Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rendezvények tűzvédelmi előírásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rendezvények tűzvédelmi előírásai"— Előadás másolata:

1 Rendezvények tűzvédelmi előírásai
Előadó Zsákai Lajos tűzoltó alezredes Hatósági Osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

2 Vonatkozó jogszabályok
1996. évi XXXI. Törvény (Tvt) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6) BM rendelet (OTSZ) 253/1997. (XII. 20.) Korm. r. (OTÉK) az országos településrendezési és építési követelményekről 23/2011. (III. 8.) Korm. r. a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 259/2011. (XII. 7.) Korm. r. a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

3 Rendezvények típusai HELYISÉGBEN SZABADTÉREN Zenés, táncos
Hatósági eljárás (bejelentés köteles) „Általános” SZABADTÉREN Zenés, táncos Hatósági eljárás (bejelentés köteles)

4 Rendeltetés, építmény fogalma
Rendeltetés: az a használati cél, amelyre az építmény, az önálló rendeltetési egység vagy a helyiség létesül, illetve amire használják. Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, -rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai berendezések is (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).

5 Helyiség fogalma Épület:olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó, időszakos vagy idényjellegű tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja. Helyiség: a rendeltetésének megfelelően épületszerkezettel minden irányból körülzárt tér.

6 ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNY
zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben (a továbbiakban együtt: építmény) tartanak.

7 TÖMEGTARTÓZKODÁS Tömegtartózkodásra szolgáló építmény: amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van, illetőleg amelyen (pl. híd, kilátó) bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható. Ha ezen kritériumoknak a vizsgált rendezvény megfelel, akkor a hatósági engedélyt a Jegyző adja ki (rendezvény előtt 20 nap bejelentés).

8 ZENÉS, TÁNCOS ELJÁRÁS A jegyző által elrendelt szemlén a tűzoltóság a jegyző megkeresésére vesz részt (kiértesítés legalább 15 nappal előtte). A szemlén a tűzvédelmi követelmények érvényesülését ellenőrzi, mint például: Kiürítés Tűzvédelmi eszközök (tűzoltó készülék, tűzjelző) Vonatkozó tűzvédelmi dokumentumok (tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv) Biztonságtechnikai felülvizsgálatok (villamos berendezések, villámvédelem)

9 HATÓSÁGI ELJÁRÁS Amennyiben a fenti kritériumoknak a rendezvény nem felel meg, úgy nem tartozik a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet hatálya alá, külön engedélyeztetési eljárás nincs. Ekkor a rendezvénytartásra az OTSZ 593.§-a vonatkozik. A rendezvény előtt 15 nappal bejelentési kötelezettség van, amellyel egyidejűleg tűzvédelmi dokumentációt kell készíteni és benyújtani, amelyet 1 évig meg kell őrizni.

10 HATÓSÁGI ELJÁRÁS II. A művelődési, a sport-, az oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre (vásár, bemutató, kiállítás), valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sport rendezvényekre (színi, zenekari, cirkuszi előadás, táncos összejövetel, diszkó, koncert)

11 TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA
Kiürítés számítás, Tűzterhelés számítás, Léptékhelyes alap- és helyszínrajz a kiürítési útvonalak, felvonulási utak és területek feltüntetésével, A kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatai, Tűz esetén szükséges teendők, Tűzjelzés és oltás módja

12 „ÁLTALÁNOS” A Ket előírásai alapján ellenőrzés végezhet a tűzvédelmi hatóság Az ellenőrzés lehet kiértesítés alapján Váratlanul, kiértesítés nélkül Az OTSZ előírásai alapján folyik az ellenőrzés

13 ZENÉS, TÁNCOS SZABADTÉRI RENDEZVÉNY
Szabadtér: helyiségnek nem minősülő térség - beleértve a nyitott fedett színeket -, ahol termelést, raktározást vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységet végeznek Az a rendezvény amit szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: szabadtéri rendezvény). Engedélyeztetési kötelezettség Engedélyező hatóság a jegyző (bejelentés 20 nappal a rendezvény időpontja előtt).

14 SZABADTÉRI RENDEZVÉNYEK
Nem zenés, táncos rendezvény esetén engedélyeztetés nem szükséges. OTSZ 595 – 598.§ -ban foglaltak szerint kell eljárni. OTSZ 595.§ (5) a rendezvényről a tűzvédelmi hatóságot írásban tájékoztatni kell (a rendezvény időpontja előtt legalább 30 nappal).

15 TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK
Az írásos tájékoztató többek között tartalmazza a következőket: a tervezett rendezvény megnevezését, rendeltetését, kezdetét és befejezését rendezvény helyszínének leírását, útvonalát a szervező megnevezését, címét, szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét, elérhetőségét, a rendezvény biztosítását ellátó személy, szervezet nevét, valamint a szervezet képviselőjének nevét, címét, és elérhetőségét, a helyszín léptékhelyes helyszín- és alaprajzát

16 TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK II.
résztvevők mozgásának irányításával megbízottak feladatait a tűz- és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendőket, a jelzés és oltás módját, energiaellátás módját, és annak lekapcsolási lehetőségeit, tartalék energiaellátás módját, a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módját, a rendezvény környezetében lévő veszélyeztető létesítmények leírását, a résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök ismertetését, használatának módját

17 TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK III.
A legalább 200 fővel tervezett rendezvények esetében, ha a létszám a tervezettet 50%-kal meghaladja, azt a tűzoltóság ügyeletére jelezni kell A tűzvédelmi hatóság a rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.

18 SZANKCIÓK 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza a tűzvédelmi bírságok összegét Vannak bírságok, melyeknél az ellenőrzést végző tűzvédelmi hatóságnak nincs mérlegelési lehetősége, a tűzvédelmi bírság összegét ki kell szabni. A következő bírságok ilyenek, a teljesség igénye nélkül

19 SZANKCIÓK II. Tűzvédelmi szabályok megszegése, mely tüzet okozott és a tűzoltóság beavatkozott 200 ezertől 3 millióig Menekülési kijárat leszűkítése 60 ezer/kijárat Tömegtartózkodási helyeken vészkijárat leszűkítése nem megszüntethető módon 300 ezer/kijárattól 400 ezer/kijáratig Tűzoltó készülék hiánya 50 ezer/készülék

20 SZANKCIÓK III. Tűzoltó eszköz felülvizsgálat hiánya 40ezertől 1 millióig Tűzvédelmi szabályzat hiánya 60 ezertől 250 ezerig Tűzoltást befolyásoló változás bejelentésének elmulasztása 30 ezertől 1 millióig

21 NE JÁRJUNK ÍGY! Perm, Oroszország 2009. december 4.
103 halálos áldozat

22 NE JÁRJUNK ÍGY! Újvidék, Szerbia április 1. 6 halálos áldozat

23 Köszönöm a figyelmet Készítette: Végh Ferenc tűzoltó alezredes
Zsákai Lajos tűzoltó alezredes


Letölteni ppt "Rendezvények tűzvédelmi előírásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések