Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió és a sport, közvetlen brüsszeli pályázati lehetőségek Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkárság Bertáné Göntér Krisztina.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió és a sport, közvetlen brüsszeli pályázati lehetőségek Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkárság Bertáné Göntér Krisztina."— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió és a sport, közvetlen brüsszeli pályázati lehetőségek Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkárság Bertáné Göntér Krisztina.

2 A jövő - Lisszaboni Szerződés után Változások a LSZ életbelépése után A sport bekerül az Európai Tanács kompetenciái közé – –Oktatási Ifjúsági és Kulturális Tanács - miniszterek –ajánlások elfogadása –A sportra egy vagy max. két napirendi pont –Bizottság  sportpolitikai dokumentum  Sport Program –Együttdöntési eljárás (Parlament és Tanács) –Vége kb 2012

3 A szubszidiaritás Az Unió hatáskörrel rendelkezik a tagállamok intézkedéseit támogató, összehangoló vagy kiegészítő intézkedések végrehajtására. Ezek az intézkedések európai szinten a következő területekre terjednek ki: a) az emberi egészség védelme és javítása, b) ipar, c) kultúra, d) idegenforgalom, e) oktatás, szakképzés, ifjúság és sport, f) polgári védelem, g) igazgatási együttműködés. = ahol nincs közösségi politika, nincs közösségi jogszabály

4 Sportra vonatkozó (165-ös cikk) XII. CÍM OKTATÁS, SZAKKÉPZÉS, IFJÚSÁG ÉS SPORT (2) Az Unió fellépésének célja: — a sport európai dimenzióinak fejlesztése a sportversenyek tisztaságának és nyitottságának, valamint a sport területén felelős szervezetek közötti együttműködésnek az előmozdítása, illetve a sportolók, köztük különösen a legfiatalabbak fizikai és szellemi épségének védelme révén. (4) az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően ösztönző intézkedéseket fogad el, kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen összehangolását; — a Tanács a Bizottság javaslata alapján ajánlásokat fogad el.

5 2 EU-s dokumentum Fehér Könyv http://ec.europa.eu/sport/white-paper/doc/wp_on_sport_hu.pdf 2007 Az első hivatalos dokumentum – de nem bír kötelező erővel –A cselekvés irányait, témáit jelöli ki –Kutatások, konferenciák „EU Fizikai aktivitás” alapelvek A munkacsoportban Magyarország is képviseltette magát. 41 „guideline” vagy alapelv Sportminiszterek informális ülése fogadta csak el Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács tájékoztatásul látta Cél: legyen ez hivatalos dokumentum

6

7 Brüsszeli pályázatok Nagy keretprogramok  aktuális pályázatok NINCS sportprogram – leghamarabb 2013 Célok: Fehér Könyvben Meglévő programokon belül keresni A sport nem cél, hanem eszköz az EU számára EACEA - http://eacea.ec.europa.eu/index.htm http://eacea.ec.europa.eu/index.htm –Oktatás és képzés –Ifjúság –Kultúra –Civil társadalom és testvérvárosi kapcsolatok –Média –Szakképzés –Sport?

8

9 Nem cél, hanem eszköz: EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM 2007– 2013 1.Cél: „aktív európai polgári részvétel” támogatása; 2.4 alprogram, 2007–2013 közötti hétéves időszakra 215 millió euró; 3.Sportcélú pályázati lehetőség: –különböző országokból származó civil szervezetek által kezdeményezett projektek támogatása; Egy példa: EU:SPORT:JÖVŐ - http://www.eusportfuture.eu/http://www.eusportfuture.eu/

10 Nem cél, hanem eszköz: Élethosszig Tanulás Program Oktatási és képzési programok –Minden életszakaszra –Comenius – iskolák –Erasmus – felsőoktatás –Leonardo da Vinci – szakképzés –Grundtvig - felnőttképzés 7 milliárd EUR 2007 – 2013 időszakra http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning- programme/doc78_en.htmhttp://ec.europa.eu/education/lifelong-learning- programme/doc78_en.htm

11 Nem cél, hanem eszköz: „Cselekvő Ifjúság” Program Célja: -Fiatalok mobilitása (lássanak világot) -885 millió EUR 2007-2013 Támogatható tevékenységek: –Innovatív elemek a nem formális oktatásban és az ifjúsági munkában. –5 fő terület –http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc247_en.htmhttp://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc247_en.htm

12 2009: „Előkészítő intézkedések” Célja: a későbbi uniós intézkedések előkészítése a sport területre vonatkozóan, a sportról szóló fehér könyvben lefektetett prioritások alapján. Támogatható tevékenységek köre: 1.a sporthoz kapcsolódó oktatás és képzés elősegítése 2.az egészségvédő testmozgás elősegítése 3.a fogyatékkal élők sportolásának elősegítése által az alapvető európai értékek előmozdítása 4.a nemek közötti egyenlőség elősegítése a sport területén Költségvetés: 4.000.000 € (támogatási arány max. 80%) Pályázatot nyújthatnak be: –civil szervezetek, –közintézmények. Lezárult 2009. augusztus 31. Eredményhirdetés 2009 november közepe

13 A jövő - Lisszaboni Szerződés után Változások a LSZ életbelépése után A sport bekerül az Európai Tanács kompetenciái közé – –Oktatási Ifjúsági és Kulturális Tanács - miniszterek –ajánlások elfogadása –A sportra egy vagy max. két napirendi pont –Bizottság  sportpolitikai dokumentum  Sport Program –Együttdöntési eljárás (Parlament és Tanács) –Vége kb 2012

14 Köszönöm figyelmüket. www.sportolonemzet.hu


Letölteni ppt "Az Európai Unió és a sport, közvetlen brüsszeli pályázati lehetőségek Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkárság Bertáné Göntér Krisztina."

Hasonló előadás


Google Hirdetések