Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az energiahatékonyság finanszírozása a 2014-2020-as programozási időszakban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az energiahatékonyság finanszírozása a 2014-2020-as programozási időszakban."— Előadás másolata:

1 Az energiahatékonyság finanszírozása a 2014-2020-as programozási időszakban

2 Európai Unió 2020-as Stratégiája - Célok Intelligens növekedés: – az EU teljesítményének javítása az oktatás, kutatás/innováció és digitális társadalom területein Fenntartható növekedés: – erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság Inkluzív növekedés: – a gazdasági, szociális és területi kohéziót előmozdító, magas foglalkoztatási arányt biztosító gazdaság

3 2020-as Célkitűzések 1. Foglalkoztatás –Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. 2. K+F –Az Európai Unió GDP-jének 3%-át a kutatásba és a fejlesztésbe kell fektetni. 3. Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás –Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez képest (vagy akár 30%-kal, ha adottak az ehhez szükséges feltételek). RO – 20% –A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni. RO – 24% –Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani. RO – 19% 4. Oktatás –A korai iskolaelhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni. –El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen. 5. Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen –Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.

4 Kiemelt kezdeményezések 2020 Európai Digitális Menetrend Innovatív Unió Mozgásban az Ifjúság Erőforrás-hatékony Európa Iparpolitika a Globalizáció Korában Új kézségek és Munkahelyek Menetrendje Szegénység Elleni Európai Platform

5 Tematikus célkitűzések 1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése 2) Az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés és minőségi szolgáltatások javítása 3) A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének növelése 4) Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra történő átállás támogatása 5) Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése 6) Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának növelése 7) A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása 8) A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 9) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 10) Beruházás az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba 11) Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fejlesztése

6 Programozási dokumentumok Partnerségi Megállapodás (2014 augusztus 6) = alapdokumentum. Magába magába foglalja az összes alapot és programot. Elősegíti az uniós források stratégiailag szervezettebb és egymást jobban kiegészítő felhasználását.

7 Programozási dokumentumok

8 Regionális Operatív Program 2. PRIORITÁSI TENGELY: KKV-K VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA Nem mezőgazdasági tevékenységet folytató mikró vállalkozások és KKV-k termelői, szolgáltatási egységeinek létrehozása, modernizálása, bővítése, eszközbeszerzés: pl. különböző eszközök, felszerelések beszerzése, melyek segítségével a megpályázott működési területen kisebb energiafelhasználást lehet elérni, vagy megújuló/alternatív energiát lehet felhasználni.

9 Mikró vállalkozások (min. 1 éve működő, max. 9 alkalmazott, forgalom/mérlegfőösszeg max. 2 m. EUR): 25.000 – 200.000 EUR ERFA vissza nem térítendő támogatás 70%-os támogatási intenzitás Kis vállalkozások (10-49 alkalmazott, forgalom/mérlegfőösszeg max. 10 m. EUR): 200.000 – 1.000.000 EUR ERFA vissza nem térítendő támogatás, vagy 1.000.000 – 5.000.000 EUR ERFA vissza nem térítendő támogatás és kölcsön 70% - os támogatási intenzitás Közepes vállalkozások (50-249 alkalmazott, forgalom max. 50 m EUR/mérlegfőösszeg max. 43 m. EUR): 200.000 – 1.000.000 EUR ERFA vissza nem térítendő támogatás, vagy 1.000.000 – 5.000.000 EUR ERFA vissza nem térítendő támogatás és kölcsön 60% - os támogatási intenzitás

10 Korrelációs tábla versenyképes szektorok (2014-2020 Versenyképesség Stratégia) - intelligens specializálódás területek (2014-2020 K+F+I Stratégia) Intelligens specializálódás területek Versenyképes szektorok Biogazdaság Információs és kommunikációs technológia, tér és biztonság Energia, környezet és klímaváltozá s Öko-nanó technológiák és fejlett anyagok Egészsé gügy Fontos gazdasági és munkaerőpiaci hatás Turizmus és öko-turizmus √√√ Textil- és bőripar √ Fa- és bútoripar √ Kreatív ipar √√√ Versenyképes dinamika Autóipar és autóalkatrészek √√ Információs és kommunikációs technológia √ Élelmiszeripar és italok √√√ Innováció, technológiai fejlesztés és hozzáadott érték Egészségügy és gyógyszeripari termékek √√√ Energia és környezetmenedzsment √√√ Biogazdaság (mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat és haltenyésztés), bio- gyógyszerészet és bio- tehnológia √√√√

11 Regionális Operatív Program 3. PRIORITÁSI TENGELY: ALACSONY CO2 KIBOCSÁTÁSÚ GAZDASÁGRA VALÓ ÁTTÉRÉS Középületek energiahatékonysága: burkolatok, tetőszerkezetek hőszigetelése, nyílászárók cseréje, struktúra megerősítése, fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítése, megújuló energiák használata, energia- menedzsment rendszerek bevezetése, energiahatékony égők használata, lift és energiahálózat csere, energiahatékonysági stratégiák, stb. Önkormányzatok, 1.000.000 – 25.000.000 EUR ERFA Lakóépületek energiahatékonysága: u.a. mint fent Városi önkor. és lakóközösségek, 300.000 – 5.000.000 EUR ERFA - - - lehetséges a pénzügyi eszközök használata Energiahatékonyság a közvilágításban: energiahatékony égők használata (pl. LED), oszlopok, hálózatok felújítása, távvezérlésű rendszerek bevezetése, megújuló energiák használata, energiahatékonysági stratégiák, stb. Városi önkormányzatok, 300.000 – 5.000.000 EUR ERFA

12 Nagy Infrastruktúra Program 6. PRIORITÁSI TENGELY: TISZTÁBB, HATÉKONYABB ENERGIA AZ ALACSONY CO2 KIBOCSÁTÁSÚ GAZDASÁGÉRT Megújuló energiák előállítása: biogáz, biomassza, geotermális. - Önkormányzatok és megújuló energia előállításával foglalkozó cégek Ipari felhasználók energiafelhasználását monitorizáló rendszerek bevezetése - Nagy ipari felhasználók Intelligens elosztási rendszerek bevezetése a nem ipari felhasználók körében - Energia szolgáltatók (intelligens leolvasó rendszerek bevezetéséhez kötött) Magas hatásfokú (8MWe) kapcsolt energiatermelő központok létrehozása (természetes gáz és biomassza), kapcsolt energiatermelő központok létrehozása (égési gázak) - Ipari vállalatok/Ipari parkok

13 7. PRIORITÁSI TENGELY: VÁROSOK HŐKÖZPONTJAINAK ENERGIAHATÉKONYSÁGA Elosztó rendszerek korszerűsítése, bővítése, eszközbeszerzés, menedzsment rendszerek bevezetése, stb. - 8 nagyváros, köztük Nagyvárad is 8. PRIORITÁSI TENGELY – INTELLIGENS ÉS FENNTARTHATÓ GÁZ ÉS ENERGIA ELOSZTÓ HÁLÓZATOK Energiahálózat modernizálása a megújuló forrásokból származó energia átvétele céljából (D, DK)

14 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Az energiahatékonyság finanszírozása a 2014-2020-as programozási időszakban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések