Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására"— Előadás másolata:

1 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, szeptember 16. Összeállította: Kuba Róbert

2 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
Az OKF Tűzvédelmi Főosztály felkérése alapján Szövetségünk elkészítette javaslatát a 27/2009. (X.29.) ÖM rendelet módosítására. Elkészítettük a rendelet normaszöveg szerinti javaslat módosítását, valamint a javasolt 5 új foglalkozási ággal, munkakörrel kapcsolatos indoklást és a törzsanyag tervezetet.

3 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
A beküldött javaslatok mellett Szövetségünk kiemelt kérése volt, hogy általában (régi, új foglalkozási ágakra vonatkozóan is) az oktatást végző szervezeteket, azok oktatásait, és a megszervezett vizsgákat a Tűzvédelmi Főosztály az eddigieknél jóval szigorúbban, egyben gyakrabban ellenőrizze. Tapasztalataink e téren nagyon rosszak, egyes oktató szervezetek ezen oktatást csak „névleg” tartják meg, tényleges, alapos ismeretanyag átadásra nem kerül sor a résztvevők felé, s a vizsgákat is „komolytalan” módon bonyolítják le.

4 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
Javaslatok az új foglalkozási ágakra, munkakörökre 1. melléklet a ……/2011.(………) BM rendelethez A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. 2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők. 3. Propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők, továbbá azon propán-bután gáz üzemű targoncák kezelői, akik a targonca üzemanyag palackjának (tartályának) cseréjét is végzik. 4. Üzemanyagtöltő-állomások üzemviteli dolgozói.

5 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők. 6. Pirotechnikai szakbolti eladó, raktárkezelő, terméküzemeltető, anyag- és termékgyártás-vezető, kivétel a csak I. kategóriájú (játékos) pirotechnikai termékek kereskedését folytatók. 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők. 8. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, felvitelét, karbantartását végzők 9. Tűzgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását végzők. 10.Tűzszakasz lezárások, réstömítő rendszerek kivitelezését, javítását, karbantartását végzők. Beépített tűzjelző berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők.

6 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
Beépített tűzoltó berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők. 13. Beépített hő- és füstelvezető berendezések, rendszerek szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, valamint a kivitelezésért kivitelezés során felelős műszaki vezetők. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, valamint a kivitelezésért kivitelezés során felelős műszaki vezetők. 16. Beépített hő- és füstelvezető berendezéseket, rendszereket tervezők, valamint a kivitelezés során felelős műszaki vezetők.

7 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
Főbb módosítási javaslatok a szakvizsga rendeletben: Tűzvédelmi oktatásszervezés 2. § ……… (3) Az oktatásszervezőnek az 1. melléklet pontjai szerinti foglalkozási ágakra (munkakörökre) előírt szakvizsgák szervezéséhez Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) akkreditációval kell rendelkeznie.

8 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
3. § (1) Szakvizsgáztatásra az jogosult, aki ……..  b) az 1. melléklet pontjai szerinti foglalkozási ágakra (munkakörökre) előírt szakvizsgák esetében műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettséggel, végzettséggel és felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel, továbbá tűzvédelmi szakterületen a szakképesítés megszerzésétől számított legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

9 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
A tűzvédelmi szakvizsga feltételei 5. § (1) Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki a felkészítő tanfolyamon részt vett, és a) az 1. melléklet és pontjaiban meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő műszaki szakképesítéssel vagy érettségivel rendelkezik, b) az 1. melléklet pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) tervező esetében műszaki képzési területen szerzett mérnök szakképzettséggel, illetve kivitelezés esetén a vonatkozó jogszabály szerinti Felelős Műszaki Vezetői regisztrációval rendelkezik,

10 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
A tűzvédelmi szakvizsgához kötött egyes foglalkozási ágak és munkakörök gyakorlásának feltételei 6.§ (1) az 1. melléklet 8. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az a személy, aki Magyarországon forgalomba hozható tűzállóságot növelő valamely (legalább egy) festék típusú és legalább egy habarcs vagy lemez típusú rendszer gyártójától, vagy annak hivatalos forgalmazójától felhordási, karbantartási oktatásban részesült és erről írásos nyilatkozattal rendelkezik.  (2) az 1. melléklet 9. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az a személy, aki Magyarországon forgalomba hozható valamely (legalább egy) acél alapú és legalább egy fa alapú tűzgátló ajtó rendszer gyártójától, vagy annak hivatalos forgalmazójától szerelési, karbantartási oktatásban részesült és erről írásos nyilatkozattal rendelkezik.

11 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
(3) az 1. melléklet 10. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az a személy, aki Magyarországon forgalomba hozható valamely (legalább egy) kábelekre, fémcsövekre, csatornákra és legalább egy műanyag csövekre alkalmazható tűzgátló rendszer gyártójától, vagy annak hivatalos forgalmazójától karbantartási oktatásban részesült és erről írásos nyilatkozattal rendelkezik. (4) az 1. melléklet 11. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az a személy, aki Magyarországon forgalomba hozható beépített tűzjelző berendezések, rendszerek valamely (legalább egy) gyártójától, vagy annak hivatalos forgalmazójától szerelési, telepítési oktatásban részült és erről írásos nyilatkozattal rendelkezik.

12 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
(5) az 1. melléklet 12. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az a személy, aki Magyarországon forgalomba hozható beépített tűzoltó berendezések, rendszerek valamely (legalább egy) nedves oltóközeggel működő és legalább egy gáz oltóközeggel működő rendszer gyártójától, vagy annak hivatalos forgalmazójától szerelési, telepítési oktatásban részült és erről írásos nyilatkozattal rendelkezik. (6) az 1. melléklet 13. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az a személy, aki Magyarországon forgalomba hozható hő- és füstelvezető berendezések, rendszerek valamely (legalább egy) gyártójától, vagy annak hivatalos forgalmazójától szerelési, telepítési oktatásban részült és erről írásos nyilatkozattal rendelkezik.

13 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
(7) az 1. melléklet 15. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az a személy, aki Magyarországon forgalomba hozható beépített tűzoltó berendezések, rendszerek valamely (legalább egy) nedves oltóközeggel működő és legalább egy gáz oltóközeggel működő rendszer gyártójától, vagy annak hivatalos forgalmazójától tervezői, telepítési oktatásban részült és erről írásos nyilatkozattal rendelkezik. Hatályba léptető és záró rendelkezések 9.10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon 6 hónap múlva lép hatályba.

14 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
Miért szükséges a 27/2009. (X.29.) ÖM rendelet módosításakor a tűzvédelmi szakvizsgához kötött egyes foglalkozási ágak és munkakörök gyakorlásának feltételét szabni (6.§) A tervezet rendelet 1. melléklet és 15. pontjában meghatározott foglalkozási ágak (munkakörök) esetében a foglalkozási ág szakszerű gyakorlásához szükségesnek tartjuk, hogy a terület elméleti oktatásán kívül legalább egy (illetve egyes foglalkozási ágak esetén legalább 2 külön típusú) tűzvédelmi rendszert gyártó, vagy annak képviselője az adott rendszerről betanítsa a foglalkozási ágat művelni kívánó személyt. Jelenleg az e területen dolgozó szakemberek igen kis része vett részt ilyen oktatáson, amelynek eredménye a rossz minőségű, szakszerűtlen munkavégzés. Azon foglalkozási ágaknál, ahol legalább két rendszer megismerését javasoljuk, ott a szakterületnek legalább két, jelentősen eltérő ága van, amelyek mindegyikét célszerű megismernie a szakembernek.

15 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
Miért szükséges a 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet módosításakor a rendelet hatályát a tűzállóságot növelő bevonati rendszerek, burkolatok alkalmazását, (felhordás, burkolás) ellenőrzését, felülvizsgálatát, javítását végző szakemberekre is kiterjeszteni?

16 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
A tűzállóságot növelő bevonati rendszerek, burkolatok nemcsak vagyonvédelmi, hanem életvédelmi funkciót is szolgálnak. Jelenleg sem a kivitelezés, sem az ellenőrzés, felülvizsgálat, javítás végzésének feltételei nem szabályozottak, ezt a tevékenységet bárki, mindennemű hozzáértés nélkül is végezheti. Kivitelezés, ellenőrzés, felülvizsgálat, javítás tűzvédelmi szakvizsgához való kötésével biztosítható a megfelelő jogszabályi háttér, elméleti ismeretanyag és a gyakorlati, gyártói előírások ismeretének elsajátítása és ezen ismeretek számonkérése. Ezen ismeretek nélkül a jogszabályi követelményektől eltérő, nem kellően hatékony rendszerek létesülhetnek A szakszerűtlen kivitelezés (felhordás, burkolás), ellenőrzés, felülvizsgálat és javítás hatástalan rendszereket, szerkezeteket, hamis biztonságérzetet eredményezhet, és ez tűz esetén potenciális életveszélyt jelenthet.

17 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
Miért szükséges a 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet módosításakor a rendelet hatályát a tűzgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását végző szakemberekre is kiterjeszteni?

18 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
A tűzgátló nyílászáró-szerkezetek nemcsak vagyonvédelmi, hanem életvédelmi funkciót is szolgálnak. Jelenleg sem a kivitelezés, sem az ellenőrzés, felülvizsgálat, javítás végzésének feltételei nem szabályozottak, ezt a tevékenységet bárki, mindennemű hozzáértés nélkül is végezheti. Kivitelezés, ellenőrzés, felülvizsgálat, javítás tűzvédelmi szakvizsgához való kötésével biztosítható a megfelelő jogszabályi háttér, elméleti ismeretanyag és a gyakorlati, gyártói előírások ismeretének elsajátítása és ezen ismeretek számonkérése Ezen ismeretek nélkül a jogszabályi követelményektől eltérő, nem kellően hatékony rendszerek létesülhetnek. .A szakszerűtlen kivitelezés (tokrögzítési és szerelési hézag kitöltési problémák, szakszerűtlen ajtólap és szerelvény beállítás, nem kompatibilis alkotóelemek alkalmazása), ellenőrzés, felülvizsgálat és javítás hatástalan rendszereket, szerkezeteket, hamis biztonságérzetet eredményezhet, és ez tűz esetén potenciális életveszélyt jelenthet.

19 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
Miért szükséges a 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet módosításakor a rendelet hatályát a tűzszakasz lezárások, réstömítő rendszerek kivitelezését, javítását és karbantartását végző szakemberekre is kiterjeszteni?

20 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
A tűzszakasz lezáró, réstömítő rendszerek, nemcsak vagyonvédelmi, hanem életvédelmi funkciót is szolgálnak. Jelenleg sem a kivitelezés, sem az ellenőrzés, felülvizsgálat, javítás végzésének feltételei nem szabályozottak, ezt a tevékenységet bárki, mindennemű hozzáértés nélkül is végezheti. Kivitelezés, ellenőrzés, felülvizsgálat, javítás tűzvédelmi szakvizsgához való kötésével biztosítható a megfelelő jogszabályi háttér, elméleti ismeretanyag és a gyakorlati, gyártói előírások ismeretének elsajátítása és ezen ismeretek számonkérése. Ezen ismeretek nélkül a jogszabályi követelményektől eltérő, nem kellően hatékony rendszerek létesülhetnek. A szakszerűtlen kivitelezés, ellenőrzés, felülvizsgálat és javítás hatástalan rendszereket, szerkezeteket, hamis biztonságérzetet eredményezhet, és ez tűz esetén potenciális életveszélyt jelenthet.

21 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
Miért szükséges a 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet módosításakor a rendelet hatályát a hő- és füstelvezető berendezésekre is kiterjeszteni?

22 TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására A 9/2008.(II. 22.) ÖTM rendelet 5. rész I/2. fejezet alapján beépített tűzvédelmi berendezés a beépített jelző-, beépített oltó- és a beépített hő- és füstelvezető berendezés. A 32/1997.(V. 9.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről a beépített tűzvédelmi berendezések tervezési jogosultságát, felülvizsgálatának, javításának, és karbantartásának végzését szabályozta, azaz még mindhárom berendezésfajtára kiterjedt.

23 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
A jelenleg hatályos 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól már csak a beépített jelző és oltó berendezésekre vonatkozik, a szabályozásból kikerült a hő- és füstelvezető berendezés. A hő- és füstelvezető rendszer visszaemelése a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörök közé a következők miatt indokolt:

24 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
A hő- és füstelvezető rendszerek nemcsak vagyonvédelmi, hanem életvédelmi funkciót is szolgálnak. Jelenleg sem a tervezés/kivitelezés, sem a felülvizsgálat/karbantartás végzésének feltételei nem szabályozottak, ezt a tevékenységet bárki, mindennemű hozzáértés nélkül is végezheti. A tervezés/kivitelezés és a felülvizsgálat/karbantartás tűzvédelmi szakvizsgához való kötésével biztosítható a megfelelő jogszabályi háttér, elméleti ismeretanyag és a gyakorlati, gyártói előírások ismeretének elsajátítása és ezen ismeretek számonkérése. Ezen ismeretek nélkül a hő- és füstelvezető berendezések optimálistól eltérő tervezésével költséges, de nem kellően hatékony rendszerek létesülhetnek. A szakszerűtlen felülvizsgálat és karbantartás üzemképtelen rendszereket, hamis biztonságérzetet eredményezhet, és ez tűz esetén potenciális életveszélyt jelenthet, főleg nagyforgalmú épületek esetében.

25 A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására
Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására"

Hasonló előadás


Google Hirdetések