Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG"— Előadás másolata:

1 GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG
TŰZVÉDELMI ALAPISMERETEK 2013. évi oktatási tematika Szent Fórián – a tűzoltók védőszentje Flórián (katonatiszt) alakja a tűzoltó munka lényegét testesíti meg: az állhatatosságot, becsületet, embertársaik megsegítését. (304. május 4.-én kivégezték) Összeállította: Blahóné Józsa Hajnalka

2 KATASZTRÓFAVÉDELEM

3 A katasztrófavédelem három hatósági területe:
2012. január 1-jével létrejött az egységes állami katasztrófavédelmi szervezet, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF). A katasztrófavédelem három hatósági területe: TŰZOLTÓSÁG Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség IPARBIZTONSÁG Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség POLGÁRI VÉDELEM Országos Polgári Védelemi Főfelügyelőség

4 A BM OKF országos hatáskörű rendvédelmi szerv.
Fő feladatai: a katasztrófák hatósági megelőzése; a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a káros következmények felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása. A katasztrófavédelemről szóló évi CXXVIII. törvény kimondja, hogy a tűzoltás, műszaki mentés állami feladat. Ezzel a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami irányítás alá kerültek, és hivatásos tűzoltó-parancsnokságok (HTP) lettek.

5 TŰZVÉDELEM

6 Országos Tűzvédelmi Szabályzat
A tűzvédelemre vonatkozó alapvető szabályokat jelenleg az 1996. évi XXXI. törvény, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (28/2011. (IX.6.) BM rendelet), a dolgozókra vonatkozó részletes szabályokat a „munkáltatói” Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza. A TŰZVÉDELEM JOGRENDSZERE

7 A TŰZVÉDELEM JOGRENDSZERE
A tűzvédelmi oktatás jelentősége: A munkavállalóknak megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie munkájuk biztonságos elvégzéséhez. A tűzmegelőzési szabályok ismerete jelentősen hozzájárul egy esetleges tűz megelőzéséhez, valamint adott körülmények között a tűz sikeres megfékezéséhez! 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról A törvény a munkavállalók tűzvédelmi oktatásban való részesítésének kötelezettségét írja elő: a foglalkoztatás megkezdése előtt és évente A törvény szerint a munkáltató azt a munkavállalót, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, nem foglalkoztathatja. 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet A tűzvédelmi hatóság a fenti rendelet 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki: „28. Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő oktatásáról – igazolt módon – nem gondoskodott”. A bírság mértéke: Ft /munkavállaló A TŰZVÉDELEM JOGRENDSZERE

8 A TÖRVÉNY KÖTELEZ ! 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról: Az állampolgárok a tűzoltásban, műszaki mentésben – ellenszolgáltatás nélkül – életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni.

9 TŰZMEGELŐZÉST SZOLGÁLÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK

10 Villamos berendezések
ha a villamos berendezés szikrázik, használni a javításig nem szabad. villanyszerelést házilagosan ne végezzen, villanyszerelőt kell hívni. ne hagyja felügyelet nélkül működni! használat után kapcsolja ki (lámpa, számítógép, fénymásoló, kávéfőző, stb.) !

11 Dohányzás: Soha ne dohányozzon tiltott helyen, kizárólag a kijelölt dohányzóhelyet használja a bejárat előtti szabadtéren. Mielőtt gyufát, cigarettát eldob, OLTSA EL! Égő gyufát, cigarettát ne dobjon olyan helyre, ahol az tüzet okozhat, dohányzáskor mindig nem éghető anyagú gyűjtőedénybe hamuzzon!

12 Tűz esetén az egyik legnagyobb kockázatot az eltorlaszolt kiürítési útvonal jelenti!
A közlekedési-, és menekülési utakat, kijáratokat, tűzvédelmi eszközöket, elektromos kapcsolókat hagyjuk szabadon, ne torlaszoljuk el, még ideiglenesen sem! Ügyeljünk a rendre, a tisztaságra, a hulladékokat ne hagyjuk felhalmozódni munkahelyünkön.

13 A irodákban, raktárakban az anyagokat nem szabad felhalmozni !
A helyiségekben elegendő szélességű hely maradjon a közlekedéshez.

14 TEENDŐK TŰZ ESETÉN

15 Tűz esetén az alábbiak szerint kell eljárni: Az észlelő feladatai
Tűzoltóság (porta) értesítése Az épületben tartózkodók riasztása (hangos kiáltás) A Tűzoltóság hívószáma: 105, 112 Menekülésre a tartózkodási helyhez legközelebb eső lépcsőházat, és kijáratot használja! Biztonságos gyülekezőhelyre kell menni (Egyetem tér). FIGYELEM! Az épület előtt gyülekezni nem szabad, mert akadályozza a tűzoltók kivonulását, tevékenységét, valamint épületkár esetén (üvegtörés) személyi sérülés következhet be.

16 Menekülés közben SOHA NE MENJEN VISSZA, ha bent felejtett valamit, mert nem biztos, hogy újra ki tud menekülni. NE FELEDJE: a tűz és a füst nagyon gyorsan terjed! Segíteni kell a rászorultak menekülését, menekítését! A mentés közben azonban saját testi épségünkre is gondolnunk kell, azt ne veszélyeztessük.

17 TŰZVÉDELMI FELSZERELÉSEK

18 Minden szinten megtalálhatóak a folyosókon (beavatkozó eszköz).
Tűzoltó készülékek: feladatuk az, hogy a KEZDŐDŐ tüzeket a dolgozók el tudják oltani. Minden szinten megtalálhatóak a folyosókon (beavatkozó eszköz). Figyelem! a palack állandó nyomás alatt van, melynek értéke kb. 14 bar.

19

20 A szekrényekben lévő felszerelések: tömlő, és sugárcső.
Fali tűzcsaphálózat: a folyosókon beépítve találkozhatunk velük (beavatkozó eszköz). A szekrényekben lévő felszerelések: tömlő, és sugárcső. A fali tűzcsapot szükség esetén a dolgozók is használhatják tűzoltásra, ha a kézi tűzoltó készülékekkel nem sikerült eloltani a tüzet, és a Tűzoltóság még nem ért a helyszínre. Elektromos tüzet NE oltson vízzel! Az oltás megkezdése előtt áramtalanítani kell! Vigyázat: a tűzcsapból percenként akár 200 liter víz is kifolyik, ezért annak használatát minden esetben mérlegelni kell, mivel az okozott másodlagos vízkár jelentős lehet!

21 FONTOS! A tűzoltó felszereléseknek (készülék, tűzcsap, tűzjelző- és oltó berendezések, stb.) mindig üzemképes állapotban kell lennie. A tűzoltó felszerelésekhez vezető útvonalakat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad ! A tűzoltó készülékeket, és minden tűzvédelmi berendezést, felszerelést rendeltetésétől eltérő célra használni TILOS és BÜNTETENDŐ cselekmény!

22 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Kérem, hogy a tűzvédelmi oktatási naplóban az ismeretek elsajátításának tényét szíveskedjék aláírásával igazolni (szervezeti egység, dátum, név és aláírás) !


Letölteni ppt "GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG"

Hasonló előadás


Google Hirdetések