Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Integrációs Program (IPR) a gyakorlatban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Integrációs Program (IPR) a gyakorlatban"— Előadás másolata:

1 Integrációs Program (IPR) a gyakorlatban
Bedőné Fatér Tímea Integrációs szaktanácsadó

2 Irányelvek 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 95.§ 1/j. pont és a 121. § 14. pont Közoktatási törvény 66.§ (2) 11/1994. (VI. 8.) MKM rend. 39/D.,E. § Módosította a 16/2008.(IV.30.) OKM r. 3-4.§ 20/1997. (II. 13.) Korm. Rendelet 12/H. § (1)-(4) és a 7. sz.melléklet Az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés ped. programja (Min. közlemény) Okt.Közlöny 2007.máj.14., LI. Évf. 11.szám

3 Mit? Intézményfejlesztés, a hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott pedagógiai szolgáltatások minőségének javítása érdekében. A különböző háttérrel és a különböző területeken eltérő fejlettségű gyerekek hatékony együttnevelése A szociális környezetből és képességek fejlettségéből adódó hátrányok ellensúlyozását célzó oktató-nevelő tevékenység

4 Miért? HHH tanulók esélykülönbsége csökkenjen
tanulásban való sikeresség tanuláshoz kapcsolódó pozitívabb attitűd továbbtanulási esélyeik növekedjenek hosszú távú munkaerő piaci esélyeik növekedjenek szűkebb, vagy tágabb környezetük pozitív változtatása

5 Hogyan? Szemléletváltás – el/befogadás
Egyéni bánásmód, optimális fejlesztés Gyermekbarát, befogadó környezet kialakítása Inklúziót támogató korszerű módszertani kompetenciák elsajátítása, alkalmazása • Kapcsolatfejlesztés, párbeszéd

6 Menedzsment Az IPR alapú fejlesztési stratégia és ütemterv megvalósulásának menedzselése, szervezése. Esélyegyenlőség és hátránykompenzáció megvalósításának segítése, ellenőrzése

7 Két éves ütemterv (részlet)

8 Munkaterv részlete

9 A menedzsment feladatai
Jogszabályok – szabályszerű működés Dokumentációk, szabályzatok Munkaterv Intézményi Önértékelés Feljegyzések, jegyzőkönyvek (pl. esetmegb) Szülői nyilatkozatok összesítése Statisztikák összesítése stb. Szervezés Belső és egyéb továbbképzések IPR-rel kapcsolatos programok Értékelő esetmegbeszélések

10 Külső kapcsolatépítés
Szakmai szolgáltatók, partnerek és más intézmények Szakmai fórumokon való részvétel - Információ közvetítés Segítő, menedzsment tevékenység Osztályfőnökök, pedagógusok munkájának segítése Együttműködés Munkaközösségek tagjai, iskolavezetés, óvoda … Ellenőrzés (vezetői feladatkör) Multikulturális tartalmak integrált jelenlétének vizsgálata Integrációt elősegítő korszerű módszertani elemek és tanulásszervezés HHH tanulók helyzete Hospitálás, közös óraelemzés

11 Osztályfőnökök feladatai
Év eleji bemeneti mérések 3 havonta értékelések Egyéni fejlesztési napló vezetése Egyéni fejlesztési terv elkészítése, felülvizsgálata Szülőkkel való közvetlen kapcsolattartás (dokumentálva) Pl. 3 havonta megbeszélés vagy családlátogatás Folyamatos szakmai konzultáció az osztályban tanítókkal Hospitálás az osztályban más órákon A kért dokumentációk, statisztikák elkészítése (szülői értekezletek fogadóórák jel.ívei, HHH tanulók tantárgyi átlagai, hiányzások, stb.)

12 Pedagógusok további feladatai
Aktív közreműködés az iskolai IPR programokon Belső továbbképzés, kulturális v. szakmai rendezvény Módszertani, tanulásszervezési innováció Részvétel az értékelő esetmegbeszéléseken Osztályfőnöki munka segítése Multikulturális tartalmak megvalósítása (ahol lehet)

13 A dokumentáció Szülői nyilatkozatok (adatok jún 15-ig KIR -nek)
Tanulói statisztika, regisztrációs lapok Integrációs program Két éves ütemterv és éves munkaterv Egyéni fejlesztési tervek 3 havonta értékelés szülő és tanuló bevonásával …Feljegyzések, aláírások…

14 … Alapdokumentumokban megjelenített integráció
Együttműködési megállapodás OOIH-val Esélyegyenlőségi terv (dec. 31-ig) Intézményi önértékelés Pénzügyi elszámolás Számlák, megbízások, teljesítésigazolások…

15 Integrációs és kép. kibontakoztató támogatás
9/2008.(III.29.) OKM rend. Pályázati támogatás a HHH tanulók létszáma alapján +10% a HH tanulói létszámból

16 Képesség-kibontakoztató felkészítés Integrációs felkészítés
a nappali oktatás munkarendje szerint tanuló HHH diákok bevonása a HHH tanulók osztályon belüli aránya meghaladhatja az 50%-ot a HHH tanulók osztályon belüli aránya nem haladhatja meg az 50%-ot, KIVÉTEL: legfeljebb két osztályban 50%-70% évfolyamonként több osztály esetén a HHH tanulók osztályon belüli aránya közötti eltérés nem haladhatja meg a 25%-ot, (tagintézményeken belül) a HHH tanulók iskolai arányának és a település HHH arányának eltérése legfeljebb 25 % lehet (nem állami intézményfenntartó esetén is vizsgálni kell, ha közoktatási megállapodás alapján, vagy egyházi fenntartó esetén egyoldalú nyilatkozattal működnek közre az önkormányzati feladatellátásban - a helyben élő tanulók beszámításával) megszervezhető általános iskolában, középiskolában, szakiskolában támogatás igényelhető általános iskola, szakiskola esetén támogatás igényelhető általános iskola, középiskola esetén (az általános iskola valamennyi évfolyamán vagy felmenő rendszerben ) Forrás: Hegyiné Pallaghy Szilvia, Esélyegyenlőségi Főigazgatóság

17 További igénylés feltétele:
Szakmai munka (6.sz. melléklet vállalásai) Elfogadott intézményi önértékelés Pénzügyi elszámolás Kötelező IPR dokumentációk megléte Együttműködési megállapodás OOIH Ellenőrzés: OKMT, OH

18 További támogatás Sikeres pályázó
HH település (240/2006. (IX.30.) Korm. rend. mellékl. október 15-ig Kulturális és szabadidős tevékenység támogatása Legfeljebb 7500 Ft / tanuló

19 A közeljövő pályázati forrásai
TÁMOP 3.3.3 Integrációs gyakorlatot folytató iskolák minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása (Továbbfejlesztés, menedzsment, hiányzó IPR elemek, iskolai környezet, hospitálások, szakmai szolgáltatások, szülők bevonása stb….)

20 TÁMOP 3.1.4 Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben (HHH és SNI integrálást segítő programok, kompetencia fejlesztő oktatási programok és taneszközök, digitális tartalmak, mentori és szakértői támogatás, pedagógiai dokumentumok módosítása stb…)

21 Köszönöm a figyelmet! Bedőné Fatér Tímea


Letölteni ppt "Integrációs Program (IPR) a gyakorlatban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések