Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TELEPÜLÉSÜGYI ÉS AZ ÉPÍTÉSÜGYI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TELEPÜLÉSÜGYI ÉS AZ ÉPÍTÉSÜGYI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAI"— Előadás másolata:

1 A TELEPÜLÉSÜGYI ÉS AZ ÉPÍTÉSÜGYI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAI
ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZIGAZGATÁSI REFORM A TELEPÜLÉSÜGYI ÉS AZ ÉPÍTÉSÜGYI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAI dr. Sersliné Kócsi Margit Budapest Főváros Kormányhivatala állami főépítész Budapest 2012. december eleji helyzet, még néhány jogszabály módosítás folyamatban van!

2 FERENCVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI EREDMÉNYEINEK TANULSÁGAI
TUDATOS VÁROSFEJLESZTÉS TÁRSADALMI IGÉNY POLITIKAI AKARAT PROGRAMOK PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK TERVEK SZABÁLYOZÁS IVS VÁROSTERVEZÉS

3 VÁROSFEJLESZTÉS - FOLYAMATIRÁNYÍTÁS
IRÁNYÍTOTT VÁROSFEJLŐDÉS VÁROSFEJLESZTÉS - FOLYAMATIRÁNYÍTÁS POLITIKA ÉS SZAKMA SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉSE KÖVETKEZETES VÁROSPOLITIKA FOKOZATOS MEGVALÓSÍTÁS ÁTGONDOLT TERVEK FOLYAMATOS VISSZACSATOLÁS KORREKCIÓK A TAPASZTALATOK SZERINT A JELENLEGI HELYZET ELLENTMONDÁSAI ÁLLAPOTTERVEK

4 § AZ ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZEK TEVÉKENYSÉGE
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSE KODIFIKÁCIÓS ALAPFELADAT MARAD KOORDINÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZEKKEL BŐVÜL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI TERVTANÁCS LESZ KÖZHATALMI EGYÉB JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT FELADATOK MÉG ALAKUL JOGSZABÁLY TERVEZETEK VÉLEMÉNYEZÉSE

5 A TÉRALAKÍTÁS MŰVÉSZETE
ÉPÍTÉSZET, ÉPÍTÉSZEK ÉS A JOGSZABÁLYOK 6B ESZKÖZÖK ÉPÜLET TELEPÜLÉS ELTÉRŐ LÉPTÉK, ELTÉRŐ TUDÁS, ELTÉRŐ ESZKÖZÖK A TÉRALAKÍTÁS MŰVÉSZETE

6 A REFORMOK ÖSSZEFÜGGÉSEI SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁS
2011 ÉVI REFORMOK ORSZÁGGYŰLÉS KORMÁNY SZABÁLYOZÁS TÖRVÉNYEK, RENDELETEK EGYSZERŰSÍTÉS JÓ ÁLLAM MAGYARI PROGRAM A REFORMOK ÖSSZEFÜGGÉSEI ÖNKORMÁNYZATI REFORM KÖZIGAZGATÁSI REFORM ÉPÍTÉSÜGYI REFORM FOGALMAK MAGYARÁZATA ÁLLAMI ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK SZÉTVÁLASZTÁSA SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁS

7 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK GAZDÁI AZ ÖNKORMÁNYZATOK MARADTAK
2011. ÉVI CLXXXIX. TÖRVÉNY A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK GAZDÁI AZ ÖNKORMÁNYZATOK MARADTAK alapelvek államigazgatási és önkormányzati feladatok szétválasztása önkormányzati helyi ügyek bővítése (mozgástér) állam és állampolgár kapcsolata hatékonyság települési önkormányzatok szabad társulás törvényességi felügyeletük főváros 23+1 önkormányzat kisebb önkormányzatok, és polgármesteri hivatalok az önkormányzatok és az államigazgatás kapcsolata ellenőrzés helyett felügyelet AB Kúria önkormányzati rendeletalkotás mulasztása és pótlása

8 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJÁBÓL
KÖZIGAZGATÁSI REFORM AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJÁBÓL A REFORM CÉLKITŰZÉSEI államigazgatási és önkormányzati feladatok szétválasztása egyszerűsítés jogszabályok eljárások állam és állampolgár közvetlen kapcsolata kisebb és hatékonyabb államigazgatás bürokratikus terhek csökkentése összevont eljárások vállalkozói terhek mérséklése E-ügyintézés szervezetek kormányhivatalok járási hivatalok kormányablakok Kormányhivatalok – megyei - fővárosi másodfokú államigazgatási ügyek járási (kormány)hivatalok elsőfokú államigazgatási kormányablakok egyablakos ügyintézés

9 A KÖZIGAZGATÁSI REFORM SZERVEZETI ALAPELVEI
MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK államigazgatás II. fokú ügyek KORMÁNYABLAKOK JÁRÁSI KORMÁNYHIVATALOK államigazgatás I. fokú ügyek államigazgatás állampolgár közvetlen kapcsolat egyablakos és e- ügyintézés törvényességi felügyelet (ellenőrzés) ÖNKORMÁNYZATOK helyi közügyek

10 2011 KÖZIGAZGATÁSI REFORM KORMÁNYHIVATALOK KORMÁNYMEGBÍZOTT KABINET
FŐIGAZGATÓ IGAZGATÓ TÖRZSHIVATALI FŐOSZTÁLYOK SZAKIGAZGATÁSI SZERVEK ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÖRÖKSÉG- VÉDELEM TÖRVÉNYESSÉGI ÉPÍTÉS- FELÜGYELET ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSÜGYI (II. HATÓSÁG) +14 +14

11 A TELEPÜLÉSÜGYI ÉS AZ ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁS JELENLEGI SZERVEZETEI
KIM EMI BM HELYETTES ÁLLAMTITKÁR KORMÁNYHIVATAL KÖH ÖRÖKSÉG- VÉDELMI FŐOSZTÁLY ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY TERÜLET ÉS TELEPÜLÉSÜGYI FŐOSZTÁLY TÖRVÉNYESSÉGI FŐOSZTÁLY ÖRÖKSÉG- VÉDELEM ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL Forster Gyula Nemzeti Örökség- Gazdálkodási és Szolgáltatási Központ 3210/2012. (XI. 06.) Korm. rendelet ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY II. FOKÚ ÉPÍTÉS HATÓSÁG ÉPÍTÉS- FELÜGYELET városépítészet fejlesztés, rendezés ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ szín építés engedélyezés kivitelezés MEGYEI ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MEGYEI, TÉRSÉGI ÉS TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉSZEK ÉPÍTÉS HATÓSÁG I.FOK JEGYZŐ FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK KERÜLETI FŐÉPÍTÉSZEK részben marad

12 ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI
A KÖZIGAZGATÁSBAN AZ ÉPÍTÉSÜGY SZERVEZETEI - TERVEZET MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK 20 ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALOK (20) SZAKIGAZGATÁSI SZERV ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA II.FOKÚ ÖRÖKSÉG- VÉDELEM II.FOKÚ ÉPÍTÉSFEL- ÜGYELET II.FOKÚ ÉPÍTÉS- HATÓSÁG 9 kormányhivatalban JÁRÁSI KORMÁNYHIVATALOK 190+23 ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL 57+2 SZAKIGAZGATÁSI SZERV I.FOKÚ ÖRÖKSÉG- VÉDELEM I.FOKÚ ÉPÍTÉSFEL- ÜGYELET I.FOKÚ ÉPÍTÉS- HATÓSÁG ÖNKORMÁNYZATOK ! ÚJ ELJÁRÁSOK összevont telepítési településképi véleményezési településképi bejelentési (közterület-alakítási terv) megosztott feladatkör FŐÉPÍTÉSZ JEGYZŐ I.FOKÚ ÉPÍTÉSHATÓSÁG

13 ÉPÍTÉSÜGYI RENDELETEK
AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK JELENLEGI JOGRENDJE FEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉS TERÜLET- FEJLESZTÉSI tv TERÜLET- RENDEZÉSI tv Étv ÖRÖKSÉG- VÉDELMI tv VILÁG- ÖRÖKSÉG tv OTK OTrT országos ÉPÍTÉSÜGYI RENDELETEK BATrT Balaton JOGAL- KOTÁSI tv ÁGAZATI JOG- SZABÁLYOK regionális OTÉK MEGYEI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK MEGYETERV TELEPÜLÉSI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK TSZT HÉSZ települési ITS, IVS fővárosi kerületi FŐVÁROSI ÉS KERÜLETI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK FŐVÁROSI ÉS KERÜLETI IVS FSZKT BVKSZ KVSZ KSZT értékvédelmi rendeletek

14 maradnak a merev állapottervek.
TELEPÜLÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI JOG A VÁLTOZÁS ELVEI Étv EU jogrend településfejlesztés településrendezési és eljárási szabályok csökkentek önkormányzatok településképi véleményezési joga építményekre vonatkozó előírások pontosabbak kivitelezési előírások részletesebbek, szigorúbbak önkormányzati reform közigazgatási reform Örökségvédelmi tv Világörökség tv szakmai elvárások egyszerűsítés gyorsítás OTÉK 313/2012. (XI. 08) Országos dokumentációs kp és nyilvántartás 2012. évi CLVII. tv. az építésügyi változásokkal összefüggő törvénymódosításokat tartalmazza Területrendezési tv TÖBB KORMÁNYRENDELET Településügyi kódex 314/2012. (XI. 08) OTK OTrT BATrT Balaton tv Építésügyi kódex 312/2012. (XI. 08.) Nem változik, maradnak a merev állapottervek.

15 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYKÖTELES KÖR VÁLTOZÁSA
ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATOK ESZKÖZEI rendeletalkotás - HÉSZ egyedi építési ügyek ügyféli jogállás ELV: ÖNKORMÁNYZATTÓL FÜGGETLEN ÉPÍTÉSHATÓSÁG részben teljesül, két elsőfokú építéshatóság várható: településképi véleményezési eljárás – feltételekkel jegyzők járási hivatalok építésügyi és örökségvédelmi szakigazgatási szervei állam- igazgatás önkormányzat helyi adottságok érvényesítése önkormányzatok véleményezési joga egységesség normativitás ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYKÖTELES KÖR VÁLTOZÁSA

16 Kormányhivatal tervezet I. terv kezdete tervezet II. rendelet
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSE PARTNERSÉG Kormányhivatal állami főépítész szakmai ellenőrzés törvényességi felügyelet törvényességi főosztály konzultáció tervtanács vélemény tervezet I. terv kezdete tervezet II. rendelet önkormányzat a folyamat irányítása szakmai előkészítése önkormányzati főépítész építéshatóságok, tervezők, építészek tapasztalatai visszacsatolás – korrekciók – a jogalkotásba

17 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TFK INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ITS, IVS hosszútáv 4 évente áttekintés véleményezési eljárás rövidtáv évente áttekintés véleményezési eljárás általános a település adottságai szerinti adott feladathoz illeszkedő tervezést megelőzően partnerségi terv TÁJÉKOZTATÁSI VÉLEMÉNYEZÉSI EGYEZTETÉSI ELFOGADÁSI a hatályos az új elkészültéig alkalmazható az elkészült jóváhagyható utána csak új szabályok szerint készülhet

18 EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSOK
TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TARTALOMTÓL FÜGGŐEN Az Étv 9. § helyett (9/A,B,C,D §) Kormányrendelet Településügyi kódex teljes – új tervek egyszerűsített - módosítás tárgyalásos - kiemeltek TELJES ELJÁRÁS SZAKASZAI záró tárgyalás TÁJÉKOZTATÁSI VÉLEMÉNYEZÉSI EGYEZTETÉSI ELFOGADÁSI 13 JANUÁRTÓL- RENDEZÉSI TERVEK- ELJÁRÁSOK államigazgatási szervek partnerségi terv adatszolgáltatás köti a véleménye konzultatív tervtanács civil vélemények zárása Képviselő- Testület döntése

19 A FŐVÁROS ÉS AZ AGGLOMERÁCIÓS TELEPÜLÉSEI KIVÉTELÉVEL!
ÚJ JOGSZABÁLYOK HATÁLYBA LÉPÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJAI ÁTMENETI IDŐSZAK ÁTMENETI KORSZAK KÖVETKEZIK RRT 1998 HÉSZ 2003 A FŐVÁROS ÉS AZ AGGLOMERÁCIÓS TELEPÜLÉSEI KIVÉTELÉVEL! általános időpont Ötv Étv OTÉK kapcsolódó kormányrendeletek folyamatban lévő településrendezési eszköz módosítás befejezése régi szabály és eljárás módosult előírások alkalmazásának kezdete jelenleg hatályos településrendezési eszközök módosítása, régi szabályok, de új eljárás új településrendezési eszközök készítése: új szabályok és új eljárás jelenleg hatályos településrendezési eszközök alkalmazása, módosítás nélkül új településrendezési eszközök

20 ÚJ JOGSZABÁLYOK HATÁLYBA LÉPÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJAI ÁTMENETI IDŐSZAK
A FŐVÁROSI AGGLOMERÁCIÓ TELEPÜLÉSEIN HATÁRIDŐ BATrT jelenleg hatályos településrendezési eszközök módosítása, régi szabályok, de új eljárás folyamatban lévő településrendezési eszköz módosítás befejezése régi szabály és új eljárás új településrendezési eszközök alkalmazhatóak új településrendezési eszközök készítése: új szabályok és új eljárások

21 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI
AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JELENLEG TSZT ÉS HÉSZ A TELEPÜLÉS EGÉSZÉRE EGY RENDELET ÉS TÖBB SZABÁLYOZÁSI TERV VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG A TELEPÜLÉS ADOTTSÁGAI, LEHETŐSÉGEI SZERINT ÚJ HÉSZ-EK ÖNÁLLÓ RENDELETEKKEL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVVEL (TSZT MÓDOSÍTÁSSAL, VAGY ÚJ TSZT ALAPJÁN) ÚJ TSZT ÉS HÉSZ ÁLTALÁNOS LAP, TSZT ÉS HÉSZ ÉS AZ ÁTMENET

22 ÚJ ELJÁRÁSOK – SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK
TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX ÚJ ELJÁRÁSOK – SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK településképi véleményezési településképi bejelentési (közterület-alakítási terv) TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS POLGÁRMESTER GYAKOROLHATJA 15 nap ALKALMAZÁSA az építésügyi kódexben meghatározott építési engedélyezési eljárásokat megelőzően ha nincs összevont telepítési eljárás I. szakasza (THSZ) FELTÉTELEI önkormányzati rendelet az eljárás részleteiről, amelyben meghatározza a véleményezés módját (főépítész, tervtanács) a véleményezés szempontjait tervtanács működésének részleteit A VÉLEMÉNYEZÉS SORÁN VIZSGÁLANDÓ környezetbe illeszkedés, építészeti jelleg, látvány, helyi értékre hatás településrendezési eszköznek való megfelelés az épület homlokzatának, tetőzetének kialakítási módját a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit az építmény takaratlanul maradó és közterületről közvetlenül látható határfelületeinek kialakítási módját és feltételeit közterületen folytatott építési tevékenység esetén a burkolatok, műtárgyak, köztárgyak, növényzet, világítás és hirdető-berendezések MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA, POLGÁRMESTERI VÉLEMÉNY TARTALMA ÉS INDOKLÁSA

23 ÚJ ELJÁRÁSOK – SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK
TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX ÚJ ELJÁRÁSOK – SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK településképi véleményezési településképi bejelentési (közterület-alakítási terv) TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS POLGÁRMESTER GYAKOROLHATJA 15 nap ALKALMAZÁSA az építésügyi kódex szerint építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek FELTÉTELE önkormányzati rendelet az eljárás részleteiről, amelyben meghatározza az eljárás hatálya alá tartozó építési tevékenységeket reklámok elhelyezése rendeltetésváltozás helyi rendeletben meghatározott POLGÁRMESTERI DÖNTÉS tudomásul vétel - kikötésekkel vagy anélkül megtiltja, ha a formai követelményeknek nem felel meg MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA KÖZTERÜLETALAKÍTÁSI TERV szakmai kezdeményezésre lett mellékletben meghatározott a tartalom helyi önkormányzati rendelet

24 2013.01.01. ÉPÍTÉSÜGYI KÓDEX ÚJ ELJÁRÁSOK ÖSSZEVONT TELEPÍTÉSI ELJÁRÁS
összevont telepítési eljárás két szakasza ÖSSZEVONT TELEPÍTÉSI ELJÁRÁS telepítési hatásvizsgálati szakasz integrált építési engedélyezési szakasz I. SZAKASZ: THSZ TELEPÍTÉSI HATÁSVIZSGÁLATI SZAKASZ ALKALMAZÁSA beruházói kérelem az építésügyi kódex szerinti ügydöntő hatóság eljárása részben kapcsolódik a településrendezési eszközök módosításához I. elvi keretengedély telekalakítási engedély termőföld végleges más célú hasznosításának engedélye az erdő területi igénybevételének engedélye régészeti feltárási engedély környezetvédelmi engedély, vagy egységes környezethasználati engedély II. SZAKASZ: IÉSZ INTEGRÁLT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY kiváltja az alábbi önálló eljárásokat: egységes környezethasználati engedélyezési eljárás építési engedélyezési eljárás OTÉK előírástól való eltérés engedélyezési eljárása a telepítési engedély nem jogosít: környezethasználat megkezdésére építési tevékenységre a telepítési engedély jogosít: régészeti feltárás megkezdésére

25 § GYAKORLATI AJÁNLÁS TERVEZŐKNEK 2013. JANUÁRTÓL LEGALÁBB AZ ALÁBBI
ÚJ JOGSZABÁLYOK ISMERETE AJÁNLOTT ÚJ JOGSZABÁLYOK MEGJELENÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJAI ÉTV OTÉK TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX ÉPÍTÉSÜGYI KÓDEX TERVTANÁCSI RENDELET MÓDOSÍTÁSOKKAL MÓDOSÍTÁSOKKAL 314/2012. (XI. 08) 312/2012. (XI. 08) MÓDOSÍTÁSOKKAL HATÁLYBALÉPÉS: TOVÁBBKÉPZÉSEK 2012. évi CLVII. tv. az építésügyi változásokkal összefüggő törvénymódosításokat tartalmazza FŐÉPÍTÉSZEKNEK TERVEZŐKNEK BM, állami főépítészek BM és MÉK, BÉK

26 KÖZEL EZER SZABÁLYOZÁSI TERV VAN HATÁLYBAN
JELENLEGI HELYZET FŐVÁROSBAN ELAVULT FSZKT ÉS BVKSZ – Étv, OTÉK eltérő ELLENTMONDÁSOK ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI RENDELETEK ELŐÍRÁSAI KÖZÖTT MAMMUT SZABÁLYZATOK JOGÉRTELMEZÉSI PROBLÉMÁK JOGBIZONYTALANSÁG ÉRTÉKVÉDELMI PARKOLÁSI REKLÁM KÖZTERÜLETI ZÖLD HATALMI ESZKÖZZÉ VÁLT A VÁROSRENDEZÉS KÖZEL EZER SZABÁLYOZÁSI TERV VAN HATÁLYBAN

27 KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI TERVEK ADOTTSÁGAI
KVSZ teljes szabályozási tervvel Készülő KVSZ sok szórtan lévő SZT KVSZ több szabályozási tervvel IV. IV. EGYTÖMBÖS MÓDOSÍTÁSOK III. III. III. XV. XV. XIII. II. II. XIII. XVI. XIV. VI. V.. V. VII. XII. XII. VII. I. I. VIII. VIII. X. XVII. XVII. IX. KVSZ nincs, KSZT lefedettség XI. XIX. XX. XVIII. XVIII. XXI. XXI. XXII. XXIII. KVSZ sok SZT szórtan elhelyezkedve

28 Étv, OTÉK országos építésügyi rendeletek TSZT KVSZ FSZKT BVKSZ KSZT
ÁTALAKULÓ JOGSZABÁLYOK A FŐVÁROSBAN Étv, OTÉK országos építésügyi rendeletek gyakorlat alapján korrekciók főváros sajátosságai TSZT fokozatos jogharmonizáció RENDEZÉSI SZABÁLYZAT KVSZ JOGHARMONIZÁCIÓ EGYSZERŰSÍTÉS KIHÍVÁSOM: KÁOSZBÓL REND FELÉ A FŐVÁROSBAN FSZKT BVKSZ KSZT ÁTLÁTHATÓ REND új értékvédelmi rendelet kerületi értékvédelmi r.

29 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI A FŐVÁROSBAN TERVEZET
AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI A FŐVÁROSBAN TERVEZET KVSZ A KERÜLET EGÉSZÉRE KSZT-ÉK VÁROSRÉSZEKRE JELENLEG VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG A KERÜLET ADOTTSÁGAI, LEHETŐSÉGEI SZERINT ÚJ KÉSZ-EK ÖNÁLLÓ RENDELETEKKEL EGYÜTT TERVEZENDŐ VÁROSSZERKEZETI EGYSÉGEKRE ÚJ KVSZ KERÜLETRE AZ ÁTMENET KVSZ rendelete tagolható az együtt tervezendő városrészenkénti fejezetekre

30 KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI TERVEK TERVEZET
BELSŐ ZÓNA KÜLSŐ ZÓNA ÁTMENETI ZÓNA VÁROSSZERKEZETI EGYSÉGEKRE összeérő tervek teljes lefedés m=1:1000 tervlapok VEGYESEN területi határvonal adottságok szerint SZABÁLYOZÁSI FELÜLET tervlap- eltérő léptékkel EGYÜTT TERVEZENDŐ SZERKEZETI EGYSÉGEK m=1:1000 tervlapok A SZABÁLYZAT VÁLASZTHATÓ KVSZ: egy rendelet fejezetekkel KÉSZ-ek: önálló rendeletek A TERVEZETT ÁLLAPOT-ZÓNÁLIS RENDSZER

31 KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI TERVEK TERVEZET
KÜLSŐ ZÓNA BELSŐ ZÓNA SZABÁLYOZÁSI FELÜLET tervlap- eltérő léptékkel EGYÜTT TERVEZENDŐ SZERKEZETI EGYSÉGEK m=1:1000 szabályozási tervlapok VÁROSSZERKEZETI EGYSÉGEKRE összeérő tervek teljes lefedés m=1:1000 szabályozási tervlapok ÁTMENETI IDŐSZAK RÉGI + ÚJ MOZAIK KVSZ rendelet, fejezetekkel KÉSZ önálló rendelettel

32 jelenleg hatályos KVSZ, KSZT régi szabályok, de új eljárások
ÚJ JOGSZABÁLYOK VÁRHATÓ HATÁRIDŐI A FŐVÁROSBAN AZ ÁTMENETI IDŐSZAK OTÉK ALAPON ORSZÁGOS ÚJ JOGSZABÁLYOKNAK TOVÁBBÁ BATrT-NAK MEGFELELŐEN ÚJ TSZT ÉS RENDEZÉSI SZABÁLYZAT új KVSZ, KSZT új szabályok új eljárások folyamatban lévő tervmódosítás régi szabályok és eljárások A RENDEZÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA területfelhasználási egységek sűrűsége egyes területek magassági korlátozása infrastruktúra (FSZKT BVKSZ) jelenleg hatályos KVSZ, KSZT módosítása régi szabályok, de új eljárások TSZT, REND.SZAB. HATÁRIDŐK (FSZKT, BVKSZ) a jelenleg hatályos és a ig módosított KVSZ, KSZT- régi alkalmazása változtatás nélkül (FSZKT ÉS BVKSZ) ÚJ KVSZ, KSZT


Letölteni ppt "A TELEPÜLÉSÜGYI ÉS AZ ÉPÍTÉSÜGYI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések