Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Múzeumok fejlesztési lehetőségei Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) Összeállította: Nagy Attila Tamás projekt-referens Oktatási és Kulturális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Múzeumok fejlesztési lehetőségei Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) Összeállította: Nagy Attila Tamás projekt-referens Oktatási és Kulturális."— Előadás másolata:

1 Múzeumok fejlesztési lehetőségei Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) Összeállította: Nagy Attila Tamás projekt-referens Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Főosztály Szekszárd, 2007. november 29. A stratégiai tervezés és végrehajtás aktuális állapota alapján

2 Új Magyarország Fejlesztési Terv – Ágazatpolitikai fejlesztési célok támogathatósága Támogatási konstrukciók; várható pályázati kiírások – „Iskolabarát Múzeum” „Látogatóbarát Múzeum”

3 ALAPELVEK Kultúra = norma- és mintarendszer informális oktatási és képzési potenciál egyén szociokulturális hátterének erősítése = egyéni (társadalmi) versenyképesség erősítése leszakadó társadalmi rétegek és hátrányos települések társadalmi versenyképességének növekedése formális oktatás foglalkoztathatóság növekedése = társadalmi kohézió erősítése (versenyképes társadalom) munkaerő-piaci fejlesztések INFRASTRUKTÚRASZOLGÁLTATÁSOK LLL - stratégia Társadalmi befogadás

4 STRATÉGIAI TERVEZÉS •Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Forrás: ERFA, ESZA, KA OP-k: TÁMOP, TIOP, ROP-ok, KEOP, GOP... •Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (ÚMVST) Forrás: EMVA Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) •Zászlóshajó projektek – ágazati átfogó programok

5 SZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRA TÁMOP TIOP ROP ÚMVP „helyi igények” (pl. városrehabilitációhoz kapcsolódó, külső felújítás) ágazatpolitikai célok (pl. oktatási, képzési célú eszközbeszerzés) A programok struktúrája és koherenciája

6 Az Európai Bizottság jóváhagyása Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) – 2007. május 9. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (2007-2013) – 2007. július 30. Társadalmi Megújulás Operatív Program (2007-2013) – 2007. szeptember 13. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (2007-2013) – 2007. szeptember 19. ÚMFT Akciótervek (2007-2008) – 2007. július 25. ELFOGADVA

7 TÁMOP TIOP ROP ÚMVP

8 Ágazatpolitika és fejlesztés – Múzeumpedagógia és foglalkoztathatóság ISKOLABARÁT MÚZEUM Az egész életen át tartó tanulás elősegítése (specifikus cél) A munkaerőpiaci részvétel (foglalkoztathatóság) erősítése (átfogó cél) informális oktatási és képzési potenciál leszakadó társadalmi rétegek és hátrányos települések társadalmi versenyképességének növekedése formális oktatásmunkaerő-piaci fejlesztések

9 Ágazatpolitika és fejlesztés – Múzeumi „alszektor” Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Oktatás + Kultúra „újszerű” együttműködések Oktatás + Kultúra „együttműködést támogató” infrastruktúra Múzeumok iskolabarát fejlesztése Közoktatás- fejlesztési „csomag” Múzeumok Mindenkinek Oktatás „kompeten- ciaalapú” ISKOLABARÁT MÚZEUM

10 A beavatkozások struktúrája és koherenciája ISKOLABARÁTLÁTOGATÓBARÁT módszertan programok infrastruktúra látogatói infrastruktúra iskolák érzékenysége vidéki örökség

11 Múzeumok Mindenkinek Program  Cél: a kompetenciafejlesztő közoktatás az egész életen át tartó informális tanulás a családi művelődés fejlesztése érdekében: újszerű múzeumpedagógiai megoldások bevezetése, a múzeumi és oktatási szféra együttműködésének erősítése módszertan programok TÁMOP 3.2.8. a), b)

12 Múzeumok Mindenkinek Program módszertan A múzeumi és - kiemelten - a múzeumpedagógiai modernizáció módszertani megalapozása: LLL- és szocio-kulturális műhely szereppel összefüggő módszertani alapkutatások; tanulmánytervek; képzési programok kidolgozása Oktatás, képzés: Kompetenciafejlesztő pedagógusok és múzeumi szakemberek számára Múzeumok, közoktatási intézmények és civil szervezetek együttműködési hálózatának fejlesztése: koordinátori hálózat Disszemináció: kiadványsorozat, tájékoztató honlap - adatbázisokkal, szakkönyvtár, konferenciák, rendezvények TÁMOP 3.2.8. a)

13 Paraméterek: •kiemelt projekt •vissza nem térítendő támogatás •támogatási intenzitás: 100% •támogatás összege: 407 millió Ft •kedvezményezett: Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumismereti Oktatási és Képzési Központ (MOKK) Múzeumok Mindenkinek Program módszertan TÁMOP 3.2.8. a)

14 Múzeumok Mindenkinek Program programok Módszertanok, jó gyakorlatok bevezetése a hétköznapokba: múzeumpedagógiai és –didaktikai mintaprojektek megvalósítása, ismertté tétele 3 komponens: a) „Múzeumok és iskolák partnersége” b) „Élmény a múzeumban” c) „Múzeumok az informális tanulásért” TÁMOP 3.2.8. b)

15 a) „Múzeumok és iskolák partnersége”: •Múzeumpedagógiai-iskolai programsorozat (tervezés, megvalósítás) •Pedagógus és múzeumi vegyes munkacsoport - múzeumi „kínálat”, de iskolai igény, tantervi illeszkedés - Előnyt élvez: MOKK képzésen részt vett múzeumpedagógus tag. Együttműködési megállapodások. Múzeumok Mindenkinek Program programok TÁMOP 3.2.8. b)

16 b) „Élmény a múzeumban”: Több generációs családok számára - hétvégi programcsomag – éves kiállítási programhoz kapcsolódva (pl. kiállítás, kapcsolódó közös foglalkozás, kiadvány, szolgáltatások). Múzeumok Mindenkinek Program programok TÁMOP 3.2.8. b)

17 c) „Múzeumok az informális tanulásért”: Felnőtt, ill. idősebb korosztály számára informális oktatás-művelődés biztosítása, az LLL jegyében. (Előadás-sorozatok, pl. szabadegyetem, továbbképzés, a múzeumi kínálathoz igazodó szabadidős előadások, műhelymunka-sorozatok) Múzeumok Mindenkinek Program programok TÁMOP 3.2.8. b)

18 Paraméterek: •közvetett támogatás (várhatóan egyszerűbb adminisztráció) •vissza nem térítendő támogatás •támogatási intenzitás: 100% •támogatás min. és max.: 1-5 millió Ft •kedvezményezettek: Működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények Indítás lehetséges dátuma: 2008. II. negyedév Múzeumok Mindenkinek Program programok TÁMOP 3.2.8. b)

19 Kapcsolódó közoktatási fejlesztés iskolák érzékenysége Cél: a pedagógus társadalom megtanítása, „érzékenyítése” a múzeum használatára Kompetencia-alapú oktatásfejlesztés; közös „tananyag-csomagok” kidolgozása: a NAT „kompetencia területek” és a múzeumi szakágak egyeztetésével (vegyes múzeumi-pedagógusi csoportok - régiós „pilot-programok” keretében) „Intézmény érzékenyítő tréningek”: Kedvezményezettek: Közoktatási intézmények KERESLET KÍNÁLAT Közoktatási intézményekMúzeumok TÁMOP 3.1.2.

20 Múzeumok iskolabarát fejlesztése infrastruktúra Cél: a múzeumok képzési potenciáljának magasabb fokú kihasználásához szükséges infrastrukturális háttér megteremtése TIOP 1.2.2.  a képzést segítő, csoportfoglalkozásokra alkalmas, korszerű oktatótermek, közösségi terek, gyermekfoglalkoztatók kialakítása,  a kiállítások formájában nem, vagy ritkán látható műtárgyállományhoz való hozzáférés kiszélesítése érdekében a gyűjteményi raktárak nyilvánosan látogatható tanulmányi raktárakká, látványtárakká való fejlesztése, illetve meglévők bővítése, korszerűsítése  korszerű IKT infrastruktúrával felszerelt, információs pontok kialakítása

21 a) „Gyermek központú múzeum”: a múzeumpedagógiai szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (pl. jól felszerelt gyermekfoglalkoztatók, oktatótermek, közösségi terek) Támogathatók: •Múzeumi épület építése, bővítése, korszerűsítése, átalakítása, belsőépítészeti kialakítások. •Berendezések, bútorzat, audiovizuális eszközök, múzeumpedagógiai szemléltető eszközök beszerzése. Múzeumok iskolabarát fejlesztése infrastruktúra TIOP 1.2.2. a)

22 b) „Látványos múzeum”: gyűjteményi raktárak nyilvánosan látogatható tanulmányi raktárakká, látványtárakká való fejlesztése, illetve meglévők bővítése, korszerűsítése, kiemelt figyelemmel az oktatási hasznosulás lehetőségeire Támogathatók: •műszaki feltételrendszer kialakítása (pl. belső építészet, épületgépészet, tároló rendszerek, műtárgy- és őrzésvédelmi berendezések átfogó modernizációja) •az adott gyűjteményi raktár műtárgyállományának művelődéstörténeti feldolgozása, háttérbemutatása, a korszerű (megelőző) műtárgyvédelmi módszerek közvetítése Előnyt élveznek: a fejlesztési pólus- és társpólus-városok Múzeumok iskolabarát fejlesztése infrastruktúra TIOP 1.2.2. b)

23 c) „Virtuális múzeum”: a múzeumba látogatók digitalizált kulturális örökségi értékekhez való hozzáférését biztosító, információs pontok (1 állomás), vagy nagyobb részlegek (több állomás) kialakítása Támogathatók: •szükséges IKT infrastruktúra (gépek, szerver, stb.) •Bútorzat, ill. berendezés •Internet-csatlakozás Előnyt élvez: saját gyűjteményi anyagon és kiállításokon alapuló, ill. azokhoz kötődő saját digitális tartalommegjelenítés Múzeumok iskolabarát fejlesztése infrastruktúra TIOP 1.2.2. c)

24 Paraméterek: •egyfordulós pályázat •vissza nem térítendő támogatás •támogatási intenzitás: 100% •támogatás összege: a), c) komponens: 1-30 millió Ft b) komponens: 20-120 millió Ft •kedvezményezettek: Működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények Indítás lehetséges dátuma: 2008. II. negyedév Múzeumok iskolabarát fejlesztése infrastruktúra TIOP 1.2.2.

25 TÁMOP TIOP ROP ÚMVP

26 Támogatható tevékenysg: •Muzeális intézmények, régészeti lelőhelyek látogathatóságára, bemutathatóságára irányuló fejlesztések; •kulturális rendezvények megrendezéséhez szükséges infrastruktúra. •Meglévő gyűjtemények bemutathatóságát szolgáló fejlesztések. A program azoknak a létesítményeknek a támogatását preferálja, melyek látogathatósága vagy a kapcsolódó szolgáltatások révén bevételt generálnak. (pl. belépőjegy) Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása DDOP 2.1.1. látogatói infrastruktúra

27 Paraméterek: •kétfordulós pályázat •vissza nem térítendő támogatás •támogatási intenzitás: 50-85% •támogatás min. és max.: 20-800 millió Ft •kedvezményezettek: Gazdasági társaságok, központi költségvetési szerv és intézményei, helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézményei, egyházak, non-profit szervezetek, a kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek által létrehozott partneri együttműködés. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása DDOP 2.1.1. látogatói infrastruktúra

28 TÁMOP TIOP ROP ÚMVP

29 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program – ÚMVP •Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás •Mikro-vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása •A turisztikai tevékenység ösztönzése •A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások •A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése vidéki örökség

30 A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése A) A kulturális örökség megőrzése (3. 2. 3. A) 1.kapcsolódó tanulmányok, tervek készítése. 2.épületek külső és belső felújítása és korszerűsítése, bemutathatóvá tétele, turisztikai funkcióval való ellátása, kapcsolódó zöld felületek (parkok, játszóterek) létrehozása, felújítása, megközelítést szolgáló gyalogutak, passzázsok kialakítása, a helyi népművészeti, néprajzi, kulturális értékek bemutathatóvá tétele. 3.településszerkezeti egységek, épületek és hozzá kapcsolódó környezeti elemek rehabilitációja (minimum három elemből álló egység); az ezekhez szervesen kapcsolódó zöld felületek (parkok, játszóterek) létrehozása, felújítása vidéki örökség

31 Jelenlegi helyzet A stratégiai tervezés utolsó szakaszai: •Pályázat- és program Előkészítő Munkacsoportok (PEMCS) •Akciótervek felülvizsgálata (2008. január-február) •Első kiírások várható időpontja: 2008. május STRATÉGIAI TERVEZÉSVÉGREHAJTÁS OPATPDProjekt-generálásHelyzetkép

32 Múzeumok látogatóbarát fejlesztése

33 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség http://www.nfu.gov.hu/ Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium http://www.fvm.gov.hu/ OKM Támogatáskezelő Igazgatósága http://www.omai.hu/ VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. http://www.vati.hu/ Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program http://www.hefop.hu/ Regionális Fejlesztés Operatív Program http://www.rop.hu/ Dél-Alföldi Régió http://www.del-alfold.hu/ Dél-Dunántúli Régió http://www.ddrft.hu/ Észak-Alföldi Régió http://www.eszakalfold.hu/ Észak-Magyarországi Régió http://www.norda.hu/ Közép-Dunántúli Régió http://www.kdrfu.hu/ Közép-Magyarországi Régió http://www.proregio.hu/ Nyugat-Dunántúli Régió http://www.westpa.hu/ 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM rend.; 281/2006. (XII. 23.) Korm. rend.; 255/2006. (XII. 8.) Korm. rend.; 85/2004. (IV. 19.) Korm. rend.; 2006. évi LIII. tv.; 217/1998. (XII. 30.) 91. §; 1080/2006. EK rend.; 1081/2006. EK rend.; 1082/2006. EK rend.; 1083/2006. EK rend.

34 Nagy Attila Tamás projekt-referens Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Főosztály 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., 683. (+36-1) 473-7006 attila.nagy@okm.gov.hu KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Múzeumok fejlesztési lehetőségei Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) Összeállította: Nagy Attila Tamás projekt-referens Oktatási és Kulturális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések