Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Kelemen Csaba 2013. november 19. GINOP 3. Infokommunikációs fejlesztések prioritás „Turizmus és foglalkoztatás” GINOP szakmai konzultáció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Kelemen Csaba 2013. november 19. GINOP 3. Infokommunikációs fejlesztések prioritás „Turizmus és foglalkoztatás” GINOP szakmai konzultáció."— Előadás másolata:

1 Dr. Kelemen Csaba 2013. november 19. GINOP 3. Infokommunikációs fejlesztések prioritás „Turizmus és foglalkoztatás” GINOP szakmai konzultáció

2 2 Strukturális Alapok 2014-2020 - IKT beruházási prioritások Európai Szociális Alap (ESZA): Az IKT-hoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének fokozása a digitális jártasság fejlesztésével és a digitális társadalmi befogadással Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): (2) az IKT-khoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének fokozása: (a) a szélessáv-kiépítés kiterjesztése és nagy sebességű hálózatok kiépítése, a digitális gazdaságot szolgáló feltörekvő technológiák és hálózatok bevezetésének támogatása (b) az IKT-termékek és szolgáltatások, az e-kereskedelem továbbfejlesztése és az IKT iránti kereslet fokozása (c) az e-kormányzás, az e-tanulás, az e-befogadás és az e-egészségügy IKT alkalmazásainak megerősítése. K IEMELT EU- S INFO - KOMMUNIKÁCIÓS CÉLOK A Digitális Menetrend (2020) kiemelt területei az alábbiak: A digitális egységes piac kiépítése Interoperabilitás A bizalom és biztonság fokozása Nagysebességű és szupergyors hozzáférés biztosítása A kutatás-fejlesztés és innováció fellendítése Számítógépes ismeretek, készségek ösztönzése Az IKT lehetőségeinek kiaknázása a nagy kihívások kezelésére EU 2020: 2. tematikus célkitűzés: Információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása

3 3 2014-2020: EX-ANTE FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE Az Európai Bizottság Ex-ante feltételekhez Digitális növekedésre vonatkozó stratégia Új Generációs Hozzáférési Hálózatok (NGA) stratégiája köti a támogatások odaítélését

4 4 A N EMZETI I NFOKOMMUNIKÁCIÓS S TRATÉGIA PILLÉREI Modern, hatékony, jól működő szolgáltató állam, e-közigazgatási szolgáltatások, belső folyamatok IT- támogatása Újgenerációs hálózatok, hatékony spektrum-gazdálkodás Fejlett IKT-szektor, infokommunikációs szempontból versenyképes vállalkozások A digitális írástudás terjesztése, a másodlagos digitális megosztottság csökkentése  Digitális infra- struktúra  Digitális készségek  Digitális állam  Digitális gazdaság

5 5 2007-2013 IKT P ROGRAMOK FORRÁSHELYZET Tisztán IKT-re fordított források ~3,5 % 288,7 Mrd 820 Mrd EKOP, ÁROP, KÖZOP, KEOP, ROP-ok, GOP, TÁMOP, TIOP

6 6 2007-2013 TAPASZTALATOK Párhuzamos informatikai fejlesztések Nem volt egységes kontroll, szigetszerű fejlesztések Tárcák közötti együttműködés nehézkessége, intézményrendszeri problémák Nem volt egységes célrendszer 2007 2013

7 7 2014-2020: AZ IKT FEJLESZTÉSEK, PROGRAMOK EGY OP- BA INTEGRÁLÁSA Egyetlen Operatív Program: GINOP 2014 és 2020 között az EU Regionális Fejlesztési Alapok egyik (finanszirozásilag is) kiemelt tematikus célterülete az Infokommunikáció (IKT) Párhuzamos informatikai fejlesztések veszélye Koordináció és koncentráció elmaradása esetén magas fejlesztési, közbeszerzési és fenntartási árak Megfelelő intézményrendszer és kormányzati irányítás szükségessége Az IKT fejlesztések magas társadalmi és gazdasági hasznossága így érvényesülhet Digitális írástudatlanság csökkentése gazdasági növekedést hoz magával Nehéz indokot és értelmes elhatárolási szempontot találni a darabolásra (pl. külső/belső informatikai folyamatok, közigazgatás/közigazgatáson kívüli informatika)

8 8 2014-2020 F ORRÁSALLOKÁCIÓ 3. prioritás: IKT fejlesztések 296,5 Mrd 820 Mrd 6. prioritás: Pénzügyi eszközök IKT célú projektekre (garancia, tőke, hitel) 4,8 % 54,6 Mrd IKOPKEHOP VP EFOP Összesen várhatóan 400-450 Mrd Ft körüli forrás áll majd tisztán IKT fejlesztésekre rendelkezésre a különböző OP-kban 2014-2020 között ~ 50-100 Mrd Szakágazati IKT fejlesztések GINOP Opcionális IKT fejlesztések (GINOP 1, 2. prioritás) ? Mrd

9 9 GINOP 3. PRIORITÁS : INFOKOMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉSEK Szélessávú infrastruktúra fejlesztése Digitális gazdaság Infokommunikációs ismeretek, készségek növelése Elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések Versenyképes IKT szektor

10 10 Verseny- képes IKT szektor fejlesztése Jól képzett és tapasztalt IKT munkaerő rendelkezésre állásának biztosítása, informatikus- és mérnökképzés javítása IKT cégek innovációs és termékesítési képességének növelése Az exportképes magyar IKT kkv-k piacbővítésének ösztönzése GINOP 3. PRIORITÁS TÁMOGATOTT INTÉZKEDÉSEK (1) Elérendő cél (2020): a hazai szoftver- és IT szolgáltatások export 50%-os növelése

11 11 A digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása KKV-k versenyképességének növelése IKT eszközökkel KKV-k hatékonyságának és informatizáltságának növelése Elektronikus szolgáltatások felhasználási arányának növelése a vállalkozásoknál GINOP 3. PRIORITÁS TÁMOGATOTT INTÉZKEDÉSEK (2) Elérendő cél (2020): Informatikailag integrált üzleti folyamatokkal rendelkező kkv-k aránya legalább 22% lesz

12 12 Elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések GINOP 3. PRIORITÁS TÁMOGATOTT INTÉZKEDÉSEK (3) 1. Magasszintű és korszerű lakossági és vállalati e-szolgáltatások bevezetése 2. Területi államigazgatási rendszer informatikai háttér infrastruktúrájának fejlesztése 3. Ágazati intézményrendszerek belső és külső folyamatainak informatizálása 4. Államigazgatási belső folyamatokat támogató informatikai rendszerek fejlesztése 5. Önkormányzati informatikai fejlesztések 6. Informatikai biztonság, hálózatbiztonság javítása a kormányzatban 7. Állami nyilvántartások és elektronikus azonosítás korszerűsítése 8. e-Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 9. Köz- és felsőoktatási, illetve kutatási célú infokommunikációs infrastruktúra, tartalom és e-szolgáltatások fejlesztése 10. Intelligens városok fejlesztése Elérendő cél (2020): az EU átlag elérése az e-közigazgatási mutatók terén

13 13 Infokommu- nikációs ismeretek és készségek fejlesztése GINOP 3. PRIORITÁS TÁMOGATOTT INTÉZKEDÉSEK (4) Digitális szakadék csökkentése a társadalom egyes rétegei között Online oktatási, képzési formák elterjedésének elősegítése, közoktatás és közösségi internet szolgáltató helyek kapcsolatának erősítése Online kormányzati, közigazgatási és e- egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése Állampolgárok életminőségének javítása IKT eszközökkel Elérendő cél (2020): a digitális írástudatlanok arányának 30%-ra csökkentése (44,5 %-ról)

14 14 Szélessávú infra- struktúra és hálózatok fejlesztése GINOP 3. PRIORITÁS TÁMOGATOTT INTÉZKEDÉSEK (5) Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése Elérendő cél (2020): minden hazai településen legyen elérhető 30 Mb/s sávszélességű szélessávú infrastruktúra

15 15 Fejlesztési prioritás / specifikus célKözvetlen célcsoport GINOP 3. IKT prioritás jelenlegi forrásterv 1. Versenyképes IKT szektor fejlesztése IKT vállalkozások28 2. A digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása Hazai vállalkozások (kkv-k)40 3. Elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések Állami, kormányzati és közigazgatási intézmények 148 4. Infokommunikációs készségek, ismeretek növelése Állampolgárok, civil szervezetek 30 5. Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése Hírközlési vállalkozások, állami és kormányzati intézmények 50 Összesen (milliárd Ft) 296 GINOP 3. PRIORITÁS I NDIKATÍV FORRÁSALLOKÁCIÓ + GINOP 6. Pénzügyi eszközök prioritásban IKT célokra ~54 milliárd Ft

16 16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Kelemen Csaba 2013. november 19. GINOP 3. Infokommunikációs fejlesztések prioritás „Turizmus és foglalkoztatás” GINOP szakmai konzultáció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések