Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az áruházak üzemeltetőinek tűzvédelmi feladatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az áruházak üzemeltetőinek tűzvédelmi feladatai"— Előadás másolata:

1 Az áruházak üzemeltetőinek tűzvédelmi feladatai
Országos Kereskedelmi Szövetség november 29. Az áruházak üzemeltetőinek tűzvédelmi feladatai Kiss Levente tűzoltó alezredes Fővárosi Tűzoltóparancsnokság

2 úgy üzemeltetni, hogy ne legyen tűz, illetve a bent lévők kimenekülhessenek

3 alapelvek 103. Kiürítés és mentés
291. § Az építményeket úgy kell kialakítani, hogy - a benntartózkodó személyeket tűz esetén gyorsan és figyelemfelkeltő módon, indokolt esetben több szakaszban tájékoztathassák, riaszthassák, a benntartózkodó és önálló menekülésre képes személyek az előírt normaidőn belül biztonságos helyre vagy védett térbe távozhassanak, a kialakítás a kiürítési útvonalak késedelem nélküli használatát tegye lehetővé (felismerhetőség, megfelelő biztonsági jelek alkalmazása, megvilágítás, akadályok feloldása, hő- és füstmentesség, átbocsátóképesség),

4 Feladatok adminisztrációs gyakorlati

5 Adminisztrációs feladatok
Tűzvédelmi Szabályzat Tűzriadó Terv Dolgozók tűzvédelmi oktatása

6 Tűzvédelmi Szabályzat – 30/1996 (XII. 29.) BM rendelet
a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit; a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat; a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat; a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat; az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását; a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket; a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait; a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait;

7 Tűzvédelmi Szabályzat – 30/1996 (XII. 29.) BM rendelet
i)1 a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet; j)2 az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét

8 Tűzriadó Terv – 30/1996 (XII. 29.) BM rendelet
a tűzjelzés módját; a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját; a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.); a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra); a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak és a 3. § i) pont szerinti esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.

9 Dolgozók tűzvédelmi oktatása – 1996. évi XXXI. tv. 22.§ (3)
A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék – feleslegesnek tűnik, unalmas

10 Gyakorlati feladatok Műszaki berendezések karbantartása, dokumentálása
Személyi állomány folyamatos kontrollja (bérlők, dolgozók) Figyelemmel kísérni az áruház mindenkori állapotát (dekorációk, reklámok, ajtók, menekülési rajzok)

11 Problémák

12 Problémák nagy mennyiségű éghető anyag
helyismerettel nem rendelkező emberek – menekítés! átalakítás, felújítás vagyonvédelem – tűzvédelem

13 Mi a cél? Pánik elkerülése Egyértelmű információ közlés
Események irányítása

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az áruházak üzemeltetőinek tűzvédelmi feladatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések