Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tűzvédelmi ismeretek Tűzriadó gyakorlás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tűzvédelmi ismeretek Tűzriadó gyakorlás."— Előadás másolata:

1 Tűzvédelmi ismeretek Tűzriadó gyakorlás

2 Jogszabályi meghatározás
A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként „Tűzriadó tervet” kell készíteni a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított a 30/1996.(XII.6.) BM rendelet szerint: a) „A” - ”B” - ”C” tűzveszélyességi osztályba sorolt, b) művelődési, oktatási, c) egészségügyi és szociális létesítményekben. A tűzriadó tervnek tartalmaznia kell: - a tűzjelzés módját, - a riasztás rendjét - a tűzoltóság és a létesítményben tartózkodók részére, - a létesítmény elhagyásának módját, - a munkavállalók tennivalóit (tűzvédelmi berendezések kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamatok leállítása, áramtalanítás, stb.) - a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra) - a létesítmény helyszínrajzát (szintenkénti alaprajzait)

3 Jogszabályi meghatározás
Az alaprajzokon jelölni kell: - a tűzvédelmi szempontból fontos berendezéseket, eszközöket, - a központi elzárókat, kapcsolókat, - a vízszerzési helyeket. A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni. A menekülési útvonalat tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását, az épület biztonságos elhagyásának irányáról és módjáról az épületek közösségi terein (művelődési, oktatási, egészségügyi, szociális, 300 fő feletti tűzszakasz, kötelező elhelyezni. A tervben foglaltak végrehajtását évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

4 Tűzriadó terv mellékletét képező alaprajza (minta)

5 Tűz észlelése esetén végrehajtandó feladatok
1. Tűz észlelése esetén riasztani kell a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóságát. A tűzoltóság elérhetősége Telefonszám: vagy segélyhívószám. Az egyetem valamennyi telefonkészülékéről segélyhívás/ok kezdeményezhető/k. Bejelentéskor közölni kell: A tűzeset helyét, pontos címét. Mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet a tűz. Emberi élet van-e veszélyben. Bejelentő neve, bejelentésre használt távbeszélőkészülék hívószáma. Az eloltott tüzet is be kell jelenteni a tűzoltóság ügyeletére, valamint az egyetem központi rendészeti ügyeletére! 2. Környezet riasztása Hangos szóval – tűz van! tűz van! tűz van! Beépített tűzjelző rendszer kézi jelzésadó segítségével.

6 Címzett tűzjelző központ, kézi jelzésadó

7 Tűz észlelése esetén végrehajtandó feladatok
3. Életmentés A tűzoltóság riasztása után a veszélyeztetett – területen, helyiségben – tartózkodóknak védett területre kell távozni. Mozgásukban korlátozottak kimenekítésről az egészségügyi személyzetnek kell gondoskodni. Amennyiben a tűz nagysága, illetve a füst terjedelme ezt nem teszi lehetővé – akadályozza -, akkor a helyiség bejárati ajtaját lehetőleg vízzel átitatott textíliával kell eltömíteni. 4. Tűzoltás A riasztott tűzoltóság kiérkezéséig meg kell kezdeni a tűz oltását a rendelkezésre álló eszközökkel: - tűzoltó készülékek – por, hab, Co2 gáz, - beépített fali tűzcsapok. A helyszínre érkezett tűzoltóság oltásvezető parancsnokot tájékoztatni kell - a tűz helyéről, - a foganatosított intézkedésekről pld elektromos áram kikapcsolása stb - hol tartózkodhatnak a kárhelyen személyek

8 Tűz esetén biztonságos mentés, menekülés lehetőségei
- A forró füstgázok alatt lehajolva, vagy kúszva biztonságosan el lehet hagyni a füsttel teli helyiséget. - A füst ellen az orr és a száj elé szorított nedves textiliával lehet védekezni. - Menekülés közben a liftet ne használjuk (áramkimaradás vagy kikapcsolás miatt leállhat). - A füst elvezetés céljából a helyiség, lépcsőház ablakait ki kell nyitni. - A füst helyiségbe szivárgása ellen az ajtót csukjuk be, a réseket tömítsük el.

9 Tűzoltó készülékek típusai 1.
Porral oltó készülék

10 Tűzoltó készülékek típusai 2.

11 Co2 tűzoltó készülék

12 A tűzoltó készülékek használata
Biztosítószeget kihúzni Marokszelepet megnyomni Szakaszos működtetés Szóró csövet a tűzre irányítani

13 Beépített fali tűzcsap
- Fali tűzcsap, tömlővel és sugárcsővel - Sugárcső sugárban adja az oltóvizet, zárt állás, szórva, terítve adja az oltóvizet.

14 Tűz észlelése esetén végrehajtandó feladatok
5. Műszaki mentés A tűzoltással egyidejűleg meg kell kezdeni a veszélyeztetett helyszínen lévő anyagok, eszközök mentését. Ebben a helyszínen tartózkodó személyzetnek, illetve az Intézet (klinika) „riasztott” munkatársainak kell részt venni. 6. Tűz-, vagy káreset utáni feladatok A tűzoltás után a kárt ért - területen, helyiségben - a takarítás megkezdése tilos amíg a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság tűzvizsgáló arra nem ad engedélyt. Amennyiben bűncselekményre utaló körülmény merül fel abban az esetben a rendőrség is helyszíni szemlét hajt végre. A tűzoltóság által kiállított „hatósági bizonyítványt” alapján lehet a biztosító felé a kárigényt benyújtani.


Letölteni ppt "Tűzvédelmi ismeretek Tűzriadó gyakorlás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések