Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanévnyitó értekezlet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanévnyitó értekezlet"— Előadás másolata:

1 Tanévnyitó értekezlet
2013. augusztus 29.

2 Felkészülés SZMSZ végrehajtása:
Az intézmény vezetősége Az iskolavezetés tagjai: igazgató, igazgató-helyettesek, munkaközösség-vezetők, minőségfejlesztési vezető, diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus. Az igazgató-helyettesek személye Az igazgató a feladatait a vezető helyettes közreműködésével látja el. A vezető helyettesi megbízást – a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával – az igazgató adja a határozatlan időre kinevezett közalkalmazottnak. A megbízás határozott időre szól.

3 Véleményezések: igazgató-helyettesek, munkaközösség-vezetők, minőségfejlesztési vezető, diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus.

4 Munkaterv úgy kell elkészíteni, hogy szerepeljen benne a Helyi tanterv, a PP, az SZMSZ, az Nkt., a 20/2012. rendelet és a NAT végrehajtása Minden programot meg kell valósítani, ami ezekben szerepel!!! pontosan meg kell fogalmazni a teljes körű egészfejlesztés feladatait napi / heti / havi … szinten pontosan meg kell fogalmazni a fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi feladatokat elkészítése során figyelembe kell venni a kötelező programokat, évfordulókat! be kell építeni a digitális órákat minden tantárgy és évfolyam vonatkozásában az óralátogatás értékelési és megfigyelési szempontjait

5 Munkaterv 2. Értekezletek időpontjai:
munkaközösségi, minőség fejlesztési, DÖK …. Szülői értekezletek rendje (időpont nyilvánosságának ideje, módja, meghívás módja, levezetés rendje: jelenléti ív, kérdőív …. – egységes „köntösben” történjen) Versenyek, kiállítások lebonyolításának rendje

6 Adminisztrációs változások
Kísérőjegyzék Iktatás Elektronikus levelezés Minden, iskolai élettel kapcsolatos levelezés lebonyolítható a mindenki saját címéről, de másolatban el kell küldeni az iskola központi címére – a válaszokat is!!!

7 Adatgyűjtésre, dokumentumgyűjtésre készült új e-mail cím: iskola
Adatgyűjtésre, dokumentumgyűjtésre készült új cím: Ezentúl minden anyagot ide küldjön mindenki! (Google drive?)

8 A kiértékelések szükséges adatai (táblázatban):
Minden témazárót ki kell értékelni, az értékeléseket le kell fűzni tantárgyanként, évfolyamonként az iskolatitkárnál. A kiértékelések szükséges adatai (táblázatban): osztály, tantárgy, témakör neve, a témazáró megírásának időpontja Sorszám név eredmény % érdemjegy átlag: eredmény % érdemjegy Félévenként összesítő excel táblát kell készíteni tantárgyanként, évfolyamonként! + adatok: tanulónként átlageredmény %, átlag érdemjegy

9 Tehetséggondozás Kiemelt ügyként kezeljük! Nemzeti tehetségprogram.
Tehetségpont kialakítása

10 Ellenőrzés, óralátogatás
Az intézményi SZMSZ szerint

11 A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók
Igazgató, Igazgatóhelyettesek, Munkaközösség-vezetők. Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.

12 a pedagógusok munkafegyelme,
Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során a pedagógusok munkafegyelme, a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, a tanterem rendezettsége, tisztasága, a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása,

13 a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon:
az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, a tanítási óra felépítése és szervezése, alkalmazott módszerek, a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán, az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése (A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai munkaközösségek javaslata alapján az iskola vezetősége határozza meg.) a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás. az SZMSZ-ben előírtak pontos betartása az osztályfőnöki, tanári intézkedések folyamán

14 Pályázatok A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület a es tanévben ismét pályázatot írt ki budapesti, és Budapest 100 km-es körzetében működő általános és középiskolák részére erdőkkel, fákkal kapcsolatos oktatási projekt tervezése és megvalósítása témában (

15 Egyebek A pedagógus kötelességei és jogai a Nkt. szerint Továbbképzés
Tanügyi nyilvántartások vezetése Szöveges értékeléshez tanulók felvitele év elején Stb. Tanulóbaleset!! Hiányzás!!!

16 „Kimondhatatlanul tehetséges ez a mi népünk, de kevés ország van széles e világon, ahol a tehetségek kedvezőtlenebb környezetben küszködnek, mint éppen minálunk” (1926.)

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tanévnyitó értekezlet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések