Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Játszótéri eszközök piacfelügyeleti ellenőrzése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Játszótéri eszközök piacfelügyeleti ellenőrzése"— Előadás másolata:

1 Játszótéri eszközök piacfelügyeleti ellenőrzése
Az ellenőrzés lefolytatására a május 2. és július 1. közötti időszakban kerül sor.

2 Jogszabályi háttér A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet (belügyminiszter egyetértésével) 3 fontos határidő: 2004. febr. 01. hatályba lépés; 2005. jún. 30.: 1. megfelelőségi ellenőrzés a hatálybalépés előtt telepített játszótéri eszközökre; 2008. dec. 31.: a nem megfelelő eszközök rendeleti követelményeknek való megfeleltetése.

3 I.) Az ellenőrzés célja 1. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított játszótéri eszközök forgalmazási, valamint a közterületi játszótereken található, már telepített játszótéri eszközök üzemeltetési körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

4 II.) Az ellenőrizendő termékcsoport leírása
A témavizsgálat a vonatkozó szabványsorozatban nevesített valamennyi játszótéri eszköz ellenőrzésére kiterjed, melyek a következők: - hinták; - csúszdák; - kötélpályák; - forgóhinták; - billenőeszközök, mérleghinták; - teljesen körülzárt játszóeszközök; - térhálók. A fentieken túlmenően a játszótereken alkalmazott ütéscsillapító játszótéri talajok megfelelőség igazolásának ellenőrzésére is sor kerül.

5 Példák

6 III.) A játszótéri eszközök forgalmazási körülményeinek ellenőrzése 1.
Forgalmazási körülmények ellenőrzése: gyártó, forgalmazó 1. Megfelelőségi tanúsítvány Az Fgytv. 13. §-a szerint azok a termékek, amelyekre vonatkozóan jogszabály megfelelőség értékelési kötelezettséget ír elő, csak az előírt mód szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal, megfelelőségi nyilatkozattal, illetve megfelelőségi jelöléssel együtt forgalmazhatók. A 78/2003. GKM r. 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy játszótéri eszköz akkor hozható forgalomba, telepíthető, illetve vehető használatba, ha megfelel a biztonságossági követelményeknek, és ezt kijelölt szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítvány vagy azzal egyenértékű külföldi megfelelőségi tanúsítvány igazolja

7 A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27
A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti kijelölt szervezetek (2011-ben összesen 12 db): AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Rt. ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. HEXON-GOLD Tanácsadó, Kft. Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet Kft. (TÜV Rheinland InterCert Kft.) Magyar Szabványügyi Testület PAJZS ’94 Biztonságtechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. PRECÍZ Biztonságtechnikai és Szaktanácsadó Kft. SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft. Tisza Park Kft. TÜV SÜD KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft. (ÉMI-TÜV SÜD Kft.) „TŰZMEGELŐZÉS” Tűzvédelmi, Munkavédelmi, Környezetvédelmi Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. SOMOGYI Munkabiztonsági, Oktatási és Szaktanácsadó Egyéni Cég

8 III.) A játszótéri eszközök forgalmazási körülményeinek ellenőrzése 2.
2. Jelölések A 78/2003. GKM r. 6. § kimondja, hogy a rendelet követelményeinek megfelelő, megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező játszótéri eszközt a gyártó, az importáló vagy a forgalomba hozó köteles maradandó módon a következő felirattal ellátni: „A biztonságossági követelményeknek megfelel”. (2) Kötelező adatok feltüntetése: a gyártó és a forgalomba hozó neve, címe; a játszótéri eszköz megnevezése, típusa, gyártásának éve; az ajánlott korcsoport ; a szabvány jelzete, amelynek a játszótéri eszköz megfelel. (3) Szükség esetén el kell látni magyar nyelvű figyelmeztető felirattal, amely a lehetséges veszélyekre felhívja a felhasználó figyelmét, különös tekintettel a 3 év alatti gyerekek számára hozzáférhető eszközökre.

9 Példa

10 III.) A játszótéri eszközök forgalmazási körülményeinek ellenőrzése 3.
3. Dokumentumok A 78/2003. GKM r. 6. § (2) bekezdése szerint a rendelet hatálya alá tartozó játszótéri eszközt a következő dokumentumokkal ellátva kell forgalomba hozni: a játszótéri eszköz általános terméktájékoztatója, telepítési, szerelési, karbantartási, felülvizsgálati és használati utasítása magyar nyelven, a kijelölt szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítvány másolata.

11 IV.) A telepített játszótéri eszközök ellenőrzése 1-2.
Ellenőrzés helyszínei: közterületi játszóterek, ill. üzemeltetői a.) Közterületi játszóterek: A játszótereken csak a játszótéri eszközök azonosításra szolgáló adatainak rögzítésére kerül sor; Nem képezi a helyszíni vizsgálat tárgyát: - Szemrevételezés alapján biztonságossági ellenőrzés ill. a jelölések vizsgálata b.) Dokumentációk vizsgálata: 1. Megfelelőségi tanúsítvány megléte az egyes játszótéri eszközökhöz 2. Karbantartási és ellenőrzési terv (saját ellenőrzések) A 78/2003. GKM r. 7. § (2) bekezdése alapján a játszótéri eszköz tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles karbantartási és ellenőrzési tervet készíteni, figyelembe véve a vonatkozó szabvány előírásait és a gyártói útmutatókat, amelyek a szükséges ellenőrzési gyakoriságot megjelölik. (Rendszeres ellenőrzés szemrevételezéssel; Operatív ellenőrzés; Éves átfogó ellenőrzés) Az ellenőrzési tervnek tartalmazni kell azoknak az alkatrészeknek a jegyzékét, amelyeket a különböző ellenőrzésekkor meg kell vizsgálni.

12 IV.) A telepített játszótéri eszközök ellenőrzése 3.
3. Két éves ellenőrzés (külső) 78/2003. GKM r. 7. § (3) bekezdése meghatározza, hogy a játszótéri eszköz tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles a játszótéri eszköz ellenőrzését évtől legalább kétévente kijelölt szervezettel elvégeztetni. Az ellenőrzés helyszíni a biztonságossági követelményeknek való megfelelőségre, a telepítési feltételek megfelelőségére irányul. A kijelölt szervezetnek az ellenőrzés eredményéről ellenőrzési jegyzőkönyvet kell kiállítania. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben az egyes eszközök megfelelőségét, illetve nem megfelelőségét, hiányosságait részletes indokolással dokumentálni kell. Nem megfelelőség esetén üzemeltető/tulajdonos kötelezettségei: Szükséges intézkedések megtétele Megtett intézkedések nyilvántartásban rögzíteni Szükséges dokumentumokkal igazolni.

13 IV.) A telepített játszótéri eszközök ellenőrzése 4.
4. Nyilvántartás A saját, valamint külső szervezet által végzett karbantartás, ellenőrzés megállapításai alapján tett intézkedésekről nyilvántartást kell vezetni, ezeket a nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles legalább 10 éven keresztül megőrizni. Az MSZ EN Játszótéri eszközök és talajok. 7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési útmutató szabvány ad útmutatást a játszótéri eszközök és játszótéri talajok szereléséhez, ellenőrzéséhez, karbantartásához és üzemeltetéshez. A szabvány 4. Általános előírások című fejezetének 4.2. pontja is előírja, hogy az eszköz tulajdonosának/üzemeltetőjének ellenőrzési és karbantartási naplót vagy számítógépes feljegyzést kell vezetni az eszköz karbantartásáról és ellenőrzéséről.

14 IV.) A telepített játszótéri eszközök ellenőrzése 5.
Ellenőrzések lebonyolításának javasolt menetrendje: a.) Kapcsolatfelvétel az üzemeltetőkkel/tulajdonosokkal; b.) A helyszíni ellenőrzés előre egyeztetett időpontban történik, az üzemeltető/tulajdonos képviselőjének jelenlétében, c.) Dokumentáció ellenőrzése – üzemeltető/tulajdonos hivatalos helyiségében v. az iratok bekérésével. A megyében összesen 15 játszóteret kell ellenőriznünk. Az ellenőrzés jellege: helyzet felmérő, segítő.

15 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Játszótéri eszközök piacfelügyeleti ellenőrzése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések