Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest 2012. december eleji helyzet, még néhány jogszabály módosítás folyamatban van! dr. Sersliné Kócsi Margit Budapest Főváros Kormányhivatala állami.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest 2012. december eleji helyzet, még néhány jogszabály módosítás folyamatban van! dr. Sersliné Kócsi Margit Budapest Főváros Kormányhivatala állami."— Előadás másolata:

1 Budapest 2012. december eleji helyzet, még néhány jogszabály módosítás folyamatban van! dr. Sersliné Kócsi Margit Budapest Főváros Kormányhivatala állami főépítész ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZIGAZGATÁSI REFORM A TELEPÜLÉSÜGYI ÉS AZ ÉPÍTÉSÜGYI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAI

2 TUDATOS VÁROSFEJLESZTÉS VÁROSTERVEZÉS MEGVALÓSÍTÁS TÁRSADALMI IGÉNY POLITIKAI AKARAT SZABÁLYOZÁS PROGRAMOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK IVS TERVEK PROJEKTEK FERENCVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI EREDMÉNYEINEK TANULSÁGAI

3 KÖVETKEZETES VÁROSPOLITIKA POLITIKA ÉS SZAKMA SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉSE ÁTGONDOLT TERVEK FOKOZATOS MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATOS VISSZACSATOLÁS KORREKCIÓK A TAPASZTALATOK SZERINT VÁROSFEJLESZTÉS - FOLYAMATIRÁNYÍTÁS A JELENLEGI HELYZET ELLENTMONDÁSAI ÁLLAPOTTERVEK IRÁNYÍTOTT VÁROSFEJLŐDÉS

4 AZ ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZEK TEVÉKENYSÉGE EGYÉB JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT FELADATOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI TERVTANÁCS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZEKKEL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSE KODIFIKÁCIÓS KÖZHATALMI KOORDINÁCIÓS BŐVÜL ALAPFELADAT MARAD MÉG ALAKUL LESZ § JOGSZABÁLY TERVEZETEK VÉLEMÉNYEZÉSE  Az épített környezet alakításáról  és védelméről szóló  1997. évi LXXVIII. törvény A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet

5 ÉPÍTÉSZET, ÉPÍTÉSZEK ÉS A JOGSZABÁLYOK ÉS A JOGSZABÁLYOK 6B§ A TÉRALAKÍTÁS MŰVÉSZETE ÉPÜLET TELEPÜLÉS ESZKÖZÖK ELTÉRŐ LÉPTÉK, ELTÉRŐ TUDÁS, ELTÉRŐ ESZKÖZÖK

6 ÖNKORMÁNYZATI REFORM KÖZIGAZGATÁSI REFORM SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁS SZABÁLYOZÁS TÖRVÉNYEK, RENDELETEK A REFORMOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 2011 ÉVI REFORMOK ÉPÍTÉSÜGYI REFORM ORSZÁGGYŰLÉS KORMÁNY ÁLLAMI ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK SZÉTVÁLASZTÁSA EGYSZERŰSÍTÉS JÓ ÁLLAM MAGYARI PROGRAM

7 2011. ÉVI CLXXXIX. TÖRVÉNY A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL alapelvek  államigazgatási és önkormányzati feladatok szétválasztása  önkormányzati helyi ügyek bővítése (mozgástér)  állam és állampolgár kapcsolata  hatékonyság  települési önkormányzatok  szabad társulás  törvényességi felügyeletük  főváros  23+1 önkormányzat az önkormányzatok és az államigazgatás kapcsolata  ellenőrzés helyett felügyelet  AB  Kúria  önkormányzati rendeletalkotás mulasztása és pótlása AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK GAZDÁI AZ ÖNKORMÁNYZATOK MARADTAK kisebb önkormányzatok, és polgármesteri hivatalok

8 KÖZIGAZGATÁSI REFORM A REFORM CÉLKITŰZÉSEI  államigazgatási és önkormányzati feladatok szétválasztása  egyszerűsítés  jogszabályok  eljárások  állam és állampolgár közvetlen kapcsolata  kisebb és hatékonyabb államigazgatás  bürokratikus terhek csökkentése  összevont eljárások vállalkozói terhek mérséklése  E-ügyintézés AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJÁBÓL szervezetek  kormányhivatalok  járási hivatalok  kormányablakok Kormányhivatalok – megyei - fővárosi  másodfokú államigazgatási ügyek járási (kormány)hivatalok  elsőfokú államigazgatási ügyek kormányablakok  egyablakos ügyintézés

9 A KÖZIGAZGATÁSI REFORM SZERVEZETI ALAPELVEI MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK JÁRÁSI KORMÁNYHIVATALOK KORMÁNYABLAKOK államigazgatás II. fokú ügyek államigazgatás I. fokú ügyek helyi közügyek államigazgatás állampolgár közvetlen kapcsolat egyablakos és e- ügyintézés ÖNKORMÁNYZATOK törvényességi felügyelet (ellenőrzés)

10 2011 KÖZIGAZGATÁSI REFORM KORMÁNYHIVATALOK KORMÁNYMEGBÍZOTT TÖRZSHIVATALI FŐOSZTÁLYOK SZAKIGAZGATÁSI SZERVEK KABINET FŐIGAZGATÓ IGAZGATÓ ÖRÖKSÉG- VÉDELEM ÉPÍTÉSÜGYI (II. HATÓSÁG) TÖRVÉNYESSÉGI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉS- FELÜGYELET +14

11 TÖRVÉNYESSÉGI FŐOSZTÁLY FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KORMÁNYHIVATAL A TELEPÜLÉSÜGYI ÉS AZ ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁS JELENLEGI SZERVEZETEI ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY II. FOKÚ ÉPÍTÉS HATÓSÁG KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK ÉPÍTÉS- FELÜGYELET VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY KERÜLETI FŐÉPÍTÉSZEK ÉPÍTÉS HATÓSÁG I.FOK JEGYZŐ BMKIM városépítészet fejlesztés, rendezés építés engedélyezés kivitelezés ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI IRODA HELYETTES ÁLLAMTITKÁR EMI ÖRÖKSÉG- VÉDELEM KÖH részben marad TERÜLET ÉS TELEPÜLÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MEGYEI ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MEGYEI, TÉRSÉGI ÉS TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉSZEK ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY Forster Gyula Nemzeti Örökség- Gazdálkodási és Szolgáltatási Központ 3210/2012. (XI. 06.) Korm. rendelet ÖRÖKSÉG- VÉDELMI FŐOSZTÁLY

12 A KÖZIGAZGATÁSBAN AZ ÉPÍTÉSÜGY SZERVEZETEI - TERVEZET MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK 20 JÁRÁSI KORMÁNYHIVATALOK 190+23 ÖNKORMÁNYZATOK II.FOKÚ ÖRÖKSÉG- VÉDELEM ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALOK (20) SZAKIGAZGATÁSI SZERV ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA II.FOKÚ ÉPÍTÉSFEL- ÜGYELET II.FOKÚ ÉPÍTÉS- HATÓSÁG I.FOKÚ ÖRÖKSÉG- VÉDELEM FŐÉPÍTÉSZ I.FOKÚ ÉPÍTÉSFEL- ÜGYELET I.FOKÚ ÉPÍTÉS- HATÓSÁG ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL 57+2 SZAKIGAZGATÁSI SZERV JEGYZŐ I.FOKÚ ÉPÍTÉSHATÓSÁG megosztott feladatkör 9 kormányhivatalban ÚJ ELJÁRÁSOK  összevont telepítési  településképi véleményezési  településképi bejelentési  (közterület-alakítási terv) !

13 OTrT TSZT ÁGAZATI JOG- SZABÁLYOK országos AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK JELENLEGI JOGRENDJE BATrT regionális fővárosi KSZT Étv OTÉK kerületi ÉPÍTÉSÜGYI RENDELETEK ÖRÖKSÉG- VÉDELMI tv értékvédelmi rendeletek MEGYETERV BVKSZ KVSZ VILÁG- ÖRÖKSÉG tv TERÜLET- FEJLESZTÉSI tv JOGAL- KOTÁSI tv Balaton HÉSZ települési FSZKT ITS, IVS TELEPÜLÉSI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK TELEPÜLÉSRENDEZÉSFEJLESZTÉS OTK MEGYEI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK FŐVÁROSI ÉS KERÜLETI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK FŐVÁROSI ÉS KERÜLETI IVS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLET- RENDEZÉSI tv

14 Étv Településügyi kódex 314/2012. (XI. 08) TELEPÜLÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI JOG A VÁLTOZÁS ELVEI  önkormányzati reform  közigazgatási reform OTÉK Örökségvédelmi tv Világörökség tv  szakmai elvárások  egyszerűsítés  gyorsítás  EU jogrend  településfejlesztés  településrendezési és eljárási szabályok csökkentek  önkormányzatok településképi véleményezési joga  építményekre vonatkozó előírások pontosabbak  kivitelezési előírások részletesebbek, szigorúbbak Építésügyi kódex 312/2012. (XI. 08.) Területrendezési tv OTK BATrTBalaton tv TÖBB KORMÁNYRENDELET OTrT Nem változik, maradnak a merev állapottervek. 313/2012. (XI. 08) Országos dokumentációs kp és nyilvántartás 2012. évi CLVII. tv. az építésügyi változásokkal összefüggő törvénymódosításokat tartalmazza

15 önkormányzat állam- igazgatás ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATOK ESZKÖZEI részben teljesül, két elsőfokú építéshatóság várható:  helyi adottságok érvényesítése  önkormányzatok véleményezési joga  rendeletalkotás - HÉSZ  egyedi építési ügyek  ügyféli jogállás  egységesség  normativitás ELV: ÖNKORMÁNYZATTÓL FÜGGETLEN ÉPÍTÉSHATÓSÁG ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYKÖTELES KÖR VÁLTOZÁSA  jegyzők  járási hivatalok építésügyi és örökségvédelmi szakigazgatási szervei településképi véleményezési eljárás – feltételekkel

16 szakmai ellenőrzés törvényességi felügyelet TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSE PARTNERSÉG tervezet II. tervezet I. rendelet terv kezdete törvényességi főosztály állami főépítész a folyamat irányítása szakmai előkészítése visszacsatolás – korrekciók – a jogalkotásba önkormányzat önkormányzati főépítész építéshatóságok, tervezők, építészek tapasztalatai Kormányhivatal konzultációtervtanács vélemény

17 2013.01.01.TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS TÁJÉKOZTATÁSIVÉLEMÉNYEZÉSIELFOGADÁSI EGYEZTETÉSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TFK INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ITS, IVS hosszútáv 4 évente áttekintés véleményezési eljárás rövidtáv évente áttekintés véleményezési eljárás partnerségi terv általános a település adottságai szerinti adott feladathoz illeszkedő tervezést megelőzően 2013.01.01. 2013.12.31. a hatályos az új elkészültéig alkalmazható az elkészült jóváhagyható utána csak új szabályok szerint készülhet

18 2013.01.01.TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK államigazgatási szervek Az Étv 9. § helyett (9/A,B,C,D §) Kormányrendelet Településügyi kódex TARTALOMTÓL FÜGGŐEN  adatszolgáltatás  köti a véleménye  teljes – új tervek  egyszerűsített - módosítás  tárgyalásos - kiemeltek TÁJÉKOZTATÁSI partnerségi terv konzultatív tervtanács VÉLEMÉNYEZÉSIELFOGADÁSI EGYEZTETÉSI civil vélemények zárása TELJES ELJÁRÁS SZAKASZAI Képviselő- Testület döntése záró tárgyalás

19 ÁTMENETI KORSZAK KÖVETKEZIK Ötv Étv OTÉK kapcsolódó kormányrendeletek ÚJ JOGSZABÁLYOK HATÁLYBA LÉPÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJAI ÁTMENETI IDŐSZAK 2013.01.01. 2018.12.31. 2013.01.01. jelenleg hatályos településrendezési eszközök alkalmazása, módosítás nélkül általános időpont módosult előírások alkalmazásának kezdete RRT 1998 HÉSZ 2003 2013.12.31. 2015.12.31. folyamatban lévő településrendezési eszköz módosítás befejezése régi szabály és eljárás jelenleg hatályos településrendezési eszközök módosítása, régi szabályok, de új eljárás új településrendezési eszközök új településrendezési eszközök készítése: új szabályok és új eljárás A FŐVÁROS ÉS AZ AGGLOMERÁCIÓS TELEPÜLÉSEI KIVÉTELÉVEL!

20 ÚJ JOGSZABÁLYOK HATÁLYBA LÉPÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJAI ÁTMENETI IDŐSZAK A FŐVÁROSI AGGLOMERÁCIÓ TELEPÜLÉSEIN 2013.01.01. 2018.12.31. jelenleg hatályos településrendezési eszközök módosítása, régi szabályok, de új eljárás HATÁRIDŐ BATrT új településrendezési eszközök készítése: új szabályok és új eljárások folyamatban lévő településrendezési eszköz módosítás befejezése régi szabály és új eljárás új településrendezési eszközök alkalmazhatóak 2015.12.31.

21 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JELENLEG TSZT ÉS HÉSZ A TELEPÜLÉS EGÉSZÉRE EGY RENDELET ÉS TÖBB SZABÁLYOZÁSI TERV VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG A TELEPÜLÉS ADOTTSÁGAI, LEHETŐSÉGEI SZERINT ÚJ TSZT ÉS HÉSZ ÚJ HÉSZ-EK ÖNÁLLÓ RENDELETEKKEL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVVEL (TSZT MÓDOSÍTÁSSAL, VAGY ÚJ TSZT ALAPJÁN)

22  településképi véleményezési  településképi bejelentési  (közterület-alakítási terv) 2013.01.01.TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX ÚJ ELJÁRÁSOK – SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS FELTÉTELEI  önkormányzati rendelet az eljárás részleteiről, amelyben meghatározza a véleményezés módját (főépítész, tervtanács) a véleményezés szempontjait tervtanács működésének részleteit ALKALMAZÁSA  az építésügyi kódexben meghatározott építési engedélyezési eljárásokat megelőzően  ha nincs összevont telepítési eljárás I. szakasza (THSZ) POLGÁRMESTER GYAKOROLHATJA 15 nap A VÉLEMÉNYEZÉS SORÁN VIZSGÁLANDÓ  környezetbe illeszkedés, építészeti jelleg, látvány, helyi értékre hatás  településrendezési eszköznek való megfelelés  az épület homlokzatának, tetőzetének kialakítási módját  a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit  az építmény takaratlanul maradó és közterületről közvetlenül látható határfelületeinek kialakítási módját és feltételeit  közterületen folytatott építési tevékenység esetén a burkolatok, műtárgyak, köztárgyak, növényzet, világítás és hirdető-berendezések MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA, POLGÁRMESTERI VÉLEMÉNY TARTALMA ÉS INDOKLÁSA

23  településképi véleményezési  településképi bejelentési  (közterület-alakítási terv) 2013.01.01.TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX ÚJ ELJÁRÁSOK – SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS FELTÉTELE  önkormányzati rendelet az eljárás részleteiről, amelyben meghatározza az eljárás hatálya alá tartozó építési tevékenységeket ALKALMAZÁSA  az építésügyi kódex szerint építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek POLGÁRMESTER GYAKOROLHATJA 15 nap  tudomásul vétel - kikötésekkel vagy anélkül  megtiltja, ha a formai követelményeknek nem felel meg MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA  reklámok elhelyezése  rendeltetésváltozás  helyi rendeletben meghatározott POLGÁRMESTERI DÖNTÉS KÖZTERÜLETALAKÍTÁSI TERV  szakmai kezdeményezésre lett  mellékletben meghatározott a tartalom  helyi önkormányzati rendelet

24 2013.01.01. ÉPÍTÉSÜGYI KÓDEX ÚJ ELJÁRÁSOK ÖSSZEVONT TELEPÍTÉSI ELJÁRÁS I. elvi keretengedély  telekalakítási engedély  termőföld végleges más célú hasznosításának engedélye  az erdő területi igénybevételének engedélye  régészeti feltárási engedély  környezetvédelmi engedély, vagy egységes környezethasználati engedély ALKALMAZÁSA  beruházói kérelem  az építésügyi kódex szerinti ügydöntő hatóság eljárása  részben kapcsolódik a településrendezési eszközök módosításához  környezethasználat megkezdésére  építési tevékenységre  telepítési hatásvizsgálati szakasz  integrált építési engedélyezési szakasz összevont telepítési eljárás két szakasza a telepítési engedély nem jogosít: a telepítési engedély jogosít:  régészeti feltárás megkezdésére II. SZAKASZ: IÉSZ INTEGRÁLT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY  egységes környezethasználati engedélyezési eljárás  építési engedélyezési eljárás  OTÉK előírástól való eltérés engedélyezési eljárása kiváltja az alábbi önálló eljárásokat: I. SZAKASZ: THSZ TELEPÍTÉSI HATÁSVIZSGÁLATI SZAKASZ

25 GYAKORLATI AJÁNLÁS TERVEZŐKNEK 2013. JANUÁRTÓL FŐÉPÍTÉSZEKNEK § LEGALÁBB AZ ALÁBBI ÚJ JOGSZABÁLYOK ISMERETE AJÁNLOTT ÉTV OTÉK TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX ÉPÍTÉSÜGYI KÓDEX TERVTANÁCSI RENDELET ÚJ JOGSZABÁLYOK MEGJELENÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJAI MÓDOSÍTÁSOKKAL 314/2012. (XI. 08) MÓDOSÍTÁSOKKAL TOVÁBBKÉPZÉSEK TERVEZŐKNEK BM, állami főépítészek BM és MÉK, BÉK HATÁLYBALÉPÉS: 2013. 01.01. 312/2012. (XI. 08) 2012. évi CLVII. tv. az építésügyi változásokkal összefüggő törvénymódosításokat tartalmazza

26 JELENLEGI HELYZET FŐVÁROSBAN KÖZEL EZER SZABÁLYOZÁSI TERV VAN HATÁLYBAN JOGBIZONYTALANSÁG ELAVULT FSZKT ÉS BVKSZ – 1998. Étv, OTÉK eltérő  ÉRTÉKVÉDELMI  PARKOLÁSI  REKLÁM  KÖZTERÜLETI  ZÖLD JOGÉRTELMEZÉSI PROBLÉMÁK ELLENTMONDÁSOK ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI RENDELETEK ELŐÍRÁSAI KÖZÖTT HATALMI ESZKÖZZÉ VÁLT A VÁROSRENDEZÉS MAMMUT SZABÁLYZATOK

27 KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI TERVEK ADOTTSÁGAI KVSZ több szabályozási tervvel KVSZ teljes szabályozási tervvel KVSZ nincs, KSZT lefedettség Készülő KVSZ sok szórtan lévő SZT KVSZ sok SZT szórtan elhelyezkedve I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XII. XIII. XIV. XVIII. XVII. XXII. XV. XXI. XX. XI. III. XXI. XXIII. VII. VIII. V.. XIII. IV. XV. XIX. XVII. XVIII. I. II. XII. III. XVI. EGYTÖMBÖS MÓDOSÍTÁSOK

28 gyakorlat alapján korrekciók főváros sajátosságai ÁTALAKULÓ JOGSZABÁLYOK A FŐVÁROSBAN Étv, OTÉK országos építésügyi rendeletek TSZT FSZKT BVKSZ új értékvédelmi rendelet JOGHARMONIZÁCIÓ EGYSZERŰSÍTÉS KVSZ KSZT kerületi értékvédelmi r. fokozatos jogharmonizáció ÁTLÁTHATÓ REND RENDEZÉSI SZABÁLYZAT

29 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI A FŐVÁROSBAN TERVEZET JELENLEG KVSZ A KERÜLET EGÉSZÉRE KSZT-ÉK VÁROSRÉSZEKRE VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG A KERÜLET ADOTTSÁGAI, LEHETŐSÉGEI SZERINT ÚJ KVSZ KERÜLETRE ÚJ KÉSZ-EK ÖNÁLLÓ RENDELETEKKEL EGYÜTT TERVEZENDŐ VÁROSSZERKEZETI EGYSÉGEKRE KVSZ rendelete tagolható az együtt tervezendő városrészenkénti fejezetekre

30 BELSŐ ZÓNA ÁTMENETI ZÓNA KÜLSŐ ZÓNA VÁROSSZERKEZETI EGYSÉGEKRE összeérő tervek teljes lefedés m=1:1000 tervlapok VEGYESEN  területi határvonal  adottságok szerint  SZABÁLYOZÁSI FELÜLET tervlap- eltérő léptékkel  EGYÜTT TERVEZENDŐ SZERKEZETI EGYSÉGEK m=1:1000 tervlapok KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI TERVEK TERVEZET A SZABÁLYZAT VÁLASZTHATÓ  KVSZ: egy rendelet fejezetekkel  KÉSZ-ek: önálló rendeletek

31 KVSZ rendelet, fejezetekkel KÉSZ önálló rendelettel BELSŐ ZÓNA VÁROSSZERKEZETI EGYSÉGEKRE összeérő tervek teljes lefedés m=1:1000 szabályozási tervlapok KÜLSŐ ZÓNA SZABÁLYOZÁSI FELÜLET tervlap- eltérő léptékkel EGYÜTT TERVEZENDŐ SZERKEZETI EGYSÉGEK m=1:1000 szabályozási tervlapok KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI TERVEK TERVEZET ÁTMENETI IDŐSZAK RÉGI + ÚJ MOZAIK

32 jelenleg hatályos KVSZ, KSZT módosítása régi szabályok, de új eljárások 2014.07.01.  ÚJ TSZT ÉS  RENDEZÉSI SZABÁLYZAT a jelenleg hatályos és a 2015.12.31-ig módosított KVSZ, KSZT- régi alkalmazása változtatás nélkül (FSZKT ÉS BVKSZ) folyamatban lévő tervmódosítás régi szabályok és eljárások A RENDEZÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA  területfelhasználási egységek sűrűsége  egyes területek magassági korlátozása  infrastruktúra ÚJ JOGSZABÁLYOK VÁRHATÓ HATÁRIDŐI A FŐVÁROSBAN AZ ÁTMENETI IDŐSZAK OTÉK ALAPON ORSZÁGOS ÚJ JOGSZABÁLYOKNAK TOVÁBBÁ BATrT-NAK MEGFELELŐEN ÚJ KVSZ, KSZT új KVSZ, KSZT új szabályok új eljárások 2018.12.31. 2014.06.30. 2015.12.31. 2014.07.01. (FSZKT BVKSZ) (FSZKT, BVKSZ)


Letölteni ppt "Budapest 2012. december eleji helyzet, még néhány jogszabály módosítás folyamatban van! dr. Sersliné Kócsi Margit Budapest Főváros Kormányhivatala állami."

Hasonló előadás


Google Hirdetések