Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tűzvédelmi oktatás 2012. március.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tűzvédelmi oktatás 2012. március."— Előadás másolata:

1 Tűzvédelmi oktatás 2012. március

2 A tűz elleni védekezés minden állampolgár kötelessége!
1996. évi XXXI. törvény a „Tűz elleni védekezésről és a műszaki mentésről…” A tűz elleni védekezés minden állampolgár kötelessége!

3 Általános tűzvédelmi ismeretek
1. Általános tűzvédelmi ismeretek

4 Égés Az éghető anyag és az oxigén hőfejlődéssel járó (exoterm) reakciója, melyet füst- és/vagy lángképződés kísér. Tűz (tűzeset) Az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz.

5 a három feltétel egyidejűleg, egy térben való megléte.
Az égés feltételei Éghető anyag Égéshez szükséges oxigén Gyújtóforrás, gyújtási hőmérséklet a három feltétel egyidejűleg, egy térben való megléte.

6 Éghető anyagok Szilárd Folyékony Gáz

7 Oxigén Tökéletes égés Tökéletlen égés Izzó égés 21 tf%-nál
21 tf% alatt Izzó égés 11 tf%-nál

8 Gyújtóforrások Elektromágneses hullámok Villamos kóboráramok,
Forró felületek Villamos kóboráramok, katódos korrózió-védelem Ionizáló sugárzás Sztatikus elektromosság (műanyagok) Lángok és forró gázok Ultrahang Mechanikai eredetű szikrák (súrlódási, ütési és anyagmegmunkálási folyamatok) Villámcsapás Exoterm reakciók (porok öngyulladása) Rádiófrekvenciás hullámok Villamos gyártmányok (villamos szikrák és forró felületek)

9 Tűzveszélyességi osztályok
2. Tűzveszélyességi osztályok

10 5 tűzveszélyességi osztály (OTSZ)
Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes Tűz- és robbanásveszélyes Tűzveszélyes Mérsékelten tűzveszélyes Nem tűzveszélyes

11 3. Tűz elleni védekezés

12 A tűz elleni védekezés feladata tűzvédelem
Megelőző Mentő Felderítő tűzvédelem Valamint ezek feltételeinek biztosítása

13 Tűz megelőzése

14 Tűz keletkezési okok Műszaki okok Emberi szerep
Elektromos gépek, berendezések, vezetékek Fűtő és hőtermelő berendezések Emberi szerep Nyílt láng használat, dohányzás Gondatlanság Cselekvésben - mozgásban korlátozott személyek tevékenysége Szándékosság

15 Nyílt láng használata, dohányzás
A Kórház teljes területén tilos a dohányzás! A dohányzás tűzveszélyes tevékenység! Égő cigarettát, parázsló gyufát eldobni ott, ahol az tüzet okozhat, tilos! Tilos a gyertyagyújtás!

16

17 4. Tennivalók tűz esetén

18 köteles késedelem nélkül intézkedni, és a tüzet jelezni.
Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles késedelem nélkül intézkedni, és a tüzet jelezni.

19 Riasztás Tűzjelzés Tűz oltása Mentés

20 Riasztás módja Közvetlen Közvetett

21 Riasztás történhet Hangos kiabálással Kongatással, kolompolással
Vészcsengő használatával Házi telefon használatával Tűzjelző rendszer működtetésével

22 A tűzjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.
Tűzjelzés módja Tűzoltóság értesítése a 105 telefonszámon A tűzjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.

23 Tűzjelzésnek tartalmaznia kell
Tűzeset, káreset pontos helyét Milyen anyag ég, mekkora a tűz Mit veszélyeztet a tűz Emberélet van-e veszélyben Bejelentő neve, telefonszáma

24 Beépített tűzjelző berendezés
Téves riasztás elkerülése

25 Tűz oltása A tűz oltásában, az emberi élet és az anyagi javak mentésében mindenki köteles a lehetőségeihez képest, külön felhívás nélkül, a testi épség veszélyeztetése nélkül részt venni!

26 Tűzoltó berendezések Tűzoltókészülékek Tűzcsapok

27 A tűzoltó berendezéseket , és a hozzájuk vezető utat
szigorúan tilos eltorlaszolni!

28

29

30 Tűzoltó készülékek használata
Biztosítószeg kihúzása Tömlő tűzre irányítása Hajtókar lenyomása

31 Elektromos tüzet vízzel oltani tilos!
Villamos berendezésekben, azok közelében keletkezett tűz esetén az oltás megkezdése előtt áramtalanítani kell!

32 Mentés, menekülés Hangos Kongatással, Vészcsengő Házi telefon Tűzjelző

33 Tűz esetén A riasztás elhangzása után minden munkavállaló köteles
az általa használt elektromos berendezést áramtalanítani a menekülésben segíteni a rászorulókat az oltásban és mentésben (személyek és anyagi javak) szakszerű segítséget nyújtani az élet és vagyonvédelem érdekében a körülményekhez képest nyugodtan, fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül távozni az épületből, a legközelebbi kijáraton (vészkijáraton) keresztül veszélymentes területre

34 Menekülés főbb szempontjai
Legrövidebb úton biztonságos helyre Liftet használni tilos! Füst ellen átnedvesített textil Lehajolva, kúszva közlekedés

35 Tűz esetén További teendők: Gáz, áram főkapcsolójának elzárása
A lehetőségekhez képest gondoskodni kell arról, hogy a helyszín a vizsgálat befejezéséig változatlan maradjon.

36 A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül megszűnt vagy eloltott tüzeket kötelesek az ott dolgozók a vezetőnek késedelem nélkül bejelenteni.

37 Tűzoltóság megérkezése után
Tájékoztatás Utasítások betartása

38 A tűz esetén követendő magatartást a
Tűzriadó terv tartalmazza

39


Letölteni ppt "Tűzvédelmi oktatás 2012. március."

Hasonló előadás


Google Hirdetések