Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete"— Előadás másolata:

1 Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete
2008. szeptember – Tanévelőkészítő értekezlet Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete Cím: 8900 Zalaegerszeg, Béke-ligeti u. 1. Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 40. Telefon: 92/   Fax: 92/ Sáringer-Kenyeres Tamásné

2 Töprengés a minőségről…
„Annak, aki nem gondol és nem tervez jó előre, a gond kopogtat ajtaján.” (Konfucius)

3 Óvodai munkaterv Törvények, Rendeletek és egyéb szabályozók,
Összhang az alábbi dokumentumokkal: Törvények, Rendeletek és egyéb szabályozók, Helyi Nevelési Program, SZMSZ, Házirend, Kollektív Szerződés, Munkaköri leírások, Intézményi Minőségirányítási Program, Vezetői pályázat, előző évi mérések, tapasztalatok, visszajelzések, értékelések.

4 Munkaterv: Konkrét, Korrekt, Fejlesztő
A kiemelt fejlesztési célok megvalósítását szolgáló, konkrét feladatokat határoz meg. Az intézményi és a csoportszintű feladatokat is megfogalmaz (munkaközösség, team). Egyenletes terhelést biztosít (személyre, időben). Egyszemélyi felelősöket jelöl meg (előnyös a közös tervezés) Az érintettek véleményezték, megvitatták, elfogadták (jegyzőkönyv). Nyilvánosság biztosítása.

5 Munkaterv tartalma: Mindenki számára átlátható, megvalósítható, ellenőrizhető, és törvényes.

6 Munkaterv kötelező elemei: 1. Tanév rendje (11/1994 MKM rendelet, 2§)
Nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása (max.5 nap). Szünetek időtartama (fenntartó által meghatározott). Nemzeti, óvodai ünnepek ünneplésének időpontjai. (HNP, SZMSZ) Nevelőtestületi értekezletek időpontjai (fix időpont).

7 2. 2008/2009 nevelési év kiemelt szakmai feladatai
Alapja: Az Intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott fejlesztési cél, Helyi Nevelési Program Előző évi tapasztalatok, programbeválás, elégedettség mérés, teljesítmény értékelés (ha volt), vezetői ellenőrzés elemzésére épített intézkedések. Esetleges pályázatok megvalósítása, új módszerek, munkaformák bevezetése Új pályázatok elkészítése

8 3. Törvényességi feladatok
Az aktuális törvényi változások alapján elvégzendő feladatok és határidők. Fenntartó által meghatározott új feladatok (pl:átszervezés után, SNI integráció megjelenése). Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési terv. 2008. december 31. Pedagógus teljesítmény értékelés bevezetése

9 4. Munkarend, megbízások Vezetők Pedagógusok Munkaközösség vezetők
Dajkák Egyéb technikai dolgozók (1993 évi LXXIX törvény közoktatásról 1. számú melléklet) Órakedvezmények, megbízások figyelembevételével

10 5. Beiskolázás feladatai
A Továbbképzési program (5 évre szól) és a Beiskolázási terv (március 15-ig elkészült) alapján meghatározandó feladatok. (helyettesítés, tanultak átadása) A Beiskolázási terv beillesztése javasolt.

11 6. Munkaközösségek tervei
Minden munkaközösség, csoport, team terve szerepeljen, időpontok összehangolásával. kiemelt cél, időpontok, tartalmak, Előadók, szükséges felszerelések, költségek.

12 7. Gyermekvédelem kiemelt feladatai
Hátrányos helyzetűek, Halmozottan hátrányos helyzetűek, Étkezési kedvezményre jogosultak felmérése, dokumentálása, jogosultságot igazoló nyomtatványok, nyilatkozatok összegyűjtése, Egyénre szóló intézkedési tervek

13 8. Sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos kiemelt feladatok:
Szakértői vélemények alapján meghatározni az egyénre szóló feladatokat: Speciális szakember bevonása és kapcsolattartás módja Egyéni fejlesztés biztosítása, (idő,hely,személy, program) Felülvizsgálatok időpontjai

14 9. Egészségügyi vizsgálatok rendje
Tervezett időpontok, helyszínek (SZMSZ alapján, szerződés szerint) Legalább évente egyszer (1993. évi LXXIX törvény 41.§) Fogászati Szemészeti Belgyógyászati

15 10. Minőségirányítási program megvalósítása (IMIP alapján)
A csoport éves munkaterve Ellenőrzés időpontjai, kiemelt szempontjai vezetői ellenőrzéssel együtt Teljesítmény értékelés időpontjai Kapcsolattartás terve (PL: szülői értekezletek, nyílt napok, iskola és bölcsőde látogatás, közös események) Gyermekek mérésének időpontjai Elégedettség mérés időpontjai Folyamatszabályozás ellenőrzés határideje

16 11. Teljesítményértékelés bevezetése
Az elfogadott eljárásrend alapján időpontok, feladatok, felelősök meghatározása, adminisztrációs feladatok előkészítése. Fontos: a vezetők módszertani felkészülése, az érintettek korrekt tájékoztatása és a pontos dokumentálás.

17 12. Gazdálkodás, tárgyi fejlesztés feladatai
Kötelező eszköz és felszerelések ellenőrzése, állapota, javítása, pótlása (11/1994. MKM Rendelet 4. számú melléklet) Tervezett felújítás, karbantartás, építkezés. Egyéb beszerzések.

18 13. Ütemterv készítés Összefoglaló táblázat átláthatóan, követhetően, tervezetten, időrendben, további kiegészítési lehetőségekkel Tanügy igazgatási, gazdálkodási, munkaügyi feladat. Kiegészítések: A gyermekek egészsége és testi épségük védelmére vonatkozó előírások, tilos és elvárható magatartásformák ismertetése-időpontja (11/1994.MKM Rendelet 6/A§) Munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatás. Pályázatokhoz kapcsolódó események.

19 A GYERMEK „Osztani magad - hogy sokasodjál
Kicsikhez hajolni – hogy magasodjál Hallgatni őket, hogy tudd a világot, Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.” Váci Mihály


Letölteni ppt "Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések