Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Péchysek Baráti Köre, Debrecen 2015.03.26. AZ ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ SZEREPE AZ ÉPÍTÉSZETI MINŐSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN, AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉBEN Összeállította:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Péchysek Baráti Köre, Debrecen 2015.03.26. AZ ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ SZEREPE AZ ÉPÍTÉSZETI MINŐSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN, AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉBEN Összeállította:"— Előadás másolata:

1 1 Péchysek Baráti Köre, Debrecen 2015.03.26. AZ ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ SZEREPE AZ ÉPÍTÉSZETI MINŐSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN, AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉBEN Összeállította: Jambrik Imre okl. építészmérnök, okl. városépítési, városgazdasági szakmérnök, vezető építész tervező Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal állami főépítésze 2015. március 22.

2 2 ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZEK ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODÁK Az irodákat 1992-ben hozta létre az építésügyért felelős miniszter. Kezdettől regionális illetékességgel működnek. Az Észak-alföldi állami főépítész Hajdú-Bihar-, Szabolcs-Szatmár-Bereg-, Jász-Nagykun-Szolnok megyék területén látja el feladatát. Jelenleg a 8 regionális állami főépítész mellett Budapest fővárosnak önálló állami főépítésze van.

3 3 FŐÉPÍTÉSZI RENDSZER Az épített környezet védelme a helyi önkormányzatok feladata. Az ezzel kapcsolatos szakmai előkészítő feladatokat az önkormányzati főépítész végzi (természetesen az állam is vállal szerepet e téren). csak állami szinten nem biztosítható az elégséges működés, kell az önkormányzati ág is; alapvető (hosszú távú) cél az, hogy legyen minden településen (amikor kell) települési főépítész. az állam feladata az állami főépítészi rendszer működtetése; az építészeti és értékvédelmi feladatok ellátása érdekében és építészeti-műszaki tervtanácsot működtet.

4 4 AZ ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ FELADATAI TERÜLETRENDEZÉS A területrendezési tervek a nemzeti, a regionális, a térségi érdekeknek megfelelően szabályozzák a területek használatát, a területfelhasználási lehetőségek főbb irányait, a térségi vonalas infrastruktúra hálózat vonalait. Az ezekkel kapcsolatos törvényi kötelmek betartása, a területrendezési tervek elhatározásainak települési léptékbe való lebontása, a törvényi előírásoknak a településrendezési tervekben való érvényre juttatása, ellenőrzése az Állami Főépítész feladata. Ennek során – területrendezési hatósági és szakhatósági feladatokat is ellát. Térségi területfelhasználás

5 5 AZ ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ FELADATAI TELEPÜLÉSRENDEZÉS A településrendezési tervek határozzák meg hosszútávra a területek felhasználásának lehetőségeit, az egyes területekre elhelyezhető funkciók céljára szolgáló épületek, műtárgyak körét, és a beépítésükkel kapcsolatos szabályokat. Az állami főépítész szakmai segítséget nyújt az önkormányzatoknak és a tervezőknek a tervek szakszerű, a szabályozások jogszerű, egyértelmű a közérdeknek megfelelő és a jogos magánérdekeket figyelembe vevő kidolgozásához

6 6 AZ ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ FELADATAI ÉPÍTÉSZET Az emberhez méltó, esztétikus és funkcionálisan is jól működő környezet létrehozásában, az épített környezet, meglévő értékeinek megtartásában, fejlesztésében fontos tényező a beavatkozások építészeti minősége. Mindez jelentősen befolyásolja az ott élők, az épített környezetet használók közérzetét. Az állami főépítész a Területi Építészeti Tervtanács véleményeivel, szakmai konzultációkkal segítik az építésügyi igazgatást, a tervezőket és a beruházókat a fejlesztések elvárható építészeti minőségének kialakításában.

7 7 AZ ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ FELADATAI ÉPÍTÉSZET Klímabarát városrendezési és klímatudatos építészeti elvek terjesztése Integrált építészeti örökségvédelmi helyi védelmi stratégia Magyarországi Falu- megújítási díj pályázat kezelése,vidékfejlesztés és örökségvédelem

8 8 AZ ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSZETI MINŐSÉGET ÉRINTŐ FELADATAI Működteti és vezeti a területi tervtanácsokat; Kapcsolatot tart az ágazati szakmai kamarákkal; Felkérésre segítséget nyújt a területrendezési tervek és településrendezési eszközök elkészítéséhez; Szakmai segítséget nyújt az önkormányzati főépítészi feladatok ellátásához; Az egységes szakmai szempontok érvényesítése érdekében elősegíti az önkormányzat terület- és településrendezéssel, valamint az építészeti értékvédelemmel kapcsolatos döntéseinek főépítészi előkészítését; Elősegíti a területi településpolitikai és építészetpolitikai elvek és elvárások koncepcionális kialakítását;

9 9 A TERVTANÁCSOK RENDSZERE, FELADATA központi tervtanács - országos főépítész vezetésével, területi tervtanács – állami főépítész vezetésével, helyi önkormányzati tervtanács - önkormányzati főépítész vezetésével. Építési törvény előírása alapján feladata: települési környezet, táj, településkép védelme beépítési, vagy építészeti jellegzetesség, látvány, helyi jelleg megőrzése, érvényre juttatása; az építészeti örökség és építészeti érték, minőségének védelme, Illeszkedési szabályok elősegítése

10 10 A tervtanácson bemutatandó tervek köre. Helyi: Polgármesteri véleményezéskeretében működik. Feltétele: helyi önkormányzati rendelet a településképi véleményezési eljárásról, a helyi tervtanács működéséről. Alapja az önkormányzati főépítész vagy helyi tervtanács álláspontja. Területi: helyi tervtanács döntéseinek felülvizsgálata a hatósági jogorvoslási eljárás keretein belül. Műemléki jelentőségű vagy világörökségi területen megvalósítandó beruházás építészeti tervei; Központi: területi tervtanács döntéseinek felülvizsgálata hatósági megkeresésre, nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás építészeti tervei.

11 11 A TERVTANÁCSI VÉLEMÉNYEZÉS SZEMPONTRENDSZERE Vizsgálja, hogy a benyújtott terv megfelel-e az építészeti minőség, szakmai igényesség és szakszerűség, ezen belül különösen a telepítés, településkép, az esztétikus megjelenés, a településképi és településszerkezeti hatások, rálátás és látványvédelem Követelményeinek.

12 12 A TERVTANÁCSI VÉLEMÉNY A tervtanácsi vélemény kötőereje erősödik az építési engedélyezési eljárásokban. Az eljárási törvény szerinti bizonyítási eszköznek minősül, az építészeti minőséget igazolja. Az építésügyi hatóságnak kötelező figyelembe vennie. Az önkormányzati tervtanácsi vélemény az építési engedélyben kérhető jogorvoslata a területi állami tervtanácshoz kerül. Az állami főépítészi tervtanácson I. fokú eljárás- ban tárgyalt terveinek állásfoglalásával szemben jogorvoslat a központi tervtanácson kérhető.

13 13 Területi Tervtanácson bemutatott Élettudományi épület és könyvtár terve

14 14 A Tervtanács véleménye alapján megvalósult Élettudományi épület és könyvtár

15 15 A Tervtanács véleménye alapján megvalósult Élettudományi épület és könyvtár

16 16 Területi Tervtanácson bemutatott debreceni fedett sportuszoda terve

17 17 A Tervtanács véleménye alapján megvalósult sportuszoda

18 18 Debrecen TESCO bevásárlóközpont városi és a területi közös tervtanács által véleményezett, elutasított terv.

19 19 Debrecen TESCO bevásárlóközpont városi és a területi közös tervtanács által véleményezett, elutasított terv.

20 20 Debrecen TESCO bevásárlóközpont városi és a területi közös tervtanács által jóváhagyott terv. Ennek megfelelően már megépült.

21 21 Debrecen TESCO bevásárlóközpont városi és a területi közös tervtanács által jóváhagyott terv. Ennek megfelelően már megépült


Letölteni ppt "1 Péchysek Baráti Köre, Debrecen 2015.03.26. AZ ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ SZEREPE AZ ÉPÍTÉSZETI MINŐSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN, AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉBEN Összeállította:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések