Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Geotermia a XXI. században” Kistelek 2008. február 26. Geotermia hasznosítás a bányatörvény módosításának tükrében Szabados Gábor elnök Magyar Bányászati.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Geotermia a XXI. században” Kistelek 2008. február 26. Geotermia hasznosítás a bányatörvény módosításának tükrében Szabados Gábor elnök Magyar Bányászati."— Előadás másolata:

1 „Geotermia a XXI. században” Kistelek 2008. február 26. Geotermia hasznosítás a bányatörvény módosításának tükrében Szabados Gábor elnök Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

2 „Geotermia a XXI. században” Kistelek 2008. február 26. A bányatörvény alapvetése, a törvényalkotói szándék A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény preambuluma: E törvény célja …, a geotermikus energia kutatásának, kitermelésének, … továbbá az ezekhez kapcsolódó tevékenységeknek a szabályozása, az élet, az egészség, a biztonság, a környezet és a tulajdon védelmével, valamint a. … geotermikus energiavagyon gazdálkodásával összhangban.

3 „Geotermia a XXI. században” Kistelek 2008. február 26. A jogalkotói szándék érvényesítése A bányatörvény tárgyi hatálya: A törvény hatálya alá tartozik: a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti víz termelésével együtt nem járó kutatása és kinyerése; Nem tartozik e törvény hatálya alá: a geotermikus energiát hordozó felszín alatti vizek kutatása és kitermelése, A vizekre, ha e törvény másként nem rendelkezik, a környezetvédelmi és a vízügyi jogszabályok az irányadók.

4 „Geotermia a XXI. században” Kistelek 2008. február 26. Ami a geotermikus energiára általánosan vonatkozik (1) Az állam joga A geotermikus energia természetes előfordulási helyén állami tulajdonban van. A bányavállalkozó által energetikai célra kinyert geotermikus energia a hasznosítással a bányavállalkozó tulajdonába megy át.

5 „Geotermia a XXI. században” Kistelek 2008. február 26. Ami a geotermikus energiára általánosan vonatkozik (2) A bányajáradék A kitermelt ásványi nyersanyag és geotermikus energia után az államot részesedés, bányajáradék illeti meg. Bányajáradékot köteles fizetni: a geotermikus energiát (energetikai célra) kitermelő, természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság az általa kitermelt geotermikus energia után.

6 „Geotermia a XXI. században” Kistelek 2008. február 26. Ami a geotermikus energiára általánosan vonatkozik (3) Geotermikus energiát kinyerni a földkéreg e célra elhatárolt részéből (geotermikus védőidom) szabad. A geotermikus védőidomot a bányafelügyelet jelöli ki. A geotermikus védőidomon belül a jogosult írásbeli hozzájáruló nyilatkozata nélkül geotermikus energia kinyerését szolgáló létesítmény más részére nem engedélyezhető. A geotermikus védőidomról a bányafelügyelet nyilvántartást vezet.

7 „Geotermia a XXI. században” Kistelek 2008. február 26. Ami a geotermikus energiára általánosan vonatkozik (4) Földtani adatszolgáltatás és az adatok kezelése Az állami földtani feladatokat ellátó szerv vezeti az állami … geotermikus energiavagyon nyilvántartást, …

8 „Geotermia a XXI. században” Kistelek 2008. február 26. Ami a geotermikus energiára általánosan vonatkozik (5) Bírság, intézkedések és biztosítékok Ha a bányavállalkozó a bányászati tevékenységet szabálytalanul vagy engedélytől eltérő módon gyakorolja, a bányafelügyelet a bányavállalkozót bírsággal sújthatja, a tevékenység folytatását felfüggesztheti, az engedélyt visszavonhatja, … és elrendelheti az eredeti állapot helyreállítását, vagy, ha ez már nem lehetséges, a tájrendezést. Szabálytalanul folytatja a bányászati tevékenységet a bányavállalkozó, ha azt a geotermikus energia kutatására, kinyerésére, hasznosítására vonatkozó szabályoktól eltérően gyakorolja.

9 „Geotermia a XXI. században” Kistelek 2008. február 26. A korlátozott tárgyi hatály Összhangban az előzőekkel: Bányavállalkozónak minősül a törvény 3. §-ának (az állam joga, a tulajdonszerzés), 20. §- ának (bányajáradék) és 41. §-ának (bírság, intézkedések) szabályai alkalmazásában az energetikai célra kinyert geotermikus energiát vízjogi engedély alapján hasznosító,

10 „Geotermia a XXI. században” Kistelek 2008. február 26. Megosztott hatáskörök … A bányafelügyelet hatáskörébe tartozik :  a bányajáradék bevételezésével összefüggő hatósági feladatok,  a geotermikus energia kutatása, energetikai célra történő kinyerése és hasznosítása, az ehhez szükséges létesítmények és berendezések építése, használatbavétele és üzemeltetése, (amennyiben ez felszín alatti víz termelésével nem jár együtt),  a mélységi vizek felszínre hozatalára irányuló, bányászati technológiával végzett munkálatok hatósági biztonságtechnikai felügyelete. A hatósági felügyelet keretében a bányafelügyelet a munkálatok és az üzemben tartás biztonságára és szakszerűségére vonatkozó kérdésekben közvetlenül intézkedik, a vízvagyon védelmére szolgáló intézkedések megtételét pedig a környezetvédelmi és a vízügyi hatóságnál kezdeményezi.

11 „Geotermia a XXI. században” Kistelek 2008. február 26. Megosztott hatáskörök (2) A (környezetvédelmi, természetvédelmi és) vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik: az előzőekben sorolt hatósági feladatok kivételével minden hatáskör, amit a vizekkel (tekintet nélkül arra, hogy hordoznak-e geotermikus energiát vagy sem) összefüggésben jogszabály a hatósághoz telepít.

12 „Geotermia a XXI. században” Kistelek 2008. február 26. Összefoglalóan (1) A geotermikus energia hasznosítása (tekintet nélkül arra, hogy mi a kinyerés módja) a bányatörvény hatálya alá tartozik, geotermikus energiát kinyerni a földkéreg e célra elhatárolt részéből (geotermikus védőidom) szabad, s a védőidomról a bányafelügyeletnek nyilvántartást kell vezetnie, a geotermikus energiavagyonról a bányafelügyeletnek nyilvántartást kell vezetnie, amennyiben jogszabály kivételt nem állapít meg, a kitermelt geotermikus energia után az államot bányajáradék illeti meg, amelynek bevételéről a bányafelügyeletnek kell gondoskodnia,

13 „Geotermia a XXI. században” Kistelek 2008. február 26. Összefoglalóan (2) felszín alatti víz termelésével együtt nem járó esetekben a geotermikus energia kutatását (a földtani kutatásra vonatkozó szabályok alkalmazásával), kinyerését és hasznosítását, az ehhez szükséges létesítményeket és a bányafelügyelet engedélyezi és felügyeli üzemüket, a felszín alatti víz termelésével együtt járó geotermikus energia kutatást, kinyerést és hasznosítást (a vízügyi szabályok alkalmazásával) a vízügyi hatóság engedélyezi és felügyeli üzemüket.

14 „Geotermia a XXI. században” Kistelek 2008. február 26. Összefoglalóan (3) A (környezetvédelmi, természetvédelmi és) vízügyi hatóság, valamint a bányahatóság szakhatóságként működik közre mindazon esetekben, amikor ezt jogszabály elrendeli, illetve támogatja egymás állami feladatellátását, szakmai és adatszolgáltatási együttműködéssel.

15 „Geotermia a XXI. században” Kistelek 2008. február 26. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Jó szerencsét!


Letölteni ppt "„Geotermia a XXI. században” Kistelek 2008. február 26. Geotermia hasznosítás a bányatörvény módosításának tükrében Szabados Gábor elnök Magyar Bányászati."

Hasonló előadás


Google Hirdetések