Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény változásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény változásai"— Előadás másolata:

1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény változásai

2 Öröklési és ajándékozási illeték
naptól mentes az ajándékozási illeték alól: A gazdasági társaság térítésmentes eszközátruházás keretében történő ingó vagyontárgy szerzése, ha az a 18. § (2) bekezdése alapján nem tartozik a visszterhes vagyonátruházási illeték alá (nem mentes a gépjármű, pótkocsi, közterületen álló ingatlannak nem minősülő felépítmény) A követelés gazdálkodó szervezetek közötti ingyenes megszerzésével kapcsolatos ügylet [követelés elengedés, tartozás átvállalás] Hitelintézet által elengedett követelés, ha a hitelintézet igazolja, hogy az elengedés az adós és családja megélhetése ellehetetlenülésének megelőzése érdekében történik, az azonos helyzetben lévők egyenlő elbánásának elve alapján naptól megszűnik az üzletrész öröklésének illetékmentessége

3 Visszterhes vagyonátruházási illeték
jétől visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség alá esik a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése, ha a vagyonszerző tulajdonában álló vagyoni betétek összege eléri, vagy meghaladja az összes vagyoni betét 75 %-át A HÁZASTÁRS, A BEJEGYZETT ÉLETTÁRS, GYERMEK, SZÜLŐ, VALAMINT A KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS(OK) TULAJDONÁBAN LÉVŐ VAGYONI BETÉTEKET IS SZÁMBA KELL VENNI.

4 Visszterhes vagyonátruházási illeték
Belföldi ingatlantulajdonnal rendelkező társaság fogalma: - ha belföldön lévő ingatlantulajdonnal rendelkezik,illetve - belföldi ingatlantulajdonnal rendelkező gazdasági társaságban legalább 75%-os - közvetett, vagy közvetlen – részesedéssel rendelkezik Közvetett részesedés arányának meghatározásának menete megtalálható az Itv § (1) bekezdés o) pontjában

5 Visszterhes vagyonátruházási illeték
Az illeték alapja (Itv § (1) bekezdés e) pont): - a társaság tulajdonában álló ingatlanok forgalmi értéke, - növelve a társaság közvetlen, vagy közvetett 75 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek tulajdonában lévő ingatlanok forgalmi értékének a részesedésre eső arányával Illetékalap csökkentő: - a előtt megszerzett, - a jét követően, de 5 évnél régebben megszerzett, - az ajándékozás, öröklés útján megszerzett vagyoni betétre eső forgalmi érték - 75% feletti újabb részesedés megszerzése esetén azon vagyoni betétre jutó forgalmi érték, amely után az illetéket már megfizették

6 Visszterhes vagyonátruházási illeték
Az illetéket az összeszámítandó vagyoni betétek tulajdonosai külön-külön kötelesek megfizetni a tulajdonukban levő vagyoni betétek alapján számított illetékalap után. Bejelentési kötelezettség azt a vagyonszerzőt terheli, akinek vagyonszerzésével a vagyoni betétek összege eléri az összes vagyoni betét 75 %-át. Bejelentendő: - az összeszámítandó vagyoni betéttel rendelkező személyek azonosító adatai (név, adóazonosító jel, vagy adószám), - a részesedések aránya

7 Illeték mértékek jétől a visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke 10 %-ról 4 %-ra csökken. Ha az ingatlan forgalmi értéke az 1 Mrd forintot meghaladja, az e fölötti rész után az illeték mértéke 2 %, de ingatlanonként max. 200 millió forint. Ez a szabály az ingatlanos társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén is alkalmazandó Lakástulajdon szerzése esetén az illeték 4 millió forintig 2 %, e fölött - a korábbi 6 % helyett - 4%

8 Illetékmentesség Megszűnik a gazdálkodó szervezetek átalakulására vonatkozó általános mentesség, helyette A TAO tv. szerinti kedvezményezett átalakulás keretében történő vagyonszerzés, és A TAO tv. szerinti kedvezményezett részesedéscsere keretében történő vagyonszerzés válik illetékmentessé

9 Lízingcégek Az ingatlanforgalmazók kedvezményét (2% -os illeték), valamint a gépjárműforgalmazók mentességét naptól bármelyik lízingcég igénybe veheti, nincs meghatározva, hogy a lízingtevékenységen belül milyen arányt képviseljen az ingatlan,illetve a gépjármű lízingje.

10 Átmeneti rendelkezések a gazdasági válság hatásainak enyhítésére
Azokban a és között illetékkiszabásra bejelentett ügyekben, melyekben a vagyonszerző vállalta a lakóház felépítését (4 éves mentesség), a feltétel teljesítésének határideje 6 évre módosul, ha a vagyonszerző erre irányuló kérelmét benyújtja. A kérelem benyújtásának határideje, ha a lakóház felépítésére nyitva álló határidő: és között járt le => ét követően járna le => a lakóház felépítésére nyitva álló határidő lejárta.

11 Átmeneti rendelkezések a gazdasági válság hatásainak enyhítésére
2 évvel került meghosszabbításra az ingatlanok továbbértékesítésére (ingatlanforgalmazók) nyitva álló határidő, a vagyonszerző erre irányuló kérelme benyújtása esetén. A kérelem benyújtásának határideje, ha a továbbértékesítésre nyitva álló határidő: és között járt le => ét követően járna le => a továbbértékesítésre nyitva álló határidő lejárta.

12 Átmeneti rendelkezések a gazdasági válság hatásainak enyhítésére
A törvény kihirdetését követő naptól ig átmeneti illetékmentességben részesülnek azok a visszlízing ügyletben résztvevők, akik saját ingatlanukat értékesítik, és lízingelik vissza.

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény változásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések