Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közösségi ellátás jelene, jövője

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közösségi ellátás jelene, jövője"— Előadás másolata:

1 Közösségi ellátás jelene, jövője
Bódy Éva SZMM, Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya

2 ALAPELVEK HATÉKONYSÁG SZAKMAI AJÁNLÁSOK SZÜKSÉGLET ALAPÚ TERVEZÉS
RACIONÁLOS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉS SZERVEZETI ÁTALAKULÁS A SZÜKSÉGLETEK ALAPJÁN, RUGALMAS SZERVEZET SZAKMAI ALAPOKON ALAPULÓ KIMENETEK FIGYELEMBE VÉTELE

3 ALAPELVEK Ellátási formák egymásra épülése érdekében, a szolgáltatások tartalmán túl a jogosultság meghatározása szükséges

4 Finanszírozási szabályok 191/2008. Korm. rendelet
Indokok: a szolgálatalapú finanszírozás jelentős területi különbségeket eredményezett, nem igazodott az elvégzett (vagy el nem végzett) feladatokhoz. Új célok: területi kiegyenlítés, integrált szolgáltatások, feladat teljesítésének elismerése, magasabb szakmai színvonal, követelmények – ellenőrzés. Alapvető eltérések a normatív támogatástól: pályázattal befogadás: előny integráció és teljesítmény szerinti vállalás (nincs normatíva!) szektor semleges finanszírozás (minden fenntartónál) finanszírozási szerződés 3 évre, polgári jogi szerződés: alaptámogatás, vállalt feladatmutatótól függő teljesítménytámogatás alacsonyküszöbű ellátás- ellátási körzetek alapján

5 Finanszírozási rendszer közösségi alapellátások esetében
Szenvedélybeteg (diagnózis igazolás nélkül, bizonyos BNO 10 kódok szerinti besorolás, ko-dependencia elismerése), Pszichiátriai betegek (diagnózis igazolás bizonyos BNO 10 kódokról) Közösségi alapellátásában a finanszírozás áll: Alapfinanszírozásból (év/Ft) és Teljesítmény finanszírozásból (ellátott/év/Ft).

6 Finanszírozási rendszer közösségi alapellátások esetében
Teljesítményfinanszírozás: Ellátottakhoz kötődő, évre meghatározott összeg, melyhez hatékonyság mutató kötődik. Vállalható több ellátotti létszám is a kötelező 40 főnél, az után is ugyanazon összeg kerül meghatározásra. Így a több ellátottal rendelkező szolgáltató több finanszírozást kap. Amennyiben a vállalt hatékonyságmutató 70%-a nem teljesül, a teljesítményfinanszírozás összegéből visszafizetés történik, ill. az FSZH szerződést bonthat.

7 Finanszírozási rendszer közösségi alapellátások esetében
Teljesítményfinanszírozás: Hatékonyságmutatók az alábbiak, melyből minimum egy vonatkozásában kell a vállalt ellátottakat megjeleníteni: az ellátás időtartama alatt munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítők száma, álláskeresőként nyilvántartásba vett ellátottak száma, az otthonában történő ellátását segítő más szociális, egészségügyi, illetve foglalkoztatási szolgáltatásban, illetve képzésben való részvételt az intézményi jogviszony ideje alatt megkezdő ellátottak száma, azon ellátottak száma, akiknek önellátási képessége, kapcsolatrendszere javul,

8 Finanszírozási rendszer alacsonyküszöbű szolgáltatás esetében
Alacsonyküszöbű szolgáltatások esetében a finanszírozás ellátási területhez kötött: legalább egy fővárosi kerület, vagy legalább egy olyan település/ellátási terület, amely állandó lakosainak száma a 30 000 főt meghaladja. s egyösszegű éves, szolgálatalapú finanszírozás.

9 Finanszírozási rendszer alacsonyküszöbű szolgáltatás esetében
A finanszírozás hatékonyságmutatóhoz kötött: a szolgáltatással elért személyek száma. a vállalt hatékonyság mutató részteljesítése visszafizetéssel jár, ill. az FSZH szerződést bonthat.

10 Kormányrendelet szerint pályázatok típusai
1.) Általános pályázat – működési költségre: első évben augusztus hónap ( ig) 3 évente kötelező, legközelebb 2.) Ellátási hiányos területre általános pályázat elbírálását követően ki kell írni új pályázatot. 3.) Meghívásos pályázat: egy-egy ellátatlanul maradt terület lefedésére, új szolgáltatásra, legalább 3 fenntartót közvetlenül meghívni, aki már máshol működtet olyan szolgáltatási típust, vagy más szociális szolgáltatást biztosít az ellátatlan területen 4.) Fejlesztési pályázat (nyílt, vagy meghívásos formában), feltételek kialakításához

11 TAPASZTALATOK

12 Általános tapasztalatok
2009. évi költségvetési finanszírozására 6,9 millió Ft áll rendelkezésre 363 közösségi ellátásból összesen 330 pályázat érkezett→ integráció Támogatási igénye több, mint 7 milliárd forinttal nagyobb a rendelkezésre álló keretnél →a vállalt feladatmutatók túlzott megjelenítése

13 Általános tapasztalatok
A keret elosztását nehezítette, hogy a kormányrendelet értelmében csökkenteni kell korábbi években kialakult területi ellátási aránytalanságokat A bizottság arra törekedett, hogy az eddig ellátottak szolgáltatásai lehetőleg minél szűkebb körben kerüljenek veszélybe

14 Általános tapasztalatok
Nem javasoltak élni a bizottságok a teljesítményes feladategység-„árak” +- 5 %-os korrekciós lehetőségével.

15 Általános tapasztalatok
Sok, magas szintű munka jelent meg a pályázatot írók tollából A tapasztalt és profi pályázatírók előnybe tudták hozni a programjukat →fejlesztendő terület Sajnos sokan a szakmai program bemásolását választották, szemben a hatékony bemutatással (a pályázati kiírás a szakmai programról szólt) →fejlesztendő terület

16 Általános tapasztalatok
viszonylag magas volt azon pályázók száma, akiknél a szolgáltatást végző kollégák még nem rendelkeznek a szükséges szakmai tanfolyammal néhány pályázó igen távoli telephelyről vállal szolgáltatás nyújtást, ugyanakkor helyből, megyén belülről, kevesen teszik ezt meg

17 Általános tapasztalatok
Szükségletfelmérés sok esetben jellegtelen, s nem az adott területről, adott, már meglévő ellátottakra alapozott Szükségletfelmérés és a szolgáltatások tevékenységei nem eléggé illeszkednek →fejlesztendő terület a dunántúli megyékben sokkal kevesebb volt a pályázó, mint az ország más részéből

18 Általános tapasztalatok
A jelenlegi jogszabályok szerinti szakmai program elemei és annak bemutatása igen hézagosan jelent meg a pályázók által.

19 Közösségi ellátás tapasztalatai
A döntés előkészítés alkalmazott megoldása a következő volt: Az érvénytelenül pályázókat, valamint a nem rehabilitációs szolgáltatást működtető szolgálatok befogadását nem javasoltuk. A évben nem működő, új jelentkezőket csak kivételes esetben, ott javasoljuk befogadni, ahol az ellátási szint nagyon alacsony volt.

20 Közösségi ellátás tapasztalatai
A döntés előkészítés alkalmazott megoldása a következő volt: Azon szolgálatokat, akik eddig a feladatmutatók szerint alacsony teljesítményt mutattak és a kötelezően vállalt feladatmutatótól messze voltak, nem javasoltuk befogadni. Azon pályázóknál, ahol a terület erősebben ellátott volt, figyelembe vettük a pályázó által fenntartott egyéb szociális szolgáltatást és annak kapacitásait is. Azon pályázók, akik nem mutatták be a jogszabályok szerinti kötelező elemeket (működési engedélyezés alapja), elutasítást javasoltunk.

21 Közösségi ellátás tapasztalatai
A bíráló bizottságok az alábbiak szerint javasoltak befogadni szolgálatokat: Közösségi alapellátás pszichiátriai betegek részére: a 138 pályázatból 80 szolgálat, mindösszesen 3939 ellátottal (feladategység) és 58 szolgálatot javasoltak elutasítani Közösségi alapellátás szenvedélybetegek részére: a 145 pályázatból 69 szolgálat, mindösszesen 3656 ellátottal (feladategység) és 76 szolgálatot javasoltak elutasítani Alacsonyküszöbű ellátás: a 47 pályázatból 36 szolgálat, mindösszesen 266 M Ft összegben és 11 szolgálatot elutasítani javasoltak.

22 Közösségi ellátás tapasztalatai
A szándékoltnál nagyobb, összesen 760 m Ft tartalékkeret képeződött. Ebből az összegből a teljesítményen alapuló finanszírozásra és az ellátáshiányos területek újbóli befogadásának meghirdetésére van lehetőség. Fontos viszont jeleznünk, ha a rendszer átalakítás célját el kívánjuk érni, akkor 2010 évre magasabb összeget kell tervezni, mivel már most látható a potenciális igény nagysága.

23 Közösségi ellátás tapasztalatai
Szükségletfelmérés -intenzív rehabilitáció - szakmai hatékonyság – eddigi tevékenységek, kapacitás – megkereső munka egymáshoz való rendezettsége igen alacsonyan jelent meg a programokban.

24 Köszönöm a figyelmüket! body.eva@szmm.gov.hu


Letölteni ppt "Közösségi ellátás jelene, jövője"

Hasonló előadás


Google Hirdetések