Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ingatlan - adó v091001 20100128. Adó  Célja: állami újraelosztás  Közszolgáltatások működtetése  Rendőrség, tűzoltóság, egészségügy  Végrehajtó szervezet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ingatlan - adó v091001 20100128. Adó  Célja: állami újraelosztás  Közszolgáltatások működtetése  Rendőrség, tűzoltóság, egészségügy  Végrehajtó szervezet."— Előadás másolata:

1 Ingatlan - adó v091001 20100128

2 Adó  Célja: állami újraelosztás  Közszolgáltatások működtetése  Rendőrség, tűzoltóság, egészségügy  Végrehajtó szervezet működtetése  Fajtái:  Megállapítás helye szerint: központi, helyi  Teherviselő szempontjából: közvetlen, közvetett

3 Általános forgalmi adó  Értékadó (%)  Általános: termelés, szolgáltatás minden szakasza  Forgalmi: az értékesítési tevékenységhez kötődik  Fogyasztói: mindenkit érint, értékesítő tovább hárítja, végfelhasználót terheli  Semleges: jövedelmet, vagyont nem vesz figyelembe  Központi: az országgyűlés törvényben szabályozza  Közvetett: adóalany – adóterhet viselő elválik  Ingatlanok hasznosítása főszabályként Áfa-köteles,  Ingatlanok után fizetendő adó mértéke: 25 %

4 ÁFA - 2008. Az adó alóli mentességeket az ÁFA-törvény VI. fejezete (86.§) tartalmazza (elfogadva 2007. 11. 12.)  Mentes az adó alól:  Beépített ingatlan és az ahhoz tartozó földrészlet értékesítése (kivéve az első rendeltetésszerű használatbavételt megelőző, vagy azt követő 2 éven belüli értékesítést)  Beépítetlen ingatlan értékesítése (kivéve építési telek eladása)  Ingatlan bérbeadása (kivéve kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás nyújtása, közlekedési eszköz elhelyezésére szolgáló, széf bérbeadása)

5 Sorozat jellegű értékesítés ÁFA-köteles  Egyébként nem adóalany a használatbavételt  megelőzően vagy  azt követő két éven belül  sorozat jelleggel lakóingatlant vagy építési telket értékesít.  Sorozat jelleg:  Ha két naptári éven belül 4. vagy további  építési telket és / vagy  beépítés alatt álló / beépített új ingatlant értékesítenek

6 Sorozat jellegű értékesítés Kivételek  A sorozatba beleszámít, de önmagában nem minősül sorozatjellegűnek, ha az ingatlan  Értékesítése kisajátítás révén történik  Öröklési illeték tárgyát képezi  Nincs értékhatár a telkek esetében  ÁFA alanyiság megszűnik:  Az utolsó értékesítést követő 3 éven keresztül nem értékesít

7 Személyi jövedelemadó  Közvetlen  Központi  Progresszívan sávos vagy lineáris  Jövedelem:  Bevétel  Bevétel – költségek  Bevétel – diktált költséghányad

8 Szja - közös jellemzők  Összevontan adózó jövedelmek  Önálló  Nem önálló tevékenység  Külön adózó jövedelmek  Természetbeni juttatás  Tőkejövedelem  Vagyonátruházás  Ingó vagyon  Ingatlan  Tartási szerződés alapján

9 Ingó vagyon - Szja  Értékesítésből származó jövedelem  Nem kereskedelmi jellegű  Jövedelem:  + bevétel  - ráfordítások, értéknövelő beruházás  Mértéke: 25%  Mentes: 200 ezer Ft-ig

10 Ingatlan - SzJA1.  Személyi jövedelem adó alapja  Ingatlan értékesítéséből származó jövedelem  Bevételszerzés időpontja  Adás-vétel esetén  öröklés  bérbeadás esetén, apport  Bevétel összege  adás-vétel esetén  öröklés, ajándékozás  bérbeadás  ingatlanok cseréje  apport

11 Ingatlan- SzJA2.  Jövedelem: a bevétel, melyet csökkenteni lehet:  Megszerzésre fordított összeggel  Értéknövelő beruházások költsége  Átruházással kapcsolatos költségek  Az adó alapja lakóingatlanból származó jövedelemszerzés esetén a jövedelem:  100 %-a a szerzés és az azt követő évben  90 %-a a szerzést követő 2. évben  60 %-a a szerzést követő 3. évben  30 %-a a szerzést követő 4. évben  0 %-a a szerzést követő 5. évtől

12 Ingatlan - SzJA3.  Egyéb ingatlan esetében a szabály:  Ha a jövedelem a szerzést követő 5. év után keletkezik, akkor az adóköteles jövedelem csökkentendő!  6. év – 10%  15. év – 100%  Az adó mértéke: 25 % (!)  Bevallás, befizetés határideje  Adóelengedés méltányosságból:  A fizetendő adó egészét vagy részét az adóhatóság kérelemre elengedheti  Feltétel: ingatlanba kell fektetni,  Elbírálás: szociális, jövedelmi rászorultság alapján

13 Ingatlan - SzJA4.  Lakásszerzési kedvezmény módosul (!):  átruházást követő két éven belül EGT-tagállam területén otthonban helyet vásárol (Idősek illetve fogyatékkal élők otthona)  Lakásszerzési kedvezmény - szerzett jog nem vész el:  2008. január 1-je előtt értékesített ingatlan esetében a befizetett adóból visszajár a jövedelemszerzést megelőző 12 és követő 60 hónapon belül lakáscélú felhasználásra fordított összeg.  Utólagos megvonás

14 Ingatlan SzJA - változatlan  A lakásértékesítésből származó számított jövedelem,  Költségcsökkentő tényezők  Szerzett jogok nem sérülnek (2008. előtti jövedelemszerzés esetén)  Három évig választási lehetősége van (2008. előtt vásárolt ingatlan esetén)  Nem lakóingatlanok eladása adóköteles (15 év)

15 Ingatlan SzJA - változás  Rövidül az SzJA-köteles időszak:  szerzéstől számított 5 év (100-90-60-30-0%)  Az adósávok 2. évtől évenként csökkennek  Lakásszerzési kedvezmény módosul (!):  átruházást követő két éven belül EGT-tagállam területén otthonban helyet vásárol (Idősek illetve fogyatékkal élők otthona)  Méltányosság: adómérséklés, elengedés (kvázi lakásszerzési kedvezmény)

16 Tartási szerződés  Életjáradék = jövedelem  Adó mértéke: 25%  Mentes: magánszemélyek közötti megállapodás alapján fizetett járadék

17 Helyi adó  Helyi iparűzési adó  Vagyonadó  Telekadó  Építményadó  Luxusadó  Kommunális adó  Magánszemélyek  Gazdasági társaságok

18 Iparűzési adó  Jogszabály maximálja mértéket, mentességet  Gt. jövedelme: bevétel – ráfordítás  Mértéke: 2%  Mentesség max.: 2,5 millió Ft

19 Vagyonadó: építmény  Lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény  Adóalany: év 1. napján tulajdonos  Adókötelezettség: használatbavételi kiadását követő évtől a megszűnés évének utolsó napjáig.  Alapja (mértéke):  Hasznos alapterület (900 Ft/nm) vagy  korrigált forgalmi érték (3%)

20 Vagyonadó: Telek  Beépítetlen belterületi földrészlet  Adóalany: év 1. napján tulajdonos  Adókötelezettség:  Mikortól: belterületté nyilvánítást követő évtől  Meddig:  a külterületté nyilvánításig vagy  beépítés évének utolsó napjáig  Alapja (mértéke):  Hasznos alapterület (200 Ft/nm) vagy  korrigált forgalmi érték (3%)

21 Kommunális adó: gt  Adó alanya: gazdasági társaság  Adó alapja: foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma  Mértéke: 2.000 Ft / fő

22 Kommunális adó: magánszemély  Építmény, beépítetlen földterület, bérleti jog  Adóalany: naptári év első napján tulajdonos magánszemély  Mértéke: 12.000Ft/ adótárgy  Adótárgy lehet:  építmény,  beépítetlen belterületi földterület,  bérleti jog

23 Vagyonadó – 2010.  Ingatlan, vízi, légi, szárazföldi jármű  Ingatlan:  Értékövezeti leosztás, tv. melléklete  Korrekciós tényezők  Mértéke:  0-30mFt: 0,25 %  30,1-50mFt: 0,35%  50,1-: 0,5%  Mentesség:  1. lakás 30 mFt-ig  2. lakás 15 mFt-ig  A törvény ingatlanokra vonatkozó részét az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette: 756/B/2009. AB határozat 756/B/2009. AB határozat


Letölteni ppt "Ingatlan - adó v091001 20100128. Adó  Célja: állami újraelosztás  Közszolgáltatások működtetése  Rendőrség, tűzoltóság, egészségügy  Végrehajtó szervezet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések