Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az EK Rendelet felülvizsgálatának magyar javaslatai és ETT jó gyakorlatok Előadó: Dr. Szabó Erika Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az EK Rendelet felülvizsgálatának magyar javaslatai és ETT jó gyakorlatok Előadó: Dr. Szabó Erika Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkár."— Előadás másolata:

1 Az EK Rendelet felülvizsgálatának magyar javaslatai és ETT jó gyakorlatok Előadó: Dr. Szabó Erika Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkár Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

2 2 Az EGTC Rendelet felülvizsgálata Szabályozás Az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK Rendelet Magyarországon az átültetést a 2007. évi XCIX. törvény valósította meg. (Jelenleg 4 magyarországi ETT működik hazánkban, további két, szlovák székhelyű ETT-ben vesznek részt magyar önkormányzatok.)

3 3 Magyarország aktívan részt vesz az uniós felülvizsgálati folyamatban: ETT-k és társadalmi szervezetek, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium is megküldte véleményét a Régiók Bizottsága tapasztalatokat gyűjtő kérdőívére 2011 júliusában.

4 4 A hazai jogszabály, a 2007. évi XCIX. törvény 2010 decemberében került módosításra, a következő célokkal: bejegyzési eljárás rövidítése, határidők betartása – jóváhagyó hatóságként a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium került kijelölésre a Fővárosi Bíróság helyett, a csoportosulás magyarországi megnevezése európai területi társulás (ETT) lett.

5 5 A felülvizsgálat menete a Régiók Bizottsága előtt Az EK Rendelet: „A Bizottság 2011. augusztus 1-ig benyújtja az Európai Parlament és a Tanács részére az e rendelet alkalmazásáról szóló jelentést és adott esetben módosítási javaslatokat.” A tapasztalatokat a Régiók Bizottsága gyűjti össze, melyből jelentést készít, és egyben javaslatot tesz az esetleges módosításokra. 2011. január 27-én a Régiók Bizottsága plenáris ülésén elfogadták az „Új szempontok az EGTC-rendelet felülvizsgálatához” című saját kezdeményezésű véleményt.

6 6 A Rendelet módosítására irányuló magyar javaslatok A harmadik államok jogalanyai részvételének egységes szabályozása, A korlátolt felelősség kérdésének rendezése, A megalakult ETT-hez történő csatlakozási eljárás egyszerűsítése, A civil szféra részvétele az együttműködésben - kritériumrendszer rögzítése, A tagállami szabályozások felülvizsgálatának közelítése.

7 7 Magyar székhelyű ETT-k jó gyakorlatai Ister Granum EGTC Határtalan desztináció Az ETT egységes regionális turisztikai desztinációs stratégiájának és kapcsolódó intézmény kialakítását tervezi, helyi és regionális beruházással együtt. Az elbírálási folyamatban a projekt eredeti összköltségvetése 500.000 EUR-ra csökkent a projekt aktivitásainak módosítása nélkül. A szerződéskötési folyamat 2010. első negyedében záródott le, és a 24 hónapig megvalósuló projekt az aláírt támogatási szerződés értelmében 2010. március 1-jével megkezdődött.

8 8 Az európai kohézió laboratóriuma A támogatási szerződés értelmében a projekt 2009 októberében elkezdődött, az első szakmai és pénzügyi jelentése már leadásra került. Célja annak vizsgálata,hogy a két ország jogrendje mely területeken teszi lehetővé a határon átnyúló intézményes fejlesztést. Az egészségügy, a területrendezés, a szociális feladatellátás és más területek ma még kevéssé kihasznált témái a határon átnyúló együttműködéseknek. Szakemberek bevonásával kerül sor a mozgástér feltérképezésére, valamint a két ország döntéshozói irányában javaslatok megfogalmazására.

9 9 Abaúj az Abaújban EGTC Uniós, Citizenship támogatással valósult meg -Hejce Önkormányzat gesztorságával, -2008-ban induló 2 éves hálózatépítési program, amely 2010 novemberében fejeződött be -15 kapcsolatépítő rendezvény 5 országban, Horvátországban, Szlovéniában, Romániában, Szlovákiában és Magyarországon. Uniós támogatással rendezték meg 2010. évben Fony Önkormányzatának vezetésével a 4 napos testvér települési rendezvényt, -Kézdiszentlélek erdélyi településsel kötött testvér-települési kapcsolatot.

10 10 Abaúji turisztika határok nélkül -A 2008-as első Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Programból, -10 támogatott és 6 Partner közvetve történő támogatásával, -a projekt 18 hónapos időtartamú, -2011. február végén zárták a projektet, egy nemzetközi turisztikai konferencia megrendezésével, -a projekt költségvetése közel 1,4 millió euró, melyből 85 % ERFA támogatás, 10 % hazai társfinanszírozás és 5% önerő, -a projekt keretein belül valósulhatott meg a Partnerség Felvidéki és magyar településeken, 5 régi épület felújításával.

11 11 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Az EK Rendelet felülvizsgálatának magyar javaslatai és ETT jó gyakorlatok Előadó: Dr. Szabó Erika Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések