Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Európa 2020, Erdély 2020 A fiatalok helye közösségünk és térségünk fejlesztésében Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő Csíkszereda, 2012. október.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Európa 2020, Erdély 2020 A fiatalok helye közösségünk és térségünk fejlesztésében Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő Csíkszereda, 2012. október."— Előadás másolata:

1 1 Európa 2020, Erdély 2020 A fiatalok helye közösségünk és térségünk fejlesztésében Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő Csíkszereda, 2012. október 5.

2 2 Európa 2020 Stratégia 3 prioritás: Az Európa 2020 Stratégia (2011-ben tette közzé az Európai Bizottság) 3, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem előtt:  Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása  Fenntartható növekedés: erőforrás- hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság  Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint a szociális és területi kohézió által jellemzett gazdaság kialakításának ösztönzése

3 3 Európa 2020 Stratégia 5 cél: Az EU az 5 legfontosabb területre vonatkozóan tűzött ki 2020-ra elérendő, ambiciózus célokat: 1.Foglalkoztatás: a 20–64 éves korcsoportba tartozó lakosság 75%-ának foglalkoztatása 2.Innováció: az EU GDP-jének 3%-át kell kutatásra és fejlesztésre fordítani 3.Éghajlatváltozás: a „20/20/20” éghajlattal, illetve energiával kapcsolatos célkitűzések elérése 4.Oktatás: Az iskolából lemorzsolódók arányát 10% alá kell szorítani, és a 30–34 éves korú lakosság legalább 40%-a rendelkezzen felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel 5.Szegénység: A szegénység visszaszorítása azáltal, hogy legalább 20 millió ember esetében csökken a szegénység vagy kirekesztődés kockázata az EU-ban.

4 4 Európa 2020 Stratégia 7 kezdeményezés: 7 kiemelt kezdeményezés a haladás ösztönzésére: 1.Innovatív Unió (COM/2010/546)COM/2010/546 2.Mozgásban az ifjúság (COM/2010/477)COM/2010/477 3.Európai digitális menetrend (COM/2010/0245 f/2)COM/2010/0245 f/2 4.Erőforrás-hatékony Európa (COM/2011/21)COM/2011/21 5.Iparpolitika a globalizáció korában (COM/2010/0614 )COM/2010/0614 6.Új készségek és munkahelyek menetrendje (COM/2010/682)COM/2010/682 7.Szegénység elleni európai platform (COM/2010/758)COM/2010/758

5 5 5 2. Kezdeményezés: Mozgásban az ifjúság  A Mozgásban az ifjúság az oktatási rendszerek teljesítményének növelését és a fiatalok munkaerő-piaci hozzáférésének könnyítését szolgálja. További információk: http://europa.eu/youthonthemove http://ec.europa.eu/education/yom/cs_hu.pdf

6 6 Erdély 2020 Fejlesztési Terv I.  Az RMDSZ kezdeményezésére az Erdély 2020 Fejlesztési Terv szakmai ágazati konzultációja lezajlott, amely elérhető az RMDSZ honlapján; a terv véglegesítése folyamatban van, októberben az RMDSZ Gazdasági Tanácsának ülésén lesz bemutatva.RMDSZ honlapján  Az erdélyi magyar közösség Operatív Program javaslata  Az Erdély 2020 Fejlesztési Terv a szülőföld EU forrásokra alapozott fejlesztési terve a következő évtizedre

7 77 Erdély2020 Fejlesztési Terv II. Mozgó célpontok:  az euró-övezet jövője  az Unió jövője  a globalizáció jövője Kérdések:  melyik a helyes egyensúly a globalizáló nyomás és a lokális értékek között?  megvalósítható-e a „glokalizáció” a Kárpát- medencében és Erdélyben?  Hargita megye hogyan illeszkedik a mozaikba? Székelyföld? Erdély?

8 88 Erdély2020 Fejlesztési Terv III.  Hipotézis: az Európai Unióval szinergiában akarunk fejlődni, az elzárkózást elutasítjuk, képesek vagyunk a hullámot meglovagolni  Helyzetfelmérés: a települési és megyei szinteken már létező elemzéseket egy általános – erdélyi szintű – diagnózisba kell ötvözni  Az uniós felzárkózás útja: Erdély fenntartható fejlődésének tervezése, a közép- és hosszútávú tervek összehangolt megvalósítása

9 9 9 Erdély2020 Fejlesztési Terv IV. A fejlesztés finanszírozásának forrásai:  hazai költségvetési források (Románia állami költségvetése, a megyei és a települési költségvetések) 70%  uniós források 30%  magyarországi források Az Erdély 2020 Fejlesztési Terv az uniós források felhasználására épül, a 2014-2020 közötti uniós költségvetési ciklus keretében.

10 10 Erdély2020 Fejlesztési Terv V. Erdélyi jövőkép?  A tervezés alapelve: a szülőföldön való megmaradás  PRIORITÁSOK (kiemelt kezdeményezések)  A partnerség elvének alkalmazása  Regionális öntudat  Erdély regionális sajátosságaira kell építeni a tervezést: Székelyföld, Partium és a Bánság, Közép- Erdély és a szórványvidékek Erdély egysége sokszínűségében mutatkozik meg ! 10

11 11 Az Erdély 2020 Fejlesztési Terv prioritásai:  Innovatív Erdély Innovatív Erdély  Erdélyi iparpolitika a globalizáció korában Erdélyi iparpolitika a globalizáció korában  Új készségek és munkahelyek menetrendje Új készségek és munkahelyek menetrendje  Digitális menetrend Digitális menetrend  Mozgásban az erdélyi ifjúság Mozgásban az erdélyi ifjúság  Szegénység elleni erdélyi platform Szegénység elleni erdélyi platform  Erőforrás-hatékony Erdély Erőforrás-hatékony Erdély  Mezőgazdaság és vidékfejlesztés Erdélyben Mezőgazdaság és vidékfejlesztés Erdélyben

12 12 2. Mozgásban az erdélyi ifjúság Célok:  A fiatalok munkaerőpiacra való belépésének segítése egy – többek között az irányítást, tanácsadást és szakmai gyakorlatot felölelő – integrált fellépés révén;  A tanulmányi mobilitás ösztönzése;  A fiatal munkavállalók támogatása.

13 13 MIÉRT mozgásban?  2010. márc.: Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnöksége brüsszeli találkozóján elemezte az akkor készülőben lévő Európa 2020 Stratégia ifjúsági összetevőjét  Úgy értékelték, hogy a kezdeményezés hozzájárul a MIÉRT víziójának, valamint missziójának megvalósításához  MIÉRT szorgalmazta, hogy a stratégiában külön keretet biztosítsanak a fiatalok teljes körű és megfelelő tájékoztatására, valamint a programok promovolására, annak érdekében, hogy a felkínált lehetőségek minden fiatal számára, köz ött ük az elszigetelt helyzetben élő fiatalok számára is, elérhetőek legyenek.

14 14 Fiatalok a középpontban… … a 2014-2020 uniós költségvetési ciklusban is: A Bizottság javaslata: az oktatási és szakképzési programok megerősítése  Európai Bizottság 2011: ”A fiatalokba eszközölt befektetés az egyik legjobb üzleti stratégia”, és egy integrált oktatási, képzési és ifjúsági program létrehozását javasolja  ”Erasmus for all”

15 15 Erasmus for all 2014  Új EU-s oktatási, képzési, ifjúsági és sport program a 2014-2020 időszakra  19 milliárd eurós költségvetéssel tervez, 70%-kal több mint a jelenlegi ciklusban  Hét, már meglevő, programot (Az egész életen át tartó tanulás programjának 4 ága: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, továbbá Fiatalok lendületben, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, valamint az iparosodott országokkal folytatott kétoldalú együttműködési program) fog helyettesíteni eggyel, így növelve a hatékonyságot(Az egész életen át tartó tanulás programjának 4 ága: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, továbbá Fiatalok lendületben, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, valamint az iparosodott országokkal folytatott kétoldalú együttműködési program)  Közel 5 millió polgár, tehát majdnem kétszer annyi, mint most, kaphat lehetőséget arra, hogy külföldön tanuljon, képzésben vegyen rész vagy önkénteskedjen.

16 16 Hogyan valósulhat meg mindez?  Egy EU-s stratégia csak akkor lehet sikeres, ha ez tagállami szinten, regionális és helyi szinten, és végül az európai/erdélyi fiatal szintjén is tud érvényesülni  Átfogó s zakpolitikai koordináció szükséges uniós, tagállami és helyi szinten  Az erdélyi / székelyföldi / Hargita megyei fiatalok tájékoztatása az új lehetőségekről

17 17  Fiatalok Európában  Fiatalok Erdélyben  Fiatalok Székelyföldön  Fiatalok Hargita megyében  Fiatalok Székelyföldön  Fiatalok Erdélyben  Fiatalok Európában Melyik a jó megközelítés?

18 18 MIÉRT jó ez nekünk?  EU: „mobilitás ösztönzése”  Erdély: „szülőföldön való gyarapodás”

19 19 Köszönöm a figyelmet! www.winklergyula.eu winkler@rmdsz.ro


Letölteni ppt "1 Európa 2020, Erdély 2020 A fiatalok helye közösségünk és térségünk fejlesztésében Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő Csíkszereda, 2012. október."

Hasonló előadás


Google Hirdetések