Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő"— Előadás másolata:

1 Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő
Európa 2020, Erdély 2020 A fiatalok helye közösségünk és térségünk fejlesztésében Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő Csíkszereda, október 5.

2 Európa 2020 Stratégia 3 prioritás:
Az Európa 2020 Stratégia (2011-ben tette közzé az Európai Bizottság) 3, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem előtt: Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint a szociális és területi kohézió által jellemzett gazdaság kialakításának ösztönzése

3 Európa 2020 Stratégia 5 cél: Az EU az 5 legfontosabb területre vonatkozóan tűzött ki 2020-ra elérendő, ambiciózus célokat: Foglalkoztatás: a 20–64 éves korcsoportba tartozó lakosság 75%-ának foglalkoztatása Innováció: az EU GDP-jének 3%-át kell kutatásra és fejlesztésre fordítani Éghajlatváltozás: a „20/20/20” éghajlattal, illetve energiával kapcsolatos célkitűzések elérése Oktatás: Az iskolából lemorzsolódók arányát 10% alá kell szorítani, és a 30–34 éves korú lakosság legalább 40%-a rendelkezzen felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel Szegénység: A szegénység visszaszorítása azáltal, hogy legalább 20 millió ember esetében csökken a szegénység vagy kirekesztődés kockázata az EU-ban.

4 Európa 2020 Stratégia 7 kezdeményezés:
7 kiemelt kezdeményezés a haladás ösztönzésére: Innovatív Unió (COM/2010/546) Mozgásban az ifjúság (COM/2010/477) Európai digitális menetrend (COM/2010/0245 f/2) Erőforrás-hatékony Európa (COM/2011/21) Iparpolitika a globalizáció korában (COM/2010/0614 ) Új készségek és munkahelyek menetrendje (COM/2010/682) Szegénység elleni európai platform (COM/2010/758)

5 2. Kezdeményezés: Mozgásban az ifjúság
A Mozgásban az ifjúság az oktatási rendszerek teljesítményének növelését és a fiatalok munkaerő-piaci hozzáférésének könnyítését szolgálja. További információk: 5

6 Erdély 2020 Fejlesztési Terv I.
Az RMDSZ kezdeményezésére az Erdély 2020 Fejlesztési Terv szakmai ágazati konzultációja lezajlott, amely elérhető az RMDSZ honlapján; a terv véglegesítése folyamatban van, októberben az RMDSZ Gazdasági Tanácsának ülésén lesz bemutatva. Az erdélyi magyar közösség Operatív Program javaslata Az Erdély 2020 Fejlesztési Terv a szülőföld EU forrásokra alapozott fejlesztési terve a következő évtizedre

7 Erdély2020 Fejlesztési Terv II.
Mozgó célpontok: az euró-övezet jövője az Unió jövője a globalizáció jövője Kérdések: melyik a helyes egyensúly a globalizáló nyomás és a lokális értékek között? megvalósítható-e a „glokalizáció” a Kárpát- medencében és Erdélyben? Hargita megye hogyan illeszkedik a mozaikba? Székelyföld? Erdély? 7

8 Erdély2020 Fejlesztési Terv III.
Hipotézis: az Európai Unióval szinergiában akarunk fejlődni, az elzárkózást elutasítjuk, képesek vagyunk a hullámot meglovagolni Helyzetfelmérés: a települési és megyei szinteken már létező elemzéseket egy általános – erdélyi szintű – diagnózisba kell ötvözni Az uniós felzárkózás útja: Erdély fenntartható fejlődésének tervezése, a közép- és hosszútávú tervek összehangolt megvalósítása 8

9 Erdély2020 Fejlesztési Terv IV.
A fejlesztés finanszírozásának forrásai: hazai költségvetési források (Románia állami költségvetése, a megyei és a települési költségvetések) 70% uniós források 30% magyarországi források Az Erdély 2020 Fejlesztési Terv az uniós források felhasználására épül, a közötti uniós költségvetési ciklus keretében. 9

10 Erdély2020 Fejlesztési Terv V.
Erdélyi jövőkép? A tervezés alapelve: a szülőföldön való megmaradás PRIORITÁSOK (kiemelt kezdeményezések) A partnerség elvének alkalmazása Regionális öntudat Erdély regionális sajátosságaira kell építeni a tervezést: Székelyföld, Partium és a Bánság, Közép-Erdély és a szórványvidékek Erdély egysége sokszínűségében mutatkozik meg! 10

11 Az Erdély 2020 Fejlesztési Terv prioritásai:
Innovatív Erdély Erdélyi iparpolitika a globalizáció korában Új készségek és munkahelyek menetrendje Digitális menetrend Mozgásban az erdélyi ifjúság Szegénység elleni erdélyi platform Erőforrás-hatékony Erdély Mezőgazdaság és vidékfejlesztés Erdélyben

12 2. Mozgásban az erdélyi ifjúság
Célok: A fiatalok munkaerőpiacra való belépésének segítése egy – többek között az irányítást, tanácsadást és szakmai gyakorlatot felölelő – integrált fellépés révén; A tanulmányi mobilitás ösztönzése; A fiatal munkavállalók támogatása.

13 MIÉRT mozgásban? 2010. márc.: Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnöksége brüsszeli találkozóján elemezte az akkor készülőben lévő Európa 2020 Stratégia ifjúsági összetevőjét Úgy értékelték, hogy a kezdeményezés hozzájárul a MIÉRT víziójának, valamint missziójának megvalósításához MIÉRT szorgalmazta, hogy a stratégiában külön keretet biztosítsanak a fiatalok teljes körű és megfelelő tájékoztatására, valamint a programok promovolására, annak érdekében, hogy a felkínált lehetőségek minden fiatal számára, közöttük az elszigetelt helyzetben élő fiatalok számára is, elérhetőek legyenek. 13

14 Fiatalok a középpontban…
… a uniós költségvetési ciklusban is: A Bizottság javaslata: az oktatási és szakképzési programok megerősítése Európai Bizottság 2011: ”A fiatalokba eszközölt befektetés az egyik legjobb üzleti stratégia”, és egy integrált oktatási, képzési és ifjúsági program létrehozását javasolja ”Erasmus for all”

15 Erasmus for all 2014 Új EU-s oktatási, képzési, ifjúsági és sport program a időszakra 19 milliárd eurós költségvetéssel tervez, 70%-kal több mint a jelenlegi ciklusban Hét, már meglevő, programot (Az egész életen át tartó tanulás programjának 4 ága: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, továbbá Fiatalok lendületben, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, valamint az iparosodott országokkal folytatott kétoldalú együttműködési program) fog helyettesíteni eggyel, így növelve a hatékonyságot Közel 5 millió polgár, tehát majdnem kétszer annyi, mint most, kaphat lehetőséget arra, hogy külföldön tanuljon, képzésben vegyen rész vagy önkénteskedjen. 15

16 Hogyan valósulhat meg mindez?
Egy EU-s stratégia csak akkor lehet sikeres, ha ez tagállami szinten, regionális és helyi szinten, és végül az európai/erdélyi fiatal szintjén is tud érvényesülni Átfogó szakpolitikai koordináció szükséges uniós, tagállami és helyi szinten Az erdélyi / székelyföldi / Hargita megyei fiatalok tájékoztatása az új lehetőségekről

17 Melyik a jó megközelítés?
Fiatalok Európában Fiatalok Erdélyben Fiatalok Székelyföldön Fiatalok Hargita megyében Fiatalok Hargita megyében Fiatalok Székelyföldön Fiatalok Erdélyben Fiatalok Európában

18 MIÉRT jó ez nekünk? EU: „mobilitás ösztönzése”
Erdély: „szülőföldön való gyarapodás”

19 Köszönöm a figyelmet! 19


Letölteni ppt "Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő"

Hasonló előadás


Google Hirdetések