Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógusok munkaidő beosztása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógusok munkaidő beosztása"— Előadás másolata:

1 A pedagógusok munkaidő beosztása
„A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról” szóló rendelettervezet alapján Várható megjelenés: augusztus 29.

2 A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő kijelölése
A köznevelési törvény (a továbbiakban: Nkt.) 62.§ (6) bekezdése szeptember 1-jétől hatályosan rendeli el a következők alkalmazását: „A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el….” Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2013/2014.

3 Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2013/2014.
Az e célból elrendelhető egyéb foglalkozások körét a kormányrendelet tervezetének 16.§ (2) bekezdése tartalmazza az alábbiak szerint: a) szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, b) sportkör, tömegsport foglalkozás, c) egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, d) egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, e) napközi, f) tanulószoba, g) tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, h) pályaválasztást segítő foglalkozás, i) közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás, Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2013/2014.

4 Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2013/2014.
j) diákönkormányzati-foglalkozás, k) felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni, a kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos kollégiumi, valamint szakkollégiumi foglalkozás, l) tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság, m) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2013/2014.

5 Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2013/2014.
A kötött munkaidő a teljes álláshelyen alkalmazott pedagógusok számára tehát heti 32 óra, kivéve a közalkalmazotti tanácsok, üzemi tanácsok elnökét és tagjait, valamint a szakszervezetek munkahelyi képviselőit, akik számára a Munka törvénykönyve és a kormányrendelet tervezetének 17.§-a munkaidő-kedvezményt biztosít. Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2013/2014.

6 Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2013/2014.
A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn túl a kötött munkaidő terhére elvégzendő feladatokat a kormányrendelet tervezetének 16.§ (1) bekezdése határozza meg az alábbiak szerint: a) foglalkozások, tanítási órák előkészítése, b) a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, c) az intézmény kulturális- és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, d) a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása, e) előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete, f) a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, g) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, h) eseti helyettesítés, i) a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2013/2014.

7 Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2013/2014.
j) az intézményi dokumentumok készítése, vezetése k) a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, l) osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, m) pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, n) a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, o) munkaközösség-vezetés, p) az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, q) környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, r) iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, s) hangszerkarbantartás megszervezése, t) különböző feladat ellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás, u) a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása v) tanulmányi kirándulás, w) kollégiumban tanulók éjszakai felügyeletének megszervezése Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2013/2014.

8 Az eseti helyettesítés ellátásával kapcsolatos új szabályozás
A pedagógus számára elrendelhető tanórai és egyéb (eseti) foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a fenti feltételek valamelyikének fennállása rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra. Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2013/2014.

9 Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2013/2014.
A kormányrendelet tervezete (2013. augusztus 9-i) nem tartalmaz rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy az eseti helyettesítésekért helyettesítési díjat, túlóradíjat kellene fizetni. Ez tehát azt jelenti, hogy egy héten a pedagógus számára a maximális 26 óra neveléssel-oktatással lekötött óraszám mellett heti 6 óra további eseti helyettesítés megtartása rendelhető el. Ebben az esetben a pedagógus számára – alapilletményéért – akár heti 32 óra megtartását is elrendelheti a munkáltató. Nem tehető ez meg minden héten, hiszen a 26 óra felett elrendelt eseti helyettesítés maximum 30 tanítási napot érinthet Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2013/2014.

10 Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2013/2014.
Órakedvezmények A pedagógusok augusztus 31-ig hatályban lévő órakedvezményei - a közalkalmazotti tanácsi és szakszervezeti kedvezmények kivételéve - megszűnnek: nem illeti meg órakedvezmény az osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői tevékenységet végző pedagógusokat. Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2013/2014.

11 Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2013/2014.
Sem eddig, sem ezután nem jár órakedvezmény a diákönkormányzatot segítő pedagógus a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógus számára, mert ennek nincsenek meg a jogszabályi feltételei. A közalkalmazotti tanácsi és szakszervezeti feladatokat ellátó pedagógusokat órakedvezmény és munkaidő kedvezmény illeti meg, ennek új szabályait a megjelenés előtt álló kormányrendelet fogja tartalmazni. Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2013/2014.

12 Közalkalmazotti Tanács órakedvezménye
A szakszervezetek tisztségviselőit, továbbá a Közalkalmazotti Tanács tagjait és elnökét megillető munkaidő-kedvezményt a pedagógus kötött munkaidejének terhére kell kiadni, oly módon, hogy a munkaidő-kedvezmény nyolcvan százaléka a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőre, húsz százaléka a neveléssel-oktatással lekötött idő felső határa feletti kötött munkaidőre essen. Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2013/2014.

13 Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2013/2014.
Tökre kinyúltam…. Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2013/2014.


Letölteni ppt "A pedagógusok munkaidő beosztása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések