Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei Országos Széchényi Könyvtár Budapest, 2007. november 14. A stratégiai tervezés és végrehajtás aktuális állapota alapján.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A könyvtárak fejlesztési lehetőségei Országos Széchényi Könyvtár Budapest, 2007. november 14. A stratégiai tervezés és végrehajtás aktuális állapota alapján."— Előadás másolata:

1 A könyvtárak fejlesztési lehetőségei Országos Széchényi Könyvtár Budapest, 2007. november 14. A stratégiai tervezés és végrehajtás aktuális állapota alapján Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) (2007-2013) Tudásdepó-Expressz

2 Kohéziós politika Célkitűzések: Konvergencia: felzárkóztatás, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése Regionális versenyképesség és foglalkoztatottság: a gazdasági versenyképesség és a foglalkoztatottság növelése (tudásgazdaság, innováció, vállalkozásfejlesztés, környezetvédelem, közlekedésfejlesztés, humánerőforrás-fejlesztés) Európai Területi Együttműködés: Határmenti, tagállamok közötti és régiók közötti együttműködés Költségvetés: mintegy 347 milliárd euró

3 Kultúra és kohéziós politika • a munkahelyteremtő produktív beruházások támogatása révén (Európai Regionális Fejlesztési Alap, ERFA); • infrastrukturális beruházások (ERFA) – kulturális örökség megőrzése, egyéb, kulturális szolgáltatásokat megalapozó beruházások; • a régiókban fellelhető belső potenciál erősítése, a helyi fejlesztési kezdeményezéseket ösztönző és támogató intézkedések által (ERFA) – pl. turisztikai vonzerő fejlesztése, városrehabilitáció; • képzési és foglalkoztatási programok, egészségmegőrzés a munkaerő minőségi fejlesztésére, az egész életen át tartó tanulás és a társadalmi befogadás erősítése szellemében (Európai Szociális Alap, ESZA); • a vidéki örökség megőrzése: turisztikai és kézművesipari beruházások ösztönzése(Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, EMVA).

4 Kohéziós Alap KÖZOP, KEOP, VOP Strukturális Alapok Európai Szociális Alap: foglalkoztatás, változásokhoz való alkalmazkodás, egész életen át tartó tanulás, oktatás, képzés, társadalmi befogadás TÁMOP (+ KMR), ÁROP Európai Regionális Fejlesztési Alap: Infrastruktúra-fejlesztés, fizikai beruházások számos területen (vállalkozásfejlesztés, környezetfejlesztés, közlekedés, turizmus, oktatás, képzés, kutatás- fejlesztés, egészségügy, kultúra, információs társadalom) GOP, KÖZOP, KEOP, TIOP, EKOP, ROP -ok, KMOP Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap ÚMVP EU pénzügyi alapjai Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Könyvtári infrastruktúra fejlesztése Integrált közösségi és szolgáltató központok, Falumegújítás, Vidéki örökség megőrzése

5 Tervezési alapdokumentumok Alapdokumentumok Nemzeti Akcióprogram a Növekedésért és Foglalkoztatásért Az egész életen át tartó tanulás stratégiája Fenntartható Fejlődés Stratégiája 2020-ig terjedő időtávban: Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció Országos Területfejlesztési Koncepció az OGY elfogadta: 2005. szeptember 2007-2013: Nemzeti Stratégia Referenciakeret = Új Magyarország Fejlesztési Terv (EB jóváhagyta: 2007. május 19.) Operatív programok: 8 ágazati + 7 regionális (EB jóváhagyta: 2007. augusztus-szeptember) Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv és Program Akciótervek: 2 évre, prioritásonként, konkrét pályázati és projektcélok, pénzügyi keretek, évente felülvizsgálva (Kormány jóváhagyta: 2007. július 25.

6 Az ÚMFT forrásmegoszlása ÚMFT teljes forráskerete: 24,924 Mrd euró Konvergencia régiókra: 22,890 Mrd euró Versenyképességi régióra: 2,031 Mrd euró

7 Az ÚMFT prioritásai Átfogó cél: A foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítése Horizontális politikák: A gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság; a területi és társadalmi felzárkóztatás és esélyegyenlőség A célokhoz kapcsolódó tematikus és területi prioritások: 1.Gazdaságfejlesztés 2.Közlekedésfejlesztés 3.Társadalmi megújulás 4.Környezeti és energetikai fejlesztés 5.Területfejlesztés 6.Államreform Gazdaságfejlesztés OP Közlekedés OP Társadalmi Megújulás és Társadalmi Infrastruktúra OP Környezet és Energia OP Regionális OP-k (6 konvergencia + KMR) Államreform és Elektronikus Közigazgatás OP

8 A programok struktúrája és koherenciája TÁMOP TIOP ROP ÚMVP „helyi igények” (pl. városrehabilitációhoz kapcsolódó, külső felújítás) ágazatpolitikai célok (pl. oktatási, képzési célú eszközbeszerzés)

9 Ágazatpolitika és fejlesztés – Könyvtárfejlesztés és foglalkoztathatóság KÖNYVTÁRFEJLESZTÉS Az egész életen át tartó tanulás elősegítése (specifikus cél) A munkaerőpiaci részvétel (foglalkoztathatóság) erősítése (átfogó cél) informális oktatási és képzési potenciál leszakadó társadalmi rétegek és hátrányos települések társadalmi versenyképességének növekedése formális oktatásmunkaerő-piaci fejlesztések

10 ÚMVPROP-ok TIOP Ágazatpolitika és fejlesztés – Könyvtári „alszektor” TÁMOP KÖNYVTÁRFEJLESZTÉS ÁGAZATI SZEMPONTOKHELYI IGÉNYEK Tudásdepó Expressz Regionális Tudástárak közösségi infrastruktúra fejlesztése

11 Humán operatív programok Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Európai Szociális Alapból finanszírozandó humán-jellegű fejlesztések 3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A közgyűjtemények oktatási és képzési szerepének erősítése 3.2. A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések Átfogó cél: Munkaerőpiaci részvétel növelése Specifikus célok: 1. A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása 2. Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése 3. A változásokhoz való alkalmazkodás segítése 4. Az egész életen át tartó tanulás elősegítése 5. Az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása 6. A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása 3,481 Mrd €

12 A TÁMOP prioritásai és forrásmegoszlása szolgáltatások 1.A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerő- piacra való belépés ösztönzése 2. Az alkalmazkodóképesség javítása 3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 3.1. A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása 3.2. A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések – A közgyűjtemények oktatási és képzési szerepének erősítése 3.2.4. Könyvtári szolgáltatások fejlesztése 4. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 5. Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés

13 Közművelődési célú fejlesztések TÁMOP 3.2.3. Építő közösségek •Felnőttképzés •Atipikus képzések •Hagyományőrzés •Időskorúak életviteli szokásainak fejlesztése TÁMOP 3.2.5. Kreatív ipart megalapozó tehetséggondozás •Művészeti és kortárs kulturális szereplők bevonásával indított programok TÁMOP 3.2.6. Program a kulturális szakemberek át- és továbbképzésére •Cél: Abszorpciós kapacitás növelése TÁMOP 3.2.7. E-tanácsadás •E-tanácsadók képzése, közművelődési és könyvtári végrehajtással szolgáltatások

14 Tudásdepó Expressz „Globális könyvtár – lokális elérés” Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer elektronikus dokumentum- szolgáltatásának fejlesztése. A könyvtárakban őrzött dokumentumok országos lelőhely-nyilvántartásának létrehozása. „Könyvtár otthonról” Távolról elérhető, országos virtuális könyvtári szolgáltatások fejlesztése. „Olvass Te is!” Az olvasáskultúra fejlesztését célzó országos könyvtári programok, kampányok kialakítása. „Könyvtárosok szerepvállalása az egész életen át tartó tanulásban” A könyvtárosok képzése a korszerű könyvtári szolgáltatások megvalósítása érdekében. szolgáltatások TÁMOP 3.2.4.

15 Humán operatív programok Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozandó humán-jellegű, kizárólag a 6 konvergencia-régió területén beruházások 1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Közgyűjtemények iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepük erősítése 1.2. Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése Átfogó cél: Az aktivitás növelése Specifikus célok: 1. A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása 2. A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése 1,949 Mrd €

16 A TIOP prioritásai és forrásmegoszlása infrastruktúra 1.Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 1.1. Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése „Intelligens iskola” 1.2. Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése Multifunkcionális közösségi központok létrehozása Közgyűjtemények iskolabarát fejlesztése Kulturális értékek digitalizálása 1.3. A szolgáltató és kutatási infrastruktúra fejlesztése a felsőoktatásban A fejlesztési pólusok és társpólusok felsőoktatási központjaihoz kapcsolódó innovatív kulturális fejlesztések 2.Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 3.A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése

17 Közoktatáshoz kapcsolódó kulturális fejlesztések a TIOP-ban infrastruktúra TIOP 1.2.1. Multifunkcionális közösségi központok fejlesztése: Agóra a) Multifunkcionális közösségi köpont létrehozása •Képzési helyszín •Szolgáltatási helyszín •Kommunikációs központ •Élményhelyszín b) Területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása TIOP 1.2.2. Múzeumok iskolabarát fejlesztése •Korszerű gyermekfoglalkoztatók, oktatótermek •Nyilvános tanulmányi raktárak, látványtárak TIOP 1.2.3. Tudásdepó-Expressz

18 Tudásdepó Expressz Cél: Összehangolt könyvtári szolgáltatások infrastruktúra-fejlesztése TIOP 1.2.3. •Országos elektronikus katalógus •Digitális dokumentumküldés •Hálózati szolgáltatások infrastruktúrája •IKT infrastruktúra fejlesztése »Szerverek, használói számítógépek, dokumentumküldő szoftverek beszerzése »Számítógéppel és Internet kapcsolattal felszerelt mozgókönyvtári szolgáltatás fejlesztése »egyéb, dokumentumtovábbításra és könyvtári szolgáltatások nyújtására alkalmas, speciális logisztikai eszköz beszerzése infrastruktúra

19 Kulturális értékek digitalizálása Cél: A kulturális értékekhez való hozzáférés segítése, „kulturális esélyteremtés” a falvakban és a kistelepüléseken, a digitalizált értékek oktatási hasznosulása TIOP 1.2.4. •A múzeumokban, könyvtárakban, levéltárakban őrzött jelentős értékek megőrzése •Film- és hangzó anyagok archiválása •Elektronikus könyvtár létrehozása •Virtuális kiállítások, multimédiás bemutatók létrehozása infrastruktúra

20 Felsőoktatáshoz kapcsolódó kulturális fejlesztések a TIOP-ban A fejlesztési pólusok és társpólusok felsőoktatási központjaihoz kapcsolódó innovatív kulturális infrastruktúrafejlesztések TIOP 1.3.3. AGÓRA PoLUS •Komplex közösségi terek létrehozása a térségi innováció eredményeinek bemutatására, az egyes fejlesztési pólusokban, társpólusokban hangsúlyos tudományterületek tematikái mentén TIOP 1.3.4. Egyetemi és megyei könyvtárak integrált fejlesztése: Regionális Tudástárak •A fejlesztési pólus-, illetve társpólus-városok egyetemi központjaihoz kapcsolódó, összehangolt könyvtárfejlesztések infrastruktúra A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése (TIOP 1.3.1. és 1.3.2.)

21 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség http://www.nfu.gov.hu/ Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium http://www.fvm.gov.hu/ OKM Támogatáskezelő Igazgatósága http://www.omai.hu/ VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. http://www.vati.hu/ Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program http://www.hefop.hu/ Regionális Fejlesztés Operatív Program http://www.rop.hu/ Dél-Alföldi Régió http://www.del-alfold.hu/ Dél-Dunántúli Régió http://www.ddrft.hu/ Észak-Alföldi Régió http://www.eszakalfold.hu/ Észak-Magyarországi Régió http://www.norda.hu/ Közép-Dunántúli Régió http://www.kdrfu.hu/ Közép-Magyarországi Régió http://www.proregio.hu/ Nyugat-Dunántúli Régió http://www.westpa.hu/ 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM rend.; 281/2006. (XII. 23.) Korm. rend.; 255/2006. (XII. 8.) Korm. rend.; 85/2004. (IV. 19.) Korm. rend.; 2006. évi LIII. tv.; 217/1998. (XII. 30.) 91. §; 1080/2006. EK rend.; 1081/2006. EK rend.; 1082/2006. EK rend.; 1083/2006. EK rend.

22 Benkőné Kiss Zsuzsa szakmai tanácsadó Oktatási és Kulturális Minisztérium Fejlesztési Főosztály 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., 158. (+36-1) 473-7701 kiss.zsuzsa@okm.gov.hu KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! Nagy Attila Tamás projekt-referens Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Főosztály 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., 683. (+36-1) 473-7006 attila.nagy@okm.gov.hu


Letölteni ppt "A könyvtárak fejlesztési lehetőségei Országos Széchényi Könyvtár Budapest, 2007. november 14. A stratégiai tervezés és végrehajtás aktuális állapota alapján."

Hasonló előadás


Google Hirdetések