Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önköltség – térítési díj számítás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önköltség – térítési díj számítás"— Előadás másolata:

1 Önköltség – térítési díj számítás
•1993. évi III. tv §, 59/a.§, 117/b§ •29/1993 (II.17) Korm. r.,

2 Szabályok Az intézményi térítési díjat a Fenntartó állapítja meg.
Az intézményi térítési díj megállapítását dokumentálni kell. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani.

3 Szabályok A támogató szolgáltatás intézményi térítési díját a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete alapján kell meghatározni (Szt § (1)).

4 Szabályok A térítési díj az egy feladategységre jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy feladatmutatóra jutó állami hozzájárulás különbsége alapján megállapított támogató szolgálati óradíjból (Ft/óra) és szállítási kilométerdíjból (Ft/km) áll. Tr. 14/A. § (1)

5 Szabályok A fenntartó az intézményi térítési díjat ennél a térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja, de a szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbözeteként számított térítési díjat akkor is dokumentálni kell!

6 Intézményi térítési díjának általános menete
Szolgáltatási önköltség megállapítása. Önköltség és az éves állami finanszírozás különbségének kiszámítása. A térítési díj visszaosztása az éves befogadott feladatmutatóval. A feladategységre eső térítési díj visszaszámolása gondozási órára illetve szállításra fordított kilométerre.

7 Regionális Esélyegyenlőség Egyesület 2014
Példa Regionális Esélyegyenlőség Egyesület 2014

8 Szolgáltatási önköltség megállapítása
INGATLAN ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI Ft - áram Ft - víz Ft - gáz Ft - takarító szer, higiéniai eszközök Ft JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI Ft - bérleti díjak Ft - üzemanyagok Ft - éves parkoló bérlet Ft ADMINISZTRÁCIÓ KÖLTSÉGEI Ft - könyvelő megbízási díja Ft - ügyvéd megbízási díja Ft - papír, írószer, nyomtatvány Ft KOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK Ft - telefon, internet költségek Ft - postai költségek Ft

9 Szolgáltatási önköltség megállapítása
PR, MARKETING KÖLTSÉGEK Ft - szolgáltatások hirdetési költségei Ft UTAZÁSI, KIKÜLDETÉS KÖLTSÉGEI Ft - utazási költségek Ft HUMÁN ERŐFORRÁS FEJL. KÖLTSÉGEI Ft - kredit pontos továbbképzések költségei Ft MUNKA- ÉS VÉDŐRUHA KÖLTSÉGEI Ft BANKKÖLTSÉGEK Ft DOLOGI BESZERZÉSEK KÖLTSÉGEI Ft MUNKABÉREK ÉS JÁRULÉKAIK Ft - gépjármű vezető: Ft/hó - személyi segítő: Ft/hó - szolgálat vezető: Ft/hó - személyi segítő: Ft/hó - GYES-ről visszatérő szolgálat vezető: Ft/hó - gazdasági ügyintéző: Ft/hó Ft - munkabéreket terhelő adók és járulékok Ft

10 Önköltség és az állami finanszírozás különbségének kiszámítása.
Alaptámogatás Ft Személyi segítés (3.343 FE) Ft Személyszállítás (1.118 FE) Ft Finanszírozási támogatás összesen Ft Költségek összesen Ft Különbség Ft Feladatmutató 4.461 FE Önköltség Ft/FE Állami támogatás Ft/FE

11 A különbség visszaosztása gondozási órára és kilométerre
Ft Feladatmutató 4.461 FE Intézményi térítési díj alapja Ft/FE Személyi segítés (1 óra = 1 FE) Ft/óra Személyszállítás (5 km = 1 FE) 235.- Ft/km

12 Hibalehetőségek Az intézményi térítési díjszámítás nem történik meg.
A számítást még akkor is évente el kell végezni, ha a szolgáltató nem szándékozik azt módosítani! A számítást akkor is el kell végezni, ha az intézményi térítési díj 0 Ft/óra és 0 Ft/km – kivéve, ahol jogszabály rögzíti a térítési díjmentességet! Az intézményi díj számítása nem kerül dokumentálásra. Az intézményi térítési díj nem a jogszabályban rögzített formátumban (hanem pl. Ft/alkalom, Ft/hó) kerül megállapításra. A szociálisan nem rászorult személyek intézményi térítési díja nem kerül meghatározásra.

13 CZEGLÉDI PETRA – KATÓ SÁRA Regionális Esélyegyenlőség Egyesület
Köszönöm a figyelmet CZEGLÉDI PETRA – KATÓ SÁRA Regionális Esélyegyenlőség Egyesület Szeged 2014


Letölteni ppt "Önköltség – térítési díj számítás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések