási eljárás magyar sajátosságai és a tagállami jóváhagyó hatóságok gyakorlatai Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és."— Előadás másolata:

1 Az ETT tagi jóváhagyási eljárás magyar sajátosságai és a tagállami jóváhagyó hatóságok gyakorlatai Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Helyettes Államtitkár Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

2 2 A jóváhagyási eljárás Uniós és magyarországi szabályozása Uniós szabályozás: az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendelet 4. Cikk : A leendő tagok a részvételi szándékukról értesítik azt a tagállamot, amelynek joga alapján létrejöttek Az értesítést követően az érintett tagállam 3 hónapon belül jóváhagyja a leendő tag részvételét, kivéve, ha az nem felel meg a rendeletnek, vagy a nemzeti jognak, vagy e részvétel nem indokolt az adott tagállam közérdeke, vagy közrendje alapján A döntés során a nemzeti jogszabályokat alkalmazzák a tagállamok és kijelölik a döntést meghozó hatóságokat Hazai szabályozás: az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény 2010 decemberében módosításra került, cél: a bejegyzési eljárás rövidítése, a határidők betartása, valamint a csoportosulás magyar átnevezése ETT tagi jóváhagyás iránti kérelmeket a korábban a tagi jóváhagyásra hatáskörrel rendelkező Fővárosi Bíróság helyett a mindenkori közigazgatás-fejlesztéséért felelős miniszterhez, azaz jelenleg a közigazgatási és igazsági miniszterhez kell benyújtani.

3 3 A jóváhagyási kérelem tartalma: az ETT tervezett neve, székhelye, célkitűzései és feladatai. A kérelemhez csatolni kell: az egyezmény és alapszabály jogi képviselő által ellenjegyzett tervezetét, illetve azok magyar nyelvű fordítását, a felettes szerv hozzájárulását. A kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidő: 30 nap Típushibák az eljárásban: hiányzik a tagok aláírása az alapszabályban, illetve az egyezményben hiányzik az ügyvédi ellenjegyzés az alapszabályon és az egyezményen nem szabályozzák a vezető tisztségviselők megbízatásának idejét, a tisztség megszűnésének a módját amennyiben közhasznúsági fokozatot szeretne az ETT, a közhasznúságról szóló törvény kógens szabályainak is meg kell felelni fordítási hibák Hiánypótlás: legfeljebb 10 nap, amely további 10 nappal meghosszabbítható. Jogorvoslat: Fővárosi Bíróság A kiadott jóváhagyásokról a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nyilvántartást vezet: adatai nyilvánosak, interneten megismerhetők; a jóváhagyással rendelkező kérelmező nevét, székhelyét, az ETT nevét, székhelyét, az ETT célkitűzéseit és feladatait, a jóváhagyás megadásáról rendelkező végzés jogerőre emelkedésének időpontját tartalmazza. A jogszabályi feltételek és a jóváhagyás megléte esetén a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba veszi a csoportosulást. Vezeti a bejegyzett ETT-kről a nyilvántartását.

4 4 Tagállami helyzetkép A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok Osztálya 2011 februárjában kérdőíves felmérést végzett a tagállami jóváhagyó hatóságok körében a gyakorlati tapasztalatok és a jogalkotási problémák felmérésére. Vizsgált témák:  A jóváhagyás megadásának időtartama: többségében 3 hónap (kivétel: Flandria, Románia, Luxemburg)  Jóváhagyó hatóság: többségében minisztériumok  Előzetes véleményezés: a jóváhagyást több szerv konszenzusa, vagy véleményadása után lehet kiadni (Bizottság véleményez: Ciprus, Görögország) – kötelező érvényű  Közösségi hatóság beavatkozása az alapítási folyamatba: nem támogatott (kivétel: Németország, know-how és információadás tekintetében szükségesnek látja)  Automatikus jóváhagyás (a 3 hónap eltelte után): nem támogatott, a tagállami garanciák elvesztésétől félnek  Jogorvoslat (végső döntéshozó az Európai Bíróság): nem támogatott (kivétel: Ausztria és Szlovénia; a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetősége időigényesebb, egyszerűbb eljárást javasol)  Tagi csatlakozási eljárás egyszerűsítése: eltérő vélemények, többségében támogatott  Közösségi útmutató a tagállamok részére a Rendelet alkalmazásához: eltérő vélemények, többségében támogatott

5 5 Tagállami javaslatok a jóváhagyó hatóságok közötti együttműködés javítására - EU-s tájékoztató iroda létrehozása, - naprakész adatbázis vezetése a nemzeti jóváhagyó hatóságokról a Régiók Bizottsága kezelésében, (a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium adatbázisa a magyar ETT honlapon: www.egtc.gov.hu elérhető - angol nyelven is) - a szabályozás további egyszerűsítése, - a jó gyakorlatok megismerhetősége, - tájékoztató kézikönyv készítése, - a Nemzeti Jóváhagyó Hatóságok Hálózatának életre hívása és a Régiók Bizottsága által történő koordinálása. Köszönjük a tagállami jóváhagyó hatóságoknak a kérdőívhez adott válaszokat és munkájukat!www.egtc.gov.hu

6 6 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár


Letölteni ppt "Az ETT tagi jóváhagyási eljárás magyar sajátosságai és a tagállami jóváhagyó hatóságok gyakorlatai Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések