Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az IMIP-ek kötelező felülvizsgálata és kiegészítése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az IMIP-ek kötelező felülvizsgálata és kiegészítése"— Előadás másolata:

1 Az IMIP-ek kötelező felülvizsgálata és kiegészítése
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Az IMIP-ek kötelező felülvizsgálata és kiegészítése Blazovicsné Varga Marianna pedagógiai szakértő MPI, Győr Győr, november 20.

2 A 2006. évi LXXI. törvény 9. §-a szerint:
A közoktatási intézményeknek március 31-ig felül kell vizsgálniuk, ki kell egészíteniük, és meg kell küldeniük jóváhagyásra a fenntartónak a minőségirányítási programjukat.

3 A Kt. 40. § (11) Az IMIP-nek tartalmaznia kell: Figyelembe kell venni:
a vezetők és pedagógusok személyre szabott teljesítmény értékelésének szempontjait és az értékelés rendjét a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. Figyelembe kell venni: a mérési és értékelési eredményeket a gyermekek egyéni fejlődését az egyes csoportok teljesítményét

4 A Kt. 40. § (11) Meg kell határozni: (Intézkedési terv)
azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz A javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia.

5 A minőségfejlesztés koherencia követelményei
Megyei közoktatás-fejlesztési terv Térségi/települési intézkedési terv Önkormányzati MIP Intézményi MIP

6 Az intézményi minőségfejlesztési rendszer változatlan alapelemei
Vezetési modell Tervezési mechanizmus (stratégiai, operatív) meghatározása Folyamatszabályozás Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer Partnerkapcsolatok irányítása

7 Szükséges változtatások a felülvizsgálat során
Minőségpolitika, küldetésnyilatkozat, jövőkép áttekintése Minőségcélok újragondolása Az ÖMIP és az IMIP összhangjának megteremtése Vezetők és pedagógusok személyre szóló értékelési szempontrendszere, indikátorai Intézményi önértékelés Mérési eredmények

8 Minőségpolitika A hatékonyságra, törvényességre, folyamatos javításra, fejlesztésre vonatkozó működési elvek „Fontosnak tartjuk…, Folyamatosan figyeljük…, Növeljük… Az óvoda (helyi) minőségfogalma a működésre, szolgáltatásokra, a kapcsolattartásra

9 Indikátorok vezetői értékeléshez
Szülői elégedettség Pedagógusok elégedettsége Vezetői önértékelés Egyéb szolgáltatásokat igénybevevő gyermekek száma, aránya Fejlesztő programokban részt vevő gyermekek száma, aránya Dokumentált óvodavezetői, vezető-helyettesi látogatások száma Szakmai tapasztalatcserék és képzések száma (hospitálás, továbbképzés stb.)

10 Indikátorok vezetői értékeléshez
Óvodai továbbképzési program, beiskolázási terv szakmaiságának biztosítása Továbbképzések költséghatékony szervezése (ingyenes, térítéses) Hatékony munkaidő-szervezés, TIK teljesítésének biztosítása A működés törvényi megfelelőségének biztosítása

11 Az óvodapedagógus tevékenységének értékelése 1
Az értékelés területei: Munkafegyelem Munkavégzés hatékonysága A munkavégzés színvonala Eredményesség (nevelési eredménymérések, képességmérés, egyéb indikátorok) Óvónő-gyermek kapcsolat Óvónő-szülő kapcsolat Munkatársi kapcsolatok

12 Az óvodapedagógus tevékenységének értékelése 2
Az értékelés módszerei: Mérések Dokumentumelemzés Megfigyelés Csoportlátogatás Kérdőíves vizsgálat Fókuszcsoportos megbeszélés Interjú

13 Indikátorok óvodapedagógusi értékeléshez
Szülői elégedettség Gyermeki elégedettség Pedagógusok önértékelésének eredménye A gyermekek neveltségi szintje, szokás- és szabályrendszer kialakítása Mérési eredmények Részvétel az óvoda és a település programjaiban Részvétel szakmai tapasztalatcseréken és képzéseken (számszerűsítve)

14 Indikátorok vezetői/óvodapedagógusi értékeléshez
Benyújtott pályázatok száma/elnyert pályázatok száma összege Részvétel pedagógiai innovációkban Módszertani megújulás támogatása Részvétel a helyi közéletben (számszerűsített adatok)

15 A minőségirányítás mérési, értékelési rendszerének jellemzői
Az értékelés célja a javítás A külső értékelés mellett megjelenik/erősödik az intézményi önértékelés Nő a racionalizáló értékelés (elszámoltathatóság, „átvilágítás”) szerepe A mérési eredmények mindenki számára nyilvánosak

16 Intézményi önértékelés
KÖVETELMÉNYEI: intézményspecifikusság erősségek, fejlesztendő területek azonosítása tényszerűség TERÜLETEI: adottságok eredmények

17 Intézményi önértékelés
EFQM - MODELL:

18 Intézményi önértékelés
Az értékelendő adottságok: 1. A vezetés értékelése 2. Stratégiai és operatív tervezés 3. A dolgozók irányításának értékelése 4. Erőforrások felhasználása 5. Folyamatok és szabályozottságuk 6. A folyamatos fejlesztés szintje 7. A szervezeti kultúra és klíma értékelése

19 Intézményi önértékelés
A bemutatandó eredmények : 8. A munkatársak bevonásának mértéke 9. A külső partnerek elégedettsége 10. A belső partnerek elégedettsége 11. Közösségi, társadalmi szerepvállalás 12. Az intézmény nevelési eredményei

20 Intézményi önértékelés
Az önértékelést végzők: MÉCS = min.értékelő csoport kiválasztás a piramis elv alapján Dokumentumok : Ütemterv Irányított önértékelés eljárásrendje Összefoglaló az IÖ-ről óv.vezetés mk.-vezetők alkalmazottak

21 Szolgáltatásaink az IMIP-ek felülvizsgálatához, módosításához
Térítésmentes: Segédanyag a vezetői és pedagógusi személyre szabott értékelés szempontjainak kidolgozásához Segédanyag az intézményi önértékelés periódusainak, területeinek, módszereinek meghatározásához Térítéses: Teljes körű felülvizsgálat, módosítás, kiegészítés Intézményi önértékelés módszertani előkészítése, lebonyolítása Eljárásrendek, szabályzatok kidolgozása

22 Szolgáltatásaink az IMIP-ek felülvizsgálatához, módosításához
Szervezeti kultúra fejlesztése Folyamatszabályozás Minőségtechnikák, módszerek megismertetése az intézményi önértékeléshez tréningek, képzések keretében Módszertani segítségnyújtás és segédanyag a helyi mérési, értékelési rendszer működtetéséhez Mérőeszközök kidolgozása egyéni igények figyelembevételével

23 TOVÁBBI JÓ MUNKÁT KÍVÁNOK!
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! TOVÁBBI JÓ MUNKÁT KÍVÁNOK!


Letölteni ppt "Az IMIP-ek kötelező felülvizsgálata és kiegészítése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések