Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője"— Előadás másolata:

1 Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője
Előadó Dr. Nagy Imre tű. alezredes, parancsnok Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Az előadás anyaga az Internetről)

2 A Kat. törvénycsomag Szervezeti változások
A tervezet értelmében a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetrendszer egységes elvek mentén kerül megszervezésre. A rendvédelmi szerv megjelölése: hivatásos katasztrófavédelmi szerv; melynek részei a) az országos illetékességgel működő központi szerv, b) a megyei, fővárosi illetékességgel működő területi szervek (a fővárosi szervezeti elkülönülés tervezett megszüntetésével), c) helyi szervek a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltóságok. A katasztrófavédelmi (volt polgári védelmi) kirendeltségek a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei szervezeti egységeiként működnek. A törvény tervezete alapján az önkormányzatoknak továbbra is lehetőségük nyílik arra, hogy – akár önkéntes tűzoltó egyesületek bevonásával, vagy társulásban – önkormányzati tűzoltóságot (köztestületi tűzoltóság) hozzanak létre.

3 Megalkotandó és módosuló jogszabályok
Megalkotásra kerülő jogszabályok a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló Korm. rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló BM rendelet a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló BM rendelet Módosuló jogszabályok a tűzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII.24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 27/2009. (X.29.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII.23.) ÖM rendelet

4 Megalkotásra kerülő jogszabályok
A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló Korm. rendelet A rendelet célja a tűzvédelmi tervezői tevékenység, mint önálló tervezői szakterület szabályozása, a tevékenységfolytatás feltételeinek meghatározása. A kamarai törvény módosításával mind a mérnök, mind az építész kamarán belül önálló tűzvédelmi tagozat jön létre. Ezen módosítás a tűzvédelmi tervezői tevékenységet önállóan elismert szakmai rangra emeli. A tűzvédelmi tervezők önálló aláírási jogosultsággal rendelkeznek majd, a szakmai munkavégzés kamarai tagsághoz kötötté válik. Ennek részletes szabályai kerülnek kidolgozásra a rendeletben. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló Korm. rendelet A feladatkörök, és a hatáskörök módosulása a katasztrófavédelmi törvénycsomagban rögzítetteknek megfelelően kerül átvezetésre. A hatáskörök változtatása az önkormányzatok tehermentesítését eredményezi.

5 Megalkotásra kerülő jogszabályok
A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló BM rendelet A BM rendelet az alábbi, bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységeket érinti: Tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata Tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása Beépített tűzjelző berendezés és/vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata Tűzátjelzés fogadása, tűzjelző és/vagy tűzoltó központok, valamint tűzjelző és tűzoltó központok távfelügyelete Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés Tűzvédelmi szakvizsgáztatás Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatás szolgáltatási díj szabályozásáról szóló miniszteri rendelet A díjfizetési kötelezettség a rendelet alapján az országos, illetőleg a területi szervek vonatkozásában jelenik majd meg. Alapvetően ez a két szint az, ahol a jogszabályi előíráson túlmenő szolgáltatást nyújt a hatóság. A helyi szerveknél végrehajtott tervegyeztetéseket többnyire jogszabályi kötelezettség alapján kezdeményezik a tervezők, így díjszedési kötelezettség előírása nem indokolt.

6 Módosuló jogszabályok
a tűzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII.24.) Korm. rendelet A jelenleg hatályos Kormányrendeletben a tűzvédelmi bírsággal sújtható szabálytalanságok nem teljes körűen szabályozottak, túl általánosan kerültek megfogalmazásra, ami miatt a bírság kiszabásának jogszerűsége sok esetben nem egyértelmű. A tűzvédelmi bírsággal sújtható szabálytalanságok konkretizálása érdekében a Kormányrendelet kiegészül egy melléklettel, amely tételesen felsorolja a tűzvédelmi szabálytalanságokat és az azokért kiszabható tűzvédelmi bírság mértékének alsó és felső határát. A rendelet előírja, hogy több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege legyen. Változik a tűzvédelmi bírság ismételt kiszabására vonatkozó előírás, a bírság kiszabására ugyanis a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított két hónap elteltével ismételten sor kerülhet, a korábbi hat hónapos előírás helyett. A rendelet a tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóságot jelöli ki, ha az észlelt szabálytalanság a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik.

7 Módosuló jogszabályok
a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 27/2009. (X.29.) ÖM rendelet Változik a rendelet azon követelménye, hogy bizonyos foglalkozási ágak (munkakörök) esetében előírt szakvizsgára vonatkozóan állami felsőfokú végzettséget követel meg. A tűzbiztonság országos színvonalának növelése érdekében a jelenleg hatályos ÖM rendeletből az üzemanyagtöltő állomások üzemviteli dolgozóira vonatkozó foglakozási ág törlésre kerül. A rendelet 1. mellékletének 3. pontjából törlésre kerül a PB-üzemű targonca kezelők szakvizsga kötelezettsége, tekintettel arra, hogy ez a tevékenység nem teremt komoly veszélyhelyzetet, mivel nincs fokozottabb tűzvédelmi kockázata, mint például egy magánlakásban használt PB gázpalack felszerelésének, így szükségtelen a szakvizsga kötelezettség. Ezen pontba ugyanakkor kiegészítésként bekerült a PB-gáznak, mint üzemanyagnak (LPG üzemanyagtöltő állomás) történő kiszolgálása.

8 Módosuló jogszabályok
a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII.23.) ÖM rendelet A tanúsítvány kiadására kötelezett termékek, technológiák körének egyértelmű megállapíthatósága érdekében a rendelet kiegészül azon tűz – vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések felsorolásával, amelyekre a rendelet hatálya nem terjed ki. A rendelet kiegészül továbbá egy melléklettel, amely tartalmazza a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére kötelezett termékeket, illetve technológiai rendszereket.

9 Köszönöm a figyelmet! dr.nagy.imre@dehot.hu


Letölteni ppt "Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője"

Hasonló előadás


Google Hirdetések