Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jubileumi távhőszolgáltatási szakmai napok Farkas Tamás Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Elnök Visegrád, 2013. november 14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jubileumi távhőszolgáltatási szakmai napok Farkas Tamás Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Elnök Visegrád, 2013. november 14."— Előadás másolata:

1 Jubileumi távhőszolgáltatási szakmai napok Farkas Tamás Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Elnök Visegrád, 2013. november 14.

2

3 LOSZ

4

5

6

7

8

9 Rezsiköltség csökkentés területei 1./ 1586/2012. (XII. 15.) Korm. határozat a lakossági villamos energia, földgáz és távhő végfogyasztói árak csökkentéséről 2013.01.01-től, folyamatban 2./ 2013.07.01-től kiterjesztés tervezet A lakossági hulladékszállítás, használati hideg-melegvíz és szennyvízelvezetés, kéményseprés, szennyvízszippantás díjára 3./ 2013. évi LIV. Törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról, ill. a 2013. évi CLXVII. Törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról

10 Rezsiköltség csökkentés érvényesítésének módjai A rezsicsökkentésbe bevont közszolgáltatások és közüzemi szolgáltatások számláiban a 10 %-os csökkenés kötelező megjelenése, időről időre a megtakarítás összegzett értékének kimutatása új számla formátum bevezetése Lakásszövetkezetek, társasházak havi fenntartási hozzájárulásában (közös költségében) ennek érvényesítése Nem jelenti ez azonban azt, hogy a fenntartási hozzájárulás (közös költség) is 10 %-kal csökken !

11 Kintlévőség, hátralék a lakásszövetkezeteknél, társasházaknál A lakásszövetkezeteknél a tagok, nem tag tulajdonosok havonta fenntartási hozzájárulást fizetnek. Ez két részből tevődik össze: – üzemeltetési és – Felújítási hozzájárulásból Társasházak esetében közös költségről beszélünk (felújítási alapot nem kötelező képezni)

12 Kintlévőség, hátralék a lakásszövetkezeteknél, társasházaknál Az átlagos havi tagi, tulajdonosi hozzájárulás lakásszövetkezeteknél: 2013.03.31. 15.865.- Ft/hó 2003.12.31. 10.500.- Ft/hó társasházaknál: 2013.03.31. 8.840.- Ft/hó 2003.12.31. n.a. A lakásszövetkezetek gazdálkodásáról, építési, fenntartási teljesítményéről kötelező KSH adatszolgáltatás 2003-tól nincs! Társasházakról korábban sem volt. Adatok: LOSZ reprezentatív felmérése szerint

13 Kintlévőség, hátralék a lakásszövetkezeteknél, társasházaknál 2003.12.31-i utolsó adatgyűjtéskor csak lakásszövetkezeti hátralék: (PM Önkormányzati Területfejlesztési Főosztály 2004.XI.hó) 1.278.585e Ft Ma összesített és hiteles adat nem áll rendelkezésre (a 154/1999.(X.22.)sz. Korm. Rendelet 2004.01.01-től hatályon kívül lett helyezve, így csak eseti, saját reprezentatív adatok állnak rendelkezésre) Reprezentatív felmérés adata: 9,2 milliárd Ft 2013.03.31. lakásszövetkezetek, társasházak összesen 1281 lakásszövetkezet: 307e db lakás 30-40.000 (???) társasház: cca. 940e db lakás

14 Lakásszövetkezetek, társasházak tehernövekedésének mérséklése Lakásszövetkezetek, társasházak terhei az elmúlt 2-3 évben olyan jogszabályi előírások következményeként növekedtek, amelyek a lakóépületek állagvédelménél elsődlegesen érdemi változást nem eredményeztek: A/ Nemzetgazdasági Miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló rendelete szerint: - az ingatlan tulajdonosa köteles a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente elvégeztetni. - az ingatlan tulajdonosa köteles a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni.

15 Lakásszövetkezetek, társasházak tehernövekedésének mérséklése 176/2008. (VI. 30.) számú Kormányrendelet 176/2008. (VI. 30.) számú Kormányrendelet következővé teszi 2012. január 1-jétől már nemcsak az újépítésű ingatlanokhoz, hanem a minden értékesítésre kerülő és tartósan lakott, vagy bérbe adott épületre is az energetikai tanúsítást.

16 Lakásszövetkezetek, társasházak tehernövekedésének mérséklése 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 2011. évi CXXVIII. Törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

17 Lakásszövetkezetek, társasházak tehernövekedésének mérséklése Egy 165 lakásos középmagas, iparosított technológiával épített lakóépület tekintetében a vázolt jogszabályi kötelezettségek az alábbiakat jelentik: a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálati és a szükséges javítási munkák: 900e – 1.200e Ft a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásának hatása: 650e - 800e Ft 176/2008. (VI. 30.) számú Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítás: 660e – 1.320e Ft Összesen: 2.210e – 3.320e Ft egyszeri ráfordítás

18 Lakásszövetkezetek, társasházak tehernövekedésének mérséklése Az indokolható ráfordítás szükségletet célzott és hatékony támogatás(energia)politikával segíteni szükséges Költségvetési pályázati lehetőség megnyitása a felülvizsgálati megállapítások kivitelezésére, legalább 1/3-os támogatási forrással, Célszerű lenne felülvizsgálni a rendeleteket, határidőket elhalasztani Szolgáltatói műszaki-anyagi támogatás, nemcsak ölbe tett kézzel, hatósági szerepkörben megjelenni (fogyasztóbarát szolgáltatói magatartás!) Az épületenergetikai tanúsítást központilag kell koordinálni és azt díjmentesen a házkezelő szervezetek részére rendelkezésre bocsátani (az energia tudatos magatartás kialakítása, az energia megtakarítás állami ösztönzése óriási nemzetgazdasági szintű energia megtakarítást eredményez) A tanúsítással egybe kellene kötni egy országos épületállomány felmérést és a jövőbeni tervezéshez szükséges épület és ingatlan adatbázis kialakítása is elkerülhetetlen

19 ”KÉSZÜLJÜNK FEL A VÁRHATÓ ENERGIAHATÉKONYSÁGI PÁLYÁZATOKRA” Energiahatékony Épület felújítás Forrásai: CO2 értékesítésből származó kltsvetési bevétel EU Klíma, környezetvédelmi és Energetikai támogatás Saját erő Jellemzői: % támogatottság (?) ESCO lehetőségek kiterjesztése hitelprogram fejlesztése (kamattámogatás, Ltp, EIB, MFB) tulajdonosi aktivitás, szemlélet növelése (tanácsadás) lakossági igények-nemzetgazdasági lehetőségek megújuló energiaforrások igénybevétele magyar termékek, technológiák igénybevétele 2014-20 között folyamatosság, 2013-ban célzott programtervezet készítése

20 Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége További 20 évet a távhőszolgáltatásért! Gratulálunk!

21 Köszönöm a figyelmüket ! Farkas Tamás Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Elnök 2013. november 14.


Letölteni ppt "Jubileumi távhőszolgáltatási szakmai napok Farkas Tamás Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Elnök Visegrád, 2013. november 14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések