Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Általános statisztika I.. „Gondolkodók” a statisztikáról A statisztika olyan tudomány, mellyel mindent ki lehet mutatni. (Pálosi) A statisztika olyan.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Általános statisztika I.. „Gondolkodók” a statisztikáról A statisztika olyan tudomány, mellyel mindent ki lehet mutatni. (Pálosi) A statisztika olyan."— Előadás másolata:

1 Általános statisztika I.

2 „Gondolkodók” a statisztikáról A statisztika olyan tudomány, mellyel mindent ki lehet mutatni. (Pálosi) A statisztika olyan mint a bikini, sokat megmutat, de a lényeget eltakarja. (Aaron Levenstein) Volt idő, amikor a pápák és királyok asztrológusokat tartottak udvarukban, hogy segítsenek nekik tervezni a jövőt. Ma ugyanezt a célt szolgálják a statisztikusok. (M.J.Moroney)

3 „Kis hazugság – nagy hazugság – statisztika „? Statisztikai jártasság hiánya (statisztikai analfabétizmus) Statisztikát csak igen kevesen tanulnak - a statisztikai információkat viszont az emberek túlnyomó része használja, értelmezi, véleményt és álláspontot alakít ki ezek alapján.

4 Felvezető kérdések Hétköznapi ember szerint mivel foglalkozik a statisztika? Hol találkozhatunk statisztikával? Miért fontos a statisztika?

5 Célok Becslések Előrejelzések Klasszifikáció Szegmentálás Leírás - következtetés

6 Segédanyagok Jegyzet Képletgyűjtemény Coospace Internetes segédanyagok: http://www2.eco.u-szeged.hu/stat/

7 Elérhetőség Kálvária sgt. 316. szoba Email: pepe@eco.u-szeged.hupepe@eco.u-szeged.hu Telefon: 62/544-523 Coospace Facebook

8 Számonkérés Gyakorlat: 2 zh+4 kis dolgozat ütemezés: ld. Coospace Összevont zh, javító zh: 1. vizsgahét Gyak. UV: 2. vizsgahét Előadás Írásbeli vizsga

9 Bevezetés, tippek Ea-gyak kapcsolata Statisztika-más tárgyak kapcsolata Informatika és statisztika Hogyan tanulj? Interaktív órák, kérdezz, ha valami nem világos! Dia, előadásanyagok≠tananyag Dia ~ kisiskolás foglalkoztató füzet (kiegészíted, felhasználod)

10 Célok Statisztikai jártasság fejlesztése Konkrét probléma esetén Ismerd fel a statisztika alkalmazhatóságát Tudd milyen statisztikai eszközt használhatsz, illetve ennek hol nézhetsz utána A kapott eredményeket helyesen tudd értelmezni, felhasználni

11 Témakörök 1. félév bevezető félév Alapfogalmak Leíró statisztika Összehasonlító statisztika Idősorok vizsgálata 2. félév Mintavétel, induktív statisztika Kapcsolatvizsgálat, Magyarázó modellek

12 Alapfogalmak

13 Mi a statisztika? A statisztika tömegesen előforduló jelenségek számszerű leírásával foglalkozó gyakorlati tevékenység és tudományos módszertan.  Gyakorlati tevékenység: információk gyűjtése, feldolgozása, közzététele.  Tudományos módszertan  általános statisztika: statisztika fogalmak, módszerek ismerete.  szakstatisztikák: speciális ismeretek  információ gyűjtés, feldolgozás módszertani ismeretei. Statisztika és a többi tudományterület kapcsolata: „Se veled, se nélküled”

14 Tervezés Kiindulópont: igény Mi a statisztikai feladat? Mit mérünk? Ki a célcsoport? Hogyan szerzünk adatokat? Kiket? Mivel? Adatfelvétel Adatátvétel? Megfigyelés? Teljes körű? Részleges? (reprezentatív?) Elemi adatok ellenőrzése, feldolgozása Elemzés Tájékoztatás, visszacsatolás A statisztikai munka fázisai

15 Sokaságok A megfigyelt egységek, egyedek összességét statisztikai sokaságnak nevezzük. Mintasokaság Felvételi keret Célsokaság Sokaság

16 Sokaságok nyilvántartása: regiszterek Egy adott sokaságba tartozó azonosítható egyedek rendszerezett listája, az egyedek főbb paramétereivel. Pl. Népesség-nyilvántartás Gazdasági szervezetek regisztere Kiskereskedelmi regiszter Gépjármű-nyilvántartás Föld-nyilvántartás

17

18 Ismérvek Az egyedek tulajdonságait ismérveknek nevezzük. Ismérvek típusai: területi ismérv: az egyedek térbeli jellemzői. időbeli ismérv: az egyedek időbeli jellemzői. mennyiségi ismérvek: az egyedek számszerű, mérhető jellemzői. minőségi ismérv:az egyedek számszerűen nem mérhető jellemzői.

19 Ismérvek értékkészlete többféle lehet csoportosítható Például: Nem: férfi, nő testtömeg 1,2,3,…,50,….kg -10; 11-20; 21-30, … Ismérvváltozatok: ismérvek lehetséges kimenetelei (értékkészlet)

20 Ismérvek mérési szintje Kategoriális Nominális Ordinális Metrikus (skála) Intervallum Arány Miért fontos ez?

21 21 Mi a statisztikai adat? (Bo Sundgren ) Műveletek (db,sum,átlag, stb.) Statisztikai adat

22 22

23 Adatok összehasonlításának lehetőségei Különbségképzés Mértékegységtartó Hányados-képzés: indexszám (viszonyszám) Azonos mértékegységű adatoknál: % Különböző mértékegységű adatoknál új egység: (Kg/fő; ezer Ft/óra) Probléma: Százalék vagy százalékpont? Példa

24 Statisztikai adatok közlésekor Meg kell adni a megfigyelés egység és adott sokaságának megnevezését a mért tulajdonságának, ismérvének megnevezését annak értékét valamilyen mértékegységben A vonatkozási időpontot vagy időszakot.

25 A statisztikai adatokkal szemben három követelményt támasztunk. Pontosság Gyorsaság Gazdaságosság Nem mintavételi hibák

26 Statisztikai adatok közlése és ábrázolása Cél: Információtömörítés, adatok, mutatószámok tömör megjelenítése Alapja: Ismérvek Eszköz: Statisztikai táblák (s tatisztikai adatok valamilyen felsorolása) 1. Táblázatok (speciális eset: statisztikai sor) 2. Grafikus ábrák

27 Táblázatok készítése ismérvek alapján Lajstrom vagy a statisztikai sokaságot alkotó egyedek csoportosítását végezzük el. Követelmények 1. Az osztályozás teljes legyen. 2. Az osztályozás átfedés mentes legyen. 3. Homogenitás

28 Példák lajstrom Magyarország fontosabb adatai Népességszám (ezer fő) 2010. június végén10 004 Fogyasztóiár-index (infláció) előző év azonos időszaka=100,0%) 2009. év 104,2 Munkanélküliségi ráta 2010. május – július, %11,0 GDP (előző év azonos időszaka=100,0%) 2010. II. negyedév (előzetes adat) 101,0 Forrás:http://portal.ksh.hu; letöltve: 2010.09.03.

29 Osztályozás Példák Áruszállítás a forgalom jellege szerint 2000-ben Forrás: Magyar Statisztikai Zsebkönyv 2001. 282. o. MegnevezésSzállított áruk tömege, ezer tonna Vasút 48 994 Közút142 390 Vízi 2 433 Légi 22 Csővezetékes 22 351 Összesen216 190

30 Statisztikai táblák készítésének formai követelményei Cím Oszlopok, sorok feliratai, mértékegységek Összesen Forrás Megjegyzések Kérdés Kategóriák sorrendje?

31 Példák A működő vállalkozások száma a Dél-Alföldön 2006-ban MegyeVállalkozások száma, db Bács-Kiskun32678 Békés19546 Csongrád28561 Dél-Alföld80785 Forrás: portal.ksh.hu; Letöltve. 2008.09.03.

32 Példák Egy termelő vállalat munkavállalói létszáma 2008. júniusában fizetési kategóriák szerint Fizetési kategória, ezer FtLétszám, fő – 50 20 50,1 – 80 85 80,1 – 120 24 120,1 – 200 8 200,1 – 3 Összesen140 Forrás: fiktív adatok

33 Speciális sor: idősor Idősorok esetében valamilyen időbeli ismérv alapján kerülnek rendezésre, felsorolásra a sokaság egyedei. Az idősoroknak két fajtája van. állapotidősor, tartamidősor.

34 Idősor Állapotidősor Külföldi érdekeltségű vállalkozások számának alakulása (2002-2006) Forrás: portal.ksh.hu Tartamidősor A kukoricatermelés alakulása Magyarországon (2001-2006) Forrás:portal.ksh.hu ÉvVállalkozások száma, db 200226796 200326793 200426475 200526019 200625800 ÉvTermelés, ezer tonna 20017858 20026121 20034532 20048332 20059050 20068282 Összesen44175

35 Példák Forrás: portal.ksh.hu; Letöltve. 2009.09.03.

36 Példák A pezsgővásárlás gyakorisága lakóhely szerinti bontásban egy piackutatás adatai alapján (2009), fő Lakóhely A vásárlás gyakorisága Összesen hetente vagy gyakrabban havonta évente néhányszor ritkábban Budapest253210617180 Város202814012200 Község1215 7914120 Összesen577532543500 Forrás: fiktív adatok

37 Statisztikai ábrák Pontdiagram Vonaldiagram Síkdiagramok: oszlop diagram, hisztogram osztott oszlop diagram kör diagram Térbeli diagramok Piktogramok Kartogramok

38 Alapelvek Az ábrának áttekinthetőnek célorientáltnak és homogénnek egyszerűnek, könnyen értelmezhetőnek, rekonstruálhatónak optikailag semlegesnek kell lennie.

39 Nappali tagozat átlagos feltöltöttsége felsőoktatási intézményekben Forrás: saját szerkesztés

40 A 18-49 éves korcsoport megoszlása a 19.00- 22.59 között nézett TV csatorna szerint 2008.12.29-2010.08.09) Forrás: R-time

41

42 Radar

43 Oszlop

44 Jelentkezők és felvettek száma országosan a gazdaságtudományok képzési terület alapszakjain (2010) Forrás: saját szerkesztés

45 Szalag (sáv)

46 Kör

47 Piktogram 1 egység=1000 sertés Forrás: fiktív Egy hizlalda sertésállománya (2011.09.01)

48 Kartogram Forrás: OMSZ Magyarország hő térképe (2010.09.02. 14:00) °C

49 Forrás: Eurostat

50 Statisztikai ábrák formai követelményei Cím Mértékegység Felirat Arányosság Egységek

51 Érdekességek Vizualizáció szerepe Infograf Művészet: http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn/#ci g-butts http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn/#ci g-butts

52 Néhány főbb statisztikai adatforrás KSH EUROSTAT OECD Worldbank Minisztériumok, MNB


Letölteni ppt "Általános statisztika I.. „Gondolkodók” a statisztikáról A statisztika olyan tudomány, mellyel mindent ki lehet mutatni. (Pálosi) A statisztika olyan."

Hasonló előadás


Google Hirdetések