Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014-2020: ITI és EGTC Az ETT-k lehetséges szerepe a határ menti ITB-k megvalósításában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014-2020: ITI és EGTC Az ETT-k lehetséges szerepe a határ menti ITB-k megvalósításában."— Előadás másolata:

1 2014-2020: ITI és EGTC Az ETT-k lehetséges szerepe a határ menti ITB-k megvalósításában

2

3 Miért változik a tervezés megközelítése?

4 Miben más az integrált megközelítés?  Az új Kohéziós Politika részeként jelentősen növekedni fog az ágazatilag és területileg is integrált megközelítés súlya, ez pedig forrásoldali integrációra is lehetőséget ad (területi igények felmérése, beépítése, programok közötti összhang, multifund programok)  Új elvek: eredményorientáltság (indikátorok, mérföldkövenkénti ellenőrzéssel; megvalósítási keretek kijelölése), koncentráltság: tematikus koncentráció (energiahatékonyság, innováció és KKV a fókuszban), több szintű kormányzás, ex-ante és makrogazdasági feltételek feltárása; helyi alapú fejlesztés (place-based approach)  Az Európai Bizottság egyenesen ösztönzi a széles partnerségen alapuló, több ágazati területet átfogó, integrált stratégiák megalkotását és az ilyen elveknek megfelelő projektek megvalósítását  ETE: „csakis ténylegesen közös művelek” (ETE-rendelet)  Mindez értelmetlenné teszi a kiírásokhoz igazodó, ad-hoc pályázatfejlesztési tevékenységet – helyette a stratégiai előkészítés, a menedzsment szerepe fog nőni

5 Integrált területi beruházás – első pillantásra  „Amennyiben a(z) … rendelet [ESZA-rendelet] 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott városfejlesztési stratégia vagy más területi stratégia vagy megállapodás alapján integrált megközelítés szükséges egy vagy több operatív program több prioritási tengelyéhez tartozó beruházásokhoz, az intézkedést integrált területi beruházásként (a továbbiakban: ITB) kell végrehajtani.” (Általános rendelet, 99. cikk, 1. bek)  „A tagállam vagy az irányító hatóságok az ITB irányítására és végrehajtására kijelölhet egy vagy több közreműködő szervezetet, beleértve a helyi hatóságokat, regionális fejlesztési szervezeteteket vagy civil szervezeteket.” (Általános rendelet, 99. cikk, 3. bek)

6 Az ITB – első pillantásra: mire jó?  egy adott (határ)térség komplex fejlesztésére, integrált fejlesztési céljainak megvalósítására  a projektközpontú megközelítés meghaladására  „program a programban”

7 Az ITB – első pillantásra: mire épül?  kijelölt terület és integrált területi fejlesztési stratégia;  megvalósítandó intézkedéscsomag;  kormányzati egyeztetések az ITB irányításával kapcsolatban.

8 Integrált területi beruházás - mélyebben  Az ITB egy adott város vagy egy régió problémáit integráltan kezelő, egyszerre több tematikus célkitűzés és több operatív program prioritásaihoz igazított fejlesztési program, amelynek megvalósítását (vagy annak egy részét) a tagállam helyi szintre delegálhatja.  Az ITB által megvalósítandó intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a részt vevő operatív program(ok) prioritási tengelyeinek tematikus célkitűzéseihez, valamint a területi stratégia fejlesztési célki­tűzéseihez.  Nem kötelező a közösségi részvétel (de nem árt: helyi fejlesztési csoport).

9 Integrált területi beruházás - mélyebben

10 Az ITB: miért jó az ETT-knek?  egy adott határtérség komplex fejlesztésére, integrált fejlesztési céljainak megvalósítására  az ETT-k területfejlesztési céljainak jól programozható megvalósítására  az ETT-k pénzügyi feltételeinek javítására, a tervezhetőség, a fenntarthatóság biztosítására  az ETT-k legitimációjának erősítésére (fentről, lentről)  a programok indikátorainak teljesítésére, a projektközpontú megközelítés meghaladására

11 Az ETT-k szerepe  A határ menti ITB-k kidolgozásában és megvalósításában az EGTC-k komoly szerepre számíthatnak  A rendelettervezet a határ menti ITB-k leginkább ajánlható megvalósítójaként az EGTC-ket nevesíti  Miért?:  Alapos stratégiai tervezés szükségessége az ITB-k tervezése során  Jogképesség a határ mindkét oldalán  Hosszú távú finanszírozás és menedzsment biztosítása

12 Az ETT-k szerepe „A tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy az irányító hatóság feladatait egy európai területi együttműködési csoportosulásra ruházza, vagy ilyen csoportosulást bízzon meg az európai területi együttműködési csoportosulás által érintett területet lefedő együttműködési programrész irányításával.” (ETE-rendelet, Preambulum, (28)) „Együttműködési programok esetében a(z).../2012/EU rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 99. cikkének (3) bekezdésében említett integrált területi beruházást irányító és végrehajtó közreműködő szervezet egy európai területi együttműködési csoportosulás vagy más jogi személy lehet, amelyet a részt vevő országok törvényei alapján hoztak létre, feltéve, hogy felállításában legalább két részt vevő ország közhatóságai közreműködnek.” (ETE-rendelet, 10. cikk: Integrált területi beruházás)

13

14 Zárszó  Az ITB jó az ETT-knek  Az ETT jó az ITB-knek

15 Köszönjük a megtisztelő figyelmet! CESCI www.cesci-net.eu cesci@cesci-net.eu


Letölteni ppt "2014-2020: ITI és EGTC Az ETT-k lehetséges szerepe a határ menti ITB-k megvalósításában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések