Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új európai kohéziós politika területfejlesztési eszközei különös tekintettel a területi együttműködésekre Dr. Nyikos Györgyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új európai kohéziós politika területfejlesztési eszközei különös tekintettel a területi együttműködésekre Dr. Nyikos Györgyi."— Előadás másolata:

1 Az új európai kohéziós politika területfejlesztési eszközei különös tekintettel a területi együttműködésekre Dr. Nyikos Györgyi

2 hatékony közpénz-költés
Közpénzek elköltésének hatékonysága – miért fontosabb, mint valaha a “better spending”? fenntart-hatóság partnerség hatékony közpénz-költés Növekvő nyomás az állami költségvetéseken Stabilitási és Növekedési Paktum Europe 2020 A pénzügyi helyzet hatása a gazdasági növekedésre ugyanolyan eredmény kevesebb forrásból jobb eredmény ugyanannyi forrásból

3 Integrált megközelítés
- Különböző típusú – szektorális – fejlesztési célkitűzések és aspektusok, - Különböző területi kormányzási szintek: EU, tagállam, régió és helyi szint Integrált megközelítés és többszintű kormányzás szakpolitikák optimalizálása hatékonyabb és hatásosabb megoldás

4 A kohéziós jogszabálycsomag
Operatív programok Partnerségi megállapodás Közös stratégiai keret (CSF) Kevesebb forrás hatékonyabban elköltve! A források kritikus tömege az uniós közös célok eléréséhez – tematikus koncentráció Eredményorientált tervezés – stratégiai programozás (Közös Stratégiai Keret 5 alappal: Partnerségi Megállapodás) Területi szempontok – opcionális eszközök a rugalmasság szolgálatában, Európai Területi Együttműködés egységesítések Reformált végrehajtási elemek – finanszírozás több alapból, pénzügyi irányítás, egyszerűsített elszámolás, pénzügyi eszközök Feltételek és ösztönzők – előzetes feltételrendszer, teljesítménytartalék (EB: „számlák helyett eredményekre fizetünk”) EU gazdasági szempontok: makrogazdasági feltételrendszer, addicionalitás Indikátorok, monitoring és értékelés szerepének növekedése!

5 Tematikus célok és források
ERFA ESZA KA Tematikus célok kutatás, technológiafejlesztés és innováció erősítése; információs, kommunikációs technológiák hozzáférésének elősegítése, minőségi javítása; KKV-k az agrár- és halászati szektor versenyképességének növelése és a vízkultúrák támogatása az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való átállás támogatása minden szektorban; a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és kockázatmegelőzés és -kezelés ösztönzése; környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság ösztönzése; fenntartható közlekedés megteremtése és a hálózati infrastruktúrák szűk keresztmetszeteinek feloldása; foglalkoztatás növelése és munkaerőpiaci mobilitás támogatása; társadalmi befogadás ösztönzése és szegénység elleni küzdelem; oktatási beruházások, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás elősegítése; intézményi kapacitás és hatékony közigazgatás megteremtése

6 intézményi rendelkezés
integrált területi beruházások (ITI) közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) Szempont ITI CLLD jelleg végrehajtási mód fejlesztési megközelítés kapcsolódó stratégia jogszabály által nem kötelezően elvárt; meglévő területi stratégiák végrehajtását segítő eszköz helyi fejlesztési stratégia szükséges területi szint jogszabályban nem meghatározott kötelezően régió alatti szint, helyi szint akár régióhatárokon átnyúló (tagállami kompetencia); források ERFA, ESZA, KA, EMVA ERFA, ESzA, KA, EMVA, ETHA. A több alapból finanszírozott helyi stratégia végrehajtása érdekében ún. „vezetőalap” kiválasztása lehetséges. intézményi rendelkezés lehetséges egy vagy több KSz kijelölése; végrehajtás részben, vagy egészben delegálható kötelező helyi akciócsoportok létrehozása; a stratégiák jóváhagyása céljából az érintett IH-k bevonásával speciális bizottság létrehozása előírás opcionális opcionális (kivétel vidékfejlesztés esetében) ösztönzés tagállami nemzeti szintű ERFA-allokáció minimum 5%-át kellene a végrehajtás részleges vagy teljes, városokra történő delegálásával integrált városfejlesztési célra elkülöníteni A prioritási tengely szintjén 10 százalékponttal magasabb támogatás, amennyiben a teljes prioritási tengelyt ennek szenteli a tagország

7 Terület-típusok és alapok egyeztetése
ERFA ESZA EMVA Vidék / Város ETHA Vidék Város Vidék / Hal Város / Hal Vidék / Hal ? Vidék / Város ETHA ERFA ESZA EMVA Vidék Város Vidék / Hal Város / Hal Vidék / Hal ?

8 JESSICA Privát projektek JESSICA nem beruházási terület
közfinanszírozási projektek Több forrás ERFA 5 ESI ALAP + nemzeti (köz és magán) források Több szektor 3 beavatkozási terület (KKV, városfejlesztés, energia) 11 tematikus célkitűzés Több motiváció rögzített EU társfinanszírozási arány +10% ESI, ha teljes prioritás pénzügyi eszköz Nincs társfinanszírozás központilag EB által kezelt eszköznél (100%)

9 Nem területi eszköz, de integrált megközelítés: Közös Akció Terv (JAP)
Intézkedés = része az OP(k)-nak Specifikus cél mérföldkövet, kimeneti eredmények Projekt mérföldkövet, kimeneti eredmények Bizottság Irányító hatóság (OP) Kedvezményezett Projekt mérföldkövet, kimeneti eredmények Projekt mérföldkövet, kimeneti eredmények Választható, kedvezményezett közjogi szervezet, egy kedvezményezett, ESZA, ERFA, KA, de infrastruktúra NEM, min.támogatás: 10 millió EUR vagy OP 20%-a (alacsonyabb), 5 millió EUR 1 pilot/OP

10 ETE új rendszere Négy releváns szabályozás:
Általános rendelet (ERDF, ESF, CF, EAFRD, EMFF) Alap-specifikus szabályozások (ERDF és ETC) EGTC szabályozás Általános reform javaslatok alkalmazása (Europe 2020 célok, tematikus koncentráció, teljesítmény követelmények) DE Ex-ante kondícionalitások és teljesítménytartalék nem alkalmazandók Folyamatosság (közös programmenedzsment és projektkiválasztás, vezető partner elve stb.) Pontosítások (program-végrehajtási szervezetek felelőssége, 3. országok részvétele, EGTC-k szerepe, egyedüli kedvezményezett fogalma, Euro használata) Közös megközelítés erősítése program és projekt szinten (jogosultsági szabályok, pénzügyi ellenőrzés és audit, project kiválasztási szempontok) 10

11 Európai területi társulás (EGTC/ETT)
ITI – CPR 99 cikk + ETC 11 cikk közreműködő szervezet  jogi személyiségű szervezet vagy egy EGTC CLLD - CPR 28 cikk + ETC 9 cikk “területi fejlesztési csoport” – EGTC is! KEDVEZMÉNYEZETT - ETC 11. cikk, 8. cikk Egyedüli: ha határokon átnyúló és transznacionális együttműködés céljára legalább két részt vevő ország közigazgatási szervei és hatóságai hozták létre, illetve régiók közötti együttműködés esetében legalább három részt vevő ország szervei és hatóságai hozták létre JAP kedvezményezett

12 Duna Transznacionális Program
Területi lehatárolás Mi az a EUSDR? • EU és nemzeti források hatékonyabb felhasználása a regionális fejlesztésben • regionális különbségek csökkentése makroregionális szinten Duna Transznacionális Program

13 2014-2020 időszak Európai Strukturális és Beruházási Alapok Kutatás-
fejlesztés , Innováció Növekedés, Foglalkoztatás és Szociális Kohézió Infrastruktúra Horizon 2020 Versenyképesség & KKV (COSME) Európai Összekapcsolási Eszköz (CEF) Szociális Változás & Innováció Kreatív Európa Erasmus Osztott menedzsment Bizottság által menedzselt programok EU szint Szabályozási keret, felügyelet Nemzeti szint Partnerségi megállapodás Nemzeti/regionális szint Operatív programok (OP-k)

14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Magyar Közszolgálati Egyetem KTK 1118 Budapest, Ménesi út 5. Mobil: Magyarország Állandó Képviselete az EU mellett 1040 Bruxelles Rue de Treves 92-98 Mobile:


Letölteni ppt "Az új európai kohéziós politika területfejlesztési eszközei különös tekintettel a területi együttműködésekre Dr. Nyikos Györgyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések