Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai"— Előadás másolata:

1 Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
Előadó Dr. Nagy Imre tű. alezredes, parancsnok Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Az előadás anyaga az Internetről) Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

2 Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
Tűzveszélyességi osztályba sorolás: - 560.§ (1) h.) PB gáz cseretelep ÚJ Kimaradt: az a közösségi épület, amelyben egy tűzszakasz befogadóképessége 500 főnél nagyobb  „C”, villamos berendezés és villámvédelmi berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata Új: A-B 3 év; C-D-E 6 évente felülvizsgálat Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

3 az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

4 az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
563. § (1) A létesítményre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációt az üzemeltetőnek az adott létesítmény területén kell tartania. Több telephely esetén a dokumentációt az egyes telephelyeken el kell helyezni. 563. § (4) A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett, valamint a vonatkozó műszaki követelményben megengedett tűzterhelési értéket. + 15% eltérés!!! Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

5 az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 20. § (1) Hatályos: A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni. Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

6 az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
573. § (1) „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, veszélyességi övezetben az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok együtt nem tárolhatók. Egy helyiségben 300 kg feletti mennyiségű „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt –ha a vonatkozó műszaki követelmények ettől eltérően nem rendelkeznek– nem tárolható. Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

7 az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
574. § (6) Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében mindennemű tárolás tilos. 574. § (7) Helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a kötényfal alsó síkjának vonalát. A tárolt anyag és a kötényfal között 1 méter távolságot kell tartani. Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

8 az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

9 az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
575.§ (6) A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat –, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad. 576. – 577. § Kéményre vonatkozóan új követelményeket tartalmaz. (CE, EME, A1 lezárás) Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

10 az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

11 az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
584. § (1) A hő- és füstelvezető rendszert, a füstmentesítés eszközeit a vonatkozó műszaki követelmények és a gyártó utasítások szerint kell ellenőrizni, felülvizsgálni, karbantartani. (2) Vonatkozó műszaki követelmény eltérő rendelkezése hiányában a hő és füstelvezető rendszert és a füstmentesítés eszközeit félévente kell ellenőrizni és karbantartani. Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

12 az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

13 az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
584.§ (3) Az üzemeltetés, a kezelés és a karbantartás, valamint az ellenőrzés vonatkozásában a kivitelező vagy a gyártó kezelési utasítását kell irányadónak tekinteni. (4) A hő- és füstelvezető rendszer megfelelő működésének félévenkénti ellenőrzéséről az üzemeltetőnek kell gondoskodnia. (5) A rendszer működéséről és ellenőrzéséről, valamint karbantartásáról naplót kell vezetni. A naplóban minden, a rendszerre vonatkozó megjegyzést, eseményt az időpont megjelölésével fel kell tüntetni. Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

14 az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

15 az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

16 OTSZ használati szabályainak főbb változásai
az OTSZ használati szabályainak főbb változásai OTSZ használati szabályainak főbb változásai 584. § (6) A túlnyomásos szellőztetésű füstmentes lépcsőházak mérését meg kell ismételni a) ha a lépcsőházi füstmentesítés hatékonyságát befolyásoló változásra, átalakításra kerül sor, b) 5 évente. Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

17 az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

18 az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
585.§ (1) A füstgátló ajtók önműködő csukódását havonta ellenőrizni kell. Az ellenőrzés elvégzését írásban rögzíteni kell. (2) Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani és a javítás elvégzését írásban igazolni kell. Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

19 az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
585.§ (3) A füstelvezető, légpótló nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón el kell helyezni. (4) A füstgátló ajtókat „Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben. (5) A (3) és (4) bekezdés szerinti feliratokat, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát – a magyaron kívül – idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja. Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

20 az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
589.§. A tűzoltósági kulcsszéf állandó üzemképes állapotban tartása, valamint a felülvizsgálat és karbantartás elvégzése, elvégeztetése az üzemeltető kötelessége. 590.§ (6) Az építmény, épület üzemeltetője köteles a biztonsági jeleket karbantartani, a világító jelek működését, működőképességét a vonatkozó műszaki követelményben, ezek hiányában a gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt ellenőrzési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségszerűen cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni. Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

21 az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

22 az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
601.§ (5) A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű és a kettős üzemű járművet tilos elhelyezni a) cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén – kivéve a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő biztonsági szeleppel felszerelt járműveket – aa) talajszint alatti, jármű tárolására alkalmas tárolókban, ab) tömegtartózkodású vagy nagy forgalmú épületek alatti terekben, ac) olyan járműtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárat van, vagy amelyből talajszint alatti, illetőleg olyan helyiség nyílik, amelynek teljes levegőcseréje nem biztosított, ad) ahol az átszellőzés el nem zárható módon nem biztosított, b) sűrített földgáz üzemanyag esetén: ba) tömegtartózkodású vagy nagy forgalmú épülethez közvetlenül csatlakozó zárt, át nem szellőzött terekben, bb) ahol az átszellőzés el nem zárható módon nem biztosított. (6) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott terek bejáratánál, jól látható módon, a „Biztonsági szelep nélküli LPG üzemű jármű részére tilos a behajtás” feliratú táblát kell elhelyezni. Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

23 az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
Új fejezetként került szabályozásra a szabadtéri rendezvények tűzvédelmi teendői. 595 – 598. § Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

24 Szabadtéri rendezvények 1
az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Szabadtéri rendezvények 1 595. § (1) Szabadtéri rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében menekülési lehetőséget kell kialakítani, ezeket – napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén világító vagy utánvilágító – biztonsági jelekkel jelölni kell. A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen. (2) Szabadtéri rendezvényen a jelöléseket a területileg illetékes tűzoltósággal egyeztetett helyen kell elhelyezni. A jelölések legkisebb mérete legalább 1200 Ű 600 mm legyen. (3) Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett nézőközönség számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen. (4) Szabadtéri rendezvény területén a várható nézőközönség létszámát figyelembe véve 1000 résztvevőnként 2,5 méter széles menekülési lehetőségeket (közlekedőt, járdát, lépcsőt, rámpát, lehajtót) kell biztosítani. A menekülési lehetőségek egymás közötti távolsága legfeljebb 50 m lehet. (5) A szabadtéren tartandó rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 30 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes tűzoltóságnak megküldeni. Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

25 Szabadtéri rendezvények 2
az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Szabadtéri rendezvények 2 (6) A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások a következőket tartalmazzák: a) a tervezett rendezvény megnevezését, rendeltetését, kezdetének és befejezésének várható időpontját, b) a tervezett rendezvény helyszínének leírását, útvonalát, c) a szervező megnevezését, címét, d) a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét, elérhetőségét, e) a rendezvény biztosítását ellátó személy-, szervezet megnevezését valamint a szervezet képviselőjének nevét, címét és elérhetőségét, f) a rendezvény helyszínének léptékhelyes helyszín-, vagy alaprajzát, a helyszínen elhelyezett sátrak, mobil árusítóhelyek (mozgóboltok), asztalok, székek feltüntetésével. Indokolt esetben a felállított sátrak alaprajzait. A rajzon jelölni kell a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalakat, kijáratokat, ezek méreteit, az oltóvíz szerzési helyeket, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére szolgáló útvonalakat, a rendezvény helyszínén a résztvevők mozgásának koordinálása céljából kialakított pontokat. g) a résztvevők mozgásának irányításával megbízott felügyelő személyzet feladatait, h) a tűz- és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendőket, i) a tűz- és káresemények jelzéseinek és oltásának módját, j) a rendezvényterület energiaellátásának módját, annak lekapcsolási lehetőségeit, k) a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módját (iránymutató táblák, irányfények), azok sötétedést követő megvilágításának lehetőségeit, l) a tartalék-energiaellátás módját, m) a rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetését, leírását, n) a résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, kihangosítók ismertetését, használatának leírását. (7) A szabadtéri rendezvény területén biztosítani kell a tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat. Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

26 Szabadtéri rendezvények 3
az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Szabadtéri rendezvények 3 596. § (1) A közönség közlekedésére, eltávozására kijelölt útvonalat a várható legnagyobb látogatási létszám figyelembevételével számítás alapján kell méretezni. (2) A helyszín és a tervezett létszám ismeretében a területileg illetékes tűzoltóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője köteles állni. (3) A legalább 200 fő résztvevővel tervezett rendezvény megkezdése előtt, illetve alatt a tervezett létszámot 50%-kal meghaladó változásról az illetékes tűzoltóság ügyeletét tájékoztatni kell. (4) A fő résztvevőt meghaladó szabadtéri rendezvények szervezőinek irányítási pontot kell létrehozni, ahol legalább a rendezvény főszervezője, a rendezvény biztonsági vezetője és a rendőrség, mentők, katasztrófavédelmi igazgatóság, tűzoltóság intézkedésre jogosult vezetői végeznek irányítói feladatokat, a kommunikációs lehetőségekről – tömegtájékoztatás – gondoskodnia kell. (5) A szabadtéri rendezvények területén telepített kivetítőkön a rendezvény területének menekülési útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni a rendezvény megkezdése előtt, a rendezvények szünetében és a rendezvények végén. Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

27 Szabadtéri rendezvények 4
az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Szabadtéri rendezvények 4 597. § (1) Az ülőhelyekkel tervezett 200 főnél nagyobb befogadóképességű szabadtéri rendezvény csak rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a kiürítési útvonalakat úgy kell kialakítani hogy az útvonalak hossza ne haladja meg az alábbiak egyikét sem: a) a széksorok között haladva 15 m, b) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva 15 m, c) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva 30 m, d) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva 45 m, illetve e) bármely tartózkodási pozícióból a legközelebbi kijáratig légvonalban mérve 45 m. (2) Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,05 m, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,1 m legyen. (3) A szabadtéri rendezvényen minden 200 főre kell 1 fő biztonsági személyzetet biztosítani, akinek feladata a résztvevők tájékoztatása a menekülési lehetőségekről, illetve valamennyi biztonsági szabályról a rendezvény ideje alatt. (4) Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható. (5) Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán éghető anyag a területileg illetékes tűzoltóság hozzájárulásával építhető be, helyezhető el. (6) Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán elhelyezett rámpáknak alkalmasnak kell lenniük a mozgásukban vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek biztonságos menekülésére. 598. § (1) Szabadtéri rendezvényen a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 13 A teljesítményű, b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 13 A teljesítményű, c) a vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 89 B teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. (2) A tűzvédelmi hatóság a rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat. Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

28 az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben (a továbbiakban együtt: építmény) tartanak; b)1 az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: szabadtéri rendezvény). (2) A rendeletet nem kell alkalmazni a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre; b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre; c) a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre; d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre. Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

29 az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
Köszönöm a figyelmet! Dr. Nagy Imre tű. alezredes, parancsnok Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő


Letölteni ppt "Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések