Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Katasztrófavédelem szervezeti változása 2012.04.03.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Katasztrófavédelem szervezeti változása 2012.04.03."— Előadás másolata:

1 A Katasztrófavédelem szervezeti változása 2012.04.03.

2 Katasztrófavédelmi kirendeltségek 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 22. § (1) A katasztrófavédelem megvalósításában részt vevő hivatásos katasztrófavédelmi szerv: a) az országos illetékességgel működő központi szerv, b) a megyei, fővárosi illetékességgel működő területi szervek, c) helyi szervek a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltóságok.

3

4

5

6 Katasztrófavédelmi kirendeltségek 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 4. § (1) A Kormány a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerveiként a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki. A katasztrófavédelmi kirendeltség ellátja a részére jogszabályban meghatározott államigazgatási feladat- és hatásköröket. (2) A katasztrófavédelmi kirendeltséget kirendeltségvezető vezeti.

7 Csongrád megye Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató: SZATMÁRI IMRE tű. ezredes ▪ Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kir.vezető: BALÁZS GÁBOR tű. alezredes ▫ Szegedi Hivatásos Tűzoltóság ▫ Makói Hivatásos Tűzoltóság ▪ Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kir.vezető: KAJTÁR ISTVÁN tű. alezredes ▫ Szentesi Hivatásos Tűzoltóság ▫ Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltóság ▫ Csongrádi Hivatásos Tűzoltóság

8 Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató: DR. FARKASINSZKI LÓRÁNT tű. alezredes ▪ Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kir.vezető: Farkas Sándor tű. alezredes ▫ Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóság ▫ Kkfélegyháza Hivatásos Tűzoltóság

9 Bács-Kiskun megye ▪ Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kir.vezető: BABUD JENŐ tű. alezredes ▫ Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság ▫ Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóság

10 Bács-Kiskun megye ▪ Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kir.vezető: OSSÓ JÁNOS tű. alezredes ▫ Baja Hivatásos Tűzoltóság ▫ Kalocsa Hivatásos Tűzoltóság

11 Békés megye Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató: DR. TAKÁCS ÁRPÁD tű. ezredes, tanácsos ▪ Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kir.vezető: KISS ANDRÁS tű. ezredes ▫ Békéscsaba Hivatásos Tűzoltóság ▫ Gyula Hivatásos Tűzoltóság ▪ Orosháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kir.vezető: SÜLI ZSOLT tű. őrnagy ▫ Orosháza Hivatásos Tűzoltóság ▫ Mezőkovácsháza Hivatásos Tűzoltóság

12 Békés megye Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kir.vezető: KOVÁCS KRISZTIÁN tű. alezredes ▫ Szeghalom Hivatásos Tűzoltóság ▫ Szarvas Hivatásos Tűzoltóság

13 Hatósági, Szakhatósági jogkörök változása 2012.04.03.

14 Az anyagrészhez tartozó jogszabályok  1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról  259/2011. (XII. 7.) Kormány rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

15 Katasztrófavédelmi Kirendeltség a) az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet, b) a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, c) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását ellenőrzi,

16 Katasztrófavédelmi Kirendeltség  d) a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 20. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség ügyében eljár (A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi.)

17 Katasztrófavédelmi Kirendeltség e) a jogszabályok keretei között megállapítja a tűzvédelmi kötelezettségeket, f) az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig megtilthatja, ha

18 Katasztrófavédelmi Kirendeltség fa) a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális befogadóképességet 15%-nál nagyobb mértékben meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják,

19 Katasztrófavédelmi Kirendeltség fb) a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az engedélyezett tevékenységtől kedvezőtlenül eltérnek,

20 Katasztrófavédelmi Kirendeltség fc) a tűz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, vagy a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja,

21 Katasztrófavédelmi Kirendeltség g) a jogszabályban előírt hatósági egyeztetéseket lefolytatja.

22 Katasztrófavédelmi Kirendeltség TŰZVÉDELMI BÍRSÁGOT SZAB KI.

23 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a) lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást, b) tűzvizsgálati jelentést ad ki,

24 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság c) eljár a – (3) bekezdés f) pontjában meghatározott kivétellel – a tűzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggő oktatásszervezői és tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban,

25 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság d) a polgári repülőterek tekintetében az (1) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott esetekben eljár,

26 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság e) a kormányrendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítása során ea) a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, eb) a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárásokat lefolytatja,

27 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság f) a 3. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott építmények (ahol szakhatóságként jár el) beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár,

28  magas építmények,  a 10 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények,  a 2000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,  az 5000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,  erőművek,

29  fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozattak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik,  metró és földalatti vasúti létesítmények,  Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei.

30 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság g) azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott.

31 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság TŰZVÉDELMI BÍRSÁGOT SZAB KI

32 OKF a) engedélyezi azon tűzoltó-technikai termék forgalmazását, aminek tűzvédelmi biztonságossági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány, b) az épületek, építmények tűzvédelmi létesítési előírásai alól eltérést engedélyezhet,

33 OKF e) eljár a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott tevékenységekkel, valamint a Ttv. 46/A. §-a szerinti tűzvédelmi szakértői tevékenységekkel összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban (tűzoltó készülékek karbantartása, tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása, beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata, tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint tűzjelző és tűzoltó központok távfelügyelete )

34 OKF f) eljár a pirotechnikai termékekhez, tűzoltó készülékekhez, beépített tűzjelző- és oltó berendezésekhez, beépített hő- és füstelvezető rendszerekhez kötődő tűzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggő oktatásszervezői és tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban

35 OKF g) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi ügyeiben eljár,

36 OKF h) kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítása során ha) azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott, hb) az épületek, építmények tűzvédelmi használati és létesítési, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet,

37 OKF i) eljár a területi szerv tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezői tevékenységével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban, j) eljár az egyedileg tervezett számítógépes szimulációs programmal végzett műszaki megoldás jóváhagyására indított eljárásban,

38 OKF TŰZVÉDELMI BÍRSÁGOT SZAB KI

39  A Kormány másodfokú tűzvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi szervet jelöli ki.  A Kormány másodfokú tűzvédelmi hatóságként a központi szervet jelöli ki azokban az ügyekben, ahol a területi szerv első fokú tűzvédelmi hatóságként eljárt.

40 Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szakhatósági tevékenysége  Építési ügyek (Az “A”–“C” tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek, az “A”–“B” tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek, az 500 m2 – szintenkénti összesített – alapterület feletti közösségi helységet tartalmazó épület, valamint “D”–“E” tűzveszélyességi osztályba tartozó ipari, mezőgazdasági és tároló épületek,

41 Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szakhatósági tevékenysége minden nagy forgalmú vagy tömegtartózkodásra szolgáló épület, mozgásukban, cselekvőképességükben korlátozott személyek befogadására, elhelyezésére szolgáló helyiséget tartalmazó épületek, a pinceszintek kivételével a kétszintesnél nagyobb szintszámú lakó- és üdülőépületek építése esetén. Kettőnél több pinceszinttel rendelkező épületek esetén 193/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet

42 Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szakhatósági tevékenysége  Működési ügyek (olyan üzlet esetében, amelyben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és „C” tűzveszélyességi osztályú építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak 210/2009. (IX. 29.) Kormány rendelet

43 Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szakhatósági tevékenysége  Telepengedély (Tűzvédelmi hatóság ellenőrzéséhez, illetve szakhatósági állásfoglalásához kötött tevékenységek) 358/2008. (XII. 31.) Kormány rendelet

44 Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szakhatósági tevékenysége  Útépítés 263/2006. (XII. 20.) Kormány rendelet  Villamos energia 320/2010. (XII. 27.) Kormány rendelet 5. számú melléklet 8. pont

45 Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szakhatósági tevékenysége Gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények 259/2002. (XII. 18.) Kormány rendelet

46 Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szakhatósági tevékenysége  Az éghető töltetű nyomástartó vagy töltő rendszerek, éghető folyadék- és olvadéktárolók, közforgalmú üzemanyagtöltő állomások, autógáz töltőállomások, a biogáz előállító és tároló energetikai létesítmény esetén 320/2010. (XII. 27.) Kormány rendelet 3. számú melléklet 7. pont 320/2010. (XII. 27.) Kormány rendelet 3. számú melléklet 7. pont

47 Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szakhatósági tevékenysége  Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet ( A tűzvédelmi előírások érvényre juttatása céljából megtartandó ellenőrzés végett.)

48 Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kormányrendeletben meghatározott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban,

49 Katasztrófavédelmi Igazgatóság b) a polgári repülőtereket érintő közigazgatási hatósági eljárásokban,

50 Katasztrófavédelmi Igazgatóság c) az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban: ca) magas építmények, cb) a 10 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények,

51 Katasztrófavédelmi Igazgatóság cc) a 2000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények, cd) az 5000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények, ce) erőművek,

52 Katasztrófavédelmi Igazgatóság cf) fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozattak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik, cg) metró és földalatti vasúti létesítmények, ch) Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei

53 Katasztrófavédelmi Igazgatóság  Izotóp (nyílt) tárolási, felhasználási, szállítás engedélyezési eljárásokban  Pirotechnikai termékek felhasználása, tárolása tekintetében  Vízjogi engedélyezési eljárásokban (0,8 l/m3 CH4 feletti tartalom esetén)

54  A Kormány másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi szervet jelöli ki.  A Kormány másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként a központi szervet jelöli ki azokban az ügyekben, ahol a területi szerv járt el első fokú tűzvédelmi szakhatóságként.

55 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Katasztrófavédelem szervezeti változása 2012.04.03."

Hasonló előadás


Google Hirdetések