Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Általános statisztika I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Általános statisztika I."— Előadás másolata:

1 Általános statisztika I.

2 „Gondolkodók” a statisztikáról
A statisztika olyan tudomány, mellyel mindent ki lehet mutatni. (Pálosi) A statisztika olyan mint a bikini, sokat megmutat, de a lényeget eltakarja. (Aaron Levenstein) Volt idő, amikor a pápák és királyok asztrológusokat tartottak udvarukban, hogy segítsenek nekik tervezni a jövőt. Ma ugyanezt a célt szolgálják a statisztikusok. (M.J.Moroney)

3 „Kis hazugság – nagy hazugság – statisztika „?
Statisztikai jártasság hiánya (statisztikai analfabétizmus) Statisztikát csak igen kevesen tanulnak - a statisztikai információkat viszont az emberek túlnyomó része használja, értelmezi, véleményt és álláspontot alakít ki ezek alapján.

4 Felvezető kérdések Hétköznapi ember szerint mivel foglalkozik a statisztika? Hol találkozhatunk statisztikával? Miért fontos a statisztika?

5 Célok Becslések Előrejelzések Klasszifikáció Szegmentálás
Leírás - következtetés

6 Segédanyagok Jegyzet Képletgyűjtemény Coospace
Internetes segédanyagok:

7 Elérhetőség Kálvária sgt. 316. szoba
Telefon: 62/ Coospace Facebook

8 Számonkérés Gyakorlat: 2 zh+4 kis dolgozat Előadás
ütemezés: ld. Coospace Összevont zh, javító zh: 1. vizsgahét Gyak. UV: 2. vizsgahét Előadás Írásbeli vizsga

9 Bevezetés, tippek Ea-gyak kapcsolata
Statisztika-más tárgyak kapcsolata Informatika és statisztika Hogyan tanulj? Interaktív órák, kérdezz, ha valami nem világos! Dia, előadásanyagok≠tananyag Dia ~ kisiskolás foglalkoztató füzet (kiegészíted, felhasználod)

10 Célok Statisztikai jártasság fejlesztése Konkrét probléma esetén
Ismerd fel a statisztika alkalmazhatóságát Tudd milyen statisztikai eszközt használhatsz, illetve ennek hol nézhetsz utána A kapott eredményeket helyesen tudd értelmezni, felhasználni

11 Témakörök 1. félév bevezető félév 2. félév Alapfogalmak
Leíró statisztika Összehasonlító statisztika Idősorok vizsgálata 2. félév Mintavétel, induktív statisztika Kapcsolatvizsgálat, Magyarázó modellek

12 Alapfogalmak

13 Mi a statisztika? A statisztika tömegesen előforduló jelenségek számszerű leírásával foglalkozó gyakorlati tevékenység és tudományos módszertan. Gyakorlati tevékenység: információk gyűjtése, feldolgozása, közzététele. Tudományos módszertan általános statisztika: statisztika fogalmak, módszerek ismerete. szakstatisztikák: speciális ismeretek információ gyűjtés, feldolgozás módszertani ismeretei. Statisztika és a többi tudományterület kapcsolata: „Se veled, se nélküled”

14 A statisztikai munka fázisai
Tervezés Kiindulópont: igény Mi a statisztikai feladat? Mit mérünk? Ki a célcsoport? Hogyan szerzünk adatokat? Kiket? Mivel? Adatfelvétel Adatátvétel? Megfigyelés? Teljes körű? Részleges? (reprezentatív?) Elemi adatok ellenőrzése, feldolgozása Elemzés Tájékoztatás, visszacsatolás A statisztikai munka fázisai

15 Sokaságok A megfigyelt egységek, egyedek összességét statisztikai sokaságnak nevezzük.

16 Sokaságok nyilvántartása: regiszterek
Egy adott sokaságba tartozó azonosítható egyedek rendszerezett listája, az egyedek főbb paramétereivel. Pl. Népesség-nyilvántartás Gazdasági szervezetek regisztere Kiskereskedelmi regiszter Gépjármű-nyilvántartás Föld-nyilvántartás

17

18 Ismérvek Az egyedek tulajdonságait ismérveknek nevezzük.
Ismérvek típusai: területi ismérv: az egyedek térbeli jellemzői. időbeli ismérv: az egyedek időbeli jellemzői. mennyiségi ismérvek: az egyedek számszerű, mérhető jellemzői. minőségi ismérv:az egyedek számszerűen nem mérhető jellemzői.

19 Ismérvek értékkészlete
Ismérvváltozatok: ismérvek lehetséges kimenetelei (értékkészlet) többféle lehet csoportosítható Például: Nem: férfi, nő testtömeg 1,2,3,…,50,….kg -10; 11-20; 21-30, …

20 Ismérvek mérési szintje
Kategoriális Nominális Ordinális Metrikus (skála) Intervallum Arány Miért fontos ez?

21 Mi a statisztikai adat? (Bo Sundgren )
Műveletek (db,sum,átlag, stb.) Statisztikai adat

22

23 Adatok összehasonlításának lehetőségei
Különbségképzés Mértékegységtartó Hányados-képzés: indexszám (viszonyszám) Azonos mértékegységű adatoknál: % Különböző mértékegységű adatoknál új egység: (Kg/fő; ezer Ft/óra) Probléma: Százalék vagy százalékpont? Példa

24 Statisztikai adatok közlésekor
Meg kell adni a megfigyelés egység és adott sokaságának megnevezését a mért tulajdonságának, ismérvének megnevezését annak értékét valamilyen mértékegységben A vonatkozási időpontot vagy időszakot.

25 A statisztikai adatokkal szemben három követelményt támasztunk.
Pontosság Gyorsaság Gazdaságosság Nem mintavételi hibák

26 Statisztikai adatok közlése és ábrázolása
Cél: Információtömörítés, adatok, mutatószámok tömör megjelenítése Alapja: Ismérvek Eszköz: Statisztikai táblák (statisztikai adatok valamilyen felsorolása) Táblázatok (speciális eset: statisztikai sor) Grafikus ábrák

27 Táblázatok készítése ismérvek alapján
Lajstrom vagy a statisztikai sokaságot alkotó egyedek csoportosítását végezzük el. Követelmények 1.       Az osztályozás teljes legyen. 2.       Az osztályozás átfedés mentes legyen. 3. Homogenitás

28 Példák lajstrom Népességszám (ezer fő) 2010. június végén 10 004
Fogyasztóiár-index (infláció) előző év azonos időszaka=100,0%) év 104,2 Munkanélküliségi ráta május – július, % 11,0 GDP (előző év azonos időszaka=100,0%) II. negyedév (előzetes adat) 101,0 Magyarország fontosabb adatai Forrás:http://portal.ksh.hu; letöltve:

29 Áruszállítás a forgalom jellege szerint 2000-ben
Osztályozás Példák Áruszállítás a forgalom jellege szerint 2000-ben Forrás: Magyar Statisztikai Zsebkönyv o. Megnevezés Szállított áruk tömege, ezer tonna Vasút 48 994 Közút Vízi 2 433 Légi 22 Csővezetékes 22 351 Összesen

30 Statisztikai táblák készítésének formai követelményei
Cím Oszlopok, sorok feliratai, mértékegységek Összesen Forrás Megjegyzések Kérdés Kategóriák sorrendje?

31 Vállalkozások száma, db
Példák A működő vállalkozások száma a Dél-Alföldön 2006-ban Megye Vállalkozások száma, db Bács-Kiskun 32678 Békés 19546 Csongrád 28561 Dél-Alföld 80785 Forrás: portal.ksh.hu; Letöltve

32 Fizetési kategória, ezer Ft
Példák Egy termelő vállalat munkavállalói létszáma júniusában fizetési kategóriák szerint Fizetési kategória, ezer Ft Létszám, fő – 50 20 50,1 – 80 85 80,1 – 120 24 120,1 – 200 8 200,1 – 3 Összesen 140 Forrás: fiktív adatok

33 Speciális sor: idősor Idősorok esetében valamilyen időbeli ismérv alapján kerülnek rendezésre, felsorolásra a sokaság egyedei. Az idősoroknak két fajtája van. állapotidősor, tartamidősor.

34 Vállalkozások száma, db
Idősor Állapotidősor Külföldi érdekeltségű vállalkozások számának alakulása ( ) Forrás: portal.ksh.hu Tartamidősor A kukoricatermelés alakulása Magyarországon ( ) Forrás:portal.ksh.hu Év Termelés, ezer tonna 2001 7858 2002 6121 2003 4532 2004 8332 2005 9050 2006 8282 Összesen 44175 Év Vállalkozások száma, db 2002 26796 2003 26793 2004 26475 2005 26019 2006 25800

35 Példák Forrás: portal.ksh.hu; Letöltve

36 A vásárlás gyakorisága hetente vagy gyakrabban
Példák A pezsgővásárlás gyakorisága lakóhely szerinti bontásban egy piackutatás adatai alapján (2009), fő Lakóhely A vásárlás gyakorisága Összesen hetente vagy gyakrabban havonta évente néhányszor ritkábban Budapest 25 32 106 17 180 Város 20 28 140 12 200 Község 15 79 14 120 57 75 325 43 500 Forrás: fiktív adatok

37 Statisztikai ábrák Pontdiagram Vonaldiagram Síkdiagramok:
oszlop diagram, hisztogram osztott oszlop diagram kör diagram Térbeli diagramok Piktogramok Kartogramok

38 Alapelvek Az ábrának áttekinthetőnek célorientáltnak és homogénnek
egyszerűnek, könnyen értelmezhetőnek, rekonstruálhatónak optikailag semlegesnek kell lennie.

39 Nappali tagozat átlagos feltöltöttsége felsőoktatási intézményekben
Forrás: saját szerkesztés

40 A 18-49 éves korcsoport megoszlása a 19. 00-22
A éves korcsoport megoszlása a között nézett TV csatorna szerint ) Forrás: R-time

41

42 Radar

43 Oszlop

44 Jelentkezők és felvettek száma országosan a gazdaságtudományok képzési terület alapszakjain (2010)
Forrás: saját szerkesztés

45 Szalag (sáv)

46 Kör

47 Piktogram Egy hizlalda sertésállománya (2011.09.01)
1 egység=1000 sertés Forrás: fiktív

48 Kartogram Magyarország hő térképe ( :00) °C Forrás: OMSZ

49 Forrás: Eurostat

50 Statisztikai ábrák formai követelményei
Cím Mértékegység Felirat Arányosság Egységek

51 Érdekességek Vizualizáció szerepe Infograf
Művészet:

52 Néhány főbb statisztikai adatforrás
KSH EUROSTAT OECD Worldbank Minisztériumok, MNB


Letölteni ppt "Általános statisztika I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések