Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

K ulturális fejlesztések az Új Magyarország Fejlesztési Tervben 2007-2013 Kulturális vidékfejlesztés és a könyvtárak 2007. szeptember 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "K ulturális fejlesztések az Új Magyarország Fejlesztési Tervben 2007-2013 Kulturális vidékfejlesztés és a könyvtárak 2007. szeptember 25."— Előadás másolata:

1 K ulturális fejlesztések az Új Magyarország Fejlesztési Tervben 2007-2013 Kulturális vidékfejlesztés és a könyvtárak 2007. szeptember 25.

2 Kulturális és kreatív ipar növekedése a gazdaságban (1999-2003) 12,5% Hozzájárulás a GDP-hez 2,6% (654 Mrd € ) TÁRSADALOM Munkaerő-piaci hatás 5.8 millió ember=az EU 25 foglalkoztatottságának 3.1 %-a A kultúra által támogatott oktatás eredményessége 21,6% GAZDASÁG A kultúra hatása számokban

3 A kultúra szerepe A kultúra hozzájárul a gazdaság és foglalkoztatás fenntartható növekedéséhez, és erősíti a társadalmi kohéziót •Kompetencia-fejlesztés az egész életen át tartó tanulás eszközeivel humán erőforrás fejlesztése •Kulturális szegénység felszámolása a munkaerőpiacra való belépés és visszajutás lehetőségének segítése •Társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése a kulturális és oktatási javakhoz való egyenlő esélyű hozzáférés révén Társadalmi kohézió erősítése Társadalmi aktivitás erősödése a hátrányos helyzetű vidékeken Hosszú távon fenntartható társadalom és gazdaság megteremtése

4 • Oktatási-képzési rendszerek fejlesztése • Gazdasági versenyképesség erősítése • Humán erőforrás fejlesztése • Társadalmi kohézió, esélyegyenlőség növelése A kultúra által támogatott területek A kultúra hozzájárulása a fejlesztésekhez

5 A kultúra hozzájárulása az EU lisszaboni céljaihoz 1. VERSENYKÉPESSÉG • Szimbolikus tőke, imázs-építés (arculat = kulturális alapú termékek) • Helyi gazdaság fejlesztése (kulturális turizmus) • Kulturális és kreatív ipar 2. TÁRSADALMI KOHÉZIÓ • Szocio - kulturális szolgáltatások : •Humán tőke fejlesztése •Kulturális értékekhez való hozzáférés erősítése 3. FENNTARTHATÓ KÖRNYEZET •Fenntartható és fejleszthető épített és természeti öröksé g: megújítva megőrzés

6 A k ultúra fejlesztési lehetőségei, 2007-2013 TIOP Központi szolgáltatások Intézményhálózatok 39 Mrd Ft ROP-ok ROP-ok: Kulturális- és örökségturizmus Településfejlesztés Humán infrastruktúra Kb. 100 Mrd Ft ÚMVP ÚMVP: Integrált közösségi és szolgáltató központok Falumegújítás Vidéki örökség megőrzése, LEADER Kb. 120 Mrd Ft TÁMOP kb. 30 Mrd FT

7 Közművelődés az LLL szolgálatában Építő közösségek 7,8 Mrd Ft Kulturális szakemberképzés 2 Mrd Ft Kreatív ipart megalapozó tehetséggondozás 3,2 Mrd Ft Közösség- fejlesztés E-tanácsadás 500 millió Ft Civil részvétel erősítése 770 millió Ft Kulturális fejlesztések a TÁMOP-ban Kulturális értékek digitalizálása 3,25 Mrd Ft Szolgáltató közgyűjtemények Múzeumok Mindenkinek 1,2 Mrd Ft Tudásdepó Expressz 8,8 Mrd Ft

8 Közművelődés, közösségfejlesztés •Építő közösségek: –„Esélyt a munkára” –„Életmód - Életminőség – Tanulás” –„Múlt – Jelen- Jövő” –„Aktív időskor” •Kreatív ipart megalapozó iskolán kívüli tehetséggondozás •Kulturális szakemberek át- és továbbképzése •E-tanácsadás az információs esélyegyenlőségért M ú zeumok •Múzeumok Mindenkinek –„Múzeumok és iskolák partnersége” –„Élmény a múzeumban” –„Múzeumok az informális tanulásért” Kulturális f ejlesztések a TÁMOP-ban

9 K ö nyvt á rak •Tudásdepó-Expressz –„Globális könyvtár – lokális elérés” –„Minden könyv egy katalógusban” –„Könyvtár otthonról” –„Olvass Te is!” Meg ú jul ó Sulinet é s Kult ú rNET •A digitalizált tartalmak közzétételére Egységes Kulturális és Oktatási Szolgáltató Felület létrehozása –Közoktatás: A tantervhez igazodó interaktív segédanyagok, elektronikus napló, virtuális fogadóóra –Kultúra: Virtuális közgyűjtemények: műalkotások, komplett virtuális tárlatok tematizált elérése, –Elektronikus könyvtári gyűjtemények elérése

10 Konstrukció neveEljárásTámogatás kerete Kedvezményezettek köre Támogatás összege 3.2.4. „Tudásdepó- Expressz” A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében A) Globális könyvtár – lokális elérés B) „Minden könyv egy katalógusban” C) Könyvtár otthonról” D) „Olvass Te is” E) „Könyvtárosok szerepvállalása az egész életen át tartó tanulásban” Egyfordulós pá- lyázat (vissza nem térítendő támogatás) 2007-2008: 2,2 Mrd Ft (7 évre 8,83 Mrd Ft Az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) tagkönyvtárai (73/2003. (IV.28.) Korm. Rendelet szerint), A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében szolgáltató könyvtárak (Kulturális Közlöny XLIX. Évfolyam 7. számában megjelent koncepció szerint), A nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő városi könyvtárak 0,5 -100 millió Ft (100 % támogatási inzentzitás) Ebből: „A” komponens: 10-100 millió Ft „B” komponens: 10-100 millió Ft „C”komponens: 1-10 millió Ft „D” komponens: 1-10 millió Ft „E” komponens: 0,5-10 millió Ft K önyvtár fejlesztések a TÁMOP-ban

11 K önyvtár fejlesztések a TÁMOP-ban A) „Globális könyvtár – lokális elérés” A szerzői jogilag védett elektronikus dokumentumok bevonása az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerbe, lokális hozzáférés megvalósítása. Konkrétan: országos koncepció kidolgozása, és egységes módszertan szerinti IKT és szerzői jogi háttér kialakítása országszerte. B) „Minden könyv egy katalógusban” A Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) lelőhely- nyilvántartásának integrálása és továbbfejlesztése. Konkrétan: országos koncepció kidolgozása és a lokális elérhetőség biztosítása országszerte: könyvtári elektronikus katalógusok, adatbázisok fejlesztése. Együttműködési projektek létrehozása közös portálok, közös integrált rendszer, a közoktatás számára nyújtott szolgáltatások kialakítása. C) „Könyvtár otthonról” Távoli elérésű, esetenként 24 órán keresztül elérhető online szolgáltatások megvalósítása. Kulturális, közhasznú és helyi digitális tartalmak megjelenítése. Komplex, interaktív könyvtári honlapok, portálok kialakítása. D):”Olvass Te is!” Az olvasáskultúra fejlesztését célzó országos könyvtári programok kialakítása. Konkrétan: könyvtárhasználók tájékoztatása és motiválása képzési programok keretében. Az olvasást népszerűsítő programok és szolgáltatások kialakítása gyermekek és szüleik számára. Könyvtárhasználati és információkeresési képzések. E) „Könyvtárosok szerepvállalása az egész életen át tartó tanulásban” A könyvtárosok képzése a korszerű könyvtári szolgáltatások megvalósítása érdekében. Konkrétan: A digitális információkeresés fejlesztésére, valamint a digitális tartalmak használatára irányuló útmutatók kidolgozása és képzési programok megvalósítása. Szolgáltatási hálózat igénybevételének, hatékonyságának mérése a könyvtári minőségfejlesztés program keretében kidolgozott teljesítménymutatókkal. A 10%-os ERFA átjárhatóság elve alapján: A korszerű szolgáltatások kialakításához és igénybevételéhez szükséges infrastrukturális feltételek és berendezések biztosítása: bútorok és technikai eszközök beszerzése, funkcionális terek bővítése, képzésekre, foglalkozásokra alkalmas terek kialakítása.

12 Multifunkcionális közösségi központok AG Ó RA 14,6 Mrd Ft Kultúra a felsőoktatásban AG Ó RA P ó LUS 10,1 Mrd Ft Egyetemi k ö nyvt á rak 4 Mrd Ft Kulturális fejlesztések a TIOP-ban Kulturális értékek digitalizálása 3,25 Mrd Ft Iskolabarát közgyűjtemények Múzeumok 14,6 Mrd Ft Könyvtárak 3,8 Mrd Ft

13 Kulturális fejlesztések a TIOP-ban Agora •Képzési helyszín •Szolgáltatási helyszín •Kommunikációs központ •Élményhelyszín Múzeumok iskolabarát fejlesztése •Korszerű gyermekfoglalkoztatók, oktatótermek •Nyilvános tanulmányi raktárak, látványtárak Tudásdepó-Expressz •Országos elektronikus katalógus •Digitális dokumentumküldés •Hálózati szolgáltatások infrastruktúrája •IKT infrastruktúra fejlesztése •Kistelepüléseken könyvtárbusz

14 Kulturális fejlesztések a TIOP-ban Agora Pólus •Interaktív kiállítóterek a térségi innováció eredményeinek bemutatására •Kreatív foglalkoztató terek •Képző- és átképzőhelyek •Mobil rendezvényterek •Gyakorlati bemutatóterek, „Jövő műhelyei”: látványlaborok és oktatóhelyek Regionális Tudástárak: •Egyetemi és megyei könyvtárak integrált fejlesztése Kulturális értékek digitaliz á l á sa •A kulturális értékekhez való hozzáférés segítése, „kulturális esélyteremtés” a falvakban és kistelepüléseken •A múzeumokban, könyvtárakban, levéltárakban őrzött jelentős értékek megőrzése •Film- és hangzó anyagok archiválása •Virtuális kiállítások, elektronikus könyvtár létrehozása

15 Konstrukció neveEljárásTámogatás kerete Kedvezményezettek köre Támogatás összege 1.2.3. „Tudásdepó- Expressz” – Összehangolt könyvtári szolgáltatások infrastruktúrafejlesztése Egyfordulós pályázat (vissza nem térítendő támogatás) 2007-2008: 1,4 Mrd Ft (7 évre 3,861 Mrd Ft)  Az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) tagkönyvtárai (73/2003. (IV.28.) Korm. Rendelet szerint)  a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében szolgáltató könyvtárak (Kulturális Közlöny XLIX. Évfolyam 7. számában megjelent koncepció szerint),  a közoktatás számára szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak  a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak 1 – 100 millió Ft (100 % támogatási intenzitás) K önyvtár- fejlesztés a T IO P-ban

16 Konstrukció neveEljárásTámogatás kerete Kedvezményezette k köre Támogatás összege 1.3.4. Regionális Tudástárak – A fejlesztési pólus-, illetve társpólus- városok egyetemi központjaihoz kapcsolódó könyvtárfejleszté- sek Kétfordulós pályázat (vissza nem térítendő támogatás) 4 Mrd FtAz együttműködő egyetemi és önkormányzati könyvtárak fenntartói 0,5 – 1 Mrd Ft (100 % támogatási intenzitás) Kulturális fejlesztések a TÁMOP-ban

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "K ulturális fejlesztések az Új Magyarország Fejlesztési Tervben 2007-2013 Kulturális vidékfejlesztés és a könyvtárak 2007. szeptember 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések