Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

integrációs szaktanácsadó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "integrációs szaktanácsadó"— Előadás másolata:

1 integrációs szaktanácsadó
Az integrációs, képesség-kibontakoztató program és folyamat-tanácsadás elemei Bedőné Fatér Tímea IPR szakértő integrációs szaktanácsadó

2 Mit? Intézményfejlesztés, a hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott pedagógiai szolgáltatások minőségének javítása érdekében. A különböző háttérrel és a különböző területeken eltérő fejlettségű gyerekek hatékony együttnevelése A szociális környezetből és képességek fejlettségéből adódó hátrányok ellensúlyozását célzó oktató-nevelő tevékenység

3 Hogyan? Szemléletváltás – el/befogadás Együttes, közös munka
Kapcsolatfejlesztés, párbeszéd Jogszabályoknak megfelelés Pályázati kiírás elvárásainak megfelelés

4 Jogszabályok és irányelvek
1993. évi LXXIX. törvény 95.§ 1/j. és a 121. § 14. pont 66.§ (2) 11/1994. (VI. 8.) MKM rend. 39/D., E. § 20/1997. (II. 13.) Korm. Rendelet 12/H. § (1)-(4) és a 7. sz. melléklet Az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés Pedagógiai Programja (Miniszteri közlemény) Oktatási Közlöny 2007.máj.14., LI. Évf. 11.szám 9/2008 OKM rendelet 1-3. § Együttműködési megállapodások

5 A megvalósítók (Tag)intézmény Fenntartó Iskolavezetés IPR menedzsment
Osztályfőnökök Közreműködő pedagógusok Módszertani munkacsoport Átmenetet segítő munkacsoport

6 Feladatok - egyszerűen
Együttműködés az OOIH-val és a Szolgáltatóval IPR működtetése – humán erőforrás IPR működtetése – szakmai munka Vállalások teljesítése (6. és 4. sz. melléklet) Költségek tervezése, modellezés Intézményi önértékelés készítése (június 30.) Pénzügyi elszámolás készítése (június 30.)

7 Együttműködéssel kapcsolatos aktuális feladatok
Együttműködési szerződés az OOIH-val Vállalások korrekciója január 20-ig - Szaktanácsadói ellenjegyzéssel - Elektronikus és papíralapú küldés Együttműködési szerződés az Ec-Pec Alapítvánnyal Első szaktanácsadói konzultáció lehetőségének biztosítása Szolgáltatás díjának utalása 8%+Áfa ban utalt összeg után járó részt január 20-ig - második részlet az utalást követő 15 napon belül

8 IPR működtetése – humán erőforrás Munkacsoportok – IPR menedzsment
Jogszabályok – szabályszerű működés biztosítása Dokumentációk elkészítése Munkaterv késztés Intézményi Önértékelés készítés Feljegyzések, jegyzőkönyvek elkészítése Szülői nyilatkozatok összesítése Statisztikák összesítése Szervezés Belső és egyéb továbbképzések IPR-rel kapcsolatos programok Értékelő esetmegbeszélések

9 IPR működtetése – humán erőforrás Iskolavezetés – IPR menedzsment
Külső kapcsolatépítés - Szakmai szolgáltatók, partnerek - Szakmai fórumok - Információ közvetítés Együttműködés - IKCS - Munkaközösségek - Óvoda … Ellenőrzés - Multikulturális tartalmak integrált jelenlétének vizsgálata - Integrációt elősegítő korszerű módszertani elemek és tanulásszervezés - HHH tanulók helyzete - Hospitálás, közös óraelemzés

10 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés Pedagógiai Programja (IPR)
Tanulók „azonosítása” Év eleji bemeneti mérések, családlátogatások Egyéni fejlesztési tervek, - és naplók, a folyamatos fejlesztés megvalósítása Tanári együttműködés – műhelymunka, esetmegbeszélés 3 havonta kompetenciaalapú értékelés Szülő és tanuló bevonása, tájékoztatása

11 …Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés Pedagógiai Programja (IPR)
Kulcskompetenciákat fejlesztő programok (pl. tanulástechnika) Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése (pl. művészeti programok) Szociális kompetenciák fejlesztése (pl. mentálhigiénés program) Szabadidős és továbbtanulást segítő programok Multikulturális tartalmak megvalósítása Integrációt támogató módszertan alkalmazása Óvoda - iskola átmenet segítése Partneri kapcsolatok működtetése (IKCS)

12 IPR dokumentáció

13 …IPR dokumentáció

14 …IPR dokumentáció

15 Pályázati vállalások (6. és 4. sz. melléklet)
Módszertani képzéseken való részvétel Tanórán kívüli programokon résztvevők száma Lemorzsolódást jelző mutatók - hiányzások, évismétlők, magántanulók Továbbtanulási mutatók Szervezett szülői kapcsolattartás, és résztvevők száma Szaktanári ellátottság Pedagógiai szakszolgáltatások igénybevétele

16 Felhaszn. várható ideje
Pénzügyi feladatok 2. sz. melléklet szerint Tervezés, modellezés Költs. kateg Jog- cím Tevékeny-ség Felelős Felhaszn. várható ideje Részt vevők /óra Összeg

17 …Pénzügyi feladatok Megbízási szerződések Teljesítésigazolások
Kifizetési pénztárbizonylatok Számlák Bankszámlakivonat (utalások) Számlaösszesítő ( %)

18 …A folyamat-tanácsadás időkerete

19 A folyamat-tanácsadás elemei
A tanácsadó … Követi a jogszabályoknak való megfelelést, dokumentumok átdolgozását Segíti a nyilvántartások vezetését Segíti az egyéni fejlesztési napló vezetését, ellenőrzi a tevékenységek dokumentálását Felügyeli az IPR menedzsment és az intézményi teamek működését

20 …A folyamat-tanácsadás elemei
Követi a 3 havonta kötelező kompetencia alapú értékelés dokumentumait Regisztrálja az IPR elemek megvalósulását Elemzi vállalások teljesíthetőségét Javaslatot tesz a támogatás felhasználás módjára

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "integrációs szaktanácsadó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések